Smartfon w życiu codziennym: Biuro

Smartfon w życiu codziennym: Biuro

Philipp Lumetsberger 27. luty 2022

Za pomocą aplikacji można szybko i łatwo tworzyć notatki głosowe, przechowywać ważne pliki w chmurze, a nawet otwierać i edytować dokumenty programu Word. Tutaj dowiesz się, jakie aplikacje są do tego potrzebne.

Otwieraj i edytuj dokumenty Word

Czy chcesz edytować dokumenty programu Word w podróży na smartfonie lub tablecie? Można to zrobić szybko i łatwo dzięki bezpłatnej aplikacji „OfficeSuite”.

Pakiet Office: Word, arkusze, PDF

1. Otwórz plik
Na ekranie głównym dotknij przycisku „Przeglądaj”, aby znaleźć żądany dokument. Jeśli plik jest zapisany na smartfonie, wybierz element „Pamięć wewnętrzna” w otwartym oknie. Następnie otwórz folder „Pobrane”, a następnie dotknij pliku Word, który chcesz edytować (a).

Smartfon na co dzień_Apartament biurowy 1

2. Edytuj plik
Otwarty dokument można otworzyć, dotykając ikony ołówka w prawym dolnym rogu (b) edytować. Następnie możesz użyć klawiatury ekranowej, aby zmienić dokument i zapisać zmiany za pomocą naciśnięcia klawisza.

Smartfon na co dzień_Apartament biurowy 2

Otwieraj i edytuj dokumenty Word

Możesz także uchwycić ważne myśli za pomocą smartfona bez uciążliwego pisania. Dzięki odpowiedniej aplikacji Twój mobilny towarzysz może zostać przekształcony w dyktafon.

dyktafon

dyktafon

1. Rozpocznij nagrywanie głosu
Aby nagrać, dotknij ikony mikrofonu na środku ekranu natychmiast po uruchomieniu aplikacji (a). Aby to zatrzymać, dotknij tego samego przycisku, który zamienia się w ikonę zatrzymania, gdy nagrywanie jest aktywne.

Smartfon w życiu codziennym_dyktafon 1

2. Wpisz tekst i zapisz
Aby odtworzyć nagranie głosowe, przejdź do menu odtwarzania, dotykając symbolu odtwarzania (b) po lewej stronie ikony koła zębatego u góry ekranu. Następnie wybierz żądane nagranie (C) i rozpocznij odtwarzanie za pomocą odpowiedniego przycisku (D).

Smartfon w życiu codziennym_dyktafon 2

Otwieraj i edytuj dokumenty Word

Abyś miał dostęp do swoich danych z różnych urządzeń w dowolnym czasie i miejscu, zalecamy tworzenie kopii zapasowych w chmurze. Wybitnym przedstawicielem kategorii usług w chmurze jest Dropbox.

Dropbox Cloud: Twoje miejsce do przechowywania

Dropbox Cloud: Twoje miejsce do przechowywania

1. Prześlij plik
Rejestracja jest wymagana przed skorzystaniem z usługi. Aby przesłać plik, najpierw dotknij ikony plusa w prawym dolnym rogu. Następnie wybierz wpis „Utwórz/prześlij plik”. Następnie dotknij „Prześlij pliki” (a). Wszystkie pliki przechowywane na smartfonie są wymienione w następnym oknie. Wystarczy dotknięcie palcem odpowiedniego pliku, aby przesłać go do chmury Dropbox.

Smartfon w życiu codziennym_Dropbox 1

2. Otwórz plik Dropbox
Na ekranie startowym dotknij pliku, który chcesz otworzyć. Natychmiast po tym otworzy się okno podglądu. Aby edytować plik na smartfonie, dotknij ikony ołówka (b).

Smartfon w życiu codziennym_Dropbox 2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Android