Informacje Prawicy.net

Dział informacji PN. Prosimy dodawać ważne informacje tutaj (każdy zarejestrowany użytkownik ma takie uprawnienie). Jeśli nie chce ci się - wyślij choćby link na redakcja@prawica.net :-)USA naciska kraje NATO (a szczególnie Niemcy), by kupowały amerykańską broń

Stany Zjednoczone będą naciskać swoich sojuszników w NATO, by zwiększyli wydatko na zbrojenia.

Anonimowy urzędnik Pentagonu poinformował, że "NATO jest teraz szczególnie ważne... 6 państw NATO złożyło plany wydatków wojskowych, które maja osiągnąć 2% PKB. To czas dla pozostałych 13 członków, a specjalnie Niemiec, największego i najbogatszego kraju europejskiego, by się zdecydować".

Uzasadnieniem jest zagrożenie ze strony Rosji. Obecnie USA to 70% wydatków wojskowych Sojuszu.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Film o żydowskim lobby w USA blokowany

Al Jazeera przygotowała dokument o działalności izraelskiego lobby w USA, gdzie pokazuje, jak takie think-tanki jak konserwatywna Foundation for Defense of Democracies działa jako agentura rządu Izraela, a nie jest zarejestrowana wg ustawy FARA (Foreign Agents Registration Act). Film opowiada także o innych grupach lobbystycznych wpływających na amerykańską politykę.

Dokument został przygotowany w 2016 roku i od tej pory toczy się zakulisowe gry, by go nie opublikować.

Al Jazeera opublikowała wcześniej przełomowy dokument o lobby Izraela w W. Brytanii (część 1.)

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Prace nad europejskim myśliwcem ruszyły

Airbus i Dassault Aviation podpisały porozumienie o wspólnej budowie myśliwca wojskowego, który ma zastąpić Eurofighter (Airbus) i Rafale (Dassault).

Jest to element budowy przyszłego systemu obrony powietrznej (Future Air Combat System - FCAS) w perspektywie 2035-2040 roku.

Jest to element porozumienia unijnego budowania zintegrowanego przemysłu zbrojeniowego Europy (PESCO). Ma na celu utrzymanie suwerenności w uzbrojeniu. Uczestnictwo W. Brytanii w tych działaniach stoi pod znakiem zapytania.

rafaele

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Oficjalne biczowanie Polaków

Wałbrzyski Teatr Dramatyczny wystawia spektakl ,,Ausgang" inspirowany polakożerczym komiksem Arta Spiegelmana w którym to Polacy są przedstawieni jako świnie pomagający Niemcom (kotom) w mordowaniu Żydów (myszy). Należy dodać że teatr wałbrzyski jest dofinansowywany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Z niemym przerażeniem obserwuję przychylność władz miejskich dla tego i innych występków w wykonaniu teatru wałbrzyskiego.

Sławek

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

S.447 (Sprawiedliwość dla niewynagrodzonych za Holocaust) przeszła w Kongresie

Amerykański Kongres przegłosował ustawę S.447 - Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Daje ona Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Donalda Trumpa.

Przyjęty wcześniej przez Senat projekt określany mianem JUST Act (ustawa/akt sprawiedliwości) zobowiązuje Departament Stanu do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu na temat tego jak poszczególne kraje wywiązują się z obowiązku restytucji mienia oraz dalszego jego aktualizowania. Ustawa została przyjęta poprzez głosowanie ustne, bez sprzeciwu.

Podczas debaty, która odbyła się niemal przy pustej sali, reprezentująca Florydę Ileana Ros-Lehtinen krytykowała ustawę za brak mechanizmu, który mógłby pomóc w egzekwowaniu roszczeń. "Pierwszy raport ma zostać przygotowany w ciągu 18 miesięcy. Wielu poszkodowanych nie dożyje nawet momentu jego ogłoszenia. Ta ustawa jest daleka od tego, czego dziś potrzebują poszkodowani".

Wspierający ustawę kongresman Ed Royce z Kalifornii przekonywał jednak, że JUST Act pomoże wywrzeć presję na kraje ociągające się z restytucją mienia poprzez "wskazanie ich i zawstydzenie".

Przeciwko ustawie protestowała część organizacji polonijnych, w tym kluby Gazety Polskiej i Kongres Polonii Amerykańskiej. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier Jarosław Gowin podkreślał jednak, że JUST Act nie ma żadnego znaczenia prawnego i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec państwa polskiego.

