emigracja

Upływ krwi: 40 tys. polskich przedsiębiorców w W. Brytanii

W Wielkiej Brytanii działa około 40 tys. przedsiębiorstw prowadzonych przez Polaków, wg szacunków Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Imigranci prowadzą 14 proc. wszystkich firm w Wielkiej Brytanii. Co siódma została założona przez osobę z innym paszportem. 

W Wielkiej Brytanii mieszka ponad 916 tys. Polaków (największa mniejszość narodowa) - według brytyjskiego urzędu statystycznego ONS (Office for National Statistics). Liczba ta od momentu otwarcia tamtejszego rynku w 2004 roku zwiększyła się 20-krotnie.

Emigracja zarobkowa rośnie, ludności ubywa

Wzrosła liczba osób wyjeżdżających z kraju tymczasowo. Według GUS w końcu 2015 r. poza granicami Polski przebywało czasowo blisko 2,397 mln mieszkańców, czyli 77 tys. więcej niż w roku poprzednim. Najważniejszymi kierunkami polskiej emigracji czasowej w dalszym ciągu pozostają Wielka Brytania i Niemcy, a także Holandia, Irlandia, Włochy oraz Norwegia.

Rumuński drenaż mózgów

Rumuńska "ucieczka mózgów" przybrała ogromne rozmiary.

Dzisiaj w Rumunii pracuje także 14 tysięcy lekarzy, podczas gdy w latach 2009-2015 z kraju wyjechało także 14 tysięcy - poinformowała szef związku lekarzy Rumunii. W tych latach wyjechało także 28 tysięcy pielęgniarek.

Po 1990 roku z Rumunii wyjechało także ponad 300 tysięcy inżynierów, w związku z tym obecnie odczuwa się duże braki w tych zawodach - poinformował rektor bukaresztańskiej politechniki.

20 milionów marzycieli o amerykańskim raju

W najnowszym wydaniu globalnej loterii o prawo stałego pobytu w USA wzięło udział prawie 20 milionów osób.

usa-greencard-lottery.jpg

W ostatniej dekadzie wzięło w nim udział 156 milionów osób. Corocznie przyznaje się 50 tysięcy zielonych kart. I jest to 5 procent ogólnej ilości przyznanych pozwoleń pobytu.

Największe ilości biorących udział (wobec ilości ludności) w 2015 r. to

BREXIT, wybory i Braveheart 44

Polaków na Wyspach bardziej od Wspólnego Rynku interesuje ich własna przyszłość. Pal bowiem sześć pseudo-polskie parówki, kupowane w należących do Hindusów polskich sklepach – nasi bardziej się boją, że jeszcze parę takich głosowań i wrócą do smaku lekko zielonkawej pasztetowej na polskich śmieciach.

Izba Gmin odrzuciła o pobycie Polaków na Wyspach po Brexicie

Posłowie Izby Gmin odrzucili poprawkę do ustawy „Brexit bill” gwarantującą prawo do pobytu na Wyspach imigrantom z Unii na stałe mieszkającym w UK.

Poprawka dotycząca przyznania wszystkim imigrantom z Unii, żyjącym już i pracującym na Wyspach, stałej rezydentury, przepadła stosunkiem głosów 332 do 290.

Pages

Subscribe to RSS - emigracja