emigracja

Polacy mniej przysyłają do kraju, Ukraińcy więcej wywożą z Polski

Transfery dochodów z Polski na Ukrainę w 2017 roku były aż o 50 procent większe niż rok wcześniej i sięgnęły 11,7 miliardów złotych, łącznie obcokrajowcy wywieźli 13 miliardów - podaje Narodowy Bank Polski.

W tym samym czasie Polacy pracujący za granicą (głównie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii) przelali do kraju 16,3 miliarda złotych. O 100 milionów złotych MNIEJ niż w 2016.  Saldo jest więc dla Polski dodatnie: Polacy przysłali bądź przywieźli ponad 16 miliardów, (Ukraińcy 11,7 mld, a pozostałe nacje 1,3 mld PLN)

Łotwa, znikający naród, czyli swobody europejskie działają

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Łotwa straciła jedną piątą populacji. Opuścili swój kraj i zaczęli pracować dla bardziej zamożnych narodów, głównie W. Brytanii, Niemiec, Irlandii.

W 2000 r. populacja Łotwy wynosiła 2.38 miliona, na początku tego roku - 1.95 mln. Żaden inny kraj nie odnotował w statystykach ONZ spadku populacji o 18,2%. Podobny spadek wykazują Litwa - 17.5 procent i Gruzja - 17.2.

Gdzie i dlaczego emigrujemy

Największy odpływ Polaków nastąpił od razu po akcesji, po otwarciu dla Polaków rynku pracy Wielkiej Brytanii i Irlandii (1 maja 2004 r.). W tym okresie Niemcy i Stany Zjednoczone straciły palmę pierwszeństwa na liście krajów, do których migrują Polacy na rzecz Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Lata 2004-2007 były okresem skokowego wzrostu liczby emigrantów z Polski.

Ukrainie realnie ma 32 miliony obywateli

Były minister, obecnie parlamentarzysta Michaił Papijew ocenia, że realnie na Ukrainie mieszka znacznie mniej ludności niż podają oficjalne statystyki.

Na podstawie badań, przeprowadzonych przez Instytut Demografii Ukraińskiej Akademii Nauk, w kraju mieszka niewiele powyżej 30 milionów mieszkańców, a nie 42,3 jak podają statystyki. W analizie nie liczono mieszkańców Krymu i separatystycznych republik.

Coraz więcej emigrantów z Polski

Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo (powyżej 3 miesięcy) za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach) – według stanu w końcu każdego roku. Dane te nie są strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach, i nie można ich sumować. Dane dotyczą osób przebywających czasowo za granicą

W końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Zeman: emigracja, drenaż mózgów to utrwalanie zacofania

Prezydent Czech, Miloš Zeman, zachęcał Radę Europy do odrzucenia nielegalnej imigracji, argumentując, że masowa emigracja na zachód wypłucze ich rodzime kraje z talentów i spowoduje "permanentne zacofanie".

"Jako rozwiązanie musimy pomagać imigrantom w ich krajach, z budżetów krajów europejskich finansować elektryczność, szkoły, szpitale, dostęp do wody itd, jednak powtarzam - w ich rodzimych krajach, nie w Europie.

Pages

Subscribe to RSS - emigracja