Prenumeratorzy naszej witryny

Dziękujemy wszystkim wymienionym (i nieznanym także) za wpieranie istnienia witryny. Jeśli chcesz również zaprenumerować, zapraszamy tutaj.

Prenumerator o sobie
Equatore

jeszcze nie ma informacji o Autorze :-(

Tomasz Adam Witczak
Janusz Sanocki

Poseł na Sejm RP.
Dziennikarz, polityk, były burmistrz Nysy, jeden z liderów Obywatelskiego Ruchu JOW, inicjator Kongresu Protestu.
Autor Miesiąca Prawicy.net w lipcu 2013

MSzach
Teresa Bochwic
Krzysztof M
mapa
Jerzy Gieysztor

Świętej Pamięci, ur.1936, zm. 10 lipca 2016 r. mgr. inż. miernictwa elektronowego."Ze wszystkiego się śmieje, ale jest uparty i nie ujawnia swoich poglądów" - użalał się przedstawiciel czerwonych, kiedy w roku 1977 przeciwstawiłem się władzy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracowałem przez kilka dziesięcioleci. Uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW od 1998.

Marek Leonkiewicz

Z zawodu inżynier elektryk. Z zamiłowania poszukiwacz prawdy. Najistotniejsze dla mnie wartości: Bóg, wiara, rodzina, Ojczyzna.

Waldemar Pernach

ekonomista, polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL - Kluby Myśli Robotniczej, Grupa Polityczna Baza i Unia Demokratów Baza.

julev
Alej

inżynier elektryk (dr n/t), oficer PMH,
pochodzi ze spolonizowanych (już w XVII w.) Tatarów (co sobie ceni, jedno i drugie: i to że z Tatarów i to że spolonizowanych już w XVII w., bywa),
mieszka w Gdańsku

Stanisław Srokowski

pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, publicysta.
www.srokowski.art.pl

Szymon Tadeusz
Krzych Adam
TBM

nie ma jeszcze informacji :-(

ulcik140

Z zawodu jestem ekonomistka, ale moje hobby to polityka i brydz. Polityka interesuje sie od czasu posolidarnosciowej transformacji , do chwili obecnej.

Adam Cyra

historyk, urodził się w 1949r. w Krakowie, studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilku książek i około dwustu artykułów, poświęconych historii KL Auschwitz.

Andyiudex

sędzia w stanie spoczynku

Stanisław Tymiński

ur. 1948, polityk polski, kanadyjski i peruwiański, działacz gospodarczy. Kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990 i 2005. Założyciel i przywódca partii X.
www.rzeczpospolita.com
Autor Prawicy.net miesiąca lutego 2013

alvis

Wiesław Kwaśniewski - "alvis" także "wtk", jest w grupie autorów "prawicy.net"
emerytowany inżynier, projektant w zespołach opracowujących kompleksowe obiekty ochrony wód (oczyszczalnie ścieków) w Polsce oraz w Libii. Od lat 80-tych zamieszkały w Kanadzie, pracując tam jako kontraktor. Od kilku lat mieszkający także w Warszawie. Po zakończeniu działalności zawodowej podjął działalność jako niezależny publicysta. Autor ponad 100 publikacji historycznych, politycznych oraz komentujących bieżące wydarzenia na świecie, zwłaszcza w kraju oraz w Kanadzie. Autor szeregu reportaży rocznic ważnych, polskich historycznych, wydarzeń, z terenu Włoch, Kanady, Wileńszczyzny oraz Polski. Kontakt publicystyczny z prasą i stronami internetowymi polonijnymi w Kanadzie (aglomeracja torontońska) i Australii (Sydney, Melbourne) oraz w kraju.
Na przełomie lat 2007 / 2008 uktywnie uczestniczył w akcji protestacyjnej przeciw ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Angażując siȩ w krajową, środowiska krakowskiego, akcjȩ "EWO" - "Europa Wolnych Ojczyzn". Z upoważnienia tej organizacji i pod jej hasłem, organizował w marcu 2008 r. akcjȩ informacyjną wśród społeczności polonijnej (Toronto, Mississauga), poprzez publikacje w prasie polonijnej i wystąpienia informacyjne w polonijnych rozgłośniach: "Polskiego Radia Toronto" oraz w "Radiu Polonia".
W roku 2010 aktywnie uczestniczył w obchodach "Roku Chopinowskiego" ustanowionego uchwałą Sejmu i Senatu, współorganizując publicystyczną akcjȩ informacyjną wśród społeczności polonijnej w aglomeracji torontońskiej oraz przekazując informacje o Roku Chopinowskim i uroczystym, torontońskim koncercie p.t. "Romancing Chopin", do redakcji lokalnych społeczności, jak: rumuńskiej, bułgarskiej, rosyjskiej oraz niemieckiej.
Ostatnio, 12 września, brał udział w warszawskim marszu przeciw islamskiej inwazji.
Przeciwnik fanatyzmu i chamstwa politycznego.

A. Stypuła

Mini Przedsiębiorca - aspirujący emeryt. Mieszka w USA.
www.stypula.us www.stypula.net

Romuald Kałwa

Dziennikarz Superklaster.pl

Leszek
Mar.Jan

Z wykształcenia inż. mechanik. Z powodu upadku przemysłu w latach dogorywania komuny przekwalifikowałem się na programistę. Zwolennik liberalizmu gospodarczego, w latach 90-tych popierający JKM, aktualnie poszukujący właściwszej formuły. W dziedzinie społecznej - konserwatysta.

An z Kan
Grzegorz Osowski
BTadeusz
Mat-Metyka
kociewiak
wzl
Krzysztof Bukiel
Marek Bekier
alde

Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik później księgowy; uczestnik Ruchu na rzecz JOW prof. Jerzego Przystawy

kaktusnadłoni
Dinozaur
AnnaP
Zdzisław Gromada

Absolwent AGH, dr inż, członek mensy. Od 10 lat zafascynowany demokracją pół bezpośrednią praktykowaną z powodzeniem w Szwajcarii.

Piotr Noniewicz