Informacje Prawicy.net

Dział informacji PN. Prosimy dodawać ważne informacje tutaj (każdy zarejestrowany użytkownik ma takie uprawnienie). Jeśli nie chce ci się - wyślij choćby link na redakcja@prawica.net :-)Premier w sprawie Żydów

Ciekawe na końcu (50:40):

- Co możemy zrobić my wszyscy... chciałbym zaprosić państwa, by każdy dołożył cegiełkę do pozytywnego myślenia... do unikania antysemickich wypowiedzi, bo one są wodą na młyn dla naszych wrogów, przeciwników. Najmniejsze nawet wypowiedzi... wiem, że to nie państwo tutaj na sali, nikt stąd, ale jeśli znacie kogoś, kto w taki sposób się wypowiada, unikajmy tego jak ognia, nawet jakichś głupich, niepotrzebnych żartów również.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Sprawa rozliczeń posła Wilka z KNP

Prezes Kongresu Nowej Prawicy, Stanisław Żółtek oskarżył Jacka Wilka, byłego wiceprezesa partii, obecnie posła wybranego z list Kukiza o nierozliczenie 11 tys. zł z partyjnej dotacji, która była przechowywana na koncie tegoż Jacka Wilka.
Szczegóły w artykule na stronach "Najwyższego Czasu".

Na FaceBooku Jacek Wilk przedstawia własną wersję wydarzeń

(...)
Jak wszyscy wiecie na przełomie 2014 i 2015 roku doszło do rozłamu w KNP. Poza problemami politycznymi spowodowało to szereg kłopotów innej natury – w tym organizacyjnej i administracyjnej – związanej między innymi z dostępem do kont partyjnych. Zmiany we władzach partii zostały dokonane, ale proces rejestrowania tychże zmian w sądzie (zwłaszcza przy obstrukcji zwaśnionych stron) jest długotrwały, a jeszcze więcej czasu zabiera dokonanie zmian odpowiednich uprawnień w banku i innych instytucjach. KNP po prostu de facto nie miał na początku 2015 roku dostępu do swoich kont bankowych (co gorsza, dostęp ten miały nadal osoby, które zakładały już inną partię – posiadając przy tym wciąż mośliwości dysponowania tymiż kontami, jak przelewy, wypłaty itp.), a tym samym tak naprawdę NIE MIAŁ SWOICH KONT i (co gorsza) nie był ich w stanie szybko utrowrzyć.

Tymczasem zbliżał się bardzo szybko i nieuchronnie końcowy okres do zwrotu partii kosztów poniesionych w związku z kampania wyborczą do europarlamentu. Sytuacja wydawała się bez wyjścia, gdyż niepodanie w terminie „bezpiecznego” konta groziło przepadkiem wszystkich tych środków. Ktoś wówczas podrzucił pomysł skorzystania z konta depozytowego. Zostałem zapytany o opinię w tej sprawie. Odpowiedź była niełatwa, gdyż ustawa o partiach politycznych milczy na ten temat (odnośny przepis mówi jedynie o obowiązku przechowywania przez partię środków pieniężnych na koncie – nie wyłączając nigdzie expressis verbis możliwości korzystania z rachunków depozytowych), a jak wszyscy wiemy (zwłaszcza Wolnościowcy), co nie jest zabronione – powinno być dozwolone. Oczywiście w normalnym, naprawdę szanującym prawo, państwie. Dokonałem wówczas szybkiej analizy (bo czas na decyzję już się kończył) i nie znalazłem żadnych komentarzy, opinii, ani orzeczeń dotyczących takiej możliwości.Po prostu nikt wcześniej nie próbował stosować takiego rozwiązania.

Powiedziałem wówczas uczciwie, że każde nowatorskie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko, ale są argumenty pozwalające bronić możliwość korzystania z konta depozytowego (choćby ww. zasada swobody umów i inne). Były dwie możliwości – albo „spróbować”, albo pozwolić na utratę tych środków, co mogło już wówczas spowodować faktyczny koniec Kongresu Nowej Prawicy. Prezes zdecydował się skorzystać z tej możliwości. Zwłaszcza że nikt (w tym prezes Żółtek) nie widział i nie proponował wówczas żadnego innego rozwiązania lub innego pomysłu na rozwiązanie problemu.

Chcę w tym miejscu bardzo mocno podkreślić: Nikt inny nie brał (i nie chciał wziąć) na siebie ewentualnego ryzyka (związanego z takim rozwiązaniem) – tylko prezes KNP Michał Marusik (który jest wspaniałym człowiekiem - aż do bólu uczciwym, odpowiedzialnym, skrupulatnym i odważnym) i ja. Czy było to działanie – zważywszy na ciężkie okoliczności - w duchu odpowiedzialności za los i przyszłość partii? Moim zdaniem tak (skoro brak decyzji mógłby tak naprawdę zakończyć istnienie KNP – partii której zawdzięczam karierę polityczną). Ale oceńcie to sami – zawsze byłem i jestem otwarty na wszelką konstruktywną krytykę. Czy odwaga i umiejętność podejmowania ryzyka (w granicach zdrowego rozsądku), to znaczy – nawet trudnych decyzji (w warunkach niepewności i ciśnienia czasu) są w polityce ważne? Uważam osobiście że tak. Jeśli ktoś boi się ryzyka – niech się nie pcha do polityki. Tak się składa, że nigdy nie byłem przesadnie strachliwy i nie uchylam się od decyzji nawet w warunkach dużej presji ryzyka i terminów. Dlatego chciałbym prosić, aby nikt nigdy nie zarzucał niczego Panu Prezesowi Michałowi Marusikowi – podpisał umowę depozytu w duchu odpowiedzialności, w bardzo trudnych warunkach, z należną politykowi odwagą i dla dobra wspólnego. Zawsze będę uważał, że to była mądra i słuszna decyzja.

Umowa ta była następne wykonywana dokładnie z jej postanowieniami. Wszelkie rozporządzenia partyjne (środki na określone przez Władze KNP cele) były dokonywane na podstawie odnośnych dyspozycji Prezesa.

Do ww. umowy sporządzono 15 lipca 2016 roku (czyli po tym, KNP miał już założone nowe rachunki bankowe - z uprawnieniami nowych Władz) specjalny aneks, który dokonywał szczegółowego rozliczenia umowy pierwotnej: umowa rozliczeniowa określiła dokładnie kwotę pozostającą w depozycie (zostało już jedynie ok. 55 tys. zł) i szczegółowy sposób jego ostatecznego przekazania (jak nadmiłem wyżej, wówczas już KNP dysponował nowymi, "bezpiecznymi" kontami w banku). Środki były systematycznie – zgodnie z umową – przekazywane dokładnie wg ustalonego przez Strony harmonogramu (było jedno opóźnienie – zostało ono w uzgodnionym czasie wyrównane).

W styczniu 2017 roku Prezesem KNP został pan Stanisław Żółtek. Od tej pory miał on pełny (zresztą wcześniej również – jeśli tylko zechciał) wgląd we wszelkie dokumenty – w tym w obie ww. umowy – i nie zgłaszał nigdy publicznie żadnych zastrzeżeń do ich treści, zapisów itd.

W listopadzie 2017 roku poprosiłem o zwołanie Konwentyklu KNP – gdyż chciałem na nim przestawić uczciwie „starszyźnie” KNP swój plan przyjęcia członkostwa partii Wolność. Liczyłem się oczywiście z możliwością różnych reakcji na taką informację, ale zakładałem że moje dążenia do łączenia różnych środowisk wolnościowych są powszechnie znane i że moja decyzja spotka się ze zrozumieniem osób myślących strategicznie, odpowiedzialnie i przyszłościowo. Przede wszystkim jednak chciałem być uczciwy wobec kolegów.

Na tymże Konwentyklu – już pod koniec (już prawie wychodziłem na pociąg) – usłyszałem jednak niespodziewanie od Prezesa Żółtka, że całość środków pozostających jeszcze w depozycie ma być przekazana niezwłocznie. Było to co prawda w oczywistej sprzeczności z ww. umową rozliczeniową, ale rozumiejąc zdenerwowanie Prezesa moją decyzją o dołączeniu do Wolności, byłem gotów – dla polubownego zakończenia sprawy (już wówczas bowiem czułem, że będzie wniosek o natychmiastowe usunięcie mnie z KNP; chciałem jednak – mimo wszystko – rozstać się z partią po przyjacielsku) – renegocjować warunki umowy rozliczeniowej i dokonać przyspieszonego przekazania środków z depozytu.

Ostatecznie uzgodniliśmy, że całość depozytu zostanie zwolniona do końca roku 2017 (i to nawet bez podpisywania kolejnego aneksu – umówiliśmy się po dżentelmeńsku, że tak ugodowo zakończymy raz na zawsze tę sprawę; teraz widzę, że mogłem wykazać się w tej kwestii karygodną naiwnością).

Tak też się stało: do końca 2017 roku CAŁOŚĆ WYŻEJ WSKAZANEJ W UMOWIE ROZLICZENIOWEJ KWOTY (czyli wspomniane ok. 55 tys. zł.) ZNALAZŁA SIĘ NA KONTACH KNP, co mogę wykazać odnośnymi poleceniami przelewów.

Sprawa depozytu została tak więc - zgodnie w obowiązującymi mnie umowami – zamknięta.

Co bardzo istotne – sprawa była od lat (tzn. od początku) znana w KNP - bo nikt nie robił z niej tajemnicy (ale też nikomu nie przyszło do głowy robić z niej sensacji i wynosić do mediów: KNP składa się w ogromnej większości ze wspaniałych – rozsądnych i bardzo koleżeńskich – ludzi). Jednak nikt – do listopada 2017 roku – nie stawiał mi z jej powodu praktycznie żadnych zarzutów, gdyż wszyscy świetnie zdawali sobie sprawę z faktu, że depozyt był jedynym dostępnym rozwiązaniem mogącym uratować wówczas finanse partii i ją samą, jako taką.

(nie mam zamiaru odnosić się tutaj do treści „listu” wrzuconego na fb przez internetowych trolli – liczy się stan faktyczny wynikający z umów i innych dokumentów dotyczących ich wykonania, a nie anonimowe enuncjacje; tłumaczą się winni, a ja nie zamierzam sprawiać nawet przez chwilę takiego wrażenia)

I TAK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ FAKTY. Mogę je wykazać umowami, potwierdzeniami przelewów itd. Dlatego nie boję się żadnych ewentualnych postępowań wobec mojej osoby (które rzeczone wrzutki trolli zdają się zapowiadać).
(...)

* * *

Oświadczenie Prezesa KNP dot. relacji Nowa Prawica – Jacek Wilk z dnia 12 lutego 2018.

W związku z zawieszeniem w klubie „KUKIZ’15” posła Jacka Wilka i upublicznieniem mojego pisma zawierającego informacje dot. J. Wilka – podanego za przyczynę tego zawieszenia – wyjaśniam:

Potwierdzam rozesłanie takiej informacji – jak cytowane w uzasadnieniu ww. zawieszenia – do członków partii Kongres Nowej Prawicy i biorę na siebie odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich podanych w niej faktów.

Pomimo posiadania poważnych pretensji do P. Jacka Wilka i nałożenia na Niego sankcji, nie zrobiliśmy publicznego „show” z tej sprawy.
Informację otrzymali mailowo (22 stycznia) jedynie aktualni członkowie, bo to było ich prawo, a mój obowiązek.

Jednak nie są to informacje poufne i nie mam żadnych zastrzeżeń do osoby, która je upubliczniła – sam nosiłem się z zamiarem poinformowania o tym klubu „KUKIZ’15”, ale zrezygnowałem z tego, bo nie chciałem być złośliwy w stosunku do P. Jacka Wilka.
Nadmienię tylko, że na miejscu władz klubu „KUKIZ’15” postąpiłbym tak samo.

Szczegółów sprawy i dzisiaj nie zamierzam publikować – kto chce, to i tak zapozna się z treścią mojego pisma opublikowanego w uzasadnieniu ww. zawieszenia przez klub „KUKIZ’15”.

Ponieważ do sprawy odniósł się również P. Jacek Wilk, więc muszę sprostować kilka nieścisłości.
Problem nie leży w tym, że P. Jacek Wilk namówił ówczesnego Prezesa Nowej Prawicy M. Marusika do zdeponowania na jego koncie dotacji (573 tys. zł), którą w związku z tą decyzją utraciliśmy.
Co prawda wystarczyło zapytać PKW jednym mailem (ja aż do jesieni 2016 r. żyłem w przekonaniu, że to było z PKW uzgodnione) o opinię lub odczekać, aż będziemy mieli kontrolowane przez siebie konto (bo – wbrew temu, co pisze P. J. Wilk – nie sądzę, by opóźnienie podania konta prowadziło do utraty dotacji). Ale nie było to naganne ani prawnie ani moralnie – po prostu kosztowny błąd spowodowany „lekkim” podejściem do sprawy i chęcią posiadania środków – natychmiast – na kampanię prezydencką. W tej sprawie nie podnosiłem zarzutów

Problem i prawny i moralny leży w tym, że jeśli partia deponuje środki na koncie swojego Wiceprezesa, to Wiceprezes na żądanie partii (takowe były co i raz) oddaje wszystkie pieniądze, a nie przeznacza je na swoje prywatne potrzeby i przez lata całe kruczkami prawnymi oraz prośbami przedłuża ich oddanie. Co więcej, przedłuża ich oddanie przy pełnej świadomości, że powoduje to ogromne szkody dla swojej partii – nieprzyjmowanie sprawozdań przez PKW w kolejnych latach.
Ten problem i prawny i moralny trwa od września 2015 r. Wówczas Prezes Marusik zażądał wydania (na nowo założone konto partii) całości kwoty, a P. J. Wilk oddał tylko część twierdząc, że reszty nie ma. Choć wymuszenie w lipcu 2016 r. ugody (tymi argumentami o braku pieniędzy), że spłata będzie po 2 tys. zł co miesiąc, zakończyło (do czasu opinii PKW) ciąg nieustających awantur, dawania „słowa” i próśb, to ani na jotę nie zmniejszyło tego problemu i prawnego i moralnego.

Ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury z ciężkim sercem w ostatnim możliwym terminie – 29.12.2017 r.
Gdybym tego nie zrobił, to – ponieważ do dzisiaj nie jest zwrócona część pieniędzy – PKW nie przyjęłoby naszego sprawozdania za 2018 r. i w konsekwencji utracilibyśmy subwencję przy ew. sukcesie w wyborach 2019 r. Tę informację PKW przekazała nam w październiku 2017 r. i P. J. Wilk ją otrzymał, ale widać założył, iż „jakoś to będzie”. Zresztą to zawiadomienie należało się i tak.