- Nie możemy uprzywilejowywać żadnej grupy; ta ustawa nie jest dobra, bo chce postawić jakąś grupę Polaków żydowskiego pochodzenia, która opuściła kraj, przed resztę Polaków - mówił wcześniej szef MSZ Jacek Czaputowicz o amerykańskiej ustawie. - Ja bym nie przywiązywał do tego (ustawy 447 - red.) zbyt dużej wagi.

Odpowiedź na interpelację nr 18213

w sprawie potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki

Warszawa, 05-01-2018

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 18213 p. Posła Roberta Winnickiego ws. potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski przedstawiam następujące wyjaśnienia i informacje.

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Senat 12 grudnia 2017 r. jednomyślnie przyjął projekt ustawy (S. 447), która nakłada na Sekretarza Stanu USA obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach kwestii związanych ze zwrotem mienia utraconego podczas II wojny światowej, a także zagrabionego przez władze komunistyczne. Jego autorami są senatorowie Marco Rubio (R – Floryda) oraz Tammy Baldwin (D – Wisconsin). Projekt skierowano aktualnie do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która od lutego br. debatuje nad siostrzanym projektem (H. R. 1226), zawierającym niewielkie zmiany w stosunku do projektu senackiego.

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

Mając na uwadze etap procesu legislacyjnego, na jakim znajdują się prace nad ustawą JUST Act oraz brak pewności co do jej finalnego kształtu przedwczesnym byłoby przesądzać o ostatecznych skutkach regulacji.

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

Problematyka reprywatyzacyjna pojawia się na agendzie polsko-amerykańskiego i polsko-izraelskiego dialogu politycznego (z różną częstotliwością) od dłuższego czasu. W poprzednich latach przedstawiciele strony polskiej przy okazji różnego rodzaju kontaktów z żydowskimi organizacjami operującymi na terenie USA, przedstawicielami amerykańskiej administracji, Kongresu USA oraz reprezentantami władz Izraela konfrontowani byli z ogólnymi postulatami uporządkowania spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż Polska jest ostatnim państwem Europy Środkowej i Wschodniej, w którym po 1989 r. nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. W tym kontekście wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie.

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Wszelkie przypadki roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego formułowane przez inne państwa, ich obywateli oraz organizacje/środowiska funkcjonujące za granicą podlegają stałemu monitoringowi polskich służb dyplomatycznych na świecie. W wymiarze prawnym uporządkowaniu spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944 r. i ich skutków ma służyć przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Upublicznienie w październiku 2017 r. ww. projektu ustawy spotkało się z szerokim odzewem środowisk żydowskich w USA, w tym m.in. przedstawicieli: World Jewish Restitution Organization (WJRO), National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ), American Jewish Committee (AJC) oraz B’nai B’rith International oraz części korpusu dyplomatycznego w Warszawie (w tym m.in. ambasad USA i Izraela). Strona polska (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych) podtrzymuje dialog z ww. podmiotami, wyjaśniając założenia i cele nowych, polskich regulacji dot. problematyki restytucyjnej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Bartosz Cichocki
Podsekretarz Stanu

us-israel-flags.jpg

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Nowa baza wojskowa USA w Nigrze

Armia Stanów Zjednoczonych buduje nową bazę wojskową na terytorium Nigru (Afryka), w Agadez. To największy w historii projekt budowlany wojska, wart 110 milionów dolarów, koszty operacyjne będą wynosić 15 milionów $ rocznie.

Jest to baza dla dronów, trzy hangary, pas startowy, Ma ona służyć walce z "terroryzmem", przede wszystkim zbieraniu informacji wywiadowczych.

Wojska amerykańskie stacjonują w tym biednym afrykańskim kraju mają 800 żołnierzy (ilość ta wzrosła w ciągu kilku lat początkowo ze 100 żołnierzy). 4 tysiące żołnierzy USA stacjonuje w Dżibuti (Camp Lemonnier) i 500 w nowej bazie dronów w Nigerii. Siły specjalne USA po latach walk frontowych, obecnie wycofują się do działań wywiadowczych, szkolenia i dowodzenia lokalnymi oddziałami.

usa niger

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

USA uzbroiło Ukrainę za miliard dolarów

Ambasador USA na Ukrainie, Mary Yovanovitch, poinformowała, że od 2014 r. Stany Zjednoczone wyasygnowały miliard dolarów na pomoc Ukrainie w sprawach bezpieczeństwa. Jest to wyposażenie wojskowe, jak noktowizory,

Pomagają Ukrainie także sojusznicy USA.

