życie

ONZ chce zamknięcia Okien Życia

Komitet Praw Dziecka ONZ uważa, że Okna Życia powinny zostać zamknięte, bo łamią prawo dziecka do tożsamości. Od trzech lat już nie raz wzywał wzywał Polskę do ich zamknięcia, gdyż według Komitetu Praw Dziecka ONZ, same Okna Życia łamią prawo dziecka do tożsamości zapisane w konwencji, które oznacza m.in. poszanowanie "obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji".

Subscribe to RSS - życie