administracja

Wchodzi w życie ustawa o służbie cywilnej

25 stycznia weszła w życie znowelizowana przez Sejm ustawa o służbie cywilnej.

Za miesiąc wygasają umowy 1,5 tys. dyrektorów departamentów i ich zastępców w ministerstwach, urzędach skarbowych, nadzorze budowlanym czy urzędach wojewódzkich. Nawet tych, którzy są w okresie ochronnym.

W służbie cywilnej pracuje ponad 120 tys. urzędników.

Subscribe to RSS - administracja