Państwa G-7 poparły projekty Ukrainy w sprawie misji pokojowej na Donbasie na niedawnym spotkaniu.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rok więzienia w zawieszeniu za udział w zabójstwie w Ełku

W poniedziałek 23 kwietnia na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 6 tysięcy złotych grzywny ełcki sąd rejonowy skazał Algierczyka, Larbiego A., po sylwestrowym zabójstwie w Ełku, z zarzutu udziału w bójce i nieudzielenia umierającemu chłopakowi pomocy.

Sąd orzekł też zadośćuczynienie na rzecz rodziny zmarłego Daniela R. na łączną kwotę 10 tysięcy złotych.

W sylwestrową noc doszło do zabójstwa 21-letniego Daniela R. pod barem Prince Kebab przy ul. Armii Krajowej w Ełku. Początkowo prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa 26-letniemu Tunezyjczykowi, pracownikowi kebaba oraz jego 46-letniemu szefowi z Algierii. I o ile zarzut dla młodszego z nich pozostał w niezmienionej formie, o tyle Algierczykowi prokuratura postanowiła później zarzucić udział w bójce i nieudzielenie umierającemu chłopakowi pomocy.

Algierczyk w październiku 2017 roku domagał się przed ełckim sądem na niejawnym posiedzeniu orzeczenia kary uzgodnionej z prokuratorem. Zgody nie wyraziła na to rodzina Daniela R., która uznała wtedy, że proponowana kara jest za mało dotkliwa. Dlatego Larbi A. odpowiadał przed sądem w standardowym procesie.

Wyrok, który zapadł w poniedziałek przed ełckim sądem, jest nieprawomocny. W Suwałkach trwa proces drugiego z oskarżonych. Tunezyjczykowi grozi dożywocie.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rasa wyższa chce specjalnego dostępu do broni

„Żydzi w Europie powinni mieć prawo do noszenia broni” - żąda jeden z najważniejszych europejskich rabinów Menachem Margolin, który wezwał kraje Unii Europejskiej, żeby zmieniły prawo i umożliwiły Żydom noszenie broni. W jego opinii powstrzyma to potencjalne ataki o podłożu antysemickim.

W liście do ministrów spraw wewnętrznych krajów Wspólnoty dyrektor generalny Rabinicznego Centrum Europejskiego (RCE) oraz Europejskiego Związku Żydów (EUA) zaapelował o przyznanie Żydom specjalnych licencji.

„Prosimy o zmianę prawa dotyczącego przyznawania licencji na posiadanie broni i umożliwienie wyznaczonym członkom żydowskich społeczności i instytucji posiadanie jej w celu obrony oraz zorganizowanie niezbędnych treningów przygotowujących do udaremniania potencjalnych ataków”

– napisał Margolin.

W rozmowie z magazynem „Newsweek” rabin dodał, że wierzy, iż broń powinno posiadać „tak wielu członków żydowskiej społeczności jak to jest możliwe”. Margolin przyznał, że ostatni widoczny wzrost liczby ataków antysemickich w Europie „ujawniły pilną potrzebę działania”.

żydzi

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Odwrócony "chwyt" Reagana

Firma Lockheed Martin otrzymała kontrakt na budowę prototypu konwencjonalnej broni hipersonicznej.

Wizja artystyczna technologii hipersonicznej HTV-2 /materiały prasowe
Wizja artystyczna technologii hipersonicznej HTV-2 /materiały prasowe
Wiadomość o pozyskaniu przez firmę Lockheed Martin (LM) kontraktu od amerykańskich sił lotniczych (USAF) została opublikowana 18 kwietnia. LM ma zbudować prototyp hipersonicznej broni konwencjonalnej w ciągu najbliższych pięciu lat. Wartość kontraktu wynosi 928 milionów dol.

Co ciekawe, ważnym orędownikiem amerykańskiej broni hipersonicznej jest Michael Griffin, były administrator NASA, sprawujący tę funkcję w latach 2005 – 2009. Dr Griffin uważa, że tego typu bronią dysponują już Chiny, a typowy zasięg pocisków hipersonicznych jest liczony w tysiącach kilometrów. Oznacza to, że przynajmniej część terytorium USA oraz jej zamorskie bazy wojskowe mogą być w zasięgu nowego typu broni.

