JOW

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości

Zebrani postanowili zorganizować zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnonarodowe referendum w sprawie radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Postulują wybieranie kandydatów na sędziów przez pochodzące z powszechnych wyborów Wojewódzkie Rady Sądownictwa, wybór w wyborach powszechnych prokuratorów okręgowych oraz przywrócenie biernego prawa obywatelskiego przez zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Dlaczego naprawa polskiego państwa wymaga zmiany ordynacji

Stałe i trwałe poczucie bezkarności i arogancji prowadzi do osłabiania praworządności praktyk państwowych, pogarszania sprawności i skuteczności działania oraz do korupcji. Jest to prawidłowość społeczna, która jako prawo społeczne, a nie przyrodnicze, działa tylko w masowej, a nie jednostkowej skali.

OBWE proponuje umożliwienie startu kandydatom niezależnym

Pod koniec marca OBWE zaprezentowało „Raport Misji Oceny Wyborów OBWE/ODIHR” z wyborów parlamentarnych z 25 października 2015 roku, który wskazuje na potrzebę takiej zmiany ordynacji, która pozwoli na start kandydatom niezwiązanym z żadnym ugrupowaniem.

„Kandydaci nie mogą samodzielnie startować w wyborach do Sejmu; muszą dzielić listy z innymi kandydatami. Brak przepisów pozwalających na niezależne kandydowanie jest niezgodny z ust. 7.5 Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 r. i już wcześniej został wskazany jako kwestia problematyczna przez OBWE/ODIHR”.

Rzecz o partyjnej oligarchii wyborczej i "miękkim" państwie (6)

To państwo "miękkie" wobec silnych, lecz "twarde" wobec słabych. W szczególności jest to państwo "miękkie" wobec zewnętrznych sił i nacisków, co daje efekt zależności wobec zewnętrznego otoczenia, natomiast "twarde" wobec własnych obywateli.

Pages

Subscribe to RSS - JOW