NGO

Ordo Iuris żąda przejrzystości od Fundacji Batorego

Ordo Iuris domaga się ujawnienia przez Fundację Batorego sposobu podziału Funduszy Norweskich. Jest wniosek do WSA w tej sprawie.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Fundację im. Stefana Batorego. Instytut zarzuca Fundacji bezczynność w ujawnieniu wymaganej prawem informacji publicznej na temat sposobu podziału pieniędzy z tzw. Funduszy Norweskich.

Stowarzyszenie przewoźników okazało się zagranicznym agentem

W Rosji stowarzyszenie przewoźników (Объединение Перевозчиков России) znalazło się na liście zagranicznych agentów., publikowanej przez ministerstwo sprawiedliwości

Jest to organizacja, która walczyła z systemem poboru opłat drogowych "Płatonow". Powstało w grudniu 2015 r. i przeprowadzało bardzo głośne w mediach akcje, które miały dowodzić, że system źle działa.

Okazało się, że jest finansowane z zagranicy.

rosja

Czarne protesty: spontaniczny ruch czy efekt wielkiej inwestycji finansowej?

Polskie organizacje feministyczne są regularnie sponsorowane przez zagraniczne lobby aborcyjne. Najostrożniejsze szacunki wskazują, że na działania przeprowadzone w 2016 r. w celu walki ze zmianami legislacyjnymi w Polsce organizacje odpowiedzialne za „czarny protest” otrzymały około miliona złotych.

Kogo finansują fundusze norweskie

• Tzw. fundusze norweskie stanowią środki publiczne, uzyskiwane przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie umowy międzynarodowej z państwami EOG na zasadzie zbliżonej do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W zamian za to państwa te otrzymują prawo dostępu do wspólnego rynku. Fundusze nie są zatem charytatywną darowizną przekazywaną Polsce przez bogatsze od niej kraje – a formą ekwiwalentu za konkretne korzyści, jakie uzyskują one dzięki możliwości swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału.

Minister Kamiński chce kontroli Fundacji Otwarty Dialog

Mariusz Kamiński, Minister Koordynator Służb Specjalnych, 25 lipca 2017 wysłał do Witolda Waszczykowskiego pismo z prośbą o wszczęcie kontroli dotyczące działań Fundacji Otwarty Dialog. Szef MSZ, jako minister właściwy ze względu na działalność FOD, uprawniony jest do kontroli działalności FOD i zbieżności z deklarowanymi celami.

Pages

Subscribe to RSS - NGO