Lockheed Martin od lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe związane z napędem hipersonicznym. Przykładowo, w 2016 roku firma poinformowała o osiągnięciu przełomu technologicznego w dziedzinie efektywnego napędu hipersonicznego dla prędkości powyżej Mach 5. Ponadto, firma uczestniczyła w projekcie demonstratora technologii hipersonicznych Falcon HTV, którego loty nie zakończyły się powodzeniem.

Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-wojna-przyszlo...

Chiny wspólnie z Rosją zaganiają do wyścigu zbrojeń USA.
Ciekawe, jak to wpłynie (czy to wytrzyma) na budżet obrony USA.

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Wielka akcja ABW, antyterroryści, policja (300) przeciw "neofaszystom"

Akcja rozpoczęła się w sobotę po godz. 18.00. Policjanci mieli wkroczyć do jednego z lokali przy ul. Kościuszki. Brali w niej udział agenci ABW i policjanci z całego województwa dolnośląskiego - ok. 300 osób, w tym policyjny helikopter oraz grupa antyterrorystyczna z Wrocławia.

Broń nie została użyta podczas akcji, nie odnaleziono jej też w żadnym z przeszukiwanych miejsc. Część ulic w Dzierżoniowie była zablokowana - Mieszkańcy nie mogli wrócić do swoich domów, zgodę dostali dopiero ok. godz. 20.

Dokonano przeszukań kilkunastu miejsc, m.in. pomieszczeń i pojazdów oraz wylegitymowano ponad sto osób. Odnaleziono materiały (m.in. bannery oraz flagi) propagujące neofaszystowski ustrój państwa.

W wyniku sobotniej akcji zatrzymano dwie osoby. W poniedziałek zostaną doprowadzone do prokuratury. Zatrzymani to dwaj mężczyźni, mieszkańcy Dolnego Śląska, organizatorzy koncertu, który w sobotę miał się odbyć w Dzierżoniowie. W efekcie działań służb do niego nie doszło.

W Dzierżoniowie i Bielawie środowisko "neonazistów" skupione jest wokół nieformalnej grupy Club28 (28 to kolejne litery alfabetu B i H, od słów Blood and Honour). Zrzesza ona neonazistów z całego Dolnego Śląska. Najprężniej działające komórki tej nieformalnej organizacji to właśnie Bielawa i Dzierżoniów. Od kilku lat są najaktywniejszym środowiskiem wśród polskich neofaszystów - organizują w Polsce koncerty, utrzymują ścisłe kontakty z ekstremistami z Europy.

Dzierzoniow

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Nadzwyczajne głosowanie nad żydowskimi roszczeniami w Kongresie USA

Paul Ryan, Przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA (Speaker of the House) zamierza zawiesić normalnie obowiązującą procedurę kongresową i dopuścić głosowanie nie nad własną ustawą H.R.1226, a nad senacką S.447! Głosowanie może się odbyć już w najbliższy wtorek (24 kwietnia 2018). Stanie się to prawdopodobnie zgodnie ze wskazaniami procedury znanej jako "suspension of the rules" tzn debata może zostać ograniczona do 40 minut i kongresmeni nie będa mogli proponować żadnych zmian tekstu ustawy.

Prezes kalifornijskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej: Proszę Państwa, zła wiadomość dla Polski!

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

USA dba o prawa człowieka na całym świecie, a szczególnie...

Biuro do spraw Demokracji, Praw Człowieka i Pracy w amerykańskim Departamencie Stanu ogłosiło kolejny raport na temat globalnego przestrzegania praw człowieka w 2017 r. Oceniono w nim prawie 200 państw.

Jako największych wrogów praw człowieka ogłoszono Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną.

Oprócz nich krytyce poddano: Uzbekistan, Wenezuelę, Syrię, Turcję.

Jest to podstawowy dokument w globalnej polityce USA ingerencji w wewnętrzne problemy innych państw. Ameryka uzasadnia to faktem, że jako naród została ufundowana na wierze, że każdy człowiek ma przyrodzone prawa, których nie wolno mu odmówić. Promocja i obrona tych praw globalnie jest istotą tego, jak postrzega siebie Ameryka.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Serbia składa trybut żydom i USA

W lutym 2016 r. Serbia porozumiała się z Izraelem, USA i World Jewish Restitution Organization i od 2017 roku przez kolejnych 25 lat będzie wypłacać 950 tys. euro rocznie na rzecz "serbskiej społeczności żydowskiej". Kwota ta ma ostatecznie i definitywnie zamknąć temat restytucji pożydowskiego mienia w Serbii.

