Biopaliwa: Paliwo regeneracyjne z odpadów organicznych?

Biopaliwa: Paliwo regeneracyjne z odpadów organicznych?

Samochody elektryczne są postrzegane jako ne plus ultra, jeśli chodzi o mobilność bardziej przyjazną środowisku. Nie jest jednak możliwe jednoczesne wycofanie wszystkich silników spalinowych z rynku i z dróg. Jednym z rozwiązań tego problemu są paliwa alternatywne z biomasy. Tutaj dowiesz się, co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Ogólny termin „paliwa syntetyczne” obejmuje nie tylko e-paliwa, tj. e-diesel lub e-benzynę wytwarzaną za pomocą wodoru, ale także biopaliwa. W tym przewodniku dowiesz się, jak są one produkowane i jak rozsądnie należy ich używać.

Uruchom galerię zdjęć(8 zdjęć)

Tesla zawodzi: Elon Musk przeliczył się tutaj

Luka pokoleniowa: wyjaśnienie biopaliw

Sama nazwa wyjaśnia różnicę między wcześniej używanymi paliwami wytwarzanymi z paliw kopalnych. Zamiast tego wygrywasz to z biomasy, czyli surowce odnawialne. Dzieli się na pokolenia.

Należą do pierwszego pokolenia Biodiesel lub bioetanol, który jest używany na przykład jako domieszka w E10. Bioetanol często pochodzi z cukru i skrobi zawartych w roślinach takich jak rzepak, kukurydza czy pszenica. Tak więc tylko kilka części zakładu jest wykorzystywanych do produkcji paliwa, reszta jest w większości przetwarzana na paszę dla zwierząt.

Druga generacja opisuje paliwo wytworzone z materiału roślinnego, który nie nadaje się do produkcji żywności lub paszy. To może na przykład Odpady rolnicze, odpady organiczne lub Ernteabfälle być. Na przykład, gdy do produkcji cukru używa się trzciny cukrowej, produktem ubocznym jest bagassa. Jako źródło można również wykorzystać słomę i drewno. Włókniste resztki roślin składają się głównie z celulozy, która jest trudna do strawienia. Ponieważ proces jest technicznie bardzo złożony, druga generacja nie może być jeszcze ekonomicznie produkowana.

Czasami mówi się o trzecim pokoleniu, gdy Glony jako surowiec być użytym. W przeciwieństwie do roślin glony mają znacznie większą masę dla zajmowanego obszaru. Obecnie nie można przewidzieć, kiedy i czy trzecie pokolenie wejdzie na rynek (źródło: bmk.gv.at).

Dlaczego biopaliwo? Zalety i wady

Dlaczego biopaliwo jest w ogóle potrzebne? Pytanie brzmi głupio, biorąc pod uwagę kryzys energetyczny w 2022 roku. Globalne zapotrzebowanie na paliwa kopalne jest nadal ogromne, nawet jeśli Inwestycje w energię odnawialną miały na nie pozytywny wpływ w ostatnich latach (źródło: Umweltbundesamt.de). Konsumenci są szczególnie dotkliwie dotknięci konfliktem na Ukrainie zainicjowanym przez Rosję i wynikającymi z niego cenami ropy.

Łatwo rozpoznawalną zaletą biomasy w porównaniu z kopalnymi źródłami energii jest po prostu to, że Unikanie relacji zależności wyczerpujących się zasobów i ich dostawców. Kolejnym plusem jest zrównoważenie produkcji paliw z biomasy, czyli ochrona zasobów. Teraz jednak trudno jest faktycznie prowadzić zrównoważoną uprawę – zwłaszcza te kwoty, które byłyby konieczne, aby móc całkowicie obejść się bez paliw kopalnych. Jako możliwe konsekwencje i już istniejące problemy monokultury jak rzepak i kukurydza utrata próchnicy i szkody spowodowane suszą.

Ponadto wysiłek ten byłby opłacalny tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ biopaliwa są tylko częściowo bardziej przyjazne dla środowiska niż paliwa kopalne. Nawet jeśli skupienie się na roślinnych źródłach energii zamiast na węglu brunatnym, oleju itp. teoretycznie może być bardziej przyjazne dla klimatu, jest to możliwe tylko w idealnych warunkach. Do wwf cytując: „Ślad węglowy palmy olejowej, na przykład, jest pozytywny tylko wtedy, gdy nie rozwija się tam, gdzie kiedyś stał las deszczowy. Jeśli las torfowy na Borneo dla palm olejowych stanie w płomieniach, produkcja jednej tony oleju palmowego powoduje od dziesięciu do trzydziestu razy więcej emisji CO2 niż w przypadku użycia jednej tony oleju napędowego”. W przeciwnym razie ilość CO2 uwalniane podczas spalania biopaliwa, które wcześniej przechowywały rośliny – bilans klimatyczny byłby wtedy neutralny (źródło: biokraftstoffe.fnr.de).

Kilian Scharnagl

Moim zdaniem całkowite przejście z paliw kopalnych na biomasę ma sens tylko wtedy, gdy ich uprawa zgodne zarówno ekologicznie, jak i społecznie jest. Do tego czasu ekspansja energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej i geotermalnej pozostaje najlepszymi możliwościami, ogromne zapotrzebowanie w pewnym momencie”stażysta„do serwowania i tak Zależność od importu zredukować.

GIGA poleca

Więcej ciekawych artykułów

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Tech