ewolucja

Globalne ocieplenie usunięte z podstawy programowej

W nowej podstawy programowej z biologii dla klas V-VIII zmarginalizowano nauczanie o ewolucji.

Z programu nauczania zniknęło również globalne ocieplenie. W starej podstawie podstawie programowej w treściach nauczania znajdował się punkt: „Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń: 1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu.” W nowej nie ma go.

Subscribe to RSS - ewolucja