Ustawa parlamentu Serbii zalegalizowała restytucję bezspadkową dla ofiar Holokaustu, i była elementem całego szeregu działań, mających wynagrodzić ofiar żydowskich II wojny.

Serbia stała się w ten sposób pierwszym krajem europejskim, który przeprowadził restytucję mienia żydowskiego po podpisaniu w 2009 r roku Deklaracji Terezińskiej, przeprowadzanej ("U.S.-sponsored") przez Stany Zjednoczone.

Stany Zjednoczone przywitały ten trybut z radością i oczekują takich działań od innych krajów europejskich, gdzie sprawiedliwości przez wiele lat odmawiano.

W czerwcu 2009 roku w Pradze i Terezinie w Czechach odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 46 państw (reprezentantem polskiego rządu był Władysław Bartoszewski). Na konferencji tej rozmawiano m.in. o kwestiach zwrotu nieruchomości należących przed wojną do Żydów, którzy zostali zabici przez Niemców w trakcie Holocaustu. Zakończyła się ona podpisaniem tzw. Deklaracji Terezińskiej - dokumentu, który nie ma mocy prawnej w relacjach międzynarodowych, ale zasygnalizował, że problem zwrotu mienia i nieruchomości należących przed wojną do Żydów nadal istnieje, a państwa-sygnatariusze Deklaracji będą robić wszystko, aby wdrożyć do swojego prawodawstwa odpowiednie regulacje, które rozwiążą m.in. kwestie tzw. mienia bezspadkowego.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Kaspersky na czarnej liście Twittera

Kaspersky Lab, rosyjska firma bezpieczeństwa internetowego, znalazła się na czarnej liście reklamodawców Twittera. W lutym zabroniono jej umieszczania reklam na tym serwisie społecznościowym, gdyż uznano je za "nie do zaakceptowania".

Kaspersky wydał 93 tys. dolarów na reklamy w Twitterze.

To działania w ramach walki z dezinformacją. W 2017 roku Department of Homeland Security w swojej dyrektywie zalecił eliminację oprogramowania Kaspersky'ego ze względu na "przepisy rosyjskie umożliwiające służbom specjalnym przechwytytanie ruchu w internecie i związki firmy z nimi".

Koordynator do spraw bezpieczeństwa sieciowego Białego Domu również ostrzegł przed używanie tego oprogramowania.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Turcja wywozi złoto z USA

Turcja zabrała swoje złoto (28,6 tony) z USA. umieściła je w Szwajcarii (Bank of International Settlements) i w UK (Bank of England).

Turcja zwiększa też swoje rezerwy walutowe nie przez zakup dolarów, ale nabywa złoto. Ma ponad 100 ton (38.3 w Bank of England i 63.8 ton u siebie w Istanbul Stock Exchange).

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Jonny Daniels, przyjaciel polskich polityków, potępia polski antysemityzm

Jonny Daniels:

– To trwa cały czas. Nawet w przypadku Jedwabnego. To ciągłe oszustwo, kiedy Polacy mówią: To nie mogliśmy być my. Do jasnej cholery. Istnieje przecież tak wiele raportów, informacji, relacji, że historia Jedwabnego nie powinna już pozostawiać jakichkolwiek pytań. Ale Polacy ciągle ją kwestionują – mówi Jonny Daniels w rozmowie z Szymonem Krawcem z tygodnika „Wprost”.

Niedługo do księgarni trafi książka „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” autorstwa historyków z Centrum Badań nad Zagładą Żydów, którzy opisują historie, w których to Polacy byli oprawcami, a nie wybawcami Żydów. Myślę, że dla Polaków będzie szokująca. Autorzy piszą, że na trzech Żydów, którzy po likwidacji gett szukali ratunku w miasteczkach i wsiach, dwóch zginęło. Większość z rąk polskich lub przy współudziale Polaków.

Niestety, liczba Polaków, która podczas wojny brała udział w mordowaniu Żydów była większa niż Polacy chcą o tym myśleć. Tego nie można ignorować. To jest prawda, którą trzeba powiedzieć. Nie możemy się przed nią ukrywać.

