Szympansy synchronizują swoje kroki tak jak ludzie

Szympansy synchronizują swoje kroki tak jak ludzie

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z University of St Andrews i Central European University w Wiedniu wykazało, że szympansy mają ludzką tendencję do niezamierzonej synchronizacji kroków podczas chodzenia obok siebie.

Chociaż wiadomo już, że szympansy potrafią koordynować pracę w celu osiągnięcia celu, takiego jak pociąganie sznurka w celu uwolnienia pokarmu, znacznie mniej wiadomo o ich skłonności do spontanicznej koordynacji.

Badanie, prowadzone przez dr Manon Schweinfurth, wykładowcę w Szkole Psychologii i Neuronauki w St Andrews i opublikowane w dzisiejszym czasopiśmie Current Biology (czwartek, 20 października), zarejestrowało zachowanie chodzące szympansów w Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust, sanktuarium w Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust Zambia w innych warunkach. Szympansy obserwowano podczas spaceru samotnie lub obok innych.

Naukowcy zaobserwowali, że szympansy wykazują niezamierzoną synchronizację kroków podczas chodzenia obok siebie, co sugeruje, że silna skłonność człowieka do koordynowania prostych czynności jest wspólna z naszym najbliższym krewnym z rzędu naczelnych, a zatem może być cechą przodków.

Dr Schweinfurth powiedział: „Ludzie celowo planują i koordynują działania z innymi podczas gier sportowych, tańców grupowych, zespołów muzycznych lub akcji wojskowych. Ale jest to również część naszego codziennego życia – jak noszenie przedmiotów razem lub ubieranie dziecka. sugerowano, że wspólne działania mają kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu jako gatunku, ponieważ o wiele więcej można osiągnąć razem niż w pojedynkę. W rzeczywistości nie możemy temu pomóc i koordynować działań, nawet jeśli nie jest to konieczne, np. ten sam rytm z kimś idącym obok nas.”

„W przeciwieństwie do tego, jeden z naszych najbliższych żyjących krewnych, szympans, nie wydaje się wykazywać takiej samej preferencji dla raczej złożonych wspólnych działań. Jednak niewiele wiadomo o prostszych formach wspólnych działań, takich jak tendencja do popadania w synchronizację międzyosobniczą. Szympansy są tu szczególnie interesujące, ponieważ są dobrym wzorem dla naszego ostatniego wspólnego przodka z innymi afrykańskimi małpami człekokształtnymi.

„Zbadaliśmy, czy szympansy spontanicznie koordynują swoje działania w środowisku półnaturalnym, gdy koordynacja nie była ani planowana, ani celem interakcji, tj. gdy szły blisko siebie. W tym celu zarejestrowaliśmy ich niezakłócone zachowanie podczas chodzenia w różnych warunkach Odkryliśmy, że szympansy wykazują niezamierzoną synchronizację w swoich krokach, gdy chodzą obok współplemieńców”.

W badaniu wzięły udział zarówno samce, jak i samice szympansów w różnym wieku, niektóre spokrewnione i inne niespokrewnione. Kiedy szympansy chodziły razem, krok po kroku jeden szwendacz podążał tą samą stopą drugiego szwendacza w 79% przypadków w czasie krótszym niż 0,5 sekundy.

„Badanie to dostarcza dowodów na to, że szympansy czasowo synchronizują swoje ruchy ciała z ruchami swoich współgatunków. Ta interpersonalna koordynacja ruchów jest często nazywana porywaniem i opiera się na sprzężonych powiązaniach percepcja-działanie. Zrozumienie, które mechanizmy ludzie dzielą z innymi gatunkami, może nam pomóc zrozumieć ewolucyjne pochodzenie bardziej wyrafinowanych form wspólnego działania”.

„Badanie to dostarcza dowodów na to, że ta prosta forma koordynacji jest wspólna dla ludzi i ich najbliższych krewnych. Różnica w bardziej złożonych formach koordynacji między człowiekiem a szympansami wynika prawdopodobnie z bardziej wyrafinowanych mechanizmów leżących u podstaw. tych.”

Źródło historii:

Materiały dostarczone przez Uniwersytet St. Andrews. Uwaga: Treść można edytować pod kątem stylu i długości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science