Thursday, November 30, 2023
  • Popular Tag
Nagła ewolucyjna zmiana w kwiatach
science

Nagła ewolucyjna zmiana w kwiatach

Kiedy Karol Darwin po raz pierwszy skodyfikował teorię ewolucji za pomocą doboru naturalnego, myślał o tym jako o procesie stopniowym. „Nie widzimy nic z tych powolnych zmian zachodzących, dopóki ręka czasu nie wyznaczy długiego upływu…