Informacje Prawicy.net

Dział informacji PN. Prosimy dodawać ważne informacje tutaj (każdy zarejestrowany użytkownik ma takie uprawnienie). Jeśli nie chce ci się - wyślij choćby link na redakcja@prawica.net :-)Turcja oskarża USA, atakuje Kurdów w Syrii

Prezydent Erdogan oskarżył Stany Zjednoczone o wspieranie organizacji militarnych Kurdów, które są zagrożeniem dla Turcji. Oficjalnie zaprotestowali przeciwko ogłoszonym przez Biały Dom planom stworzenia 30-tysięcznych sił kurdyjskich mających strzec granic terytorium kurdyjskiego przed Turcja i Irakiem.

Prezydent Erdogan pytał: "Czy zadaniem NATO jest oddawanie ochrony granic grupom terrorystycznym?" Oskarżył też USA o zdradę sojusznika, zapowiadając atak wojskowy. "Ci, którzy wbili nam nóż w plecy, nie zapobiegną temu".

Wojska tureckie zaatakowały miast Afrin w Syrii, walcząc z oddziałami kurdyjskiej milicji, wyposażanej i szkolonej przez Amerykanów.

Wojska rosyjskie ustąpiły z atakowanych terenów po ustaleniu, że zostaną one później przekazane Syrii.

syria turcja

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

PiS-owskie radio publiczne uprawia propagandę antynarodową, politycy basująChodzi o to:

nazi

A tak reagują Brudziński (MSWiA)


A premier Morawiecki:


Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

PiS chce upoważnić samorządy do pobierania opłat 30 zł za wjazd do centrum miasta

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, przyznała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości popiera przekazanie samorządom prawa do zamknięcia centrów miast i wprowadzenia dodatkowych opłat w maksymalnej wysokości 30 zł za wjazd do centrum

– Będziemy popierać możliwość tworzenia stref zeroemisyjnych. Dajemy taką możliwość w ustawie o elektromobilności samorządom. Będzie prezydent czy burmistrz mógł zamknąć centrum miasta, i my to będziemy wspierać. Będzie mógł z tego tytułu wprowadzić opłaty do 30 zł.

Zdaniem minister wprowadzenie tych regulacji poprawi jakość powietrza i przyczyni się do walki ze smogiem. To jest pierwszy rząd, który podjął systemowe działania w walce o czyste powietrze w Polsce – tłumaczyła.

Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz’15 odniósł się do niedawnych słów minister Emilewicz, która przyznała, że rząd popiera przyznanie samorządom prawa do zamknięcia centrów miast i wprowadzenia dodatkowej opłaty do 30 zł za wjazd. – Nie zgadzamy się na to, by centra miast były tylko dla bogatych – ripostował wicemarszałek Sejmu.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dwie Koree się łączą, na razie pod flagą olimpijską

Dwa państwa koreańskie wystawią wspólną reprezentacje olimpijska w czasie igrzysk w Seulu. Uzgodniono wspólny przemarsz reprezentacji pod niebieską flagą z konturami połączonych Korei Północnej i Południowej. Wystawią także wspólną reprezentację w hokeju kobiet.

Do tej pory Korea Północna nie była zakwalifikowana do udziału w Olimpiadzie zimowej.

Plan ten wzbudził protesty w mediach.

Korea

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

MSZ o żydowskich roszczeniach wobec Polski

Odpowiedź na interpelację nr 18213

w sprawie potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 18213 p. Posła Roberta Winnickiego ws. potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski przedstawiam następujące wyjaśnienia i informacje.

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Senat 12 grudnia 2017 r. jednomyślnie przyjął projekt ustawy (S. 447), która nakłada na Sekretarza Stanu USA obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach kwestii związanych ze zwrotem mienia utraconego podczas II wojny światowej, a także zagrabionego przez władze komunistyczne. Jego autorami są senatorowie Marco Rubio (R – Floryda) oraz Tammy Baldwin (D – Wisconsin). Projekt skierowano aktualnie do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która od lutego br. debatuje nad siostrzanym projektem (H. R. 1226), zawierającym niewielkie zmiany w stosunku do projektu senackiego.

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

Mając na uwadze etap procesu legislacyjnego, na jakim znajdują się prace nad ustawą JUST Act oraz brak pewności co do jej finalnego kształtu przedwczesnym byłoby przesądzać o ostatecznych skutkach regulacji.

