Zapisywanie danych po utracie – jak to działa?

Zapisywanie danych po utracie – jak to działa?

Redakcja 12 stycznia 2023 r

Informacje cyfrowe są zawsze narażone na utratę. Szansa jest bardzo mała, ale usterki techniczne i błędy użytkowników oraz wpadki często prowadzą do takich sytuacji.

Szczególnie dane na smartfonie są narażone na utratę danych. Są tu różne scenariusze, od kradzieży po szklankę wody przewracającą smartfon. Jednak we wszystkich przypadkach użytkownicy mają opcje ochrony przed utratą danych, a także odzyskania utraconych informacji.

Źródło obrazu: Pexels

Użyj oprogramowania do odzyskiwania danych

Jedną z opcji, którą użytkownicy mogą wykonać samodzielnie, jest użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. Oprócz programów płatnych istnieją również programy darmowe. Istnieje również szeroka gama tych rozwiązań. Niektóre programy są specjalnie zaprojektowane do odzyskiwania danych ze smartfonów lub specjalizują się w danych multimedialnych.

Jednak takie oprogramowanie zawsze wiąże się z ryzykiem pogorszenia sytuacji. Z jednej strony może to wynikać z nieprawidłowego działania programu. Z drugiej strony programy te wykonują również dostęp do zapisu i odczytu. Jeśli jednak przyczyną utraty danych jest awaria głowicy, dostęp do dysku twardego może spowodować uszkodzenie innych obszarów pamięci. W najgorszym przypadku dane, które można było uratować, przepadają bezpowrotnie.

Skorzystaj z profesjonalnej usługi odzyskiwania danych

Bezpieczną opcją w przypadku utraty danych jest zwrócenie się do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. To właściwy krok, gdy dane są ważne i chcesz zapobiec ich utracie.

Takie firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych są w stanie zrekonstruować informacje z szerokiej gamy nośników danych. Mogą to być dyski twarde, dyski SSD, smartfony, karty SD i inne nośniki danych. Ci ratownicy danych obejmują również wiele różnych scenariuszy, które doprowadziły do ​​utraty danych. Zaczyna się od danych, które zostały przypadkowo usunięte, przechodzi przez uszkodzone systemy RAID i rozciąga się na smartfon, który wpadł do słonej wody.

W wielu przypadkach odzyskanie danych jest możliwe w ciągu kilku dni roboczych. W pilnych sytuacjach można to nawet przyspieszyć. W większości przypadków szanse na pomyślne odzyskanie danych są bardzo duże, niezależnie od problemu.

Przywracanie z kopii zapasowej

Aby mieć nawet możliwość przywrócenia z własnej kopii zapasowej po utracie danych, należy to wcześniej skonfigurować. Jeśli chcesz prawidłowo wykonać kopię zapasową kolekcji zdjęć i zabezpieczyć ją przed utratą, najlepiej wykonać podwójną kopię zapasową. Jest to możliwe dzięki małemu serwerowi NAS do tworzenia kopii zapasowych w domu w połączeniu z przechowywaniem w chmurze.

Dostępne jest również specjalne oprogramowanie do takich kopii zapasowych. Ponownie, istnieją darmowe rozwiązania, które często zawierają wszystkie niezbędne funkcje. Ważne jest, aby kopia zapasowa była zawsze jak najbardziej aktualna. W tym celu można skonfigurować procedury z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych, które automatycznie tworzą kopie zapasowe wybranych danych w określonych godzinach.

Istnieją również różne praktyczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych na smartfonie. Na przykład wielu chce wykonać kopię zapasową WhatsApp na telefonie z Androidem. Z jednej strony jest to możliwe z drugim smartfonem. Nie tylko tworzona jest kopia zapasowa, ale także historia czatów może zostać w ten sposób przeniesiona po przełączeniu na nowe urządzenie.

Z drugiej strony WhatsApp można również zapisać bezpośrednio na Dysku Google. Historia czatu jest następnie zapisywana w chmurze i można ją ponownie odczytać za pomocą innego smartfona. Rozwiązanie to jest również praktycznym i bezpiecznym rozwiązaniem dla innych danych ze smartfona, takich jak zdjęcia i filmy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Android