Polska

Samozatrudnieni największymi beneficjentami ZUS

Instytut Badań Strukturalnych w analizie dotyczącej lat 2011-2016 wykazał, że największymi beneficjentami systemu ubezpieczeń społecznych byli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Grupa ta w 2016 r. w ramach pobranych świadczeń otrzymała o 138% więcej środków niż wpłaciła z tytułu należnych składek. Ponadto etatowcy zanotowali niewielką nadwyżkę w granicach 2%, a znajdujący się w najgorszym położeniu "śmieciówkowicze" sporą stratę rzędu 23%.

.

O pewnym popularnym micie

W debacie publicznej przyjęło się brać za pewnik stwierdzenie, iż trwa bezprecedensowy eksodus polskich lekarzy i świeżo upieczonych absolwentów kierunku lekarskiego. W rzeczywistości to bardzo wygodny mit, który pozwala podgrzewać atmosferę po obu stronach barykady. Społeczeństwo może dzięki temu przelać swoje niezadowolenie na tych, którzy otrzymali wykształcenie w kwocie około ćwierć miliona złotych ze środków publicznych, a lekarze i dopiero uczący się zawodu zyskują w ten sposób koronny argument za przyznaniem kolejnych podwyżek z budżetów NFZ i MZ. Chyba właśnie dlatego brakuje zainteresowanych jego weryfikacją.

PKB w Polsce w 2016 r.

Według wstępnych szacunków GUS średnia wartość PKB w cenach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w 2016 roku wyniosła 48 368 zł. Najniższy wynik odnotowano w województwie lubelskim z 33 349 zł/os. (68,9% średniej), a najwyższy w województwie mazowieckim z 76 992 zł/os. (159,2% średniej i 230,9% lubelskiego).

.

Pages

Subscribe to RSS - Polska