Wednesday, February 21, 2024
  • Popular Tag
Narzędzia do analizy kodu statycznego dla Salesforce
Tech

Narzędzia do analizy kodu statycznego dla Salesforce

Analiza statyczna jest wykorzystywana w tworzeniu oprogramowania wysokiej jakości. Kod źródłowy, między innymi artefakty, jest analizowany statycznie. Analiza statyczna obejmuje analizę danych ze źródeł Salesforce, takich jak Apex, Visualforce, Lightning i innych. Narzędzia analityczne mogą być używane…