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

Problematyka reprywatyzacyjna pojawia się na agendzie polsko-amerykańskiego i polsko-izraelskiego dialogu politycznego (z różną częstotliwością) od dłuższego czasu. W poprzednich latach przedstawiciele strony polskiej przy okazji różnego rodzaju kontaktów z żydowskimi organizacjami operującymi na terenie USA, przedstawicielami amerykańskiej administracji, Kongresu USA oraz reprezentantami władz Izraela konfrontowani byli z ogólnymi postulatami uporządkowania spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż Polska jest ostatnim państwem Europy Środkowej i Wschodniej, w którym po 1989 r. nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. W tym kontekście wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie.

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Wszelkie przypadki roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego formułowane przez inne państwa, ich obywateli oraz organizacje/środowiska funkcjonujące za granicą podlegają stałemu monitoringowi polskich służb dyplomatycznych na świecie. W wymiarze prawnym uporządkowaniu spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944 r. i ich skutków ma służyć przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Upublicznienie w październiku 2017 r. ww. projektu ustawy spotkało się z szerokim odzewem środowisk żydowskich w USA, w tym m.in. przedstawicieli: World Jewish Restitution Organization (WJRO), National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ), American Jewish Committee (AJC) oraz B'nai B’rith International oraz części korpusu dyplomatycznego w Warszawie (w tym m.in. ambasad USA i Izraela). Strona polska (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych) podtrzymuje dialog z ww. podmiotami, wyjaśniając założenia i cele nowych, polskich regulacji dot. problematyki restytucyjnej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Bartosz Cichocki
Podsekretarz Stanu
Warszawa, 05-01-2018

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Błaszczak - chcemy "liczniejszej obecności wojsk USA w Polsce"

W Waszyngtonie odbyło się spotkanie szefa MON z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa gen. broni Herbertem Raymondem McMasterem.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu poinformował, że chcemy "liczniejszej obecności wojsk USA w Polsce"

Głównym tematem rozmów nowego polskiego ministra obrony narodowej z gen. H.R. McMasterem była realizacja postanowień szczytu NATO w Warszawie, w tym zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce. Błaszczak zapewnił ,że "ta obecność będzie dobra dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej części Europy".

Nie ujawniono jakiej ceny dotyczą negocjacje dotyczące rakiet Patriot. Minister zaznaczył, że "w rozmowie z generałem McMasterem zgodziliśmy się, że te rozmowy są bardzo owocne".

W listopadzie ubiegłego roku amerykańskie władze zaoferowały Polsce sprzedaż systemu antyrakietowego Patriot za 10,5 mld dolarów (ponad 37 mld zł). To o 7 mld zł więcej niż kwota, jaką Polska zamierza przeznaczyć łącznie na swą obronę przeciwrakietową. Minister Błaszczak nie podał konkretnego terminu, w którym spodziewa się zakończenia negocjacji.

Błaszczak

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Ukraina uchwaliła: Rosja to państwo-agresor

Parlament Ukrainy uchwalił w czwartek ustawę o reintegracji terytoriów w Donbasie. Dokument nie zawiera zapisu o priorytetowej roli porozumień mińskich w rozwiązaniu konfliktu.

W ustawie, nazywającej Rosję państwem-agresorem, stwierdzono, że Rosja okupuje tereny w obwodach ługańskim i donieckim przy pomocy zbrojnych ugrupowań, składających się z regularnych wojsk, doradców, instruktorów, nielegalnych zbrojnych ugrupowań, uzbrojonych band i grup najemników.

Akt prawny przewiduje powołanie Połączonego Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy, który będzie koordynował wszelkie działania w tym regionie; dotychczas zajmowała się tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w ramach tzw. operacji antyterrorystycznej (ATO).

Ukraina potwierdza w dokumencie prawo do samoobrony, przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Ustawa mówi też, że Ukraina nie odpowiada za działania Kremla na terytoriach okupowanych.

22 grudnia Departament Stanu USA poinformował, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie "rozszerzone środki obronne", aby wzmocnić potencjał obronny tego kraju. W oświadczeniu podkreślono, że pomoc amerykańska "ma charakter całkowicie defensywny". Według źródeł w administracji USA prezydent Donald Trump zaaprobował plan sprzedaży Ukrainie broni śmiercionośnej, w tym rakietowych pocisków przeciwczołgowych Javelin za ok. 47 mln dolarów. Transakcje dotyczące sprzedaży broni będą musiały być zaaprobowane przez Kongres USA.

MSZ Rosji oceniło w czwartek, że pewne zapisy przyjętej na Ukrainie ustawy o reintegracji Donbasu należy ocenić jako "przygotowaniem do nowej wojny".

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Zahamowany wzrost długu publicznego

W 2017 r. zahamowaliśmy wzrost długu publicznego; na koniec ub.r nominalnie został utrzymany na poziomie zbliżonym do 2016 r., a względem PKB spadł o ponad 2 pkt proc. - powiedziała PAP minister finansów Teresa Czerwińska.

