Rozmiar mózgu determinował szanse przeżycia wśród dużych zwierząt, wyniki badań

Rozmiar mózgu determinował szanse przeżycia wśród dużych zwierząt, wyniki badań

Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu w Neapolu zbadali masowe wymieranie dużych zwierząt w ciągu ostatnich dziesiątek tysięcy lat i odkryli, że wymarłe gatunki miały przeciętnie znacznie mniejsze mózgi niż gatunki, które przetrwały. Naukowcy łączą wielkość mózgu (w stosunku do wielkości ciała każdego gatunku) z inteligencją, stwierdzając, że duży mózg, który wskazuje – w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt – na stosunkowo wysoką inteligencję, pomógł istniejącym gatunkom przystosować się do zmieniających się warunków i radzenia sobie z działalnością człowieka, taką jak polowanie, które było główną przyczyną wyginięcia.

Badaniem kierowali doktorant Jacob Dembitzer z Uniwersytetu w Neapolu we Włoszech, prof. Shai Meiri ze Szkoły Zoologii Uniwersytetu w Tel Awiwie i Muzeum Historii Naturalnej im. Steinhardta oraz prof. Pasquale Raia i doktorantka Silvia Castiglione z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Neapol. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports.

Naukowcy wyjaśniają, że ostatnia epoka lodowcowa charakteryzowała się masowym wyginięciem dużych i gigantycznych zwierząt na wszystkich kontynentach na ziemi (z wyjątkiem Antarktydy). Wśród nich były w Ameryce olbrzymie leniwce naziemne ważące 4 tony, olbrzymi pancernik ważący tonę i mastodonty; w Australii diprotodon torbacz ważący tonę, olbrzymie kangury i torbacz „lew”; aw Eurazji olbrzymie jelenie, nosorożce włochate, mamuty i gigantyczne słonie ważące do 11 ton. Jednak inne duże zwierzęta, takie jak słonie, nosorożce i hipopotamy, przetrwały to wyginięcie i istnieją do dziś. Naukowcy zauważają również, że w niektórych miejscach wymieranie było szczególnie rozpowszechnione; w Australii kangury czerwone i szare są dziś największymi rodzimymi zwierzętami, a w Ameryce Południowej największymi ocalałymi są guanako i wikunie (podobne do lamy, która jest zwierzęciem udomowionym) oraz tapir, podczas gdy wiele gatunków waży połowę tona lub więcej wymarło.

Jacob Dembitzer: „Wiemy, że większość wyginięć dotyczyła dużych zwierząt, a jednak nie jest jasne, co odróżnia duże zachowane gatunki od tych, które wyginęły. Postawiliśmy hipotezę, że elastyczność behawioralna jest możliwa dzięki dużemu mózgowi w stosunku do ciała rozmiar, dał ocalałym gatunkom przewagę ewolucyjną – pozwolił im przystosować się do zmian, które zaszły w ciągu ostatnich dziesiątek tysięcy lat, w tym zmian klimatycznych i wyglądu ludzi. Wcześniejsze badania wykazały, że wiele gatunków szczególnie duże gatunki wyginęły z powodu nadmiernego polowania przez ludzi, które weszły do ​​ich siedlisk.W tym badaniu przetestowaliśmy naszą hipotezę na ssaki w okresie około 120 000 lat, od czasu rozpoczęcia ostatniej epoki lodowcowej do czasu, gdy współczesny człowiek zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie ze śmiercionośną bronią do 500 lat przed naszymi czasami Ta hipoteza pomaga nam nawet wyjaśnić dużą liczbę wymierań w Ameryce Południowej i Australii od Duże ssaki żyjące na tych kontynentach miały stosunkowo małe mózgi”.

Naukowcy zebrali dane z literatury paleontologicznej dotyczące 50 wymarłych gatunków ssaków ze wszystkich kontynentów, ważących od 11 kg (wymarła kolczatka olbrzymia) do 11 ton (słoń z prostymi kłami, który również występował na ziemi Izraela), i porównali rozmiar ich jamy czaszki z 291 ewolucyjnie bliskimi gatunkami ssaków, które przetrwały i istnieją dzisiaj, ważąc od 1,4 kg (dziobak) do 4 ton (słoń afrykański). Wprowadzili dane do modeli statystycznych, które obejmowały ważenie rozmiarów ciała i filogenezy między różnymi gatunkami.

Prof. Meiri: „Odkryliśmy, że zwierzęta, które przeżyły, miały mózgi średnio o 53% większe niż ewolucyjnie blisko spokrewnione, wymarłe gatunki o podobnej wielkości ciała. Przypuszczamy, że ssaki z większymi mózgami były w stanie dostosować swoje zachowanie i lepiej sobie z tym radzić zmieniające się warunki – głównie polowania na ludzi i prawdopodobnie zmiany klimatyczne, które miały miejsce w tym okresie – w porównaniu do ssaków o stosunkowo małych mózgach”.

Źródło historii:

Materiały dostarczone przez Uniwersytet w Tel-Awiwie. Uwaga: Treść można edytować pod kątem stylu i długości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science