Ekstremalnie gorące i zimne dni związane ze zgonami z przyczyn sercowo-naczyniowych

Ekstremalnie gorące i zimne dni związane ze zgonami z przyczyn sercowo-naczyniowych

Ekstremalnie wysokie i niskie temperatury zwiększały ryzyko śmierci wśród osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak choroba niedokrwienna serca (problemy z sercem spowodowane zwężeniem tętnic serca), udar, niewydolność serca i arytmia, wynika z nowych badań opublikowanych dzisiaj w American Heart Association’s sztandarowe czasopismo Circulation.

Wśród chorób sercowo-naczyniowych zbadanych w tym badaniu niewydolność serca była związana z największą liczbą zgonów spowodowanych ekstremalnie wysokimi i niskimi temperaturami.

„Spadek śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych od lat 60. XX wieku to ogromny sukces w dziedzinie zdrowia publicznego, ponieważ kardiolodzy zidentyfikowali i zajęli się indywidualnymi czynnikami ryzyka, takimi jak tytoń, brak aktywności fizycznej, cukrzyca typu 2, wysokie ciśnienie krwi i inne. Obecnym wyzwaniem jest środowisko i jakie zmiany klimatu mogą dla nas przynieść” – powiedział Barrak Alahmad, doktor medycyny, MPH, pracownik naukowy w Harvard TH Chan School of Public Health na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie i członek wydziału w College of Public Health w Kuwejcie Uniwersytet w Kuwejcie.

Naukowcy zbadali, w jaki sposób ekstremalne temperatury mogą wpływać na choroby serca – główną przyczynę śmierci na całym świecie. Przeanalizowali dane zdrowotne dotyczące ponad 32 milionów zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, które miały miejsce w 567 miastach w 27 krajach na 5 kontynentach w latach 1979-2019. Globalne dane pochodzą z Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network, konsorcjum epidemiologów , biostatystycy i klimatolodzy badający wpływ klimatu i związanych z nim stresorów środowiskowych na wskaźniki śmiertelności na zdrowie.

Zmiana klimatu wiąże się ze znacznymi wahaniami ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, dlatego naukowcy zbadali oba te zjawiska w bieżącym badaniu. Na potrzeby tej analizy naukowcy porównali zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych w najgorętsze i najzimniejsze 2,5% dni w każdym mieście ze zgonami z przyczyn sercowo-naczyniowych w dniach, w których temperatura była optymalna (temperatura związana z najmniejszą liczbą zgonów) w tym samym mieście.

Na każde 1000 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych naukowcy odkryli, że:

Ekstremalnie gorące dni spowodowały 2,2 dodatkowych zgonów. Ekstremalnie zimne dni spowodowały 9,1 dodatkowych zgonów. Spośród rodzajów chorób serca najwięcej dodatkowych zgonów stwierdzono u osób z niewydolnością serca (2,6 dodatkowych zgonów w dni ekstremalnie upalne i 12,8 w dni ekstremalnie zimne).

„Jeden na 100 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych można przypisać dniom z ekstremalnymi temperaturami, a wpływ temperatury był bardziej wyraźny, gdy spojrzymy na zgony z powodu niewydolności serca” – powiedział Haitham Khraishah, lekarz medycyny, współautor badania i stypendysta chorób układu krążenia na University of Maryland School of Medicine i University of Maryland Medical Center w Baltimore. „Chociaż nie znamy przyczyny, można to wytłumaczyć postępującym charakterem niewydolności serca jako choroby, czyniąc pacjentów podatnymi na wpływ temperatury. To ważne odkrycie, ponieważ jedna na cztery osoby z niewydolnością serca jest ponownie przyjmowana do szpitala” w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala, a tylko 20% pacjentów z niewydolnością serca przeżywa 10 lat po postawieniu diagnozy”.

Naukowcy sugerują, że mogą być potrzebne ukierunkowane systemy ostrzegania i porady dla osób szczególnie narażonych, aby zapobiegać zgonom sercowo-naczyniowym podczas ekstremalnych temperatur.

„Musimy być na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami środowiskowymi. Wzywam profesjonalne organizacje kardiologiczne do zamówienia wytycznych i oświadczeń naukowych dotyczących przecięcia się ekstremalnych temperatur i zdrowia układu sercowo-naczyniowego. W takich oświadczeniach możemy udzielić więcej wskazówek pracownikom służby zdrowia, ponieważ a także zidentyfikować luki w danych klinicznych i przyszłe priorytety badań” – powiedział Alahmad.

Niedostateczna reprezentacja danych z Azji Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki ogranicza możliwość zastosowania tych ustaleń do globalnych szacunków dotyczących wpływu ekstremalnych temperatur na zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych.

„Badanie to wnosi ważne informacje do toczących się dyskusji społecznych dotyczących związku między klimatem a zdrowiem człowieka. Potrzeba więcej pracy, aby lepiej zdefiniować te zależności w świecie stojącym w obliczu zmian klimatu na całym świecie w nadchodzących latach, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób, w jaki te zmiany środowiskowe może mieć wpływ na wiodącą na świecie przyczynę śmierci i niepełnosprawności, choroby serca” — powiedział były prezes AHA Robert A. Harrington, lekarz medycyny FAHA, który jest profesorem medycyny Arthura L. Bloomfielda i przewodniczącym wydziału medycyny na Uniwersytecie Stanforda.

Inni współautorzy badania to dr Dominic Royé; dr Ana Maria Vicedo-Cabrera; dr Yuming Guo; Stefania I. Papatheodorou, MD; Souzana Achilleos, Sc.D.; dr Fiorella Aquaotta; dr Ben Armstrong; dr Michelle L. Bell; dr Shih-Chun Pan; dr Micheline Sousa Zanotti Stagliorio Coelho; dr Valentina Colistro; dr Tran Ngoc Dang; Dr Do Van Dung; dr Francesca K. De’Donato; dr Alireza Entezari; dr Yue-Liang Leon Guo; dr Masahiro Hashizume; dr Yasushi Honda; dr Jan Indermitte; dr Carmen Iniguez; dr Jouni JK Jaakkola; Ho Kim, dr; dr Eric Lavigne; dr Whanhee Lee; dr Shanshan Li; dr Joana Madureira; dr Fatemeh Mayvaneh; dr Hans Orru; dr Wing Overcenco; dr Martina S. Ragettli; dr Niilo RI Ryti; dr Paulo Hilario Nascimento Saldiva; dr Noah Scovronick; dr Xerxes Seposo; dr Francesco Sera; mgr Susana Pereira Silva; dr Massimo Stafoggia; dr Aurelio Tobiasz; Eric Garshick, lekarz medycyny; Aaron S. Bernstein, MD; dr Antonella Zanobetti; dr Joel Schwartz; dr Antonio Gasparrini; i Petros Koutrakis, Ph.D.

Ta analiza została sfinansowana przez Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science