Sunday, October 2, 2022
  • Popular Tag
Jak zainwestować swoje pieniądze
Trading Software

Jak zainwestować swoje pieniądze

Istnieje kilka różnych opcji do wyboru, jeśli chodzi o to, gdzie zainwestować swoje pieniądze. Dowiedz się, jak obliczyć potencjalne zwroty, horyzont czasowy i złożony wzrost. Rozważ również inwestowanie w akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne. Niektóre…

Co to jest handel swingowy?
Trading Software

Co to jest handel swingowy?

Swing trading to strategia spekulacyjna stosowana na rynkach finansowych. Trader będzie utrzymywał zbywalne aktywa przez dzień lub dłużej, szukając zmiany ceny, z której mógłby czerpać zyski. Jest to znane jako „akt highwire” handlu swingowego. Ale…