Chronologia (od paź. 2017 r.) utraty przez P. J. Wilka członkostwa w partii KNP jest też troszkę odmienna niż opisana przez Niego.
Jest ona taka:
Najpierw moja twarda decyzja, że ma krótki termin na oddanie całości depozytu, potem moja informacja, że przekażę sprawę do prokuratury, potem wpisanie się P. J. Wilka do partii „Wolność”, potem decyzja naszego sądu partyjnego o utracie członkostwa przez P. Jacka.

Podany został też link do spłat depozytu.

* * *

Jacek Wilk odpowiedział komentarzem

Zadeklarowałem, że przedstawię pewne dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące niniejszej sprawy po zwolnieniu mnie z tajemnicy adwokackiej, ale skoro w poniższym oświadczeniu Prezes KNP już to częściowo uczynił, dlatego mogę się do nich odnieść już teraz.

Sprawa najważniejsza: Absolutnie podstawową (i rzutującą na inne) kwestią jest to, że Prezes KNP nie czyni mi już zarzutu z kwestii depozytu jako takiego ("Problem nie leży w tym, że P. Jacek Wilk namówił ówczesnego Prezesa Nowej Prawicy M. Marusika do zdeponowania na jego koncie dotacji (...) Ale nie było to naganne ani prawnie ani moralnie (...) W tej sprawie nie podnosiłem zarzutów").

A zatem w tej kwestii jesteśmy zgodni. Cieszę że pojawia się w tym dyskursie głos zdrowego rozsądku. W KNP wszyscy zawsze wiedzieli, że to było jedyne dostępne wyjście z trudnej sytuacji (i wymagające trudnej, ryzykownej decyzji w warunkach niepewności i niejasności prawa) i NIKT Z KOLEGÓW NIGDY MI NIE CZYNIŁ ŻADNEGO ZARZUTU Z POWODU TEJŻE UMOWY. Co jednak ważniejsze: Nikt wobec tego nie może kierować wobec mnie więcej zarzutów w stylu "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" KNP (zwłaszcza, że nie miałem wówczas uprawnień do występowania w imieniu KNP i składania w jego umieniu istotnych prawnie oświadczeń woli - NIE MOGŁEM WIĘC DO TAKIEGO ROZPORZĄDZENIA DOPROWADZIĆ Z POWODU BRAKU ODNOŚNYCH UPRAWNIEŃ) w związku z zawarciem odnośnej umowy.

Co równie istotne: W warstwie właściwie wszystkich istotnych dla sprawy FAKTÓW oświadczenie Prezesa KNP POTWIERDZA okoliczności przedstawione przeze mnie w moim przedwczorajszym oświadczeniu. Co się natomiast tyczy warstwy "komentarzy" - odniosę się do nich krótko pod koniec.

Ale po kolei:

1. W załączniku do omawianego oświadczenia znajduje się zestawienie przelewów. Jest ono prawie kompletne gdyż nie zawiera jednego przelewu na 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.

2. Decydująca dla oceny całości sprawy jest kwestia umowy rozliczającej depozyt - ona bowiem (i jej wykonanie) rozstrzyga ostatecznie o wzajemnych zobowiązaniach stron.

3. Ww. umowa rozliczeniowa została zawarta 15 lipca 2016 roku i szczegółowo (i ostatecznie) uzgadniała stanowisko Stron w przedmiotowej sprawie. Istotne są tu dwa jej zapisy: 1) Strony ZGODNIE ustaliły, że na dzień zawarcia umowy pozostawało w depozycie 55 041, 67 zł., a także iż 2) kwota ta zostanie przekazana w całości do sierpnia 2018 roku.

4. Jak można łatwo i szybko wyliczyć z zestawienia przedstawionego przez samego Prezesa CAŁOŚĆ WW. KWOTY (odejmując nieuwzględniony w zestawieniu przelew - 50 zł.) ZOSTAŁA PRZEKAZANA DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU (polecenie przelewu).

5. Co za tym idzie - wezwanie skierowane do mnie przez Prezesa KNP w listopadzie 2017 roku zostało WYKONANE NIEZWŁOCZNIE W CAŁOŚCI - W NOWO UZGODNIONYM PRZEZ STRONY TERMINIE (co było rodzajem de facto aneksowania ww. umowy rozliczeniowej) - DUŻO WCZEŚNIEJSZYM NIŻ PRZEWIDYWAŁA UMOWA ROZLICZENIOWA, a więc nawet przed terminem. Jednocześnie też całość kwoty określonej w umowie rozliczającej depozyt została przekazana do końca 2017 roku (co jest istotne dla sprawy składania sprawozdania finansowego KNP za ten rok).

6. Co za tym idzie dalej - stawianie mi w tym momencie jakichkolwiek zarzutów "przywłaszczenia mienia" itp. stoi w oczywistej sprzeczności z faktami i dokumentami. Nie posiadam żadnego mienia KNP - w całości jest ono w partii.

7. KNP NIE PONIÓSŁ ŻADNYCH STRAT - wręcz przeciwnie: Dzięki umowie depozytu pozyskał kwotę z tytułu zwrotu koszów kampanii wyborczej i NADAL NIĄ DYSPONUJE (zestawienie Prezesa KNP pokazuje w jakiej wysokości; oczywiście w przybliżeniu bo cześć kwot mogła już zostać do tej pory rozdysponowana przez Prezesa). Nie ma zatem żadnych podstaw po temu, aby ktokolwiek mógł od kogokolwiek żądać zwrotu "utraconych" kwot, gdyż żadne kwoty nie zostały jak dotąd utracone. Odrzucenie sprawozdania KNP za poprzedni lub ten rok nie powoduje samo przez się żadnych strat lub kosztów dla KNP.

(osobną kwestią jest to, dlaczego Prezes KNP zapowiada już teraz odrzucenie sprawozdania na 2017 rok; po pierwsze, o ile mi wiadomo, PKW nie wydało w tej sprawie jeszcze rozstrzygnięcia, a po drugie - jak wynika z powyższego - można było w sprawozdaniu finansowym w sposób uzasadniony i udokumentowany przedstawić całkowite rozliczenie depozytu - jako że umowa rozliczeniowa została rozliczona w całości; jeżeli tego nie zrobiono to błąd leży ewidentnie po stronie sporządzającego sprawozdanie, a nie mojej)

8. Prezes KNP powołuje się natomiast na HIPOTETYCZNE straty - to znaczy ewentualną utratę potencjalnych dotacji, jakie KNP mógłby dostać po NASTĘPNYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH, GDYBY UZYSKAŁ PRZYNAJMNIEJ 3% GŁOSÓW; pomijając prawdopodobieństwo takiego scenariusza (tj. uzyskanie powyżej 3% głosów w wyborach), strata taka może powstać najwcześniej dopiero w roku 2020; w chwili obecnej ŻADNEJ FAKTYCZNEJ STRATY Z TEGO TYTUŁU JESZCZE NIE MA.

9. Wszystkie działania Stron (w tym szczególnie moje) wynikały z jasno ustalonych uzgodnień umownych i uzgodnienia te zostały dokładnie i w całości wykonane; inne okoliczności (nieformalne rozmowy, domysły - np że potrzebowałem środków na swoją kampanię itd.) nie mogą mieć rozstrzygającego znaczenia dla prawnej oceny całości sprawy.

10. Jeżeli nawet Prezes KNP miałby (choć trudno stwierdzić na jakiej podstawie) zarzuty co do ostatecznego rozliczenia umowy rozliczeniowej to drogą właściwą po temu jest droga CYWILNA, gdyż to sądy cywilne - nie zaś prokuratura - zajmują się rozliczaniem umów (sprawami rozliczeniowymi). Jako adwokat znam wprawdzie dobrze praktykę polegającą na tym, że strona umowy niezadowolona z jej wykonania wnosi sprawę - zamiast do sądu cywilnego - do prokuratury, ale prokuratura sprawami takimi nie powinna się zajmować (i zwykle się nie zajmuje). To że wnosi się (błędnie) sprawy cywilne do prokuratury wynika z przyziemnych powodów: 1) nie ponosi się żadnych kosztów postępowania (brak wpisu jak od powództwa cywilnego), a także 2) liczy się na to, że prokuratura przeprowadzi za stronę postępowanie dowodowe. Tak powinno być oczywiście i w tym wypadku; to że ktoś chce mnie ewidentnie ciągać po prokuraturach przypisuję zatem temu, że zależy komuś na zrobieniu z tej sprawy politycznej sensacji i podważeniu mojej reputacji. To przykre, gdyż media niestety zdążyły już przedstawić mnie w złym świetle nie dbając nawet o najważniejsze szczegóły (nikt do mnie nawet nie zadzwonił w tej sprawie); MORALNE SKUTKI TAKICH POCZYNAŃ ZOSTAWIAM SUMIENIU TYCH, KTÓRYM NA TYM ZALEŻAŁO ORAZ OCENIE CZYTAJĄCYCH TEN WPIS.

Tyle fakty. Do niektórych innych kwestii (w tym warstwy niektórych "komentarzy" oświadczenia) będę mógł się odnieść gdy będę zwolniony z tajemnicy adwokackiej. W tym całym szaleństwie mogę bowiem podejrzewać, że ktoś mógłby mi podnieść zarzut ujawniania pewnych okoliczności i dokumentów bez odnośnej zgody, co mogłoby na mnie sprowadzić postępowanie dyscyplinarne. W szczególności dotyczy to wywołującej pewne pytania kwestii zwalniania depozytu "nie naraz"; zapewniam w tym momencie jedynie, że miało to swoje logiczne uzasadnienie i było to rozwiązanie KORZYSTNE dla KNP. NIE MÓWIĄC O TYM, ŻE TAKI SPOSÓB ZWALNIANIA DEPOZYTU WYNIKAŁ PO PROSTU ZE ZGODNYCH USTALEŃ STRON UMOWY (BO TO UMOWA I TYLKO UMOWA OSTATECZNIE ROZSTRZYGA JAK BYŁEM "WZYWANY" - PO ZGODNYM USTALENIU TEGO MIĘDZY STRONAMI - DO ZWALNIANIA DEPOZYTU). Jednak nawet gdyby ktoś uznał, że są tu jakiegoś rodzaju nieprawidłowości, to mogą to być co najwyżej nieprawidłowości natury etycznej; nie ma natomiast w takim działaniu żadnych naruszeń żadnego przepisu prawa publicznego (ustawy) lub prywatnego (umowy).

PODSUMOWUJĄC:

- Jak jasno wynika z omawianego Oświadczenia Prezesa KNP (i odnośnego załącznika) umowa rozliczeniowa została wykonana W CAŁOŚCI I PRZED TERMINEM i na chwilę obecną nie jestem z tytułu tejże umowy winien KNP ani złotówki;

- KNP NA CHWILĘ OBECNĄ NIE PONOSI ŻADNEJ STRATY (poza "hipotetycznymi");

- Stawianie mi jakichkolwiek zarzutów "przywłaszczenia" itp. jest pomówieniem i będę z takowych wyciągał konsekwencje na drodze prawnej.

Jakie są więc prawdopodobnie prawdziwe przyczyny tej całej burzy w szklance wody? Pozostawiam to Waszej domyślności. Jak dla mnie to jedno wielkie nie-porozumienie...

* * *

Korwin Mikke składa wniosek o usunięcie Jacka Wilka z partii Wolność.

Klub KUKIZ'15 przywrócił kol.Jackowi Wilkowi prawa członka. Ja natomiast po konsultacji z Prezydium wniosłem do Sądu Partyjnego wniosek o usunięcie Go z Partii. Kol.Wilk mial 10 dni na wyjaśnienie swojego co najmniej dziwnego zachowania w/s pieniędzy KNP (faktom nie zaprzecza!). Ponadto Jego zachowanie w/s przynależności do K'15 (10 dni temu oświadczył, że z niego wystąpił) uprawdopodobnia podejrzenie, że i w innych sprawach mija się z prawdą.
Szkoda, że kolejny zdolny, obiecujący Członek Partii okazał sie mieć skazę charakteru. Jednak kol.Wilk będzie miał szansę się wytlumaczyć przed Sadem Partyjnym

co spotyka się z odpowiedzią Jacka Wilka

Ech, Prezes wykazał się lekką nerwowością - ale poniekąd to rozumiem, gdyż od ostatnich 5 dni (kiedy to wybuchła "afera żółtkowa") nie miałem czasu mu na spkojnie wyluszczyć wszystkich szczegółów (przez 24 godziny na dobę musze się tłumaczyć mediom i Internetom, że nie jestem wielbłądem); przyznaję - moja wina.

(choć naprawdę warto było zaczekać choć jeden dzień na moje wyjaśnienia)

Proszę Was o zachowanie spokoju i odrobinkę cierpliwości. Dziś lub najpóźniej jutro sprawa się wyjaśni i wszystko wróci do normy.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Izraelski F-16 strącony przez syryjską armię

Izrael przechwycił irański dron nad swoim terytorium i w odpowiedzi wysłał myśliwce do ataku na irańskie pozycje w Syrii.

Syryjska obrona rakietowa zestrzeliła jeden F-16. Samolot spadł na terytorium Izraela.

Izrael jet

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Ordo Iuris żąda przejrzystości od Fundacji Batorego

Ordo Iuris domaga się ujawnienia przez Fundację Batorego sposobu podziału Funduszy Norweskich. Jest wniosek do WSA w tej sprawie.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Fundację im. Stefana Batorego. Instytut zarzuca Fundacji bezczynność w ujawnieniu wymaganej prawem informacji publicznej na temat sposobu podziału pieniędzy z tzw. Funduszy Norweskich.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisane zostało między Polską a państwami EOG memorandum w sprawie podziału kolejnej transzy tzw. funduszy norweskich, w ramach których na finansowanie społeczeństwa obywatelskiego nasz kraj otrzyma ponad 220 mln złotych. O tym, kto podzieli te pieniądze między organizacje pozarządowe, zdecyduje Biuro Mechanizmu Finansowego z siedzibą w Brukseli.

Faworytem wydaje się być Fundacja im. Stefana Batorego, która zajmowała się przyznawaniem środków także w poprzednich latach. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że podział ten nie zawsze był zrównoważony, a sama Fundacja niechętnie dzieliła się z opinią publiczną informacjami na temat powodów, dla których tak duża część pieniędzy trafiła do organizacji z Warszawy, a także dlaczego tak znaczne wsparcie otrzymywały projekty wspierające wyłącznie lewicową ideologię.

