CETA

Polska oprotestowuje CETA, chce sędziego

Warszawa wyraziła zaniepokojenie mechanizmem rozstrzygania sporów między rządami i ponadpaństwowymi przedsiębiorstwami przewidzianym w umowie gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą — pisze „The Financial Times”.

Warszawa oświadczyła, że nie podoba jej się zapis umowy, który głosi, że spory będą rozstrzygane przez kolegium złożone z pięciu sędziów wskazanych przez UE, pięciu przez Kanadę i pięciu niezależnych.

Przeciwko ratyfikacji CETA

W dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unia Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin-Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

Fotyga: CETA to strategiczne bezpieczeństwo

Europosłanka PiS Anna Fotyga podczas środowej debaty w PE przed głosowaniem nad ratyfikacją CETA:

- CETA nie jest umową idealną, ale daje określone szanse; tę umowę oceniam jako dodatkowy element naszej architektury bezpieczeństwa. Relacje transatlantyckie wzmacniają Polskę, również w układzie wewnątrzeuropejskim.

- Relacje polsko-kanadyjskie mają charakter strategiczny, nie koniunkturalny, potwierdzany wielokrotną walką o naszą wolność.

CETA podpisana

Premier Kanady Justin Trudeau wraz z szefami unijnych instytucji w niedzielę podpisali Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) w Brukseli.

Podpisanie było możliwe dzięki belgijskiemu kompromisowi, aneksowi do umowy, zaakceptowanemu przez wszystkie państwa członkowskie. Zagwarantowały one regionalne interesy rolników, zagwarantowały także, że inwestorzy międzynarodowi nie będą mogli zmuszać do zmian prawa.

CETA usuwa 99 procent ceł między Kanadą a EU. Wejdzie prowizorycznie w życie po uchwaleniu przez Parlament Europejski.

Pages

Subscribe to RSS - CETA