Nadal można osiągnąć ścieżki ocieplenia na poziomie 1,5°C, łącząc sprawiedliwość i globalną ochronę klimatu

Nadal można osiągnąć ścieżki ocieplenia na poziomie 1,5°C, łącząc sprawiedliwość i globalną ochronę klimatu

Globalne ocieplenie można w dalszym ciągu ograniczyć do 1,5°C do 2100 r., przy jednoczesnym zapewnieniu, że polityka klimatyczna i jej skutki nie dotkną najbiedniejszych. Można to osiągnąć poprzez natychmiastowe wprowadzenie szerokich cen emisji dwutlenku węgla wraz z polityką redystrybucji wykorzystującą przychody z cen emisji dwutlenku węgla oraz dalsze środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii, przyspieszenie przemian technologicznych i przekształcenie sektora gruntów. Wyniki wielu zintegrowanych modeli oceny (IAM) pokazują, że połączenie środków zorientowanych na producenta i konsumenta może współpracować w celu szybkiego ograniczenia emisji. Kompleksowe wyniki dotyczące ścieżek wzrostu temperatury 1,5°C zgodnie z Porozumieniem paryskim podsumowano w raporcie europejskiego projektu NAVIGATE. Nowy raport zaprezentowany na COP28 stanowi plan osiągnięcia szybkiej, sprawiedliwej i skutecznej transformacji w kierunku zerowej emisji netto.

„Tylko połączenie polityki zorientowanej na producenta i konsumenta może w pełni wykorzystać potencjał redukcji emisji we wszystkich sektorach” – mówi Elmar Kriegler z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK), koordynator projektu NAVIGATE. „Ich połączone i natychmiastowe wdrożenie może znacznie przyspieszyć działania klimatyczne i zamknąć lukę w drodze do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C do 2100 r.” Wyniki projektu NAVIGATE pokazują również, że polityki redystrybucyjne buforują wpływ na biedne gospodarstwa domowe, jednocześnie umożliwiając im czerpanie korzyści z unikniętych skutków klimatycznych w dłuższej perspektywie. Pokazuje to, że prawidłowo przeprowadzone globalne przejście na zero netto nie tylko chroni klimat, ale także chroni przed pogłębianiem się nierówności na świecie.

Raport NAVIGATE opisuje, jak takie transformacje przebiegają w sektorach energetycznym, transportowym, przemysłowym, budowlanym i rolniczym. Na przykład modelowana szybka transformacja przemysłu opiera się na szybkiej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej, silnej elektryfikacji, przyspieszonym wprowadzaniu czystych paliw, zwiększonym obiegu zamkniętym w gałęziach przemysłu charakteryzujących się dużą emisją dwutlenku węgla, takich jak przemysł stalowy, oraz zastosowaniu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, redukującego emisję dwutlenku węgla. emisji o 55–90 procent do 2050 r. Jednocześnie nierówności w dochodach są stale zmniejszane w ramach ścieżek łagodzenia zmiany klimatu o 1,5–2°C w porównaniu z przypadkiem niesłabnącej zmiany klimatu dzięki połączeniu polityk redystrybucyjnych i uniknięciu wzrostu emisji nierówności wynikające ze szkód klimatycznych.

„Na podstawie nowej generacji zintegrowanych modeli oceny raport ten pokazuje, że szybka transformacja dostaw energii i produkcji przemysłowej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności emisyjnej” – mówi autorka Jessica Strefler z PIK. „Jednak wczesna transformacja zużycia energii zmniejsza emisję, szczególnie w krótkim okresie, a niższe zapotrzebowanie na energię zmniejsza presję na transformację. Zaawansowane środki w zakresie użytkowania gruntów, w tym środki techniczne, a także zmiany w diecie i ograniczenie marnowania żywności mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych emisji gazów innych niż CO2, umożliwiając w ten sposób zerową emisję netto, a także niższy szczyt średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2°C.”

Celem finansowanego przez UE projektu NAVIGATE było opracowanie nowej generacji zaawansowanych IAM, które lepiej opisują zmiany transformacyjne oraz zwycięzców i przegranych transformacji. IAM wspierają kształtowanie polityki klimatycznej, łącząc energię, gospodarkę, grunty, wodę i klimat w spójne ramy modelowania w celu analizy globalnych ścieżek łagodzenia zmiany klimatu. Projekt NAVIGATE znacząco poprawił możliwości IAM oraz zwiększył użyteczność i przejrzystość wyników IAM. Projekt był koordynowany przez PIK, a realizowany przez 16 instytucji badawczych z Europy oraz dwie instytucje z Brazylii i Chin.

Dalsze informacje: https://www.navigate-h2020.eu/navigate-synthesis-report-published/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science