II wojna świata

Nie, Polacy nie są współodpowiedzialni za Holocaust

Wojna z zasady sprzyja brutalizacji życia codziennego i wzrostowi przestępczości. Ponieważ Żydzi zostali wraz z podjętą przez władze III Rzeszy decyzją o ich fizycznej eksterminacji całkowicie pozbawieni ochrony prawnej, przeto dla rozmnożonego w warunkach wojennych przestępczego półświatka i marginesu społecznego stali się łatwym łupem.

Subscribe to RSS - II wojna świata