emerytury

Skraca się długość życia w Polsce

Najnowsze dane GUS wskazują, że 60-letni Polak (dane dotyczą obu płci) będzie żył jeszcze średnio 262,2 miesiąca. Natomiast 65-latek - 218,4 miesięcy. I wreszcie 67-latek - 201,8 miesięcy. To dane za cały 2017 r.

Porównując je z 2016 r. żyjemy o miesiąc krócej. W ciągu ostatnich czterech lat już dwukrotnie nastąpił spadek długości życia. Teraz i w 2015 roku.

W ostatniej dekadzie oczekiwane życie 65-letniego Polaka wydłużyło się o dwa lata i trzy miesiące. O tyle samo, co w ciągu 40 lat socjalizmu (1950-90).

Gazeta Wyborcza pisze:

OECD straszy Polskę głodowymi emeryturami

Z grudniowego raportu "Pensions at a Glance 2017" Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczącego systemów emerytalnych na świecie wynika, że obecni 20-latkowie w Polsce na starość mogą otrzymać na rękę jedynie 38,6 proc. ich finalnej pensji netto.

To drugi najgorszy wynik w całym OECD. Tylko Meksyk wypada tu gorzej (29,6 proc.), natomiast przeciętna wartość dla wszystkich państw OECD wynosi 69,1 proc. Polskę dzieli olbrzymi dystans nawet do innych państw z naszego regionu:

Donald Tusk: 13 (21) tysięcy europejskiej emerytury

Donald Tusk każdego miesiąca zarabia 105 tys. zł. Zatem przez trzy lata na europejskim stanowisku na jego konto wpłynęło blisko 3, 8 mln zł.

Będzie dostawał emeryturę w wysokości 4,274 proc. z pensji za każdy rok na tym stanowisku. Dziś już to 13 tys. zł, a na koniec kadencji będzie to suma o kolejne 8 tys. zł większa.

Z tzw. europejskiej emerytury Tusk może zacząć korzystać kiedy skończy 65 lat.

Emerytury - mediana 1834 zł brutto

Średnia arytmetyczna wysokości emerytur ZUS w Polsce wyniosła 2 049,15 zł brutto. Średnia dla mężczyzn była na poziomie 2525,67 zł, a dla kobiet wynosiła 1722,09 zł.

Mediana była niższa - 1834,40 zł brutto. Wartość środkowa dla mężczyzn była na poziomie 2301,99 zł, co oznacza, że połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości nie większej od mediany. Połowa kobiet pobierała świadczenia emerytalne z ZUS na poziomie do 1590,68 zł brutto.

Rząd planuje likwidację składkowego limitu

Od nowego roku rząd chce znieść limit 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy odprowadzaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Chodzi o osoby, które zarabiają powyżej 8 tysięcy złotych miesięcznie na rękę.

Obecnie jeżeli rocznie nasze zarobki - podstawa wymiaru składek - przekroczy 127 tysięcy złotych, to składek od kwot powyżej tego limitu już nie płacimy. Po zmianach - od nowego roku - płacić będziemy.

Rz: I po reformie OFE

Rzeczpospolita podaje informację: "Reforma OFE na półkę".

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że najbardziej prawdopodobny scenariusz reformy emerytalnej nie zakłada już likwidacji OFE za tej kadencji Sejmu, czyli przekazania 25 proc. ich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75 proc. na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków.

Emerytury, z których nie da się przeżyć

1 października zacznie obowiązywać nowy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Uprawnionych do przejścia w stan spoczynku jest w związku z tym 330 tysięcy osób. Do 18 września do ZUS wpłynęły wnioski o przyznanie emerytury od 139 tysięcy. Szacunki Zakładu wskazują zatem, że w 2017 r., o emeryturę zwróci się 550 tys. osób. Ponad dwa razy więcej niż dotąd, bo rocznie przechodziło na nią 200-230 tys. Polaków.

Pages

Subscribe to RSS - emerytury