Mateusz Piskorski

Polityk, poseł na Sejm RP, publicysta, założyciel partii Zmiana, krytyk NATO, aresztowany z zarzutami o szpiegostwo.

Sprawa Mateusza Piskorskiego

Prokuratura nie potrafi sformułować aktu oskarżenia i pozoruje działania. Uważam, że nikt uczciwy nie może w tej sprawie milczeć i pozostać obojętnym. Niezależnie czy się zgadza z Piskorskim czy nie. Tu chodzi o fundamentalną zasadę wolnego społeczeństwa - prawo do swobody wypowiedzi zagwarantowane w art. 54 Konstytucji.

Mateuszowi Piskorskiemu przedłużono areszt

Warszawski Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu wniosku prokuratora krajowego zdecydował o przedłużeniu do 10 sierpnia tymczasowego aresztu dla szefa partii Zmiana Mateusza Piskorskiego. Wniosek został uwzględniony w całości.

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej nie podaje szczegółów postępowania. Informuje jedynie „Rzeczpospolitą”, że śledztwo dotyczy „brania udziału w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z uzasadnienia do decyzji sądu

Mateusz Piskorski pobity przez funkcjonariusza ABW

W Warszawie 25 kwietnia 2017 roku, podczas przewożenia więzionego od roku w areszcie wydobywczym Mateusza Piskorskiego do prokuratury, jeden z funkcjonariuszy ABW pobił go dotkliwie podczas zakładania Piskorskiemu kajdanek.

Powodem było zwrócenie funkcjonariuszowi uwagi przez Piskorskiego, że ma lekarskie pisemne zalecenia, by kajdanki zakładano mu z przodu, gdy funkcjonariusz ABW uparł się, by skuć mu ręce na plecach. Doszło do szarpaniny, a już po skuciu Piskorski otrzymał kilka uderzeń pałką i kilka kopniaków gdy ten powalił go na ziemię.

Pages

Subscribe to RSS - Mateusz Piskorski