Teresa Czerwińska, minister finansów: Na pewno deficyt budżetu państwa na koniec 2017 r. będzie poniżej 30 mld zł, co jest bardzo pozytywną wiadomością, jak i wysokość długu publicznego na koniec 2017 r. - po raz pierwszy został zahamowany jego przyrost – zgodnie ze wstępnym szacunkiem, nominalnie został na poziomie zbliżonym do roku 2016.

Oznacza to, że na koniec ubiegłego roku poziom długu względem PKB spadł o ponad 2 pkt proc. w stosunku do końca 2016 r. i wyniósł ok. 52 proc. PKB wobec 54,1 proc. PKB rok wcześniej według metodologii UE. Jesteśmy jednym z 12 krajów UE, który ma poziom długu do PKB istotnie poniżej wartości referencyjnej 60 proc.

W zeszłym roku mieliśmy założone ponad 59 mld zł deficytu, a przewidywane wykonanie będzie poniżej 30 mld zł. W tym roku mamy założone 41,5 mld zł deficytu, czyli o 30 proc. mniej w stosunku do założeń na 2017 r.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Ukraiński eksport do Europy mało konkurencyjny

Ukraina jest w trakcie zapoczątkowanego w 2014 roku reformowania gospodarki, które jest przyspieszane przez wypłaty kolejnych transz kredytu udzielonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub ich odmowę.

We wrześniu ubiegłego roku zaczęła w pełni obowiązywać umowa stowarzyszeniowa z UE, której częścią jest porozumienie o strefie wolnego handlu DCTFA (obowiązujące już wcześniej, od początku 2016 roku). Na mocy tego porozumienia strony otworzyły wzajemnie swoje rynki, uruchomione zostały też reformy, które mają zbliżyć ukraiński system prawny do regulacji obowiązujących w UE.

UE jest największym partnerem handlowym dla Ukrainy. W 2015 roku eksport z Ukrainy do UE sięgnął 12,7 mld euro, natomiast eksport z UE na Ukrainę – 13,9 mld euro. Od momentu wejścia w życie porozumienia o wolnym handlu DCTFA (styczeń 2016 roku) wartość eksportu z UE na Ukrainę wzrosła o prawie 2,6 mld euro, podczas gdy w drugą stronę – zaledwie o 243 mln euro.

Ukraińskie firmy, które na mocy porozumienia zyskały dostęp do 500 mln europejskich konsumentów, okazały się mało konkurencyjne, a na otwarciu rynków statystycznie bardziej skorzystała unijna gospodarka. Od momentu wejścia w życie porozumienia DCTFA dwucyfrowo rośnie też wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą.

Rząd w Kijowie korzysta przy tym ze wsparcia polskich doradców.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Wiceminister Sellin: Polska powinna zbudować muzeum chasydyzmu polskiego

Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego – powiedział w poniedziałek wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zadeklarował, że państwo polskie wesprze taką inicjatywę.
chasydzi.jpg
W poniedziałek w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowano premierę albumu Agnieszki Traczewskiej „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”. W spotkaniu, oprócz wiceministra kultury, wzięli udział autor fotografii Agnieszka Traczewska, David Singer z Nowego Jorku, potomek polskich chasydów, który zajmuje się ratowaniem miejsc związanych z żydowskim dziedzictwem, Naomi Singer, która opowie o roli kobiet w chasydzkich społecznościach, autorzy wstępu prof. Marcin Wodziński i prof. Jonathan Webber.

Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego, tak bym to nawet nazwał, żeby tą specyfikę chasydyzmu polskiego bardziej szczegółowo opowiedzieć” – powiedział Sellin.

Jak mówił, w Polsce jest już kilka inicjatyw, które do tego zmierzają. „Jak sądzę, przynajmniej z jednej z nich będzie owoc i deklaruję, że państwo polskie taką inicjatywę również wesprze” – podkreślił wiceminister kultury.

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Unia: co wy tam w Polsce stocznie chcecie mieć?

System opodatkowania stoczni w Polsce będzie sprawdzany przez Komisję Europejską. Umożliwienie stoczniom płacenia zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych może wg niej dawać niektórym podmiotom przewagę konkurencyjną.

Komisja przygląda się bliżej sprawie, gdyż ma obawy, że proponowany podatek ryczałtowany jest nielegalną formą pomocy, która odbija się na konkurencyjności całego przemysłu i nie zawiera się w dozwolonych formach pomocy publicznej. Dozwolone formy pomocy publicznej to pomoc na innowacje, rozwój, pomoc regionalna, a nie  pomoc operacyjna.