W lipcu 2017 r. Instytut Ordo Iuris opublikował raport wskazujący na liczne nieprawidłowości w sposobie podziału funduszy norweskich. Fundacja Batorego zaprzeczyła zarzutom, mimowolnie przyznając jednak, że jego najważniejsze tezy raportu były prawdziwe: z ponad 37 mln euro rozdzielonych przez Fundację ponad połowa trafiła do organizacji z siedzibą w Warszawie, a wnioski podmiotów z województwa mazowieckiego uwzględniane były kilkukrotnie częściej niż te pochodzące z innych regionów. Fundacja twierdziła też, że katolicy w Polsce w ogóle nie są ofiarami dyskryminacji, wykluczenia, czy mowy nienawiści (choć coś dokładnie przeciwnego wynika z raportów OBWE) – dowodząc tym samym bardzo fragmentarycznej i zawężającej interpretacji tych pojęć.

Eksperci Instytutu Ordo Iuris zwrócili się do Fundacji Batorego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zawierającej w szczególności opis prac nad przyznawaniem dofinansowania poszczególnym projektom, zakres obowiązków poszczególnych ekspertów biorących udział w tej procedurze, dokładny jej przebieg i zastosowane kryteria oceny. Wszystkie te informacje powinny znajdować się w protokołach, do sporządzenia których Fundacja Batorego była zobowiązana.

W odpowiedzi Fundacja Batorego wskazała, że „przykłada szczególną wagę do przejrzystości w życiu publicznym i taką samą zasadą kieruje się w swoich działaniach” – ale mimo to informacji nie udzieli. Zdaniem Fundacji, środki z funduszy norweskich przeznaczone na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce nie stanowią majątku publicznego, bo przekazywane były bez pośrednictwa władz krajowych.

Z ustawy o finansach publicznych jednoznacznie wynika, że pieniądze z Mechanizmu Finansowego EOG stanowią środki publiczne; choć nie są dochodami budżetu państwa, to nadal zachowują taki charakter. Co więcej, już w 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zadania publiczne mogą być wykonywane przez różne podmioty, w tym także niebędące organami władzy, jak fundacje i stowarzyszenia. Informacja o wykonywaniu tych zadań powinna być dostępna opinii publicznej – po to, by mogła ocenić, czy Fundacja działała rzetelnie i zgodnie z prawem.

Z tego powodu, działając zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, w październiku 2017 r. Instytut Ordo Iuris zwrócił się ponownie do Fundacji Batorego z wnioskiem o udzielenie informacji. Fundacja Batorego nie udzieliła już żadnej odpowiedzi, choć termin wynosił 14 dni, a upłynęły już ponad 4 miesiące.

W tej sytuacji Instytut Ordo Iuris zdecydował się wystąpić przeciwko Fundacji Batorego na drogę sądową, licząc że w ten sposób doprowadzi do udostępnienia społeczeństwu informacji, które od dawna powinny być jawne.

To niezwykle ważne, aby opinia publiczna miała pełną wiedzę na temat dotychczasowego podziału Funduszy norweskich przez Fundację Batorego, zwłaszcza w sytuacji, w której Fundacji może zostać powierzony podział istotnej części spośród dalszych 53 mln euro. Pieniądze te powinny zostać rozdysponowane w maksymalnie transparentny i zrównoważony sposób, tak aby uniknąć powtórzenia się wątpliwości, jakie pojawiły się w poprzednich latach - powiedział dr Tymoteusz Zych, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris". 

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Czeka nas niemiecka ofensywa miłości

W zawartej w Niemczech umowie koalicyjnej poświęcono dużo miejsca Polsce, którą wymieniono zaraz po Francji. „Odnowa Unii Europejskiej powiedzie się tylko wtedy, gdy Niemcy i Francja z całych sił wspólnie przystąpią do pracy” – czytamy w dokumencie. W tym samym akapicie koalicjanci podkreślają, że „szczególne znaczenie” ma dla nich także niemiecko-polskie partnerstwo. „Jego fundamentem jest pojednanie pomiędzy Niemcami i Polakami oraz wspólna odpowiedzialność za Europę” – zaznaczyli koalicjanci. „Nie zapominamy, że Polska i Węgry położyły kamień węgielny pod ponowne zjednoczenie Europy i Niemiec, które przyniosło wolność” – podkreślają chadecy i socjaldemokraci deklarując, że chcą na tym fundamencie rozwijać współpracę z Polską.

Jak zaznaczają, szczególna rola przypada obecnie dialogowi między obu społeczeństwami. Deklarują, że będą wspierać i umacniać placówki takie jak Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, międzynarodowe domy spotkań młodzieży w Krzyżowej i Oświęcimiu oraz Instytut Spraw Polskich w Darmstadt.

Koalicjanci zapowiadają ponadto, że będą intensyfikować współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego – trójstronnej współpracy z udziałem Francji.

Fragment dotyczący Polski jest znacznie bardziej rozbudowany niż podobny akapit w poprzedniej umowie koalicyjnej z 2013 roku. W dokumencie mowa jest o „bardziej konsekwentnym przestrzeganiu (w UE) wartości i zasad demokratycznych i praworządnych”, będących fundamentem integracji europejskiej.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Przyjaźń polsko-amerykańska rozkwita na Florydzie

Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa - konferencja i Polska Strefa Inwestycji (Polish-American Leadership Summit: Polish Investment Zone, #PALS) odbywa się od 9 lutego w Miami pod patronatem Prezydenta RP.

To najważniejsze wydarzenie w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych w 2018 r. i łączy politykę i sprawy gospodarcze. Merytoryczny program konferencji poświęcony jest w szczególności zagadnieniom energetyki, transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu strategicznemu.

Zwieńczeniem #PALS będzie 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”. Specjalna ekskluzywna sesja VIP Szczytu odbędzie się w Mar-a-Lago, nazywanym przez Donalda Trumpa „Zimowym Białym Domem”.

Wśród potwierdzonych gości honorowych #PALS są m.in. wicemarszałek senatu Adam Bielan, senator Anna Maria Anders, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Paweł Soloch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze strony amerykańskiej zaproszeni zostali przedstawiciele administracji Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz sam prezydent Donald Trump.

W honorowej radzie programowej Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji zasiadają m.in. Rafał Antczak (wiceprezes PKO BP), Ian Brzezinski (ekspert ds. polityki zagranicznej i obronności), Rita Cosby (dziennikarka), Jonny Daniels (prezes Fundacji From The Depths), Paweł Dobrowolski (ekonomista), Jadwiga Emilewicz (wiceminister rozwoju), George Friedman (przewodniczący i założyciel Geopolitical Futures), Marta Gajęcka (wiceprezes spółki PGE Energia Odnawialna), Maciej Golubiewski (konsul generalny RP w Nowym Jorku), Tadeusz Kościński (wiceminister rozwoju), Paweł Lisicki (redaktor naczelny „Do Rzeczy”), prof. Piotr Moncarz (Uniwersytet Stanforda), Jacek Pochłopień (redaktor naczelny „Wprost”), Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha), Matthew Tyrmand (publicysta). W Radzie Honorowej zasiadać będzie blisko 100 osób z Polski i USA.

Partnerami strategicznymi Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji są Grupa LOTOS oraz KGHM Polska Miedź. Partnerami wydarzenia są TAURON, ENEA, PHN oraz Supra Brokers. Partnerami programowymi i merytorycznymi #PALS są Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Grupa PFR). Wydarzenie jest również objęte patronatem The American Institute of Polish Culture. Patronat medialny nad konferencją objęły Telewizja Polska, TV Polonia, tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”, miesięcznik „Historia Do Rzeczy”, serwisy Wprost.pl i DoRzeczy.pl, telewizja Inwestorzy.tv oraz polonijny „Nowy Dziennik”. Organizatorem wydarzenia jest PMPG Polskie Media, Round Table Mixer (RTMx) oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej.

Szczegóły wydarzenia i informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji są dostępne na stronie:

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Żydzi protestują przeciwko ustawie przed polską ambasadą w Tel Awiwie (i w Rzymie)

8 lutego kilkadziesiąt starszych osób, którzy przeżyli Holokaust, wśród których byli też młodzi Izraelczycy, weszło w czwartek na teren polskiej ambasady w Tel Awiwie, machając flagami i niosąc plakaty z wyrazami protestu przeciwko ustawie penalizującej obwinianie polskiego narodu lub państwa za zbrodnie Holokaustu.

Zebrali się przed gmachem ambasady; ochrona starała się uniemożliwić im wejście do środka. Otoczyli też samochód jednego z dyplomatów, krzycząc „nikt nie zapomni, coście zrobili”.

Pewna liczba demonstrantów wdarła się do gmachu ambasady, a potem ochrona próbowała ich usunąć siłą.

Na jednym z filmów widać transparent trzymany przez demonstrantów: „Polaki! My pamiętamy, co nam zrobili”. "Żadne prawo nie może wymazać historii" i „To polskie prawo pluje w twarz narodowi izraelskiemu” - to hasła, które niosła ta grupa.

Wiec przed polską ambasadą zorganizowała fundacja Yad Ezer La-Haver, prowadząca w Hajfie dom dla ocalałych z Holokaustu. Niektórzy opowiadali mrożące krew w żyłach historie o Polakach, którzy znęcali się nad nimi podczas drugiej wojny światowej.

żydzi

W czwartek pikieta odbyła się także przed ambasadą RP we Włoszech. Wzięło w niej udział około 100 osób ze wspólnoty żydowskiej. Protest był reakcją na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o IPN i odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Pikietę polskiej placówki zorganizowała grupa studentów ze społeczności żydowskiej Wiecznego Miasta i przedstawiciele działającego od 20 lat stowarzyszenia Dzieci Shoah, zrzeszającego ocalonych z Zagłady i ich rodziny.

Uczestnicy protestu mieli kartki z napisami: "Sprawiedliwi Polacy wstydziliby się", "Historii się nie zmienia", "Gdzie jest Auschwitz?", "Negować historię, to zabijać na nowo".

Do uczestników pikiety wyszli przedstawiciele polskiej ambasady.

W przeddzień pikiety przewodnicząca włoskiego związku gmin żydowskich Noemi Di Segni zaapelowała do naukowców i "społeczeństwa obywatelskiego" o ochronę "prawa i obowiązku" pamięci o Holokauście, nauczania o Zagładzie i zdobywania wiedzy o niej.

W liście, rozpowszechnionym przez agencję Ansa, Di Segni napisała: "Jeśli polski Trybunał Konstytucyjny otworzy drogę dla tej ustawy, to dla Europy narodów, które po wojnie pragnęły potwierdzić zasady prawdy i wolności oraz dla całej wspólnoty naukowej, będzie to dzień smutny i przełomowy".

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Unia Europejska inkorporuje Bałkany do 2025

Komisja Europejska ogłosiła plan przyjęcia krajów bałkańskich do Unii w 2025 r.

Federica Mogherini mówi o "przełomowym momencie, historycznej szansie, stabilizacji w regionie".

Imperium EU w budowie.

Bałkany

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Bermudy jako pierwsze delegalizują związki homoseksualne

Dziewięć miesięcy po wprowadzeniu prawa o związkach homoseksualnych, brytyjskie terytoria Bermudy zdelegalizowały te związki. Wprowadzono je w maju 2017 r. po orzeczeniu sądu konstytucyjnego

Jest to pierwsze w świecie zlikwidowanie prawa do takich związków.

Decyzja delegalizuje także prawo do urządzania przyjęć homoseksualnych.

homo

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Amerykańskie giełdy lecą na pysk

Standard & Poors (miesiąc)

standard-poors.png

Dow Jones (miesiąc)

dow-hjones.png

Nasdaq (miesiąc)

nasdaq.png

I na dodatek amerykańska waluta słabnie w oczach.
Eurodollar (rok)

eurodolar.jpg

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

70 lat Koreańskiej Armii Ludowej

Dziś, tj. 8 lutego 2018, przypada 70. rocznica utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej i to właśnie z tej okazji odbyła się w Pjongjangu defilada. Można ją obejrzeć na niemal dwugodzinnym filmie. Poniżej tylko trzy wybrane kadry z tego filmu:

8-ii-1.jpg

8-ii-2.jpg

8-ii-3.jpg

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Rośnie niesurowcowy eksport Rosji

W 2017 roku pozasurowcowy eksport rosyjski wzrósł do 190 miliardów dolarów (wobec 158 mld rok wcześniej), czyli o 20%. Wzrost eksportu przemysłu samochodowego wyniósł prawie 2,7 miliarda $, co oznacza 35% wzrostu. Głównie samochody dostawcze, części zamienne, a geograficznie połowa eksportu poszła do krajów byłego ZSRR, 22% do Afryki, 9% do Iranu, 7% na Kubę.

Maszyn rolniczych wyeksportowano za prawie 100 mln dolarów,

Rząd wprowadził szerokie programy wsparcia dla eksportu. Objęto nim 6600 przedsiębiorstw,

Przedstawiono przedsiębiorstwom nisko oprocentowane kredyty (miliard dolarów). Opracowano też logo: «Сделано в России».

Made in Russia

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Amerykańskie wojska zaatakowały syryjską armię, 100 żołnierzy zginęło

Siły koalicji pod amerykańskim dowództwem w Syrii zaatakowały armię syryjską. 100 żołnierzy zginęło.

Jak twierdzi amerykańskie dowództwo była to odpowiedź na "niesprowokowany atak". Wcześniej syryjskie wojsko zaatakowało oddziały "demokratycznej opozycji" przy wsparciu czołgów i artylerii na wschód od Eufratu, za linią oddzielającą wojska rządowe wspierane przez Rosję od oddziałów opozycji, którą chronią amerykańskie wojska. Prawdopodobnie chciały odbić pola naftowe w tej okolicy, które niedawno opozycja odbiła z rąk ISIS.

Amerykanie twierdzą, że nie ma dowodów na udział rosyjskich sił i doradców w ataku na oddziały, wśród których są amerykańscy doradcy.

USA central command

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Penalizacja za zniesławianie narodu i negację Holokaustu w innych krajach

Zestawienie penalizacji zniesławiania narodu i negacji Holokaustu.


ZNIESŁAWIENIE NARODU

AUSTRIA

Kto publicznie i nienawistnie obraża lub dyskredytuje Republikę Austrii lub jeden z jej krajów związkowych (art. 248 ust. 2 austriackiego kodeksu karnego).

Kara: Do roku pozbawienia wolności.

CHORWACJA

Kto publicznie kpi, istotnie dyskredytuje lub wzbudza nienawiść wymierzoną w Republikę Chorwacji (art. 349 chorwackiego kodeksu karnego).

Kara: Do roku pozbawienia wolności.

