alkohol

W Aspen więcej palą trawki niż piją wódki

Sklepy z marihuaną w amerykańskim mieście Aspen (7 tysięcy mieszkańców, Colorado) miały większą sprzedać (11,3 miliona dolarów) niż sklepy z alkoholem (10,5 mln$). W Aspen jest sześć sklepów z marihuana i pięć z alkoholem.

Sprzedaż marihuany podskoczyła o 16% wobec roku 2016,co jest największym przyrostem w sprzedaży detalicznej.

Badania wykazują spadek spożycia alkoholu w miejscach gdzie zalegalizowany sprzedaż marihuany.

marycha

PiS walczy z alkoholizmem

Sejm pod koniec listopada uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. PiS uznał, że aby skutecznie walczyć z alkoholizmem samorządy potrzebują kolejnych instrumentów prawnych. Posłowie zaproponowali gminom możliwość wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu (maksymalnie pomiędzy 22 a 6 rano).

PiS zamierza ograniczyć dostęp do alkoholu

Rząd planuje ograniczyć picie alkoholu w miejscach publicznych. Chce także ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Najmocniej skutki zmiany prawa odczują 24-godzinne sklepy całodobowe.

W projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przewiduje się od 1 stycznia 2018 roku zabronić spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem do tego celu wyznaczonych – chodzi o te w pobliżu szkół czy kościołów ze względu na ich charakter, ale także tereny wokół rzek i mostów, plaże czy brzegi jezior szczególnie popularne latem.

W Rosji dwa razy mniej zatruć alkoholem, spada użycie

W ciągu ostatnich pięciu lat ilość śmiertelnych zatruć alkoholem zmniejszyła się dwukrotnie - poinformowało ministerstwo zdrowia FR. W 2012 r. śmiertelność użycia alkoholu wynosiła 11,4 osób na 100 tysięcy mieszkańców, to w 2016 r. zanotowano zaledwie 5,6 takich przypadków.

Podobnie spadło użycie alkoholu z 12,4 litra na osobę, do 10,3 litra.

W 2012 roku Rosja zakazała reklamy wyrobów alkoholowych, także piwa.

Radziwiłł zapowiada walkę z alkoholem

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł jest zaniepokojony dostępnością alkoholu, niską ceną i powszechną reklamą.

W Polsce jest potężna grupa osób, które są uzależnione od alkoholu. To jest pół miliona ludzi

– Promocja alkoholu w Polsce coraz bardziej odstaje od standardu międzynarodowego. Alkohol i jego możliwości reklamowe są niemal takie, jak dla każdego innego produktu.

W Rosji mniej palą i piją

W Rosji obserwuje się znaczący spadek używania alkoholu i tytoniu. RosPotriebNadzor przedstawił informację o polepszeniu się wskaźników związanych z tymi zjawiskami.

Spadła o jedną czwartą ilość ofiar chorób alkoholowych, obniżyła się ilość zdiagnozowanych nowych chorych na alkoholizm (96 tysięcy wobec 103 tys. w 2015 r.). Ilość osób o zdiagnozowanym uzależnieniu (chorobie alkoholowej) zmniejszyła się z 1,6 do 1,4 mln osób. Ilość zgonów z powodu zatrucia alkoholowego zmniejszyła się z 41 tysięcy w 2005 r. do 8,3 tysiąca w 2016.

Subscribe to RSS - alkohol