płace

Lepiej zarabiający mają płacić pełne składki

Resort pracy proponuje, by składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu, tak jak jest to w przypadku składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Nowe przepisy zakładają zniesienie obecnego górnego limitu składek - na poziomie trzydziestokrotności wynagrodzenia miesięcznego (2017 r. = 127 890 złotych). Od zarobków powyżej tej kwoty dzisiaj nie odprowadza się już składek. W ubiegłym tygodniu zostały już przyjęte przed Radę Ministrów.

Gdzie i dlaczego emigrujemy

Największy odpływ Polaków nastąpił od razu po akcesji, po otwarciu dla Polaków rynku pracy Wielkiej Brytanii i Irlandii (1 maja 2004 r.). W tym okresie Niemcy i Stany Zjednoczone straciły palmę pierwszeństwa na liście krajów, do których migrują Polacy na rzecz Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Lata 2004-2007 były okresem skokowego wzrostu liczby emigrantów z Polski.

Donald Tusk: 13 (21) tysięcy europejskiej emerytury

Donald Tusk każdego miesiąca zarabia 105 tys. zł. Zatem przez trzy lata na europejskim stanowisku na jego konto wpłynęło blisko 3, 8 mln zł.

Będzie dostawał emeryturę w wysokości 4,274 proc. z pensji za każdy rok na tym stanowisku. Dziś już to 13 tys. zł, a na koniec kadencji będzie to suma o kolejne 8 tys. zł większa.

Z tzw. europejskiej emerytury Tusk może zacząć korzystać kiedy skończy 65 lat.

2074 zł - najczęstsze wynagrodzenie w większych zakładach w 2016

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej (dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2016 r. wyniosło 4346,76 zł.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł.

Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników wynosiło 2074,03 zł (dominanta, wartość modalna).

W. Brytania walczy ze zróżnicowaniem płac

Od kwietnia 2018 roku większe przedsiębiorstwa Wielkiej Brytanii (pow. 250 pracowników) będą musiały publikować różnice między płacami kobiet i mężczyzn.

Premier Theresa May zapowiedziała, że także mniejsze przedsiębiorstwa zostaną objęte systemem publikowania różnic w płacach między płciami. Premier uważa, że "różnice te powinny zniknąć raz i na zawsze".

W 2016 r. różnice te wyniosły w UK 18,2 procent, w 2017 r. wzrosły o 0,2%.

Pages

Subscribe to RSS - płace