reprywatyzacja

PiS wycofał się z reprywatyzacji

Rząd wycofuje się z ustawy reprywatyzacyjnej.

"Realizacja przepisów projektu ustawy reprywatyzacyjnej przekracza możliwości budżetu państwa. Wątpliwości są również pod względem zgodności zapisów proponowanych w ustawie z prawem polskim i prawem międzynarodowym.

Trudno mi teraz powiedzieć, w jakim terminie będziemy rozmawiać nad ustawą reprywatyzacyjną i czy w ogóle nad ustawą w takim kształcie będziemy rozmawiać.

Izrael protestuje przeciwko polskiej ustawie reprywatyzacyjnej

Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce złożyła w MSZ w piątek oficjalny protest przeciwko ustawie reprywatyzacyjnej, której projekt został opublikowany.

Izrael oskarżył Polskę o "dyskryminację tych, którzy przeżyli Holocaust (Holocaust survivors)", gdyż ustawa zakłada obywatelstwo polskie i zamieszkiwanie w Polsce oraz wyklucza spadkobierców.

To zmiana zachowania dyplomacji Izraela, która zwykle nie nagłaśniała tak swoich interwencji.

Projekt ustawy o reprywatyzacji (rekompensacie)

Projekt ustawy o „zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku”.

Twórcy ustawy przyjęli jako zasadę całkowite wykluczenie jakiegokolwiek zwrotu majątku nieruchomego w naturze oraz ograniczenie wysokości odszkodowania za ich utratę do max. 25% wartości.

Córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła kamienicę „na zmarłego”

Bogumiła Górnikowska, adwokat a prywatnie córka Zbigniewa Ćwiąkalskiego, w 2008 r. przejęła kamienicę w Warszawie jako kurator Aleksandra Piekarskiego (†67 l.), osoby nieznanej z miejsca zamieszkania, który w chwili transakcji nie żył od 50 lat.

Jej obowiązkiem było potwierdzenie, czy Piekarski wciąż żyje. Gdyby żył, w momencie wydawania tej decyzji czyli w 2008 r., miałby 118 lat. Dopiero kilka lat później sami lokatorzy kamienicy – przeprowadzili w tej sprawie własne śledztwo – ustalili, że Piekarski zmarł w 1958 roku.

Warszawa opublikowała listę nieruchomości, które przedwojenni właściciele mogą odzyskać

Miasto Warszawa zaczęło publikować listę nieruchomości, o zwrot których mogą wystepować prawnie ich przedwojenni właściciele - wśród nich ocaleni z Holocaustu i ich rodziny - ale tylko wtedy, gdy beda działac szybko.

Lista jest wynikiem kontrowersyjnej ustawy z 2016 r., która daje pierwotnym właścicielom nieruchomości zajętych przez komunistów tylko sześć miesięcy od czasu opublikowania listy. Wszelkie nieruchomości, które nie zostały w ciągu sześciu miesięcy zgloszone , zostaną na trwale wlasnoscia miasta.

Pages

Subscribe to RSS - reprywatyzacja