We wrześniu 2016 roku w Polsce przyjęto ustawę, która umożliwia polskim stoczniom płacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast podatku dochodowego od osób prawnych (gdzie 19 proc. dochodu podlega opodatkowaniu) lub fizycznych (18 lub 32 proc. w przypadku osób fizycznych i 19 proc. w przypadku przedsiębiorców). Dodatkowo podatek mógłby być płacony już po wybudowaniu lub przebudowaniu statku.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Amerykańskie myśliwce F-16 z Ohio przyleciały do Estonii

14 stycznia w estońskiej bazie lotniczej Ämari wylądowało dwanaście myśliwców wielozadaniowych F-16 lotnictwa Gwardii Narodowej stanu Ohio.

Siły Powietrzne rozmieściły sprzęt i ludzi jako część amerykańskiej operacji Atlantic Resolve na dłużej niż dwa lata.

W estońskiej bazie znalazło się prawie 180 lotników i członków obsługi naziemnej ze 112. Ekspedycyjnej Eskadry Myśliwskiej, 180. Skrzydła Gwardii Narodowej, stacjonujących w bazie Toledo (Ohio) oraz 75 lotników i obsługi naziemnej z 52. Skrzydła Myśliwskiego USAF z bazy Spangdahlem w Niemczech.

Równolegle w bazie Ämari w dniu 10 stycznia br. wylądowały cztery włoskie myśliwce wielozadaniowe Eurofighter F-2000A Typhoon w ramach 45. rotacji operacji NATO Baltic Air Policing (BAP), która potrwa cztery najbliższe miesiące.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

:D Dla graczy giełdowych!!!

Wkrótce, czyli w dniu 18. 01 2018 w Szanghaju, na terenie strefy bezcłowej, zostanie otwarta nowa giełda: Szanghajska Międzynarodowa Giełda Surowców Energetycznych. Giełda jest tworzona od dłuższego czasu, była także testowana przed otwarciem.

Charakterystyczną cechą tej giełdy będzie to, że walutą podstawową obrotów będzie YUAN czyli chińska waluta. Jest to bardzo ważne, bo Chiny są największym importerem surowców energetycznych, a głownie chodzi o ropę naftową. Będą tez na tej giełdzie prezentowane inne surowce, np. nikiel. Nie przewiduje się, że yuan wkrótce zdeklasuje dolara, ten proces może trwać całe lata, ale główni producenci ropy, Rosja i Arabia Saudyjska, zgadzają się na zastąpienie dolara yuanem.

Chiny do tej pory korzystały z giełd w Nowym Jorku i Londynie, ale niektóre działania tych giełd nie satysfakcjonowały nabywców chińskich, szczególnie prowokowane skoki cenowe, które były obliczone na szybsze obroty handlowe. W Szanghaju będą inne bardziej stabilne i jaśniejsze zasady handlu.
Jednym ważnym aspektem który niekoniecznie może się podobać, jest chińska kontrola waluty i ograniczenia jej wywozu poza Chiny.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Łotwa, znikający naród, czyli swobody europejskie działają

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Łotwa straciła jedną piątą populacji. Opuścili swój kraj i zaczęli pracować dla bardziej zamożnych narodów, głównie W. Brytanii, Niemiec, Irlandii.

W 2000 r. populacja Łotwy wynosiła 2.38 miliona, na początku tego roku - 1.95 mln. Żaden inny kraj nie odnotował w statystykach ONZ spadku populacji o 18,2%. Podobny spadek wykazują Litwa - 17.5 procent i Gruzja - 17.2.

Do spadku populacji przyczyniają się głównie emigracja i niska stopa urodzeń. Najszybciej pustoszeją najuboższe regiony. Jeśli średnia płaca w Łotwie wynosi 670 euro, to w tych regionach jest o połowę niższa. Ludność Rygi się nieznacznie zwiększa, ale główny kierunek ucieczki z tych regionów to zagranica. Do kraju wraca między 25 a 40 procent tych, którzy wyjechali.

Łotwa ma tak niską gęstość zaludnienia, że przetrwanie tego narodu w perspektywie pół wieku stoi pod znakiem zapytania.

Ryga

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Poglądy brytyjskich konserwatystów

Badacze z Queen Mary University w Londynie na początku stycznia br. opublikowali raport pt. „Szeregowi członkowie partii w Wielkiej Brytanii: kim są, jak myślą, co robią”. Opiera się on na badaniu ankietowym ponad 4000 członków najważniejszych partii brytyjskich. W wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 2017 r. zwyciężyła Partia Konserwatywna (torysi) z wynikiem 42,4 proc. głosów, zaś druga w kolejności Partia Pracy zdobyła 40 proc. głosów.

Poglądy szeregowych członków Partii Konserwatywnej są radykalnie odrębne od poglądów członków pozostałych partii, a podstawową różnicą jest sceptyczny stosunek torysów do demokracji liberalnej.