NIEMCY

Penalizacji podlega obrażanie lub złośliwe wyrażanie pogardy wobec Niemiec lub jednego z jej krajów związkowych […] (art. 90a niemieckiego kodeksu karnego).

Kara: Do trzech lat więzienia; do pięciu lat pozbawienia wolności, jeżeli czyn wspiera wysiłki przeciwko dalszemu istnieniu Republiki Federalnej Niemiec lub przeciwko jej konstytucyjnym zasadom.

TURCJA

Obraza wymierzona wobec Narodu Tureckiego, Republiki Turcji (…) ( art. 301 tureckiego kodeksu karnego).

Kara: Do dwóch lat pozbawienia wolności.

WŁOCHY

Zniesławienie Republiki Włoskiej, zgromadzenia ustawodawczego, rządu, Trybunału Konstytucyjnego lub innych sądów i sił zbrojnych jest karalne (art. 290 włoskiego kodeksu karnego).

Zniesławienie narodu włoskiego jest również karalne (art. 291 włoskiego kodeksu karnego).

Kara: Grzywna w wysokości od 1000 € do 5000 €.

SŁOWENIA

Penalizacji podlega obraza, oszczerstwa, zniesławienie, oszczerstwo lub złośliwe fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa kierowane przeciwko Republice Słowenii (Kodeks karny, art. 163). Penalizacji podlega także zniesławienie narodu słoweńskiego lub społeczności włoskich, węgierskich lub romskich ( art. 165 słoweńskiego kodeksu karnego).

Kara: Karą w pierwszym z wymienionych przypadków jest grzywna lub pozbawienia wolności do jednego roku. W drugim z wymienionych przypadków karą jest grzywna lub kara do roku pozbawienia wolności.

SŁOWACJA

Prawo zabrania zniesławienia narodu, jego języka lub jakiejkolwiek rasy lub grupy etnicznej poprzez odniesienie do grupy osób lub osoby ze względu na ich rzeczywistą lub domniemaną przynależność do rasy, narodu, narodowości, grupy etnicznej prawdziwe, wyimaginowane pochodzenie, kolor, przekonania polityczne, religia lub brak religii (art. 423 słowackiego kodeksu karnego).

Kara: Pozbawienie wolności na okres od jednego do trzech lat. Jeżeli czyn popełniony jest przez członka grupy ekstremistycznej lub funkcjonariusza publicznego karą jest pozbawienie wolności od dwóch do pięciu lat.

CZARNOGÓRA

Penalizacja obejmuje publiczne kpiny z Republiki Czarnogóry, jej flagi, herbu lub hymnu państwowego (art. 198 czarnogórskiego kodeksu karnego).

Kara: Grzywna lub pozbawieniem wolności do jednego roku.

NEGACJA HOLOKAUSTU

AUSTRIA

Penalizowane jest zaprzeczanie ludobójstwu i zbrodniom narodowosocjalistycznym, ich pomniejszanie lub usprawiedliwiane w sposób publiczny (art. 3h ustawy nr 148 z 1992 r. stanowiącej nowelizacje ustawy z 1945 r., która dokonała delegalizacji partii nazistowskiej).

Kara: od 1 do 20 lat pozbawienia wolności albo kara grzywny w przypadkach mniejszej wagi.

BELGIA

Penalizowane jest rażące pomniejszanie, usiłowanie uzasadnienia lub pochwalanie ludobójstwa niemieckiego reżimu narodowo-socjalistycznego (art. 1 ustawy z 1995 r. o zaprzeczaniu Holokaustowi).

Kara: pozbawienie wolności.

ESTONIA

Penalizowane jest zaprzeczanie holokaustowi jeżeli: stanowi nawoływanie do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, kolor skóry, płeć, język, pochodzenie, religię, orientację seksualną, poglądy polityczną albo status finansowy lub społeczny, powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia lub życia (art. 151 estońskiego kodeksu karnego).

Kara grzywny lub aresztu – w przypadkach mniejszej wagi, lub pozbawienie wolności do lat

W przypadku osób prawnych kara grzywny do 3200 EUR.

FRANCJA

Penalizowane jest kwestionowanie przestępstw przeciwko ludzkości, określonych przez Artykuł 6 statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączony do Układu Londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 r., które zostały popełnione przez członków organizacji uznanych za przestępców zgodnie z art. 9 tego statutu lub przez osobę skazany za takie przestępstwa przez sąd francuski lub międzynarodowy (art. 24bis ustawy z 1881 r. o wolności prasy wprowadzony w 1990 r tzw. ustawą Gayssot’a).

HISZPANIA

Penalizowane jest rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób idei lub doktryn, które zaprzeczają lub usprawiedliwiają zbrodniom wojennym, przeciwko ludzkości lub pokojowi (art. 607 ust. 2 hiszpańskiego kodeksu karnego z 1995 r).

Kara: pozbawienia wolności od jednego roku do dwóch lat.

LUKSEMBURG

Penalizowane jest kwestionowanie, umniejszanie, usprawiedliwianie lub zaprzeczanie istnieniu jednego lub więcej przestępstw przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych zgodnie z definicją zawartą w art. 6 Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonego do Układu Londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 r., który został popełniony przez członków organizacji uznanych za przestępców zgodnie z art. 9 tego statutu, przez osobę uznaną za winną takich przestępstw przez sąd luksemburski, zagraniczny lub międzynarodowy

Kara; pozbawienia wolności od ośmiu dni do dwóch lat i grzywnie w wysokości od 251 EUR do 25 000 EUR (art. 457-3 kodeksu karnego Luksemburga).

LITWA

Penalizowane jest publiczne popieranie zbrodnię ludobójstwa lub innych zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych, ustanowionych przez prawo Republiki Litwy, akty Unii Europejskiej, ostateczne decyzje sądów litewskich lub sądów międzynarodowych, zaprzeczanie lub rażące umniejszanie takich zbrodni, jeżeli: zostało popełnione przy użyciu groźby, przemocy lub zniewagi albo spowodowało zakłócenie porządku publicznego (art. 170² litewskiego kodeksu karnego - obowiązuje od 15.06.2010 r.).

Kara: grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu albo pozbawienia wolności do lat 2 Za czyn ten odpowiedzialność ponoszą także osoby prawne.

ŁOTWA

Penalizowane jest publiczne usprawiedliwianie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości (art. 74 1 łotewskiego kodeksu karnego z 1998 r. - obowiązuje od 21.05.2009 r.). Kara pozbawienie wolności na okres nieprzekraczający pięciu lat lub czasowe pozbawienie wolności, lub prace społeczne lub grzywna. Jako okoliczności zaostrzające odpowiedzialność uznaje się działanie sprawcy: w celu wywołania nienawiści lub wrogości na tle narodowym, etnicznym lub rasowym, powiązane z przemocą lub groźbą, gdy popełniane są przez grupę osób, urzędnika państwowego lub odpowiedzialnego pracownika przedsiębiorstwa lub organizacji, przy użyciu zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych.

NIEMCY

Zaprzeczanie ludobójstwu penalizowane jest w ramach przestępstwa: nawoływania do nienawiści wobec grupy narodowościowej, rasowej, religijnej lub grupy określonej przez ich pochodzenie etniczne, przeciwko grupom ludności lub osobom fizycznym z powodu przynależności do jednej z tych grup, obrażania, złośliwego oczerniania lub zniesławiania wyżej wymienionej grupy, części populacji lub jednostek z powodu przynależności do jednej z wyżej wymienionych grup (art. 130 niemieckiego kodeksu karnego - obowiązuje od 1985 r., ze zmianami w 1992, 2002, 2005, 2015).

Kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Publiczne zaprzeczanie, pochwalanie lub umniejszanie czynowi popełnionemu w czasach narodowego socjalizmu w sposób mogący zakłócić porządek publiczny podlega karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej pięciu lat lub grzywnie.

RUMUNIA

Zaprzeczanie w miejscu publicznym Holokaustowi lub jego skutkom jest karane więzieniem od 6 miesięcy do 5 lat i utratą niektórych praw (art. 6 dekretu nadzwyczajnego z 31 marca 2002 r.).

SŁOWACJA

Penalizowane jest publiczne zaprzeczanie, aprobowanie lub usiłowanie usprawiedliwienia Holokaustu, zbrodni reżimów opartych na ideologii faszystowskiej, zbrodnie reżimów opartych na ideologii komunistycznej lub zbrodnie innych podobnych ruchów, które wykorzystują przemoc, groźbę przemocy lub groźbę innych poważnych szkód w celu stłumienia podstawowych praw i wolności (art. 422d Słowackiego kodeksu karnego - obowiązuje od listopada 2001 r.).

Kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.

SZWAJCARIA

Penalizowane jest zaprzeczanie ludobójstwu lub innym zbrodniom przeciwko ludzkości, trywializowanie ich lub ich usprawiedliwianie publiczne nawoływanie do nienawiści lub dyskryminacji wobec osoby lub grupy osób z powodu swojej rasy, pochodzenia etnicznego lub religii, publicznie propaguje ideologie zmierzające do systematycznej redukcji lub zniesławiania członków rasy, pochodzenia etnicznego lub religii (art. 261bis szwajcarskiego kodeksu karnego - obowiązuje od 01.01.1995).

Kara pozbawienia wolności do trzech lat lub grzywna.

WŁOCHY

Penalizowane jest zaprzeczanie Holokaustowi lub zbrodniom ludobójstwa, zbrodniom przeciwko ludzkości i zbrodniom wojennym, określonym zgodnie z definicją z Artykułu 6, 7 i 8 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Warunkiem odpowiedzialności jest istnienie realnej groźby rozpowszechnienia tych poglądów (art. 3bis dodany w 2016 r. do ustawy z dnia 13.10.1975 r. o. ratyfikacji Konwencji NZ ws. likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej).

Kara pozbawienia wolności od dwóch do sześciu lat.

IZRAEL

Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o zakazie zaprzeczania Holokaustowi nr 5746-1986. Penalizowane jest zaprzeczanie albo umniejszanie proporcji czynów popełnionych w okresie reżimu nazistowskiego, które stanowią przestępstwa przeciwko Żydom lub przestępstwa przeciwko ludzkości, z zamiarem obrony sprawców tych czynów, ich poparcia lub zidentyfikowania z nimi.

Kara pozbawienia wolności – 5 lat.

Obowiązuje zakaz pochwalania lub wyrażania poparcia wobec przestępstw Nazistów. Penalizowanie jest również wychwalanie, popieranie lub identyfikowanie się z czynami popełnionymi w okresie reżimu nazistowskiego, które stanowią przestępstwa przeciwko Żydom lub przestępstwa przeciwko ludzkości.

Kara pozbawienia wolności – 5 lat.

Dodać należy, że prawidłowe i sprawiedliwe (correct and fair) oświadczenia/relacje zakazane przez ww. przepisy nie będą uznawane za przedmiot przestępstwa, o ile nie służą wyrażeniu poparcia dla sprawców przestępstw przeciwko Żydom lub przestępstw przeciwko ludzkości lub wyrażeniu identyfikacji z nimi. Oskarżać o ww. przestępstwa może tylko Prokurator Generalny lub wymagana jest jego zgoda na wniesienie aktu oskarżenia.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Ukraina potępiła polską ustawę o IPN

6 lutego 2018 ukraińska Rada Najwyższa przyjęła uchwałę, w którym potępiła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uznano, że jest ona w interesie Rosji i wzmocni antyukraińskie nastroje w Polsce, a także niesprawiedliwie zrównuje OUN-UPA ze zbrodniarzami nazistowskimi i komunistycznymi. Zaapelowano też do polskiego prezydenta, by nie podpisywał ustawy.

Za uchwałą głosowało 242 deputowanych ukraińskiego parlamentu.

Wcześniej ukraińskie MSZ apelowało do polskich senatorów o „polityczną mądrość” w tej sprawie. Wyraziło również sprzeciw wobec przedstawiania Ukraińców wyłącznie jako „zbrodniczych nacjonalistów”, a także użyciu „w oficjalnym dokumencie Rzeczypospolitej Polskiej niepoprawnej nazwy części terytorium współczesnej Ukrainy”.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Amerykański Departament Stanu niezadowolony z polskiej ustawy

Recent Legislation in Poland

The United States is disappointed that the President of Poland has signed legislation that would impose criminal penalties for attributing Nazi crimes to the Polish state. We understand this law will be referred to Poland’s Constitutional Tribunal. Enactment of this law adversely affects freedom of speech and academic inquiry.

The United States reaffirms that terms like “Polish death camps” are painful and misleading. Such historical inaccuracies affect Poland, our strong ally, and must be combatted in ways that protect fundamental freedoms. We believe that open debate, scholarship, and education are the best means of countering misleading speech.

Press Statement
Rex W. Tillerson
Secretary of State
Washington, DC
February 6, 2018

Na konferencji prasowej dziennikarze próbowali wydusić więcej z rzeczniczki

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Prezydent podpisał ustawę o IPN i odesłał ją do Trybunału

Prezydent Andrzej Duda :

Podjąłem decyzję, by nowelizację ustawy o IPN podpisać. Nie chciałbym, aby ktokolwiek z ocalonych miał wątpliwości, czy może głosić swoje świadectwo. I dlatego w trybie następczym ustawa trafi dalej, by Trybunał Konstytucyjny zbadał ustawę - oświadczył

Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziś rano prezydent spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa miała dotyczyć zmian w ustawie o IPN. W weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nowelizacja powinna zostać podpisana. Również szef MSZ dziś wypowiedział się, że decyzja prezydenta powinna zostać ogłoszona szybko.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Mniejszości przeciwko "ksenofobii i antysemityzmowi"

"W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym. Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowości zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności", największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku.

Nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca '68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski, gdy komunistyczna władza sięgnęła po metody rasistowskie, by zdobyć poklask pospólstwa dla przegrupowań we własnych szeregach. I jeszcze mocniejszego związania Polski z imperialnym centrum w Moskwie.

„My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej" – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy też religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać.

Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.

List podpisali
Mariola Abkowicz – przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa, przewodniczący Towarzystwa Słowaków
prof. Stefan Dudra – przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Łukasz Grzędzicki – przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Aldona Jurkun – przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Stefan Kłapyk – Przewodniczący Zjednoczenia Łemków
Artur Konopacki – przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Anna Makówka-Kwapisiewicz – przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent"
Jolanta Malinowska-Wiaktor – przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce
dr Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Zenon Sokołow – przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Piotr Tyma – Prezes Związku Ukraińców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Algirdas Vaicekauskas – przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Apel do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Mychajło Kołodziński, jeden z przywódców i ideologów ukraińskiego szowinizmu pisał: „Trzeba krwi, dajmy morze krwi, trzeba terroru, uczyńmy go piekielnym(...). Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki”(…)

Dmytro Kłaczkiwski, dowódca UPA-Północ w czerwcu 1943 roku wydał tajną dyrektywę: „(…)powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu(…) zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat(...) Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi(…)”.

