Jakie czynniki wpływają na kurs wymiany bitcoinów?

Jakie czynniki wpływają na kurs wymiany bitcoinów?

Na kurs Bitcoina mają wpływ różne czynniki, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, które czynniki mogą wpłynąć na Twoją inwestycję. Przede wszystkim na kurs waluty wpływają regulacje i prawa, które nim rządzą. Bitcoin jest podobny do złota pod względem wartości jako magazynu wartości, więc jeśli chcesz go śledzić, możesz użyć aplikacji takiej jak YouHodler. Kliknij adres URL , aby uzyskać więcej informacji.

Regulacje wpływają na kurs wymiany bitcoinów Kurs wymiany bitcoinów w

dużym stopniu zależy od ram regulacyjnych obowiązujących w Twoim kraju. Chociaż Bitcoin jest walutą międzynarodową, w różnych krajach istnieje mozaika przepisów. Na przykład w Chinach giełdy Bitcoin działają jak dziki zachód. W rzeczywistości BTC China jest trzecią co do wielkości giełdą na świecie.

YouHodler pomaga śledzić kurs wymiany bitcoinów

YouHodler to platforma, która pomaga śledzić kurs wymiany bitcoinów i szeroką gamę innych kryptowalut. Strona kładzie nacisk na prostotę wizualną i ułatwia porównywanie różnych kryptowalut oraz ich cen. Interfejs użytkownika podaje oczekiwany kurs wymiany, czas przybycia i opłaty. Daje również możliwość ustalenia poziomu ryzyka i celów zysku.

Strona posiada aplikację mobilną oraz interfejs webowy. Za pomocą platformy możesz wymieniać kryptowaluty lub zarabiać odsetki. Zapewnia również opcje deponowania waluty fiducjarnej lub innych kryptowalut. Strona wypłaca odsetki składane co tydzień i jest dostępna przez całą dobę. Możesz wpłacić do 100 000 USD w kryptowalutach. Możesz również otworzyć pozycję MultiHODL, aby oprocentować całą inwestycję.

Inwestowanie w bitcoin jest podobne do inwestowania w złoto

Chociaż Bitcoin i złoto mają podobny wygląd, pełnią bardzo różne funkcje w portfelu inwestycyjnym. Bitcoin jest uważany za aktywa spekulacyjne i zapewnia krótkoterminowe zwroty, podczas gdy złoto jest bardziej stabilne i uważane za bezpieczne aktywa. W przeciwieństwie do złota Bitcoin nie ma banku centralnego ani pojedynczego administratora. Zamiast tego jest dystrybuowany przez użytkowników w sieci peer-to-peer.

Jedną dużą różnicą między złotem a bitcoinem jest podaż każdego z nich. Naziemne zapasy złota wynoszą mniej niż 200 000 ton metrycznych. Oznacza to, że powiększanie zapasów złota jest niezwykle kosztowne. Natomiast waluty fiducjarne mają niskie koszty krańcowe.

Jest to magazyn wartości

Magazyn wartości jest towarem lub aktywem, które zachowuje swoją wartość w czasie i którego wartość ma pozostać taka sama. Inflacja jest poważnym problemem na całym świecie, a przechowywanie wartości aktywów może chronić przed nią inwestorów. Charakteryzują się niską zmiennością i wysokim poziomem płynności.

Zasób wartości powinien być łatwy do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz trudny do podrobienia. Ułatwia to proces wymiany i zwiększa zaufanie do posiadacza. Pomaga również zapobiegać nasyceniu rynku podrabianymi towarami i zwiększa zaufanie do przyszłych transakcji.

Podlega regułom podaży i popytu

Prawa podaży i popytu rządzą tym, jak zmienia się cena czegokolwiek na rynku. Jeśli brakuje jakiegoś przedmiotu, cena wzrośnie, a jeśli jest obfitość, cena spadnie. Podobnie cena Bitcoina zostanie określona przez zasady podaży i popytu. Nie ma centralnego źródła ustalania ceny, więc cena Bitcoina jest określana na podstawie jego aktualnej ceny rynkowej.

Jest to waluta fiducjarna

Rozważając, czy Bitcoin jest walutą fiducjarną, warto zastanowić się, w jaki sposób jest on tworzony i utrzymywany. W przeciwieństwie do innych form waluty, takich jak pieniądz papierowy, bitcoin nie ma władzy centralnej, co oznacza, że ​​nie ma uprawnień do kontrolowania polityki pieniężnej ani regulowania roszczeń własnościowych. Zamiast tego waluta jest kontrolowana przez złożoność algorytmiczną, co sprawia, że ​​jest bardziej podatna na spadek wartości niż inne formy waluty.

Wiele osób myśli o bitcoinie jako o nowym rodzaju pieniądza, ale ekonomiści Fed twierdzą, że termin ten jest niedokładny. Waluta fiducjarna ma wartość, ponieważ jej organ emitujący tak twierdzi, ale nie ma wartości wewnętrznej. Waluta fiducjarna to waluta emitowana przez rząd lub bank centralny, a zatem jest z natury bezwartościowa.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Trading Software