Mimo decyzji Davida Camerona o zgodzie na małżeństwa jednopłciowe, dziś popiera je tylko 41 proc. badanych Konserwatystów

Aż 44 proc. badanych torysów wskazuje, że „cenzura filmów i czasopism jest konieczna, żeby utrzymać standardy moralne”. Podobny pogląd występuje wśród około 1/5 członków Partii Pracy, Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej.

Ponad połowa (54 proc.) respondentów z Partii Konserwatywnej popiera karę śmierci dla osób, które popełniają niektóre przestępstwa. Taki pogląd wyraziło 23 proc. zwolenników Szkockiej Partii Narodowej i tylko 8-9 proc. laburzystów i liberałów.

Torysi są za zaostrzeniem prawa (77 proc.) i nauczaniem posłuszeństwa władzy w szkołach (84 proc.).

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Ministerstwo Prawdy czyści literaturę z antysemityzmu

Francuski wydawca Gallimard podjął decyzję o zawieszeniu wydawania dzieł Louis-Ferdinand Céline'a, które miały charakter antysemicki. Wobec wzburzenia czytelników, wydawnictwo poinformowało, że są "niekorzystne warunki" do tego by móc opublikować te pisma "bez wzbudzania emocji". Pamflety Céline'a nie są zakazane we Francji, ale nie były publikowane od 1945 r.

Miesiąc temu Gallimard zapowiedział publikację 1000 stron tych tekstów autora, dostępnych w internecie i wydanych w Kanadzie w 2012 r. Jednak plany te wywołały oskarżenia ze strony "łowcy nazistów" Serge'a Klarsfelda, założyciela grupy "Synowie i córki żydów deportowanych z Francji". Antoine Gallimard został także wezwany przez szefa rządowego komitetu przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i anty-LGBT, który zażądał publikacji łącznie z krytycznym komentarzem. Gallimard odmówił.

Céline jest uważany za największego francuskiego pisarza XX wieku, jednak jego reputacja jest niszczona ze względu na publikacje nieprzychylnie obrazujące żydów. Aktywiści żydowscy atakują go za "wzbudzanie rasistowskiej i antyżydowskiej nienawiści".

Celine

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Poczta Polska kontynuuje współpracę z Fundacją „From the Depths”

Z inicjatywy pocztowej Fundacji „Pocztowy Dar” zorganizowano spotkanie inaugurujące współpracę fundacji działających w Poczcie Polskiej, Totalizatorze Sportowym, Grupie PKP, PLL LOT z Fundacją „From the Depths” w celu uwiecznienia pamięci zagłady Żydów w Europie i jej ofiar.
Jednym z pierwszych działań prowadzonych przez Pocztę Polską na rzecz projektu Fundacji „From the Depths” pod nazwą „Cichy Bohater” było wsparcie idei uhonorowania Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów, nagrodą im. Antoniny i Jana Żabińskich. Z okazji przypadającego 27 stycznia br. Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowionego przez ONZ, Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocztową. Planowane są kolejne wspólne projekty z Fundacją „From the Depths”.

daniels_w_toruniu.jpg
Prezes Fundacji "From the Depths" Jonny Daniels podczas Konferencji "Pamięć i Nadzieja" w Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu w listopadzie 2017 roku

- Poczta Polska jako firma misyjna angażuje się w przedsięwzięcia ważne społecznie. Dlatego poprzez Fundację „Pocztowy Dar” chcemy włączyć się w działania prowadzone przez Fundację „From the Depths”. Jestem przekonany, że wspólnie z innymi spółkami Skarbu Państwa jesteśmy w stanie zrobić wiele, aby utrwalić prawdziwe historie o Polakach ratujących Żydów w niegodziwych czasach – powiedział Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

W najbliższym czasie zainicjowane zostaną działania, dzięki którym państwowe spółki i prowadzone przez nie fundacje będą mogły włączyć się w jeden z projektów Fundacji „From the Depths” - „Cichy Bohater” (ang. „Silent Hero”). To projekt odszukiwania i upamiętniania świadectw Polaków, którzy w czasie II wojny światowej, ryzykując swoje życie, ratowali Żydów.

- Wśród Polaków, tak jak w każdym narodzie, byli zarówno dobrzy i źli ludzie. Z historii , które usłyszałem jeżdżąc po Polsce wiem, że tych dobrych było znacznie więcej niż 7 tys., a tyle osób ma obecnie drzewka w Yad Vashem, upamiętniające nie-Żydów, którzy niejednokrotnie ryzykując własne życie ratowali Żydów w czasie Holokaustu. Jeszcze żyje ok. 200 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz wiele osób, które ratowały swoich sąsiadów i znajomych tylko dlatego, że tak należało zrobić. Musimy się spieszyć, aby jak najszybciej nagrać ich historie, ocalić je od zapomnienia i zainteresować nimi młode pokolenie w różnych krajach świata - powiedział Jonny Daniels, Prezes Fundacji „From the Depths”.

