Badania wykazały, że osoby o podobnych twarzach prawdopodobnie mają podobne DNA

Badania wykazały, że osoby o podobnych twarzach prawdopodobnie mają podobne DNA

Zbiór zdjęć genetycznie niespokrewnionych sobowtórów, wraz z analizą DNA, ujawnił, że silne podobieństwo twarzy jest powiązane ze wspólnymi wariantami genetycznymi. Praca ukazuje się 23 sierpnia w czasopiśmie Cell Reports.

„Nasze badanie dostarcza rzadkiego wglądu w ludzkie podobieństwo, pokazując, że osoby o ekstremalnie podobnych twarzach mają wspólne genotypy, podczas gdy są rozbieżne na poziomie epigenomu i mikrobiomu” – mówi starszy autor Manel Esteller z Instytutu Badań nad Białaczką Josepa Carreras w Barcelonie, Hiszpania. . „Genomika łączy je razem, a reszta je rozdziela”.

Liczba osób zidentyfikowanych online jako wirtualne bliźniaki lub sobowtóry, które nie są spokrewnione genetycznie, wzrosła z powodu ekspansji sieci WWW i możliwości wymiany zdjęć ludzi na całej planecie. W nowym badaniu Esteller i jego zespół postanowili scharakteryzować na poziomie molekularnym losowe istoty ludzkie, które obiektywnie mają wspólne rysy twarzy.

Aby to zrobić, zrekrutowali ludzkich sobowtórów z pracy fotograficznej François Brunelle, kanadyjskiego artysty, który od 1999 roku pozyskuje zdjęcia sobowtórów z całego świata. Uzyskali zdjęcia w głowę 32 par sobowtórów. Naukowcy określili obiektywną miarę podobieństwa par, używając trzech różnych algorytmów rozpoznawania twarzy.

Ponadto uczestnicy wypełnili wyczerpujący kwestionariusz biometryczny i dotyczący stylu życia oraz dostarczyli DNA śliny do analizy multiomicznej. „Ten unikalny zestaw próbek pozwolił nam zbadać, w jaki sposób genomika, epigenomika i mikrobiomika mogą przyczynić się do ludzkiego podobieństwa” – mówi Esteller.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ujawniły, że osoby te mają podobne genotypy, ale różnią się pod względem metylacji DNA i krajobrazu mikrobiomu. Połowa podobnych par została zgrupowana przez wszystkie trzy algorytmy. Analiza genetyczna wykazała, że ​​9 z tych 16 par zgrupowało się razem, w oparciu o 19 277 powszechnych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu.

Co więcej, cechy fizyczne, takie jak waga i wzrost, a także cechy behawioralne, takie jak palenie i wykształcenie, były skorelowane w parach podobnych. Podsumowując, wyniki sugerują, że wspólna zmienność genetyczna dotyczy nie tylko podobnego wyglądu fizycznego, ale może również wpływać na wspólne nawyki i zachowania.

„Dostarczyliśmy unikalnego wglądu w cechy molekularne, które potencjalnie wpływają na budowę ludzkiej twarzy” – mówi Esteller. „Sugerujemy, że te same determinanty korelują zarówno z fizycznymi, jak i behawioralnymi atrybutami, które składają się na istoty ludzkie”.

Kilka ograniczeń badania obejmuje małą wielkość próby, wykorzystanie czarno-białych obrazów 2D oraz przewagę uczestników europejskich. Pomimo tych zastrzeżeń odkrycia mogą dostarczyć molekularnych podstaw dla przyszłych zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak biomedycyna, ewolucja i kryminalistyka.

„Wyniki te będą miały przyszłe implikacje w medycynie sądowej – rekonstrukcji twarzy przestępcy z DNA – oraz w diagnozie genetycznej – zdjęcie twarzy pacjenta już teraz da wskazówki, jaki ma genom” – mówi Esteller. „Dzięki wspólnym wysiłkom ostatecznym wyzwaniem byłoby przewidzenie struktury ludzkiej twarzy w oparciu o krajobraz multiomiczny jednostki”.

Praca ta została sfinansowana przez rządy Katalonii i Hiszpanii, a także Fundację Cellex.

Źródło historii:

Materiały dostarczone przez Prasa komórkowa. Uwaga: Treść można edytować pod kątem stylu i długości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science