Roman Szuchewycz, naczelny dowódca UPA mówił: (…)„należy Polaków z naszych ziem usuwać (…) wysyłać bojówki, które mężczyzn będą likwidować, a chaty i majątek palić”(…)

Na czele zaś Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów stał Stepan Bandera. Pod jego kierownictwem ukraińscy szowiniści dokonali w czasie II wojny światowej straszliwej zbrodni ludobójstwa, mordując ok. 200 tyś. Polaków, a także dziesiątki tysięcy polskich Żydów, Ormian, Cyganów, Czechów i Rosjan. Dzisiaj pomniki Bandery stoją na wielu placach ukraińskich miast i miasteczek. A banderowskie czerwono-czarne flagi powiewają nad ważnymi urzędami i instytucjami państwowymi. Mordercy stali się na Ukrainie bohaterami, a z szowinistyczną ideologią identyfikują się władze tego państwa.

Od kilkudziesięciu lat środowiska kresowe domagają się ukarania ukraińskich zbrodniarzy, sprawców ludobójstwa na polskich ziemiach. Żądają surowych kar także dla tych, którzy upowszechniają zbrodniczą ludobójczą ideologię poprzez pomniki, tablice pamiątkowe, symbole i odznaczenia oraz inne znaki identyfikacyjne, oraz dla tych, którzy kłamią i oszukują, głosząc nieprawdę o ukraińskim ludobójstwie.

Szanowny Panie Prezydencie,

państwo Izrael karze za kłamstwo oświęcimskie. Podzielamy takie stanowisko. Przyjmujemy z satysfakcją do wiadomości informację, iż polski parlament przegłosował nowelizację ustawy o IPN z dnia 26 stycznia 2018 r., która przewiduje, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub polskiemu państwu odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Niemców lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Podzielamy również stanowisko zawarte w Ustawie wobec ukraińskich zbrodniarzy z II wojny światowej, którzy dokonali na obywatelach polskich najstraszliwszych mordów, wyrzynając w pień polską ludność zamieszkałą na Kresach w setkach wsi, miast i miasteczek.

Szanowny Panie Prezydencie,

nie możemy się zgodzić z podłą i pełną inwektyw międzynarodową nagonką na państwo polskie i polski Naród, niesłusznie i prowokacyjnie oskarżany o zbrodnicze czyny i najokrutniejsze winy. To Polacy bowiem nieśli Żydom mordowanym przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej pomoc i wsparcie, za co byli karani śmiercią. Nie można niczym sensownym uzasadnić potężnych nacisków zagranicznej opinii publicznej, Izraela i niektórych państw zachodnich. To niedopuszczalna ingerencja w polską suwerenność i polityczną niezależność. Sprzeciwiamy się także niegodnym insynuacjom tej polskiej części opozycji, która staje po stronie wrogów naszego Narodu. Nowelizację ustawy uważamy za uzasadnioną, pożyteczną i dalekowzroczną. Fakty historyczne są ewidentne. Za zbrodnie niemieckie odpowiadają Niemcy. Za zbrodnie ukraińskie odpowiadają Ukraińcy. Polska straciła w czasie II wojny światowej 6 milionów obywateli. Odpowiedzialność za eksterminację ludności polskiej, grabież dóbr narodowych, masowych wysiedleni, zagłady w obozach śmierci ponosi zarówno III Rzesza jak i Związek Sowiecki.

Dość poniżania i upokarzania Narodu polskiego i przypisywania mu cudzych win. Nie pozwolimy, by ofiary nazywać katami, a katów ofiarami. Rzeki przelanej polskiej krwi wciąż płyną nam przed oczami. Mordy dokonywane na naszych dzieciach, kobietach i starcach śnią się nam po nocach. Zgładzone elity polskie przez totalitarne systemy są już nie do odbudowania. Winni muszą ponieść karę.

Godny i piękny przykład rozumienia prawdy i sprawiedliwości dziejowej podał ceniony polityk izraelski, były minister spraw zagranicznych Izraela oraz ambasador w USA, Mosze Arens, który w na portalu gazety "Haaretz" napisał: „(…) Polacy jako jedyni udzielili jakiejkolwiek pomocy bojownikom z warszawskiego getta. Alianci, USA, Wielka Brytania i Związek Radziecki, po prostu zignorowali Powstanie w Getcie Warszawskim”(…). I dodał, że to Niemcy odpowiadają za Holocaust.

Żądamy podpisania nowelizacji Ustawy o IPN, która nie dopuszcza do szerzenia ideologii i symboli zbrodniczych ukraińskich szowinistycznych formacji, wyrażamy także solidarność z tymi milionami Ukraińców dla których ideologia ukraińskiego banderyzmu jest przykładem wypaczenia moralnego i symbolem zbrodni. Wielki Prorok Ukrainy bp. Grzegorz Chomyszyn, męczennik komunistyczny i błogosławiony Kościoła katolickiego, Ukrainiec i szczery patriota Ukrainy, nazwał zbrodniczy nacjonalizm ukraiński „najgorszą herezją”, która dotknęła jego naród, amoralnym bałwochwalstwem o znamionach satanizmu. Dla takiej ideologii i jej symboli nie ma miejsca w granicach Rzeczypospolitej, nie powinna ona zatruwać świadomości milionów Ukraińców przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu chleba i lepszego losu.

Szanowny Panie Prezydencie,

sprawiedliwości ma się stać zadość. Od Pana decyzji zależy, czy odnajdziemy się w kraju godności, honoru i dumy narodowej, czy też w kraju zniewolonych umysłów, upokorzonych serc i zdławionych myśli. Bardzo prosimy o podpisanie Ustawy w jej przyjętym przez Sejm i Senat brzmieniu.

dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk
Stanisław Srokowski, pisarz, publicysta, świadek ukraińskich, niemieckich i sowieckich zbrodni, Wrocław

Apel można poprzeć pisząc na adres: srokowski.stanislaw@gmail.com

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Lista tych, którzy stanęli po żydowskiej stronie [List intelektualistów w sprawie ustawy o IPN]

Nie tędy droga do odzyskania zbiorowej godności
[List intelektualistów w sprawie ustawy o IPN]

31 stycznia 2018

My, niżej podpisani, zwracamy się do opinii publicznej powodowani troską o stan relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Apelujemy o wyciszenie emocji w imię wspólnego dobra, jakim są prawda i budowany od ćwierćwiecza dialog.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjęta 26 stycznia przez polski Sejm i skierowana do dalszej legislacji, przewiduje karę do trzech lat więzienia dla każdego, „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”.

Ten niefortunny zapis odbił się szerokim echem w Polsce i na świecie, budząc liczne zastrzeżenia – logiczne, moralne i prawne. Dlaczego dyskusja o faktach historycznych ma się toczyć w asyście prokuratury i sądu? Dlaczego ofiary i świadkowie Zagłady mają ważyć słowa, by nie podpaść organom ścigania, i czy będzie odtąd czynem karalnym świadectwo ocalałego Żyda, który „bał się Polaków”? Dlaczego mamy spierać się nie na argumenty, lecz na paragrafy? Czy byłby to, zważmy, zakaz symetryczny do zakazu kłamstwa oświęcimskiego? I skąd taryfa ulgowa dla wybranych zawodów – dlaczego za „antypolskie” opinie nie będą ścigani jedynie uczeni i artyści? A dziennikarze? A nauczyciele? Gdzie ma leżeć granica między tolerowaną nauką i sztuką a karalną publicystyką i kto ustalałby „fakty”, którym nie wolno się sprzeciwić?

Intencją ustawodawcy była obrona dobrego imienia Polaków. To zrozumiałe. Gdy Polacy słyszą o „polskich obozach”, podejrzewają, często na wyrost, że zarzuca im się zorganizowanie Auschwitz (Jan Karski pisał o „polskich obozach”, mając na myśli „obozy zlokalizowane w Polsce”). Jednak ustawa idzie dalej – sugeruje niewinność Polaków, tworząc z nich jedyny w Europie naród bez skazy.

Nie tędy droga do odzyskania zbiorowej godności. I nie wszystko stracone.

Ustawodawca może jeszcze się cofnąć, o co gorąco apelujemy.

Apel podpisali:

Anne Applebaum,
Timothy Garton Ash,
Anna Barańczak,
Maria Barcikowska,
Witold Bereś,
Bogdan Białek,
Anna Bikont,
Yael Birenbaum,
Halina Birenbaum,
Jacek Bocheński,
Teresa Bogucka,
Krzysztof Burnetko,
Anna Dodziuk,
Barbara Engelking,
Zofia Floriańczyk,
Andrzej Friedman,
Beata Fudalej,
Jolanta Gałązka-Friedman,
Konstanty Gebert,
Agnieszka Glińska,
Jan Tomasz Gross,
Irena Grudzińska-Gross,
Mikołaj Grynberg,
Jan Hartman,
Jan Hertrich-Woleński,
Agnieszka Holland,
Krystyna Janda,
Maria Janion,
Zofia Jankiewicz,
Jacek Kleyff,
Sergiusz Kowalski,
Stanisław Krajewski,
Maria Kruczkowska,
Krystyna Krynicka,
Ryszard Krynicki,
Ireneusz Krzemiński,
Joanna Kurczewska,
Jacek Kurczewski,
Jarosław Kurski,
Aleksander Kwaśniewski,
Andrzej Leder,
Wojciech Lemański,
Paweł Liberski,
Barbara Mechowska-Kleyff,
Edward Mitukiewicz,
Krzysztof Niedałtowski,
Przemysław Nowacki,
Stanisław Obirek,
Janusz Onyszkiewicz,
Piotr Pacewicz,
Monika Płatek,
Masza Potocka,
Stanisław Radwan,
Shoshana Ronen,
Jacek Różycki,
Andrzej Rzepliński,
Paula Sawicka,
Dorota Segda,
Radek Sikorski,
Marek Siwiec,
Jarosław Sławek,
Aleksander Smolar,
Kazimierz Sobolewski,
Piotr Sommer,
Krystyna Starczewska,
Andrzej Stasiuk,
Dariusz Stola,
Joanna Szczęsna,
Kazimiera Szczuka,
Monika Sznajderman,
Piotr Szwajcer,
Paweł Śpiewak,
Frank Telling-Saphar,
Róża Thun,
Olga Tokarczuk,
Joanna Tokarska-Bakir,
Aleksandra Trzaska,
Mikołaj Trzaska,
Magdalena Tulli,
Grzegorz Turnau,
Marian Turski,
Piotr Wiślicki,
Krystyna Zachwatowicz-Wajda,
Maja Zagajewska,
Adam Zagajewski,
Katarzyna Zimmerer,
Jacek Żakowski

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Polacy i chcieliby być dumnym narodem i boją się

40 proc. ankietowanych Polaków wyraziło poparcie dla noweli ustawy o IPN, źle oceniło ją 32 proc., 17 proc. nie miało zdania w tej sprawie, a 11 proc. o sprawie nie słyszało.

Wprowadzenie kary grzywny lub więzienia za przypisywanie wbrew faktom państwu polskiemu oraz narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, m.in. podczas II wojny światowej, dobrze ocenili wyborcy Nowoczesnej (71 proc.), Kukiz'15 (62 proc.) i PiS (57 proc.), natomiast źle – PO (52 proc.), SLD (50 proc.) i PSL (50 proc.).

Jednocześnie 39 proc. opowiada się za jej wstrzymaniem ze względu na krytykę zagranicy. Zwolennicy PO i SLD (odpowiednio 77 i 75 proc. wskazań) opowiedzieli się za wstrzymaniem wprowadzenia tego prawa, zaś wyborcy PiS (68 proc.) i Nowoczesna (63 proc.) byli za jej wprowadzeniem pomimo tego.

Tak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Jacek Międlar wzywa, by nie przepraszać za Jedwabne

Były duszpasterz Jacek Międlar zamieścił w piątek na Facebooku informację, że wypuszcza nową serię bluz i koszulek.

"W dobie antypolskiej propagandy i kłamstwa przypisującego Polakom eksterminację Żydów w Jedwabnem, postanowiliśmy wyprodukować koszulki "NIE PRZEPRASZAM ZA JEDWABNE". Dumny Polak nie przeprasza za niemieckie zbrodnie".

Jacek Międlar zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu będzie drukował koszulki z napisem: „German Death Camps NOT POLISH".

Rz. podaje, że "internauci" chcą zablokowania jego profilu na Facebooku

nie przepraszam za Jedwabne

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Dziennikarz zawieszony przez RMF za antysemityzm, przeprasza

Dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski na swoim profilu na Facebooku alarmował, że "jesteśmy na wojnie z Żydami".

Został zawieszony przez RMF w związku z tym wpisem

Pełny tekst wpisu:

Wiem, że ryzykuję bardzo wiele. Najmniej dotkliwa jest dla mnie utrata „znajomych” na Facebooku, którzy zrywają ze mną kontakty, „nie mogąc czytać moich tekstów, i to bynajmniej nie ze względu na ich długość”. Czniam to. W swoim życiu zawsze kierowałem się zasadą odwagi cywilnej. Nigdy nie bałem się iść pod prąd obowiązujących propagandowych klisz i medialnych dezinformacji, powtarzanych przez większość tzw. nadawców i odbiorców fałszywych komunikatów. Tak jest i tym razem. Mówię więc wprost, nie bawię się w bojaźliwy język ezopowych zagadek, nie klękam przed polityczną poprawnością:

Polacy, jesteśmy na wojnie! Jesteśmy na wojnie z Żydami!
Wiem, że ryzykuję bardzo wiele. Najmniej dotkliwa jest dla mnie utrata „znajomych” na Facebooku, którzy zrywają ze mną kontakty, „nie mogąc czytać moich tekstów, i to bynajmniej nie ze względu na ich długość”. Czniam to.

W swoim życiu zawsze kierowałem się zasadą odwagi cywilnej. Nigdy nie bałem się iść pod prąd obowiązujących propagandowych klisz i medialnych dezinformacji, powtarzanych przez większość tzw. nadawców i odbiorców fałszywych komunikatów. Tak jest i tym razem.

Mówię więc wprost, nie bawię się w bojaźliwy język ezopowych zagadek, nie klękam przed polityczną poprawnością: Polacy, jesteśmy na wojnie! Jesteśmy na wojnie z Żydami! Nie pierwszy raz w naszej historii. Ryzykując przesadną wzniosłością, dodam: jesteśmy na wojnie z Żydami być może już po raz ostatni. Stawką tej śmiertelnie groźnej batalii być może nie będzie totalna fizyczna Zagłada naszego narodu.

