Kometa bliskiego słońca upieczona na śmierć

Kometa bliskiego słońca upieczona na śmierć

Astronomowie korzystający z floty wiodących na świecie teleskopów na ziemi iw kosmosie wykonali obrazy okresowej, skalistej, rozpadającej się komety w pobliżu Słońca. To pierwszy raz, kiedy taka kometa została złapana w akcie rozpadu i może pomóc wyjaśnić rzadkość takich okresowych komet bliskich Słońcu.

Układ Słoneczny to niebezpieczne miejsce. W podręcznikach widzimy figury ciał niebieskich krążących wokół Słońca po uporządkowanych orbitach. Ale to dlatego, że jeśli orbita obiektu nie pasuje do tego wzorca, efekty grawitacyjne innych obiektów destabilizują orbitę. Jednym z powszechnych losów takich wyrzuconych ciał jest stanie się kometami na orbitach zbliżonych do Słońca, gdzie ostatecznie zanurzą się w Słońcu. Ponieważ komety te przechodzą tak blisko Słońca, trudno je dostrzec i zbadać. Większość z nich została odkryta przypadkowo podczas obserwacji za pomocą teleskopu słonecznego. Ale nawet biorąc pod uwagę tę trudność, jest znacznie mniej komet bliskich Słońcu, niż oczekiwano, co wskazuje, że coś je niszczy, zanim dostaną szansę na ostateczne nurkowanie w Słońcu.

Aby lepiej zrozumieć te komety, grupa astronomów z Makau, USA, Niemiec, Tajwanu i Kanady zaobserwowała nieuchwytną kometę bliską Słońcu zwaną 323P/SOHO z wieloma teleskopami, w tym Teleskopem Subaru, Teleskopem Canada France Hawaii Telescope (CFHT). Teleskop Gemini North, Teleskop Discovery Lowella i Teleskop Kosmiczny Hubble’a. Orbita 323P/SOHO była słabo ograniczona, więc grupa nie wiedziała dokładnie, gdzie jej szukać, ale szerokie pole widzenia Teleskopu Subaru pozwoliło im „zarzucić szeroką sieć” i znaleźć zbliżającą się kometę słońce. Był to pierwszy raz, kiedy 323P/SOHO zostało uchwycone przez teleskop naziemny. Dzięki tym danym naukowcy byli w stanie lepiej ograniczyć orbitę, wiedzieli, gdzie skierować inne teleskopy i czekali, kiedy 323P/SOHO ponownie zacznie oddalać się od Słońca.

Ku ich zaskoczeniu naukowcy odkryli, że 323P/SOHO zmieniło się znacząco podczas bliskiego przejścia przez Słońce. W danych z Teleskopu Subaru, 323P/SOHO było tylko kropką, ale w kolejnych danych miał długi ogon komety wyrzuconego pyłu. Naukowcy są przekonani, że intensywne promieniowanie słoneczne spowodowało oderwanie się części komety w wyniku pękania termicznego, podobnie jak pękają kostki lodu, gdy polewa się je gorącym napojem. Ten mechanizm utraty masy może pomóc wyjaśnić, co dzieje się z kometami w pobliżu Słońca i dlaczego zostało ich tak mało.

Ale wyniki zespołu wzbudziły więcej pytań niż odpowiedzi. Odkryli, że 323P/SOHO obraca się szybko, zabierając tylko ponad pół godziny na obrót, a jego kolor jest niepodobny do niczego innego w Układzie Słonecznym. Potrzebne są obserwacje innych komet bliskich Słońcu, aby sprawdzić, czy one również mają te cechy.

„Nie moglibyśmy dokonać tego odkrycia bez obserwacji z teleskopów na Maunakea, które umożliwił Uniwersytet Hawai`i”. mówi Man-To Hui, który w czasie obserwacji był naukowcem z Uniwersytetu Hawajskiego, a teraz adiunktem z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Makau, „Obserwacje z Teleskopu Subaru były inicjatorem, zmniejszając niepewności orbity i umożliwienie dalszych obserwacji. CFHT dostarczyło najlepsze dane pokrycia, a Gemini dostarczyło najgęstsze punkty danych”.

Źródło historii:

Materiały dostarczone przez Narodowe Instytuty Nauk Przyrodniczych. Uwaga: Treść można edytować pod kątem stylu i długości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science