rząd PiS

PiS muska prawo prasowe

Rząd PiS planuje niewielkie zmiany w ustawie prawo prasowe.

  • wprowadzenie  ustawowego terminu na udzielenie autoryzacji – 24h dla dzienników i 3 dni dla czasopism,
  • wprowadzenie kary grzywny w przypadku opublikowania dokładnie cytowanej wypowiedzi, bez umożliwienia osobie udzielającej wypowiedzi dokonania autoryzacji.

Upływ terminów ustawowych oznacza, że została wyrażona zgoda na autoryzację.

Media reagują alarmem, że "PiS szykuje zamach na media".

68 miliardów długu więcej

Rząd Beaty Szydło zadłuża budżet Polski w szybkim tempie. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2016 r. wyniosło ponad 902 mld zł - o 68 mld zł więcej wobec końca 2015 r.

W podobnym tempie Polskę zadłużał rząd Donalda Tuska, który w rekordowym zadłużeniowo roku 2010 zwiększył zadłużenie Skarbu Państwa o 70 mld zł.

Obecne koszt obsługi długu, czyli odsetki, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą ok. 1000 zł rocznie przy bardzo niskich stopach procentowych.

Podatek od supermarketów wszedł w życie

1 września wszedł w życie podatek od supermarketów (od sprzedaży detalicznej).

Podatek będzie płacić ok. 200 firm, z czego 95 proc. to zagraniczne sieci handlowe.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Do budżetu w tym roku wpłynie z tego tytułu ok. 400 mln zł.

Subscribe to RSS - rząd PiS