Sejm

Zarobki parlamentarzystów

Wynagradzanie polskich parlamentarzystów określone są w ustawie z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poseł lub senator otrzymuje uposażenie (traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy) oraz dietę parlamentarną (środki na pokrycie kosztów „wykonywania mandatu na terenie kraju”). Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy uzyskują dochody z innej działalności poza parlamentem (poza działalnością podlegającą prawu autorskiemu, czyli np. pisaniem książek czy występami artystycznymi).

Konferencja „Warunki pokoju w świecie” w Sejmie

„Warunki pokoju w świecie”,
Sejm RP, 21 X 2017 r.

Inicjator konferencji i jej główny organizator: Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła. Współorganizatorzy: Ruch Narodowy, Parlamentarny Zespół ds. Debaty Publicznej. Za pomoc przy organizacji podziękowano także Jedności Narodu i Narodowej Organizacji Kobiet. Wygłoszone referaty (względem przewidzianego programu zabrakło dwóch, pp. Dobrosza i Łopuszańskiego):

Pages

Subscribe to RSS - Sejm