Wierzę w to, że czasy rozbiorów Rzeczypospolitej i epoka holocaustów (ormiańskiego, żydowskiego, kambodżańskiego) jest już za nami. Jednak zagrożenie nadal pozostaje śmiertelne. Możemy jako państwo znaleźć się w absolutnej izolacji, która wyczerpie całkowicie nasze siły cywilizacyjne, aż do anihilacji. Moim zdaniem należy to Polakom uświadamiać, pracować nad rozwojem narodowego ducha: dumy i walki. Walki na wszystkich polach. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić: wiedza to władza.

Ja już wybrałem: w życiu prywatnym, rodzinnym, duchowym. Jestem gotowy podnieść rzuconą mi jako Polakowi rękawicę. Szukam ludzi ducha i czynu. Odkreślając grubą krechą hitlerowską, barbarzyńską ideę „ostatecznego rozwiązania” i wszelkie pomysły czystek etnicznych, zajmuję się czystą myślą obronną. Wyciągam wnioski z przeszłych sukcesów i błędów.

Czytam właśnie recenzję biografii amerykańskiego XX wiecznego radykała i pseudomistyka Williama Dudleya Pelleya na portalu counter-currants.com. Książka profesora Scotta Beekmana nosi tytuł: „William Dudley Pelley: Życie skrajnego prawicowca i okultysty.” Artykuł CF Robinsona jest z kolei zatytułowany „Człowiek ducha, prorok i przywódca Srebrnych Koszul”.

Robinson w pierwszych zdaniach swego tekstu wraca do zdarzenia w1945 roku. Bess Myerson wygrała wtedy konkurs Miss America. Stała się pierwszą i jak dotąd jedyną Żydówką, która została wybrana najpiękniejszą Amerykanką. Podczas swojej trasy po kraju jako laureatka turnieju pań, Myerson żaliła się, że była dyskryminowana przez obsługę w hotelach z powodu swego pochodzenia. Szybko zakończyła tournee, aby występować … razem z Anti-Defamation League (żydowską Ligą Przeciwko Zniesławieniu) przeciw szerzeniu „nienawiści”.

Pytanie, czy Żydzi faktycznie byli aż tak dyskryminowani po 1945 roku? Autor tekstu słusznie zaprzecza i podaje dowody, że działania Myerson były niczym innym jak działaniem pijarowym, jakbyśmy to dzisiaj określili. No bo, cóż? Hitler zmarł w kwietniu owego roku, jeszcze niedawno antyżydowski Berlin legł w gruzach, a jego antysemiccy mieszkańcy padli na twarz przed aliantami. Żydowscy komisarze Związku Sowieckiego rządzili wschodnią Europą w tym okupowaną Polska żelazną pięścią. W brytyjskiej Palestynie Żydzi zaangażowali się w kampanię terroru przeciwko Brytyjczykom i rodowitym Palestyńczykom. We władzach USA było pełno Żydów na wielu kluczowych stanowiskach. Wielu z tych Żydów aktywnie zaangażowało się w szpiegostwo na rzecz Sowietów.

Podczas gdy panna Myerson krążyła po kraju, ukazując żydowską potęgę wpływu, a jednocześnie grając rolę ofiary, jeden z pierwszych amerykańskich antyżydowskich proroków gnił w więzieniu. Nazywał się William Dudley Pelley. Jego życie zostało udokumentowane przez Scotta Beekmana, profesora historii na Uniwersytecie Rio Grande w Ohio.

Pelley urodził się w 1890 r. w Lynn w stanie Massachusetts. Pochodził z rodu arystokratów, którzy w miarę upływu czasu byli rugowani z najwyższych stref władzy przez finansowych żydowskich nuworyszy. Ojciec naszego bohatera twierdził, że wśród jego przodków był szlachcic królowej Elżbiety I- Sir John Pelley. Rodzina ojca Williama Dudleya Pelleya przybyła do USA z Anglii przez Nową Fundlandię. Przodkowie jego matki przybyła zaś do Nowej Anglii. Ojciec tytułowej postaci -William G. A Pelley- był przez pewien czas ministrem, ale popadł w finansowe tarapaty w czasach kryzysu w latach 90. XIX wieku. W końcu stał się dobrze prosperującym pracownikiem w firmie produkującej … papier toaletowy. Oto symbol szlacheckiej pauperyzacji.

W czasie swojego dzieciństwa William Dudley Pelley zdał sobie sprawę, że ma dar pisania i zaczął publikować swoje pierwsze prace. Ostatecznie przeniósł się do Vermont, gdzie został dziennikarzem i literatem. Był autorem popularnej serii opowieści o życiu w małej mieścinie. To ciekawy przyczynek do jego biografii – zainteresowanie tym, co pogardzane przez żydowskich intelektualistów z metropolii, ich akolitów i naśladowców. Pelley w ten sposób spopularyzował literacki gatunek małomiasteczkowych nowel, które stały się potem kanwą dla popularnych programów telewizyjnych takich jak The Waltons i The Andy Griffith Show .

W 1918 Pelley został odnoszącym sukcesy redaktorem i właścicielem gazety z Vermontu, zwanej Evening Caledonian. Latem 1918 r. kościół metodystów zaproponował, że zafunduje Pelleyowi wizytę w Japonii, Korei i innych częściach Azji, aby opisał pracę misyjną. Gdybyż Palley trzymał się linii kościoła, zamiast zbłądzić potem na manowce ezoteryzmu i okultyzmu! Jednak na razie wraz z żoną udał się Kraju Kwitnącej Wiśni. Trasa ta została przerwana z powodu ekspedycji amerykańskich żołnierzy na Syberię po wybuchu rewolucji bolszewickiej. Pelley zmienił więc plany i dołączył do Ekspedycji Syberyjskiej jako członek Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Na Syberii Pelley uświadomił sobie, że rewolucja bolszewicka była przerażającym przykładem tego, co dzieje się z ludźmi, którzy podlegają rządom wrogiej elity, składającej się z rewolucyjnych Żydów.

Warto podkreślić , że do czasu swojej podróży na Syberię Pelley nigdy nie napisał niczego negatywnego na temat Żydów, potem był zaangażowanym antysemitą. To przełomowy moment w jego biografii. Symptomatyczne jak rewolucja bolszewicka uaktywniła antysemityzm u wielu jej świadków. Wielu nieżydowskich uczestników tej tragedii zareagowało w podobny, antyżydowski sposób.

W Estonii późniejszy nazistowski pisarz Alfred Rosenberg rozpoczął karierę jako autor kilku znaczących antysemickich dzieł właśnie po bolszewickim puczu w Rosji. Przywódca Finlandii Carl von Mannerheim także wypowiadał się antysemicko podczas sowieckiej rewolucji, chociaż nie wystąpił przeciwko fińskim Żydom podczas II wojny światowej.

Winston Churchill napisał klasyczny artykuł o żydowskim rdzeniu bolszewizmu. Służby wywiadu armii USA również informowały o żydowskiej roli w rządzie Lenina i udokumentowały fakt, że Żydzi w Ameryce wspierają Sowietów. W rzeczywistości każdy naród, który uległ komunistycznej rewolcie, albo stanął jej naprzeciw po I wojnie światowej – Hiszpania, Polska, Węgry, Niemcy, Austria, kraje bałtyckie- cechował się oficjalnym lub półoficjalnym antysemityzmem do lat 30. XX wieku.

„Autor biografii Pelleya –prof. Beekman- nie umieszcza jednak jego przemiany w kwestii żydowskiej w wyżej wspomnianym kontekście historycznym” – wyraża żal autor recenzji na portalu counter-currents. Podczas gdy Pelley był przecież świadkiem historycznego wydarzenia na skalę światową, które –na podstawie własnych obserwacji- interpretuje jako sprawę żydowską. Beekman świadomie jednak nie łączy kropek, które tworzą rysunek tytułowej postaci. Po zakończeniu syberyjskiej ekspedycji, Pelley wraca do Vermont, a następnie wyjeżdża do Kalifornii i zostaje scenarzystą w Hollywood. Napisał scenariusze do kilku filmów, a także kilka powieści. Żadna z jego prac nie stała się wprawdzie klasykiem wszechczasów, ale według standardów większości współczesnych scenarzystów odniósł wielki sukces. W kilku jego filmach wystąpił legendarny aktor Lon Chaney.

Jednak w Fabryce Snów Pelley czuł się sfrustrowany, drażniła go nasilająca się żydowskość Hollywoodu. Gdyby był Polakiem, załamałby się skalą polakożerstwa żydowskich władców masowej wyobraźni.

W 1929 roku Pelley miał doświadczenie, które przyniosło mu sławę i stało się zarzewiem jego aktywności mistyczno-politycznej. Będąc w domku letniskowym w Pasadenie w Kalifornii, Pelley przeżył „doznanie poza ciałem” i napisał o nim relację, która wywołała duży odzew. Niestety od tego czasu zaczęło się jego duchowe zbłądzenie.

W 1930 roku opuścił Hollywood i przybył do Asheville w Północnej Karolinie, aby założyć tam uniwersytet, na którym będzie nauczał i publikował swoje dzieła dotyczące duchowości. Poglądy religijne Pelleya w dużej mierze opierały się na pojęciach z Teozofii. Dzisiaj można by określać jego wierzenia jako wyraz ruchu New Age. Według mnie o klęsce jego metapolitycznych projektów i politycznej działalności zdecydował właśnie ten okultystyczny rys.

W 1933 roku założył organizację „Srebrne Koszule”. Skopiował w niej elementy faszystowskich „ruchów koszul” w Europie. Jej elementem był jawny antysemityzm. „Srebrne Koszule” prawdopodobnie nigdy nie przekroczyły 15 000 członków. Jednak to skala, o której ja mógłbym pomarzyć jako niszowy, radykalny publicysta. Ruch miał swoje rozproszone przyczółki w przemysłowych miastach Północy, ale większość członków wywodziła się regionów na zachodnim wybrzeżu. Działalność „Srebrnych Koszul” Pelleya przyciągała sporo uwagi. Powieściopisarz Sinclair Lewis napisał książkę o amerykańskim faszyzmie pod tytułem „To tu nie może się zdarzyć” (1935), czerpiąc inspirację z działań „Srebrnych Koszul”, a także z innych podobnych organizacji politycznych z lat 30. XX wieku. Komitet do Spraw Działań Wrogich Ameryce żydowskiego kongresmena Samuela Dicksteina (jak się potem okazało szpiega sowieckiego) badał działalność Pelleya w latach trzydziestych. Nasz bohater miał jednak jeszcze poważniejsze kłopoty. Jedna z grup Srebrnych Koszul w Kalifornii nielegalnie zdobyła spory arsenał broni palnej. Grupa ta zatrudniała dwóch sierżantów w celu szkolenia mężczyzn w używaniu broni. Sytuacja szybko została odkryta przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pelley miał też duże problemy z powodu podejrzanych praktyk biznesowych. Chociaż winę za to ponoszą bardziej jego nieuczciwi współpracownicy niż on sam. Poza tym, gdyby nie Komitet Kongresu, który szukał „pod każdym kamieniem”, aby wyeliminować Srebrne Koszule, przekręty pewnie nie zostałyby odkryte.

W 1942 r., kiedy USA przystąpiły do II Wojny Światowej, Pelley został oskarżony przez rząd. Ława przysięgłych złożona z białych, mieszczańskich biznesmenów i rolników z Indiany uznała go winnym. W więzieniu przebywa do 1950 r. Warunkiem wyjścia na wolność było powstrzymanie się od publikowania materiałów antysemickich. A przecież przez większą część życia Pelley zajmował się głównie kwestią żydowską. Kontynuował też niestety swoje ezoteryczne poszukiwania. Spopularyzował ufologię oraz badania nad przekazami o epokach duchowych zawartymi w egipskich piramidach. Interesował się także kalendarzem Majów, wskazując na koniec świata w 2012 roku. Popularność tej idiotycznej koncepcji jest pokłosiem pomysłów Pelleya. Zmarł on w 1965 roku. Jedna z jego córek kontynuowała jego pseudoduchową pracę przez wiele lat.

Ruch New Age wiele zawdzięcza założycielowi Srebrnych Koszul. Skąd się brała ta jego predylekcja do magii i przesądów? Wiele poglądów Pelleya można przypisać jego etnicznemu pochodzeniu. Amerykanie mający rodzinne korzenie w radykalnych angielskich sektach protestanckich, które przybyły do Nowej Anglii w latach 1620-1660, kontynuowali często zainteresowania ezoteryzmem i spirytyzmem.

Historyk David Hackett Fischer nazywa to „obsesją na punkcie czarów”. Może gdyby był katolikiem byłby bardziej odporny na fałszywe objawienia. Warto też pamiętać, kreśląc sylwetkę Pelleya i tło jego działań, że jednym z głównych konfliktów etnicznych tego czasu w Ameryce był spór pomiędzy białymi protestantami a Żydami. Pelley był pierwszym Amerykaninem, który naprawdę rzucił wyzwanie żydowskiej potędze. Jego odwaga była po prostu niesamowita. Pelley zdołał z powodzeniem przekazać swoje opinie sporej liczbie osób, bo miał świetne pióro. Jego czasopisma były profesjonalnie wydawane, wolne od błędów drukarskich czy pomyłek ortograficznych i stylistycznych. Pelley był także znakomitym mówcą. Mimo to nie zmienił on w sposób wystarczający klimatu metapolitycznego, ani nie wytworzył aż takiego klimatu kulturowego, aby uświadomić społeczeństwu amerykańskiemu, jak wielki jest żydowski wpływ na społeczeństwo w krytycznej dekadzie lat trzydziestych.

Autor recenzji biografii Pelleya zwraca uwagę jak potężnym wrogiem są Żydzi. Tylko Rzymianie, Hiszpanie i Portugalczycy były mocarstwami, które naprawdę i na długi okres pokonały Żydów. Żydowscy przeciwnicy Pelleya rzeczywiście byli mocarni i kompetentni. Byli w stanie uwięzić tego wybitnego przywódcę i ograniczyć jego prawa do Pierwszej Poprawki po wyjściu z więzienia. Zakneblowali mu usta. Mając to na uwadze, jeśli ktoś prowadzi podobną krucjatę, polegającą na podnoszenie świadomości w kwestii żydowskiej, musi dbać o standardy postępowania w życiu prywatnym i zawodowym, musi być jak żona Cezara. (Ja taką osobą nie jestem, stąd jestem łatwym celem dla wrogów. Mimo to nie uchylam się od walki.) Pelley i wielu jego wyznawców z ruchu Srebrnych Koszul nie ustrzegli się błędów, nie byli krystalicznie uczciwi. Williama Dudley Pelleya należy uważać za jednego z pierwszych amerykańskich proroków, który wskazywał na rosnącą żydowską kontrolę rządu USA i amerykańskiego społeczeństwa na początku XX wieku.

