CETA

Przeciwko ratyfikacji CETA

W dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unia Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin-Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

Fotyga: CETA to strategiczne bezpieczeństwo

Europosłanka PiS Anna Fotyga podczas środowej debaty w PE przed głosowaniem nad ratyfikacją CETA:

- CETA nie jest umową idealną, ale daje określone szanse; tę umowę oceniam jako dodatkowy element naszej architektury bezpieczeństwa. Relacje transatlantyckie wzmacniają Polskę, również w układzie wewnątrzeuropejskim.

- Relacje polsko-kanadyjskie mają charakter strategiczny, nie koniunkturalny, potwierdzany wielokrotną walką o naszą wolność.

CETA podpisana

Premier Kanady Justin Trudeau wraz z szefami unijnych instytucji w niedzielę podpisali Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) w Brukseli.

Podpisanie było możliwe dzięki belgijskiemu kompromisowi, aneksowi do umowy, zaakceptowanemu przez wszystkie państwa członkowskie. Zagwarantowały one regionalne interesy rolników, zagwarantowały także, że inwestorzy międzynarodowi nie będą mogli zmuszać do zmian prawa.

CETA usuwa 99 procent ceł między Kanadą a EU. Wejdzie prowizorycznie w życie po uchwaleniu przez Parlament Europejski.

Belgia załączyła swoje warunki do CETA

Belgia wynegocjowała z Unią deklarację, która sprawiła, że Walonia wycofała weto wobec CETA.

Belgijska deklaracja dołączona do CETA, ma rozwiewać wątpliwości w sprawie zapisów umowy, dotyczących m.in. sądu inwestycyjnego i importu produktów rolnych. Walonia zgłaszała m.in. zastrzeżenia do zapisanego w umowie systemu arbitrażu inwestycyjnego (Investment Court System - ICS), który ma rozwiązywać spory na linii państwo-inwestor. W deklaracji Belgia zapowiedziała, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności systemu arbitrażu z prawem unijnym.

Pages

Subscribe to RSS - CETA