Testy penetracyjne aplikacji: jak to działa

Testy penetracyjne aplikacji: jak to działa

Od redakcji 26 kwietnia 2022 r.

Firmy coraz częściej wykorzystują aplikacje mobilne do prowadzenia swojej działalności. Dlatego bezpieczeństwo tych aplikacji jest dla wielu firm najwyższym priorytetem. Ten artykuł dotyczy tego, jak działa taka aplikacja zabezpieczająca i co jest do niej wymagane.

Testowanie penetracyjne

Testy penetracyjne aplikacji to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji mobilnej. Testy penetracyjne aplikacji to proces, w którym badacz bezpieczeństwa testuje bezpieczeństwo aplikacji mobilnej. Celem testów penetracyjnych aplikacji jest znalezienie luk w aplikacji, które mogą zostać wykorzystane przez atakujących. Jest to teraz podstawowa część każdej zwinnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Zalety

Pentesty aplikacji oferują wiele korzyści dla firm. Może pomóc w zidentyfikowaniu luk w aplikacji przed udostępnieniem jej do wiadomości publicznej. Może to uniemożliwić atakującym wykorzystanie tych luk w celu zaszkodzenia organizacji. Testy penetracyjne aplikacji mogą również pomóc w ocenie bezpieczeństwa aplikacji mobilnej i określeniu, czy wymaga ona poprawy.

Co należy wziąć pod uwagę?

Gdy firma rozważa testowanie aplikacji, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze: należy upewnić się, że do przeprowadzenia testów wybrano renomowaną i doświadczoną firmę ochroniarską. Po drugie, testowanie aplikacji może być kosztowne, więc upewnij się, że masz budżet na pokrycie kosztów. W końcu testowanie aplikacji to tylko część kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Należy zadbać o wdrożenie innych środków bezpieczeństwa, takich jak wzmacnianie aplikacji i szyfrowanie, aby chronić aplikację mobilną.

metody

Istnieje wiele metod znajdowania luk w zabezpieczeniach. Testowanie aplikacji może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Testowanie ręczne jest często bardziej dokładne, ale może być również czasochłonne, a przez to kosztowne. Testowanie automatyczne jest tańsze i można je wykonać w krótszym czasie, ale może nie być tak dokładne, jak testowanie ręczne.

Co jest wymagane do wdrożenia?

Aby przetestować aplikacje na iOS, potrzeba kilku rzeczy:

Urządzenie z systemem iOS po jailbreaku Mac z uruchomionym Xcode Kod źródłowy aplikacji na iOS

Teraz można rozpocząć testowanie systemu iOS. W następnej sekcji omówiono podstawy uruchamiania narzędzia do testów penetracyjnych w systemie iOS.

za pomocą narzędzia

Narzędzia do testów penetracyjnych iOS służą do znajdowania luk w zabezpieczeniach aplikacji iOS. Istnieje wiele różnych narzędzi do testowania w systemie iOS. Wykorzystano tutaj narzędzie open source „Redsn0w”. Redsn0w to potężne narzędzie, które można wykorzystać do znalezienia następujących luk w zabezpieczeniach:

Niebezpieczne przechowywanie danych Słabe szyfrowanie Pomiń podpisywanie kodu iOS

Korzystanie z narzędzia Redsn0w

Aby korzystać z Redsn0w, należy najpierw wykonać jailbreak urządzenia iOS. Jailbreaking usuwa ograniczenia nałożone przez Apple na urządzenia z systemem iOS. Umożliwia to instalowanie na urządzeniu aplikacji i poprawek innych firm niedostępnych w App Store. Po jailbreaku urządzenia iOS można zainstalować Redsn0w.

Po zainstalowaniu Redsn0w można go używać. Aby przetestować niezabezpieczone przechowywanie danych, wymagana jest kopia bazy danych aplikacji iOS. Najlepszym sposobem na to jest wykonanie kopii zapasowej urządzenia iOS za pomocą iTunes. Gdy kopia bazy danych będzie dostępna, Redsn0w może zostać użyty do przetestowania słabego szyfrowania, próbując odszyfrować bazę danych za pomocą różnych haseł.

Aby przetestować ominięcie podpisywania kodu iOS, należy wykonać jailbreak niepodpisanej aplikacji iOS na urządzeniu. Redsn0w może pomóc, łatając jądro systemu iOS, aby umożliwić uruchamianie niepodpisanego kodu na urządzeniu.

Źródło obrazu: Pexels

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Android