Rumunia

NATO rozmieszcza siły morskie w Rumunii

9 października odbyło się otwarcie działań nowej NATO-wskiej siły morskiej na Morzu Czarnym. To wielonarodowa jednostka, skierowana do "przeciwstawienia się Rosji" z kierunku południowo-wschodniej Europy. Oprócz Rumunii, Polska jest największym uczestnikiem tej formacji. Wzmacnia to obecność już w tym regionie 900 żołnierzy USA.

Rumuński drenaż mózgów

Rumuńska "ucieczka mózgów" przybrała ogromne rozmiary.

Dzisiaj w Rumunii pracuje także 14 tysięcy lekarzy, podczas gdy w latach 2009-2015 z kraju wyjechało także 14 tysięcy - poinformowała szef związku lekarzy Rumunii. W tych latach wyjechało także 28 tysięcy pielęgniarek.

Po 1990 roku z Rumunii wyjechało także ponad 300 tysięcy inżynierów, w związku z tym obecnie odczuwa się duże braki w tych zawodach - poinformował rektor bukaresztańskiej politechniki.

Wojsko USA przybywa do Bułgarii i Rumunii

W środę zostały rozmieszczone wojska NATO na terenie Bułgarii. Ciężki sprzęt przybędie do końca tygodnia.

Rozmieszczenie sił USA w ilości 120 żołnierzy w bazie Nowo Sieło jest częścią operacji Atlantic Resolve. Zostaną przeprowadzone wspólne ćwiczenia amerykańsko-bułgarskie.

500 żołnierzy wraz z czołgami i sprzętem ("Fighting Eagles," 1st Battalion, 8th Infantry Regiment) zostało przetransportowanych do rumuńskiego portu a później do bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu we wschodniej Rumunii.

Subscribe to RSS - Rumunia