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Putin: Kim wygrał rozgrywkę z Ameryką

Prezydent Putin w czasie spotkania z dziennikarzami w czwartek wysoko ocenił przywódcę Korei Północnej

"Myślę, że szanowny Km Dzong Un, w oczywisty sposób tę partię wygrał. On wykonał swoje strategiczne zadanie: Ma broń jądrową, ma rakietę globalnego zasięgu - do 13 tys. kilometrów, która może dotrzeć do każdego punktu kuli ziemskiej. W każdym razie do każdego punktu terytorium jego potencjalnego przeciwnika. Teraz zainteresowany jest w tym, żeby sytuację uspokoić, wyciszyć. To już absolutnie przenikliwy i dojrzały polityk".

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности – до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае – любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он – грамотный абсолютно и зрелый уже политик».

Kim Puitn

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Rozmowa Morawiecki - Pence

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike’iem Pence’em.

"Wielkie dzięki za owocną rozmowę telefoniczną. Rozmawialiśmy o sojuszu USA - Polska, wspólnych projektach biznesowych, zakupach broni, bezpieczeństwie energetycznym i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Panie Wiceprezydencie, do zobaczenia wkrótce w Polsce!"

- napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

Kancelaria Premiera informuje w komunikacie, że premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla Polski kluczowe jest bezpieczeństwo, zarówno na poziomie obronnym, jak również bezpieczeństwo energetyczne. Kancelaria Premiera informuje, że Polska z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wsparcie między innymi w kwestii dostaw gazu do Polski, w tym poparcia dla projektu Baltic Pipe. Zaznaczył także, że amerykańska obecność militarna w regionie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Europy i pokazuje transatlantycką jedność. 


Wiceprezydent USA w swoim twicie podkreślił słowa "walka" i podziękował za odpowiednie płacenie na NATO.

Dziś rano rozmawiałem z polskim Premierem Mateuszem Morawieckim. Bardzo owocna dyskusja o zwiększeniu wymiany handlowej i współpracy w WALCE z zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa. Podziękowałem mu również za przywództwo Polski w sprawie zagwarantowania, że członkowie NATO będą płacić za SWOJĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ".


Readout of the Vice President’s Call with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki

Vice President Mike Pence spoke by phone today with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki. The Vice President congratulated Morawiecki on his appointment as Prime Minister and the people of Poland on the 2018 centennial of Poland’s reassertion of its independence.  The leaders expressed their desire to increase bilateral trade and investment on the basis of market principles and shared democratic values including the rule of law. The Vice President thanked Poland for its leadership on burden-sharing at NATO and its support for the U.S. troop presence in Poland, and the leaders looked forward to working together to combat threats to international peace and security during Poland’s term on the UN Security Council.

January 12, 2018

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rada się przestraszyła, kara dla TVN cofnięta

Przewodniczący KRRiT uchylił decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie kary dla TVN.

Zapowiedział stworzenie Medialnego Okrągłego Stołu.

"Witold Kołodziejski, zauważając niezwykłą wagę problemu brutalizacji życia publicznego, narastającej agresji kierowanej także przeciwko dziennikarzom, propagowania mowy nienawiści i dezinformacji tzw. fake news, zapowiedział stworzenie Okrągłego Stołu Medialnego przy KRRiT z udziałem środowisk dziennikarskich, naukowych, ale przede wszystkim z aktywnym uczestnictwem nadawców. Przewodniczący KRRiT podkreślił, że wolność słowa oznacza odpowiedzialność za nie i dlatego tak pilna staje się potrzeba wspólnego wypracowania form samoregulacyjnych w mediach".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę pieniężną na TVN24 - 1,48 mln zł. Rada podjęła taką decyzję po analizie sposobu relacjonowania wydarzeń w Sejmie i protestów w grudniu ubiegłego roku. W jej ocenie stacja naruszyła ustawę o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

W połowie grudnia Rada opublikowała uzasadnienie do tej decyzji. W bardzo długim wywodzie można było przeczytać m.in, że polegało to "na zachęcaniu widzów do udziału w zgromadzeniu przed budynkiem Sejmu RP, nieinformowaniu widzów o rozwiązaniu przez Policję zgromadzenia przed Sejmem RP, jednostronnym prezentowaniu wydarzeń poprzez dobór zapraszanych do studia komentatorów i gości, fałszywym przedstawianiu wydarzeń sprzed gmachu Sejmu RP poprzez manipulowanie obrazem i brak niezwłocznego sprostowania informacji nieprawdziwych".

