Wednesday, May 31, 2023
  • Popular Tag
Gen może zapobiegać chorobie Parkinsona
science

Gen może zapobiegać chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym charakteryzującym się zniszczeniem specyficznej populacji neuronów: neuronów dopaminergicznych. Zwyrodnienie tych neuronów uniemożliwia przekazywanie sygnałów sterujących określonymi ruchami mięśni i prowadzi do drżenia, mimowolnych skurczów mięśni lub zaburzeń równowagi charakterystycznych dla…

Utlenianie wulkanów – magmowe dzieło
science

Utlenianie wulkanów – magmowe dzieło

Nowe badanie prowadzone przez Yale odsłania wiedzę naukową stojącą za kluczowym składnikiem – mianowicie tlenem – w niektórych z najbardziej gwałtownych wulkanów na świecie. Badania oferują nowy model do zrozumienia stanu utlenienia magm łukowych, law,…