Czy najmniej społeczne zwierzęta są najbardziej innowacyjne?

Czy najmniej społeczne zwierzęta są najbardziej innowacyjne?

Innowacyjność, tj. zdolność do znajdowania rozwiązań nowych problemów lub nowatorskich rozwiązań znanych problemów, zapewnia istotne korzyści dla przystosowania się i przetrwania ludzi oraz zwierząt. Jakie cechy sprawiają, że określone gatunki lub zwierzęta są innowacyjne? W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Barcelonie przeanalizowano tę zdolność poznawczą zwierząt kopytnych, grupy ssaków, takich jak dromadery, konie i kozy, charakteryzujących się chodzeniem na czubkach palców lub kopyt. Wyniki pokazują, że osoby mniej zintegrowane z grupą i te, które bardziej boją się nowych przedmiotów, najlepiej poradziły sobie z wyzwaniem postawionym przez badaczy: otwarciem pojemnika z jedzeniem.

„Te odkrycia są zgodne z najnowszą literaturą naukową na temat dzikich i żyjących w niewoli naczelnych i pokazują, że mniej zintegrowane społecznie jednostki mają mniejsze szanse na zdobycie zasobów, takich jak pożywienie, ale są bardziej skłonne do przezwyciężenia neofobii – niechęci do nowych rzeczy – , aby poprawić ich sytuację. Potwierdza to również, że kopytne są obiecującym taksonem do testowania teorii ewolucji z podejściem porównawczym” – mówi Álvaro López Caicoya, badacz przed doktoratem na Wydziale Psychologii i Instytucie Neuronauk (UBneuro) UB i pierwszy autor artykułu.

Odnosząc się do tej kwestii badaczka stwierdza, że ​​większość badań porównawczych nad ewolucją zdolności poznawczych przeprowadzono na ptakach i naczelnych, ale presja ewolucyjna, której są one poddawane, może być inna niż u innych gatunków. Dlatego włączenie innych taksonów – takich jak kopytne – do przyszłych badań jest „niezbędne do zrozumienia ograniczeń i uogólnienia konkretnych hipotez ewolucyjnych”.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B, obejmuje udział Montserrat Colell, wykładowcy na Wydziale Psychologii i badacza w UBneuro, wraz z innymi ekspertami z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka i Uniwersytetu w Lipsku ( Niemcy).

Eksperyment z setką zwierząt w niewoli

Eksperyment przeprowadzono na 111 zwierzętach z 13 różnych gatunków, wśród których były m.in. kozy, dromadery, konie Przewalki, żyrafy, lamy, owce i jelenie, które żyły w niewoli w ogrodach zoologicznych w Barcelonie, Barbent (Francja) , Norymberga i Lipsk (Niemcy). Każda z tych grup zwierząt musiała zmierzyć się z testem, polegającym na otwarciu nieznanego im rodzaju pojemnika, w którym znajdował się ich ulubiony pokarm.

Wszystkie zwierzęta zostały wcześniej sklasyfikowane według kilku aspektów, które mogły mieć wpływ na ich zdolność rozwiązywania problemów, takich jak strach przed nowymi przedmiotami, dieta i integracja społeczna w grupie. Celem było zidentyfikowanie indywidualnych i społeczno-ekologicznych cech zwierząt, które odniosły największy sukces podczas pracy nad wyzwaniem przygotowanym przez naukowców.

Dromadery i kozy, najbardziej utalentowane

Udział w eksperymencie różnił się w zależności od gatunku: podczas gdy 100% dromaderów zbliżyło się do pojemnika, tylko 33% owiec. Ale gatunkami, które wykazywały najwięcej interakcji, były udomowione i te o większej dynamice rozszczepienia-syntezy jądrowej (te należące do złożonych grup, które łączą się lub rozdzielają w zależności od środowiska i czasu). Jednak te cechy nie były wskaźnikami wyższej zdolności do rozwiązania napotkanego wyzwania. „Proces udomowienia mógł konkretnie wyselekcjonować cechy i cechy, które ułatwiają interakcje z ludźmi (i ludzkimi artefaktami), ale nie zdolności poznawcze, które pozwalają na bardziej efektywne rozwiązywanie problemów” – zauważają naukowcy.

Wreszcie, ze stu zwierząt, które wzięły udział w eksperymencie, tylko 36% mogło otworzyć pojemnik i uzyskać dostęp do jedzenia przynajmniej raz. „Gatunkami o wyższym odsetku osobników, które uciekły, były dromadery i kozy, odpowiednio 86% i 69%”, podkreśla Álvaro López Caicoya.

W przypadkach pomyślnych naukowcy ocenili różnorodność zasobów wykorzystanych do rozwiązania problemu. „Większość z nich otwierała pojemniki za pomocą nosa, pyska lub ust; tylko dziewięć z tych czterdziestu zwierząt stosowało więcej niż jedną strategię, aby rozwiązać wyzwanie, na przykład delikatnie podnosząc pokrywę ustami lub rzucając kubek na podłogę”.

Pionierskie badanie

Artykuł ten jest pionierskim badaniem w badaniach nad zdolnościami poznawczymi zwierząt kopytnych, ponieważ „podobnych badań tych gatunków jest zaledwie kilka”. „Tradycyjnie uważano je za bydło, a ich zachowanie lub rozumienie nie było przedmiotem zainteresowania. Dzięki tym i innym badaniom zaczynamy dostrzegać, że są to zwierzęta o złożonych zachowaniach, które warto badać” – podkreśla Álvaro López Caicoya.

W tym sensie badaczka z UB podkreśla potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań obejmujących więcej gatunków i osobników, zarówno żyjących w niewoli, jak i dzikich, oraz bardziej złożonych wyzwań, aby uogólnić wyniki. “Zwierzęta kopytne są wyjątkowym modelem do badań porównawczych, a niniejsze badanie jest dopiero pierwszym podejściem do poznania tych gatunków” – podsumowuje.

Wideo: https://youtu.be/x0CM6KVwaIg

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science