Od nałożenia kary odbyły się trzy spotkania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego z przedstawicielami TVN. Ostatnie z nich miało miejsce 3 stycznia.

Po decyzji o nałożeniu kary na TVN na KRRiT spadła fala krytyki. Zarzucono Radzie, że to atak na wolność mediów w Polsce i ostrzeżenie dla niewygodnych dla władzy dziennikarzy.

Grupa TVN należy do amerykańskiej spółki Scripps Networks. Głos w tej sprawie zabrał nawet amerykański Departament Stanu. Jego przedstawiciele zaznaczyli, że Stany są zaniepokojone tą decyzją i podkreślili, że podważa ona wolność mediów w Polsce, a niezależne media są fundamentem demokracji.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Kolejna zapowiedź ZUS-u dla mikrofirm

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że ulga w składkach dla prowadzących działalność gospodarczą ma być priorytetem nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Niższa składka miałaby dotyczyć przedsiębiorców z przychodem nie większym niż 5 tys. zł. Opłaty byłyby naliczane proporcjonalnie do zarobków i może to oznaczać, że z obecnych ponad 1,2 tys. zł zapłacą nawet połowę mniej

- Rozmawiałem o tej sprawie z minister Jadwigą Emilewicz. W jej ocenie nadszedł czas na realizację takiego rozwiązania. Tym bardziej, że na jej ręce trafiało wiele próśb i zapytań od osób, które mają problemy z opłacaniem składek w obecnej wysokości - ujawnia Adam Abramowicz, poseł PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Poseł Adam Abramowicz deklaruje, że przy okazji prac nad małym ZUS zostanie zbadana sprawa osób mających zadłużenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i objęcia ich abolicją. "Nie można bowiem wprowadzać zmian systemowych, nie rozwiązując problemu zadłużenia mikrofirm".

Emilewicz jako wiceminister rozwoju pilotowała projekt w sprawie małego ZUS.

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo przedsiębiorców, który ma ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, której osiągany przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 1050 zł), nie będzie musiała rejestrować działalności ani płacić składek ZUS.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rosja: nie potwierdzono wersji o eksplozji smoleńskiej

Działająca przy polskim Ministerstwie Obrony Narodowej podkomisja poinformowała wczoraj, że na plenarnym posiedzeniu podkomisji jej ekspert Frank Taylor stwierdził, iż lewe skrzydło samolotu "zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej". P.o. przewodniczącego podkomisji Kazimierz Nowaczyk powiedział następnie, że konkluzja, iż skrzydło Tu-154M zostało rozerwane przez eksplozję, opiera się na symulacji i trójwymiarowym modelu. Według oświadczenia podkomisji w skrzydle i centropłacie było kilka źródeł eksplozji, co potwierdza analiza sposobu, w jaki drzwi samolotu wbiły się w ziemię.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej oświadczył, że wersja o eksplozji na pokładzie polskiego samolotu Tu-154M została sprawdzona i "nie znalazła potwierdzenia".

W oficjalnym komunikacie KŚ zaznaczył, że odpowiada na zapytania dziennikarzy dotyczące oświadczeń polskiej podkomisji badającej katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku. "Chcielibyśmy podkreślić, że nikt nie przywołuje żadnych danych potwierdzających te oświadczenia (podkomisji)" - głosi komunikat. Przedstawicielka KŚ dodała, że "do analogicznych wniosków doszli także specjaliści Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) po przeprowadzeniu własnego dochodzenia".

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Kosowo chce zrzucić zachodni nadzór prawny

Większość posłów koalicji rządzącej, przy poparciu prezydenta Kosowa Hashima Thaçiego, 22 grudnia podjęła próbę uchylenia ustawy o powołaniu Specjalnych Wydziałów Sądu i Prokuratury z siedzibą w Hadze do osądzenia m.in. zbrodni Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK).

Głosowanie nad projektem nie odbyło się z powodu braku kworum, ale posłowie planują poddać go pod głosowanie ponownie.

Inicjatywa likwidacji Specjalnych Wydziałów spotkała się z ostrą reakcją USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, które uznały ją za zamach na praworządność. Waszyngton zagroził, że w razie likwidacji Sądu w Hadze odblokuje na forum ONZ rosyjską inicjatywę utworzenia Specjalnego Trybunału dla Kosowa.

Kosowski premier musiał też odwołać wizytę w USA, gdyż nie uzyskał amerykańskiej wizy.