Krucjata Pelleya miała miejsce w czasach, gdy Amerykanie w większości sympatyzowali z racjami żydowskimi w Europie i w Palestynie. „Większość proroków nie idzie z nurtem swojego czasu i jest ignorowana, więziona, a nawet mordowana. Dopiero później ludzie dostrzegają ich mądrość.” –ocenia autor recenzji jego biografii. Bardzo ciekawy wydał mi się fragment dotyczący ruchu #metoo z 2017. W ocenie CF Robinsona ma on charakter „Pelley’owski”. Ja zwracałem na to uwagę w swoich pogłębionych analizach, mimo że bezpośrednio nie nawiązywałem do publicystyki Pelleya.

W latach 30-tych, świeżo po zakończeniu dziesięcioletniej pracy w Hollywood, Pelley ostrzegał publiczność przed żydowskimi potentatami filmowymi, nadużywającymi aryjskich kobiet. Jego ostrzeżenia zostały zignorowane. Dzisiaj, dzięki ruchowi #metoo, jeden Żyd za drugim stracił pracę lub ucierpiał w jakiś sposób za seksualne gwałty. W tym postępowaniu nie tyle chodzi o seks, ile o poczucie władzy. Niemniej jednak żydowska moc i przemoc wciąż są przepotężne. Śmiertelnie raniona potęga-bestia może działać bardzo gwałtownie i skutecznie na koniec atakować swych wrogów. Niezależnie od tego, krucjata Williama Dudleya Pelleya jest warta nauki. Złamany za życia, może po swej śmierci pomóc przełamać żydowski monopol.

A jeśli chodzi o Miss America 1945, Bess Myerson, która tak „dzielnie” stawiała czoła „nienawiści”? Jej życie osobiste było serią toksycznych związków i rozwodów. W latach osiemdziesiątych została ujawniona jako oszustka i już nigdy nie odzyskała swojej dobrej reputacji. Mam nadzieję, że to alegoria ostatecznej klęski moralnej i politycznej polakożerczej żydowskiej armii.

Polacy, jesteśmy na wojnie! Jesteśmy na wojnie z Żydami! |

Wpis Zalewskiego skomentował Bogdan Frymorgen, korespondent RMF FM w Londynie. "Jesteś wyssanym z antysemickiego cycka, obrzydliwym pogrobowcem przedwojennej endecji. W dodatku nosisz w sobie pierwiastek szaleństwa. Nie mieści mi się w głowie, że osoba publiczna może wypisywać takie słowa. Znajdą się gromkie brawa, nie wątpię. Ode mnie wyłącznie pogarda. Jest mi kurewsko przykro, Bogdan" .

Bogdan Zalewski w sobotę po południu opublikował na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym przeprasza za swój wpis.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Niemcy biorą na siebie odpowiedzialność za obozy

Sigmar Gabriel, szef niemieckiej dyplomacji, napisał na Twitterze:

"Od 15 lat organizuję wyjazdy młodzieży do Auschwitz i na Majdanek. Nie ma wątpliwości, że te obozy były niemieckie. Użycie terminu 'polski obóz śmierci' jest błędne"


Oficjalne stanowisko MSZ Niemiec

Stanowisko Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie polskiej ustawy dotyczącej Holokaustu

Federalny Minister Spraw Zagranicznych Sigmar Gabriel powiedział dziś odnośnie polskiej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dn. 03.02.):

„Pełne rozliczenie z własną historią i z własną odpowiedzialnością jest dla nas Niemców stałym moralnym zobowiązaniem w obliczu zbrodni popełnionych przez Niemców i przez Niemcy także w Polsce.

Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto je prowadził i kto zamordował w nich miliony Żydów europejskich – a mianowicie Niemcy. To nasz kraj i nikt inny popełnił to zorganizowane masowe morderstwo. Pojedynczy kolaboranci nic tu nie zmieniają.

Ja sam przez 15 lat organizowałem i prowadziłem wyjazdy dla grup młodzieży do Miejsc Pamięci w byłych obozach koncentracyjnych Auschwitz i Majdanku. Nic nie było dla mnie przy tym tak oczywiste jak fakt, że były to niemieckie obozy koncentracyjne, które nie przez przypadek były w Polsce. Kultura polska miała bowiem zostać tak samo zniszczona jak całe życie żydowskie. Trzy miliony spośród ponad sześciu milionów zamordowanych Żydów pochodziło z Polski.

Świadomość tej historycznej winy jest częścią dzisiejszej niemieckiej tożsamości w naszym demokratycznym państwie i stanowi podstawowy konsensus wszystkich demokratycznych sił w naszym kraju.

Dlatego Niemcy, również we własnym interesie, będą przekazywać pamięć o tych okrucieństwach młodym pokoleniom i nie dopuszczą do żadnej relatywizacji. Jesteśmy przekonani, że tylko staranne rozliczenie z własną historią może przynieść pojednanie. Do tego potrzeba, aby ludzie, którzy doświadczyli nieznośnych cierpień w wyniku Shoah, mogli mówić o tych cierpieniach bez ograniczeń.

W związku z tym Polska może być pewna, że każda forma fałszowania historii, jak sformułowanie ,polskie obozy koncentracyjne”, zostanie przez nas jednoznacznie odrzucona i ostro potępiona.”

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Prof. Osadczy: Ukraina buduje swoją tożsamość na banderyźmie za przyzwoleniem Zachodu i USA

W rozmowie z portalem Kresy.pl prof. Włodzimierz Osadczy z Centrum Ucrainicum KUL szeroko komentuje sprawę nowelizacji ustawy o IPN ws. penalizacji „kłamstwa wołyńskiego” i ideologii banderowskiej, a także reakcje strony ukraińskiej.

Zapisy, co do których liczymy na to, że pojawią się w ustawie o IPN, wprowadzają ład w sprawy pamięci – mówi Kresom.pl prof. Włodzimierz Osadczy, historyk i dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ucrainicum KUL.

Profesor zaznaczył, że w czasie II wojny światowej szeroko rozumiany naród polski, obywatele polscy różnych narodowości, doświadczyli akcji ludobójczych, których sprawcami byli niemieccy naziści, sowieccy komuniści i ukraińscy nacjonaliści.

prof_osadczy.jpg

– Mamy uporządkowane sprawy w kwestii obecności na terytorium RP ideologii nazizmu czy komunizmu i ich symboli. Nie mają one prawa istnieć na terytorium państwa polskiego jako zbrodnicze, które spowodowały wielkie zło dla narodu polskiego. Natomiast dotychczas nie została jednoznacznie zamknięta sprawa dotycząca nacjonalizmu ukraińskiego.

Jak tłumaczy prof. Osadczy, ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów było akcją zaplanowaną i wpisaną w projekt odzwierciedlający ideologię nacjonalistyczną i państwa jednorodnego etnicznie.

– To była ideologia ze wszech miar zbrodnicza i antychrześcijańska i na ten jej charakter zwracał uwagę m.in. bł. bp Grzegorz Chomyszyn, narodowości ukraińskiej, który przestrzegał przed nią Ukraińców, nazywając ją wprost złem.

Badacz zaznacza też, że różne uwarunkowania geopolityczne w różnych okresach przyzwalały na to, że zbrodnicze ideologie były niejako „trzymane w zanadrzu – bo mogą się przydać w bardziej sprzyjających okolicznościach”. Przypomina, że po wojnie znaczna część zbrodniarzy nazistowskich ukryła się w USA – „jako narzędzie potencjalnie przydatne w przyszłości do zwalczania komunizmu”.

– Taką funkcję mieli pełnić też ukraińscy nacjonaliści. Wiemy, że USA i inne kraje Zachodu stały się schronieniem zarówno dla osób jak i struktur związanych z OUN. Podobnie jak np. Stepan Bandera został ewakuowany do Monachium.

– Później dogmatyka giedroyciowska próbowała narzucić polskiej myśli politycznej przekonanie, że jedyną możliwością przeciwdziałania imperializmowi rosyjskiemu jest przede wszystkim sojusz polsko-ukraiński, a szerzej – środkowoeuropejski. Niestety, środowiska giedroyciowskie jako reprezentantów Ukrainy postrzegały środowiska banderowskie – najbardziej radykalne. Z racji na to, została uruchomiona zmowa milczenia na temat ludobójstwa i jego sprawców oraz proces ich wybielania. I z tym paradygmatem Polska znalazła się w swojej odzyskanej suwerenności po 1989 roku. Ta polityka, przygotowana przez różne kręgi polityki zachodniej, antysowieckie i antyrosyjskie, ukształtowane w duchu zimnej wojny, nie została zweryfikowana. One wszczepiły tę myśl polityczną Polsce i tego rodzaju wizje były od tego czasu praktycznie hołubione. Z tego względu sprawa zbrodni wołyńskiej nigdy nie została rozliczona, a sprawcy nigdy nie zostali napiętnowani. I ideologia nacjonalizmu ukraińskiego jako jedyna nie została potępiona.

– Mieliśmy do czynienia z precyzyjnie zaplanowaną akcją ludobójstwa, odzwierciedlającą ideologię ukraińskiego nacjonalizmu – podkreśla.

Prof. Osadczy zaznacza, że nowelizacja ustawy o IPN „to zadośćuczynienie oczekiwaniom społeczeństwa polskiego”. Zaznacza, że mieliśmy do czynienia także ze zbrodniami np. nacjonalistów litewskich, natomiast jego zdaniem były to zbrodnie wojenne. – Wiemy, że niektóre oddziały polskiej partyzantki niepodległościowej też są obarczona takimi akcjami. Oczywiście, to jest margines, ale w sytuacji wojny nie da się tego uniknąć. Często nie ma tam jasnego podziału na czarne i białe, sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Natomiast tu mamy do czynienia z ideologiami zbrodniczymi.

Historyk podkreśla, że nowela ustawy o IPN wprowadza bardzo ważny zapis, który nie pozwala na szydzenie czy bagatelizowanie kwestii pamięci o Wołyniu.

– Dotychczas te ofiary były „gorsze”, o nich nie wypadało mówić, a jeśli już, to mówiono bardzo enigmatycznie. Do dziś ponad 130 tys. szczątków ludzkich nie zostało pogrzebanych. Powaga i szacunek w stosunku do zmarłych, a tu chodzi o godność narodu, nie pozwala na to. Podobnie jest z kwestią tzw. „polskich obozów”. Widzimy reakcję Izraela i środowisk żydowskich, w kwestii pamięci. Narody, które czczą pamięć, newralgicznie reagują na takie sytuacje. Naród polski był tu pewnym ewenementem, miał na sumieniu wielkie zaniedbanie. Dzięki działaniom środowisk kresowych udało się z tego wybrnąć. Uchwała wołyńska z 2016 roku, film „Wołyń” i inne działania zmieniły świadomość Polaków na ten temat.

Prof. Osadczy zaznacza, że brak zgody na „kłamstwo wołyńskie” w Polsce jest wyrazem sprawiedliwości.

– Każde normalne państwo ściga takie przejawy na mocy prawa. Wiemy, że podważanie zbrodni Holokaustu jest ścigane w różnych krajach, podobnie jak podważanie zagłady Ormian. Więc jest to ze wszech miar słuszne i odpowiadające faktom.

Historyk zwraca też uwagę, że ze strony służb i organów ścigania dochodzą głosy zapotrzebowania na prawo umożliwiające penalizowanie symboliki banderowskiej, m.in. w związku z nasiloną migracją z Ukrainy do Polski. Zaznacza, że migranci z Ukrainy przynoszą ze sobą pewne przyzwyczajenia i standardy, których nabyli na Ukrainie, gdzie ideologia banderyzmu jest elementem oficjalnej polityki państwa i budowy tożsamości narodowej. Jest to dostrzegalne m.in. w zakresie symboliki.

– Ukraińcy nie wiedzą, że przyjeżdżają do kraju, który w sposób szczególny został doświadczony przez zbrodniczą działalność nacjonalistów ukraińskich. Niektórzy robią to z przekory, inni dają upust jakimś swoim antypolskim nastrojom. Stąd taka ustawa ma wpływ na Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski. Także tych, którzy wiążą z tym pobytem dłuższe plany, żeby nie zaczynali tego od sytuacji przykrych i wiedziały, że na eksponowanie pewnych symboli w Polsce nie ma przyzwolenia. Będzie to też miało znaczenie edukacyjne – na Ukrainie nie mówi się ludobójstwie wołyńskim. To także sprawa pamięci, która teraz zostanie uregulowana. Uniemożliwi np. obecność w ukraińskojęzycznych szkołach w Polsce książek gloryfikujących banderowców. To posłuży normalizacji relacji polsko-ukraińskich.

Profesor Osadczy skomentował też oficjalne reakcje strony ukraińskiej na nowelizację ustawy o IPN. Jego zdaniem, są one przewidywalne, a zarazem – zasadne. – Państwo ukraińskie od zmian po obaleniu Janukowycza buduje tożsamość w oparciu o ideologię nacjonalizmu ukraińskiego. Ponadto, istnieje przyzwolenie na tego rodzaju postępowanie polityków ukraińskich ze strony zachodnich środowisk politycznych, głównie USA. Dlatego, że jesteśmy w stanie napięcia na linii Stany Zjednoczone – Rosja, które jest utrzymywane, w czym są wykorzystywane także środowiska i ideologie zbrodnicze. Po to, by zgodnie z zasadą Machiavellego osiągnąć cel – mówi historyk. Wskazuje w tym kontekście na wspieranie czy wręcz tworzenie przez mocarstwa organizacji terrorystycznych, jak w Afganistanie czy w krajach arabskich, wspieranych tu przez USA.

– Przyzwolenie na banderyzm nie jest tu czymś oryginalnym, ale wpisuje się w ogólny klimat geopolityczny.

Prof. Osadczy zaznacza, że do takich osób, jak szef parlamentu Ukrainy Andrij Parubij, wcześniej członka i lidera ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, należy promowanie banderyzmu. – Nie jest to więc niespodzianka. Tym bardziej, że politycy ukraińscy również za czasów „dobrej zmiany” przyzwyczaili się do tego, że wszelkie ingerencje w wewnętrzne sprawy Polski odnosiły sukces. Wiemy, że nowelizacja ustawy o IPN, umożliwiająca penalizację banderyzmu, 1,5 roku przeleżała w tzw. zamrażarce marszałkowskiej, a strona ukraińska interweniowała w jej sprawie. Jak również np. w sprawie motywów kresowych w nowych polskich paszportach. Konsekwentnie czyniono im różne ustępstwa, do czego Ukraińcy zostali przyzwyczajeni.

