Janusz Korwin-Mikke

Parlament Europejski ukarał Korwina-Mikke

Europoseł Janusz Korwin-Mikke został ukarany za obraźliwe uwagi na temat kobiet, wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego na początku marca.

Szef europarlamentu Antonio Tajani poinformował, że europoseł został pozbawiony diet poselskich na okres 30 dni, a także zawieszony w działalności poselskiej na 30 dni, co nie obejmuje jednak prawa do głosowania. Ma też zakaz reprezentowania Parlamentu Europejskiego w jakichkolwiek delegacjach parlamentarnych, na konferencjach i forach międzyinstytucjonalnych przez najbliższy rok, poczynając od wtorku.

KORWiN utraci subwencję na skutek odrzucenia sprawozdania przez PKW?

Informację podawały różne media, ale zacytuję "Frondę", ponieważ umieściła link do uchwały PKW.
Tekst z 21.10.2016 KORWIN bez subwencji? PKW odrzuciła sprawozdanie.

Po zbadaniu sprawozdania partii KORWiN w sprawie źródeł pozyskania środków finansowych w 2015 r., Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień stwierdziła m.in., że:

Janusz Korwin-Mikke o odpowiedzialności Ukrainy za rzeź wołyńską i działania UPA

Państwo ukraińskie nie odpowiada za zbrodnie UPA – pisze szef partii KORWiN.

Pan Mikołaj Kniażyćkyj, przewodniczący Komisji ds. kultury i duchowości Rady Najwyższej Ukrainy, trafnie zauważył, że za mordy na Wołyniu nie odpowiada żadne państwo ukraińskie – bo go wtedy nie było. Odpowiedzialny za nie – zgodnie z konwencją haską – jest okupant. I to okupant, czyli III Rzesza i jej następcy prawni, ponosi odpowiedzialność (również finansową) za to, co się działo pod jego okupacją.

Polskie tereny "zamorskie"! :D

Nijaki Vit Jedliczka, "władca" Liberlendu - spornych terenów między Serbią i Chorwacją, przy udzielnej pomocy Polaków, zakłada państwo dla imigrantów. Warunek, wpłata $10 000. Prosto z Serbii do Liberlendu, do bezpodatkowej utopii.

EXCLUSIVE: Founder of self-declared micronation 'Liberland' on Croatian border welcomes in Syrian refugees to help build his new tax-free libertarian 'utopia'

Subscribe to RSS - Janusz Korwin-Mikke