Specjalne Wydziały Sądu i Prokuratury powstały na podstawie ustawy przyjętej przez parlament Kosowa w 2015 roku pod silnym naciskiem Zachodu. Działają one według kosowskiego prawa, ale zostały obsadzone międzynarodowymi sędziami i prokuratorami, co ma zapewnić im bezstronność. Instytucje te zajmują się zbrodniami popełnionymi m.in. na Serbach w czasie walki o niepodległość w latach 1998–2000.

W lutym hascy prokuratorzy mają przedstawić akty oskarżenia wobec ponad 60 osób, głównie członków UÇK, a dziś często prominentnych polityków. Prowadzone jest także postępowanie w sprawie prezydenta Kosowa oraz przewodniczącego parlamentu.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Unia wymaga, VAT w Polsce rośnie

Polskie Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w ustawie, zgodnie z zaleceniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska musi zastosować się do Unii Europejskiej, ponieważ grożą nam kary finansowe. Stąd nowelizacja ustawy.

W 2015 roku Trybunał uznał, że Polska łamie prawo sprzedając wyroby niemedyczne po zaniżonej cenie. Zamiast 23, to z 8 proc. podatkiem VAT. Za takie wyroby uznano m.in. kroplomierze, odciągacze do mleka, torebki na lód, rozpylacze, worki tlenowe, okulary przeciwsłoneczne, butelki na ciepłą wodę, smoczki, prezerwatywy, niektóre suplementy diety.

Obecnie podatek na te wyroby wzrośnie z 8 do 23 proc. Prezydent Andrzej Duda w miniony piątek podpisał znowelizowany dokument.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Poseł Winnicki żąda wyjaśnień od MSZ ws. żydowskich roszczeń wobec Polski

12 grudnia Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował dokument “Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017”, który zostanie najprawdopodobniej przekazany do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Jeżeli dojdzie do jego zatwierdzenia, to może zostać podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. 

Dokument otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego, czyli znajdujących się w Polsce nieruchomości państwowych, które znajdują się albo w rękach samorządu  terytorialnego, albo skarbu państwa. W związku z powyższym prezes RN Robert Winnicki zwrócił się z interpelacją w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych.

Szanowny Panie Ministrze!

12.12.2017 r. Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447czyli Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafiła obecnie do Izby Reprezentantów. Po zatwierdzeniu przez amerykański parlament trafi do podpisu na biurko prezydenta i stanie się obowiązującym w USA prawem. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Z poważaniem,
Robert Winnicki

Winnicki

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 4

Twój głos: ‘Dobra!’

Rekonstrukcja rządu Morawieckiego

Ww wtorek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony nowy rząd.

W składzie Rady Ministrów zabrakło

 • Konstantego Radziwiłła,
 • Jana Szyszki,
 • Antoniego Macierewicza,
 • Anny Streżyńskiej
 • Witolda Waszczykowskiego

Nowi ministrowie:

 • MSZ - Jacek Czaputowicz, a Błaszczaka -
 • MSWiA - Joachim Brudziński
 • Ministerstwo Zdrowia - Łukasz Szumowski
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Jerzy Kwieciński,
 • Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz,
 • Ministerstwo Finansów - Teresa Czerwińska.

Andrzej Adamczyk, Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk pozostali w rządzie, ale będą kierować innymi resortami niż do tej pory. Andrzejowi Adamczykowi od teraz podlega Ministerstwo Infrastruktury, Mariuszowi Błaszczakowi - MON, a Henrykowi Kowalczykowi - Ministerstwo Środowiska.

Media wielu odwołanych ministrów określają jako "kontrowersyjni", "niekompetentni", "niesterowalni", "polityczny balast".

Według "Naszego Dziennika" stanowiska stracili najbardziej konserwatywni ministrowie – Szyszko, Macierewicz i Waszczykowski, co może zwiastować istotną zmianę w polityce rządu.

rząd

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Telewizja KRLD już w 16:9 i HD

KCTV nadaje w wysokiej rozdzielczości od 2015 roku, jednak przekaz przez dłuższy czas był tak naprawdę w 4:3. Mimo emisji w HD i 16:9 niemal wszystkie materiały były nadawane w 4:3 (pillarbox). Wyjątkiem były niektóre wejścia ze studia stacji. Pełne przejście na nadawanie w HD i 16:9 nastąpiło 4 grudnia 2017 roku. Włączono także ścieżkę audio w stereo.

W 2016 roku KCTV wraz z lokalną firmą Manbang uruchomiła serwis IPTV z usługą catch-up TV oraz wideo na życzenie. Usługobiorcy uzyskali dostęp do czterech cyfrowych kanałów telewizyjnych tworzonych przez KCTV:
- KCTV
- Telewizja Mansudae
- Telewizja Ryongnamsam
- Telewizja Sportowa

Informuje o tym Paweł Piotrowski na stronie sat-charts.eu

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Pages