kapitalizm

Benjamin Barber "Skonsumowani" (2007)

Kryzys cywilizacji zachodniej został dostrzeżony również przez przedstawicieli postępowego establishmentu. Amerykański politolog z kręgów partii demokratycznej, Benjamin Barber winą za rozprzestrzenianie się infantylizmu i konsumpcjonizmu obarczył globalny kapitalizm oparty na agresywnym marketingu. Udzielana przezeń odpowiedź utrzyma jest w duchu: "lekarstwem na bolączki demokracji jest więcej demokracji".

Fałszywy świt

Urojenia globalnego kapitalizmu
John Gray krytykuje ideologię wolnego rynku, która cechuje się kultem pracy, ekonomicznego wzrostu i nieograniczonej konsumpcji, ma w istocie taki sam, skrajnie materialistyczny charakter, jak opozycyjny wobec niej socjalizm. W rezultacie zamiast wspierać wolność, niszczy ją, podobnie jak inne wartości, które leżą u jej podstaw.

img: 

Subscribe to RSS - kapitalizm