Zdaniem profesora, dalsze odwoływanie się państwa ukraińskiego do banderyzmu doprowadzi je do zagłady. – Podobnie było z krajami arabskimi czy w Afganistanie, gdzie hodowane przez USA radykalizmy w pewnym momencie wymykały się spod kontroli i czyniły spustoszenie nie tylko względem wrogów, którym miały szkodzić, ale również względem swoich mocodawców. Na Ukrainie już powstają organizacje paramilitarne, a nawet militarne, które nie są podporządkowane państwu. Ponadto, oligarchowie, których reprezentantem jest prezydent Poroszenko, również mieli dobre relacje z nacjonalistami, z narzędziem, dzięki któremu obalono Janukowycza, ale które w pewnym momencie zaczęły wymykać się im spod kontroli. Stali się więc niebezpieczeństwem dla samych klanów oligarchicznych. I na pewno zostaną wykorzystani do walki między nimi, co częściowo już widzimy.

Historyk zwraca zarazem uwagę na niekonsekwencję wypowiedzi polityków ukraińskich ws. ustawy o IPN.

– Ukraina sama wprowadziła dość ostrą cenzurę, która zamyka dyskusje na pewne tematy i dostęp do materiałów. Przykładem jest niedawna sprawa książki „Stalingrad”. A teraz sami zarzucają Polsce analogiczne działania i wtrącają się w nasze wewnętrzne sprawy.

Prof. Osadczy dziwi się też brakowi zdecydowanej reakcji ze strony polskiego MSZ, mimo, że taka odpowiedź Polski względem Izraela jednak miała miejsce. – To dla mnie zdumiewające i niejasne. Mamy do czynienia z bezpośrednią ingerencją w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa, którego dyplomacja milczy i udaje, że wszystko jest OK.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Po senackiej ustawie 447 będzie kongresowa 1226

Projekt ustawy zobowiązuje administrację do przedstawiania corocznego raportu na temat mienia pożydowskiego w krajach świata.

Tytuł można przetłumaczyć jako "Sprawiedliwość dla tych, którzy przeżyli (Holocaust), a do dzisiaj nie zostali wynagrodzeni"

Act H.R. 1226

To require reporting on acts of certain foreign countries on Holocaust era assets and related issues, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the “Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017”.

SEC. 2. ANNUAL REPORTING ON HOLOCAUST ERA ASSETS AND RELATED ISSUES.

(a) In General.—For covered countries, the Secretary of State shall annually include within either the relevant Annual Country Report on Human Rights Practices, the International Religious Freedom Report, or other appropriate report as determined by the Secretary, an assessment and description of the nature and extent of national laws or enforceable policies regarding the identification and the return of or restitution for wrongfully seized or transferred Holocaust era assets and compliance with or progress toward the goals and objectives of the 2009 Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues, including—

(1) the return to the rightful owner of any property, including religious or communal property, that was wrongfully seized or transferred;
(2) if return of such property is no longer possible, the provision of comparable substitute property or the payment of equitable compensation to the rightful owner in accordance with principles of justice and through an expeditious claims-driven administrative process that is just, transparent, and fair;
(3) the use of the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art, agreed to December 3, 1998, and the Terezin Declaration on Holocaust Assets and Related Issues, agreed to June 30, 2009, in settling all claims involving publically and privately held movable property;
(4) the restitution of heirless property to assist needy Holocaust survivors, and for other purposes;
(5) the extent to which such laws and policies are implemented and enforced in practice, including through any applicable administrative or judicial processes; and
(6) the mechanism for and demonstrable progress on the resolution of claims for United States citizen Holocaust survivors and United States citizen family members of Holocaust victims.

(b) Effective Date Of Inclusion.—

(1) INCLUSION IN ANNUAL COUNTRY REPORT ON HUMAN RIGHTS PRACTICES OR INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT.—

If the Secretary of State includes the information required under subsection (a) in the report required under section 116(d) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2151n(d); commonly referred to as the “Annual Country Reports on Human Rights Practices”) or the report required under section 102(b) of the International Religious Freedom Act of 1998 (22 U.S.C. 6412(b); commonly referred to as the “International Religious Freedom Report”), the requirement to include such information shall apply beginning with the first such report under either Act, as the case may be, submitted later than 180 days after the date of the enactment of this Act.

 (2) INCLUSION IN OTHER DEPARTMENT OF STATE REPORT.—

If the Secretary of State includes the information required under subsection (a) in an existing report of the Department of State other than a report described in paragraph (1), the requirement to include such information shall apply beginning with the first such report submitted later than 180 days after the date of the enactment of this Act.

(3) INCLUSION IN NEW REPORT.—

If the Secretary of State includes the information required under subsection (a) in a new report, the Secretary shall submit such report not later than one year after the date of the enactment of this Act. 

(c) Definitions.—In this section:

(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—
The term “appropriate congressional committees” means—

(A) the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Appropriations of the House of Representatives; and
(B) the Committee on Foreign Relations and the Committee on Appropriations of the Senate.

(2) COVERED COUNTRIES.—
The term “covered countries” means signatories to the Terezin Declaration on Holocaust Assets and Related Issues, agreed to June 30, 2009, that are determined by the Special Envoy for Holocaust Issues, in consultation with expert nongovernmental organizations, to be countries of particular concern relative to the issues listed in subsection (a).

(3) WRONGFULLY SEIZED OR TRANSFERRED.—

The term “wrongfully seized or transferred” includes confiscations, expropriations, nationalizations, forced sales or transfers, and sales or transfers under duress during the Holocaust era or the period of Communist rule of a covered country.

US Senate

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rosja przygotowuje rozmieszczenie rakiet Iskander przy granicy z Polską

W obwodzie kaliningradzkim przygotowana została infrastruktura do rozmieszczenia systemów rakietowych Iskander-M - poinformował dowódca stacjonującej w obwodzie 152. brygady rakietowej, Anatolij Gorodecki.

Ukończono pierwszy etap robót budowlanych i montażowych. Przekazano do eksploatacji m.in. osiem przenośnych hangarów oraz sieci IT.

"Wiedomosti" oceniają, że siły zbrojne w obwodzie kaliningradzkim otrzymają Iskandery jako ostatnie i że Rosja "przez 10 lat ostrzegała Zachód o rozmieszczeniu rakiet".

Źródło w przemyśle obronnym powiedziało dziennikowi, że w obwodzie nie będą rozmieszczane w składzie zestawów pociski manewrujące, ale rakiety balistyczne. Według tego źródła rozmieszczenie rakiet związane jest z zakończeniem w Polsce prac nad instalowaniem amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.

Na początku grudnia zeszłego roku dziennik "Kommiersant" podał, że 152. brygada rakietowa jest wyposażana w nowe zestawy rakiet Iskander-M, które wejdą do służby na początku 2018 roku. Taki kompleks składa się z 12 wyrzutni, 12 pojazdów transportowo-załadowczych, 11 wozów dowódczo-sztabowych, a także pojazdów pomocniczych, technicznych i socjalnych.

Iskandery to lądowe pociski balistyczne na mobilnej platformie samochodowej. W wersji dla armii rosyjskiej mają zasięg 380-500 km. Mogą przenosić ładunki nuklearne.

Iskander

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Ambasada Izraela ożywia duchy antysemityzmu

Odnotowaliśmy w ostatnich dniach falę ataków o podłożu antysemickim. Wszelkimi możliwymi kanałami docierały do nas antysemickie wypowiedzi i komentarze, wiele z nich dotknęło bezpośrednio pani ambasador Anny Azari.

Do tej pory wstrzymywaliśmy się z reakcją, ale nie możemy dłużej milczeć. 

Antysemickie treści niekontrolowanie pojawiają się zarówno w polskim Internecie jak i mediach, szczególnie w TVP INFO. Wprawdzie Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, zakomunikował: "W mediach publicznych nie ma miejsca na wypowiedzi antysemickie", lecz zjawisko to niestety nadal trwa. 

Na Twitterze 1 lutego TVP INFO opublikowało wpis łączący reakcję Izraela na nowelizację ustawy o IPN z kwestią reprywatyzacji. Trudno o bardziej jaskrawy przykład antysemickiego fake newsa.

Przypominamy i zapewniamy, że Izrael stoi na tym samym stanowisku co Polska, nazywa obozy śmierci - niemieckimi nazistowskimi obozami.

Mamy nadzieję, że ponad 30 lat pracy wielu wspaniałych ludzi, zarówno po polskiej jak i izraelskiej stronie, nie pójdą na marne i nadal będziemy potrafili wspólnie pracować w atmosferze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

2.02.2018
Ambasada Izraela w Polsce

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Zespół ds. Zwalczania Antysemityzmu Kongresu USA chce, by prezydent Duda zawetował ustawę

Ponadpartyjny Zespół ds. Zwalczania Antysemityzmu Kongresu USA (Congressional Anti-Semitism Task Force) wysłał list do Andrzeja Dudy, w którym kongresmeni apelują, by głowa państwa polskiego zawetowała nowelizację ustawy o IPN.

Jesteśmy zaniepokojeni uchwaloną niedawno przez Sejm i oczekującej na rozpatrzenie przez Senat ustawą, która przewiduje karanie za doniesienia o polskim współudziale w nazistowskich zbrodniach przeciw Żydom podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, ponieważ może mieć to wpływ na dialog, stypendia i odpowiedzialność w Polsce za Holokaust. Dodatkowo niepokojący jest fakt, że ustawa została przegłosowana w dniu Międzynarodowej Pamięci o Holokauście, dniu, w którym cały świat mówi o okropności Holokaustu i zapewnia, że takie sytuacji się już nigdy nie powtórzą

Musimy jednak wziąć pod uwagę liczne, udokumentowane przypadki Polaków, którzy pośrednio lub bezpośrednio pomagali nazistom w zabijaniu Żydów. Uznawanie za niezgodne z prawem każdego przypadku mówienia o tym, byłoby niesprawiedliwością

Wolność słowa i otwarta debata to siła napędowa wszystkich demokratycznych państw, szczególnie w przypadku kwestii, z którymi trudno się pogodzić

Mamy nadzieję, że prezydent opowie się przeciwko tej ustawie i zawetuje ją. Oczekujemy na zaangażowanie i odpowiedź.

Nita Lowey (D-NY), Chris Smith (R-NJ), Eliot Engel (D-NY), Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Ted Deutch (D-FL), Kay Granger (R-TX), Marc Veasey (D-TX) i Peter Roskam (R-IL) - współprzewodniczący zespołu.

congress-poland-jews1.png

congress-poland-jews2.png

Dear President Duda,

As Co-Chairs of the Bipartisan Taskforce for Combating Anti-Semitism, we are alarmed by legislation recently passed by the Sejm and awaiting consideration by the Senate that would criminalize references to Polish complicity in Nazi war crimes against Jews during the occupation of Poland during World War II.

We are deeply concerned that this legislation could have a chilling effect on dialogue, scholarship, and accountability in Poland about the Holocaust, should this legislation become law. Additionally, it is highly troubling that this law was passed on International Holocaust Remembrance Day, a day on which the world speaks openly about the horrors of the Holocaust to ensure such atrocities never happens again.

As we all know, Poland suffered terribly under the brutal occupation by Nazi Germany from 1939 to 1945. In this time, Poland’s population was devastated through the murder of almost two million non-Jewish and three million Jewish Poles. Thousands of Polish citizens risked their lives to save Jews during this period, and more than 6,600 have been rightfully recognized as “Righteous Among the Nations” by Yad Vashem.

But, we must acknowledge the numerous documented instances of Poles aiding the Nazis, directly and indirectly, in the murder of innocent Jews. To criminalize anyone who acknowledges this reality would be an injustice. A focus on education, not criminalization, about inaccurate and harmful speech would be more beneficial in resolving this critical issue.

Free speech and open debate are the lifeblood of all democratic countries, especially relating to issues that are the most difficult to reconcile. With rising anti-Semitism throughout Europe, the region is strengthened by Poland’s leadership on Holocaust research, such as the work of the Museum of the History of Polish Jews. Passing this legislation is inconsistent with this admirable legacy.

Therefore, we hope that you will speak out against this bill and veto it should it come to your desk. We look forward to engaging with you on this important issue and look forward to your response.

Sincerely, 

USA Congress

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski odpowiedział na list kongresmenów USA:

Nie możemy zgodzić się na oskarżanie Państwa Polskiego lub Narodu Polskiego jako całości o odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za Zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Takie insynuacje są negowaniem prawdy o Holokauście

Setki Polaków straciło życie za niesienie pomocy swoim żydowskim współobywatelom.

Nikt mający elementarną wiedzę o historii nie zaprzecza, że w czasie II wojny światowej zdarzały się przypadki haniebnych zachowań Polaków wobec Żydów. Potępiamy takie czyny i nie zamierzamy ich wymazywać z naszej przeszłości. Jednak w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, których rządy współpracowały z nazistowskimi Niemcami, takie działania nigdy nie były elementem oficjalnej polityki Rządu RP na uchodźstwie. Polska w żaden sposób nie kolaborowała z Niemcami. Wręcz przeciwnie, Polskie Państwo Podziemne usiłowało karać wszelkie przejawy prześladowania ludności żydowskiej. Dlatego nie możemy zgodzić się na oskarżanie Państwa Polskiego lub Narodu Polskiego jako całości o odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za Zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Takie insynuacje są negowaniem prawdy o Holokauście

Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań jako depozytariusza pamięci o Zagładzie. To bowiem na okupowanym polskim terytorium działały niemieckie obozy śmierci. Naród polski był pierwszym świadkiem tej niewyobrażalnej tragedii. Pomagając naszym żydowskim sąsiadom alarmowaliśmy świat o okrucieństwach popełnianych przez niemieckich nazistów, kiedy można było jeszcze działać na rzecz ich zatrzymania. Pozostajemy wierni obowiązkowi głoszenia prawdy o Zagładzi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda konsekwentnie potępia wszelkie przejawy antysemityzmu i nienawiści etnicznej lub rasowej

Niestety, każdego roku rejestrujemy jednak setki przypadków stosowania zniesławiającego języka, w tym określenia „polskie obozy śmierci”. Te fałszywe stwierdzenia nie mogą być akceptowane. Nie obronimy prawdy, jeśli nie będziemy walczyć z kłamstwem.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Pages