Odwołaj ubezpieczenie na życie i zapewnij sobie wyższą wypłatę!

Odwołaj ubezpieczenie na życie i zapewnij sobie wyższą wypłatę!

Od redakcji 25 maja 2022 r.

Wielu klientów chce teraz ponownie pozbyć się swojego ubezpieczenia na życie. Powodem tego, oprócz spadających stóp procentowych, są również złe warunki, jakie oferuje wielu ubezpieczycieli. Na przykład podnoszą opłaty lub utrudniają klientom anulowanie. Wraz z cofnięciem istnieje jednak potwierdzona przez BFG możliwość korzystnego rozwiązania niechcianych polis na życie. Działa to również po rozwiązaniu umowy lub regularnej opłacaniu ubezpieczenia na życie!

Dlaczego wiele polis na życie nie jest już opłacalnych?

Europejski Bank Centralny (EBC) określa tzw. maksymalną techniczną stopę procentową (zwaną też kluczową stopą procentową). Firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane do obliczenia maksymalnej wysokości tej stopy procentowej, oferując polisy z gwarantowanymi odsetkami. Haczyk: Obecnie – tj. w 2022 r. – maksymalna techniczna stopa procentowa wynosi zaledwie 0,25 proc., a trend dalej spada. Dla porównania: w 2000 roku jako klient nadal można było liczyć na cztery procent.

Niskie stopy procentowe to jedno. Drugim punktem są wysokie koszty, gdzie nawet przy wskaźniku wydatków wynoszącym 1 procent rocznie i 0,25 procent odsetek rocznie, obliczona strata wynosi 0,75 procent składek.

Ogólnie rzecz biorąc, polisy na życie na dożycie nie są już dochodowymi produktami inwestycyjnymi. Do tego dochodzą wysokie koszty, które musisz zaakceptować, jeśli anulujesz. Jedyny wymóg prawny: ubezpieczyciel musi wypłacić co najmniej 50 procent składek, jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia na życie.

Jak możesz wypowiedzieć ubezpieczenie na życie?

Jeśli chcesz pozbyć się ubezpieczenia na życie, z jednej strony możesz je anulować. Trzeba się tu jednak liczyć ze stratą, gdyż wartość wykupu jest w większości przypadków niższa niż suma wpłaconych składek. Z drugiej strony, pod pewnymi warunkami, istnieje „wieczne prawo do odstąpienia od umowy”, które opiera się na następującym orzeczeniu:

BGH musiał zająć się kwestią, czy nieważna polisa anulowania (= jeden z warunków wstępnych rozpoczęcia okresu anulowania) oznacza, że ​​klienci mogą nadal anulować swoją polisę dziesiątki lat później. Zgodził się z opinią prawną powoda wyrokiem z dnia 07.05.2014 (Az. IV ZR 76/11) i tym samym potwierdził „wieczne prawo odstąpienia” konsumentów.

Mówiąc prostym językiem: Jeśli zasady anulowania nie spełniają wymogów prawnych, okres anulowania nigdy się nie rozpoczął i nie może się zakończyć.

Odwołanie ma wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniem:

Otrzymujesz rzeczywisty zwrot, który ubezpieczyciel wygenerował z Twoimi (niesłusznie potrąconymi) składkami. Ubezpieczyciel musi wypłacić wszystkie zatrzymane koszty, w szczególności nie może naliczyć opłaty za anulowanie.

Klienci, którzy rezygnują z ubezpieczenia na życie, otrzymują zwrot średnio do 150 procent składek. W zależności od tego, jak wysokie są aktywa kontraktu, wypłata jest o kilka tysięcy lub nawet dziesięć tysięcy euro wyższa od wartości wykupu, którą byś otrzymał w przypadku rozwiązania umowy. Odwołanie jest zatem zazwyczaj opłacalnym interesem!

Unieważnij swoje ubezpieczenie na życie!

Potrzebujesz silnego partnera do unieważnienia ubezpieczenia na życie, ponieważ doświadczenie pokazuje, że bez prawnika szanse są raczej niewielkie. W przypadku odwołania bezwzględnie konieczne jest wyliczenie aktuarialne kwoty wypłaty, ponieważ musisz udowodnić ubezpieczycielowi, w jaki sposób doszło do roszczenia.

Na przykład skorzystaj z usługi helpcheck. Po prostu prześlij dokumenty umowy i zleć sprawdzenie ubezpieczenia doświadczonym prawnikom w terenie. Opłata awaryjna jest pobierana tylko wtedy, gdy odwołanie ostatecznie skutkuje wypłatą przekraczającą wartość wykupu.

Czy chciałbyś również otrzymać wyższą wypłatę ubezpieczenia na życie? Zdobądź doświadczonego partnera u swojego boku już dziś!

Źródło obrazu: helpcheck

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Android