To trwa cały czas. Nawet w przypadku Jedwabnego. To ciągłe oszustwo, kiedy Polacy mówią: To nie mogliśmy być my. Do jasnej cholery. Istnieje przecież tak wiele raportów, informacji, relacji, że historia Jedwabnego nie powinna już pozostawiać jakichkolwiek pytań. Ale Polacy ciągle ją kwestionują.

W czasie wywiadu:

Jonny Daniels: ... to kolejny antysemicki troll, którego muszę zablokować na Twitterze. W ostatnim miesiącu musiałem zablokować kilka tysięcy takich kont.

daniels

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rosja pozwala amerykańskim samolotom na przeloty

Władze Rosji przedłużyły pozwolenie dla amerykańskich samolotów na przelot nad jej terytorium. Zgodę na użycie trzech tras przedłużono kilka godzin przed wygaśnięciem poprzedniej.

Międzynarodowe linie lotnicze wykonują setki przelotów tygodniowo nad wschodnią rosją, gdyż jest to najtańsza trasa do południowej Azji.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Trump osobiście "zachęca" do zakupów amerykańskiej broni

Prezydent Trump wkracza w handel bronią, osobiście przyciska sojuszników do zakupów. To jest nowość, tego jeszcze nie było. W rozmowie telefonicznej dobił targu z Kuwejtem na 10 miliardów dolarów.

Niedługo nastąpi wielka inicjatywa sprzedaży jeszcze większych ilości broni "Buy American", poluzowanie przepisów (także z zakresu praw człowieka) i aktywacja całego rządu (od ministrów do attache wojskowych) jako siły nacisku na klientów. Beneficjenci: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics i Northrop Grumman. USA eksportuje broni za $42 miliardy, Rosja - połowę tego.

W listopadzie w Japonii Trump publicznie "zachęcał" Abe do zakupów broni, a w ub. miesiącu w Gabinecie Owalnym, Trump pokazywał na obrazkach, jaką amerykańską broń zakupił saudyjski książę Mohammed bin Salman.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Patent na Nowicziok wydano w USA

Chemiczne substancje bojowe, użyte przy zamachu na Siergieja Skripala w Salisbury, są opatentowane i produkowane w USA.

Poinformował o tym przedstawiciel Rosji przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze - Aleksander Szulgin. Przedstawił on dokument United States Patent and Trademark Office z 1 grudnia 2015 r. Urząd ten zwracał się do Rosji, z prośbą o sprawdzenie, czy wynalazek T. Rubina jest możliwy do opatentowania. W dokumencie mówi się o specjalnej kuli, w której są trujące substancje, mieszające się przy uderzeniu. Wg patentu pojemnik może zawierać kilka rodzajów substancji (nerve agents), jak sarin, tabun, VG, VM, VR, VX czy "Nowiczok".

Samo przeszukanie światowych patentów w google.patents.com wg hasła "Novichok" daje ponad 140 różnych patentów, związanych z użyciem i obroną przed chemicznego gazu bojowego.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Żydzi publikują listy "polskich antysemitów"

W dorocznym spisie antysemitów publikowanym przez Uniwersytet w Tel Avivie (Kantor Centre for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University) przedstawiono raport, zawierający osoby, dopuszczające się antysemityzmu na całym świecie.

W Polsce wymieniono następujące osoby:

 • Jacek Międlar
 • Jerzy Nowak
 • Ewa Kurek
 • Anna Zalewska, minister edukacji,
 • Magdalena Ogórek
 • Stanisław Michalkiewicz
 • Marcin Wolski

Polskojęzyczne media przy relacjonowaniu używają negatywnych określeń wobec Polaków: "dyskredytowanie pamięci o Holocauście", "wypaczanie faktów", "niechlubni bohaterowie raportu",

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rząd polski z żydami przeciw Ewie Kurek

Kurek

Polskie władze nie dopuściły do wręczenia Ewie Kurek nagrody Karskiego w konsulacie w Nowym Jorku.

Ewę Kurek środowiska żydowskie oskarżają o antysemityzm, powołując się m.in. na jej słowa, że "żydzi bawili się w gettach".

Andrzej Pawluszek, doradca premiera Polskie, powiedział w środę, że nagroda nie była inicjatywą rządową, ale władze zapobiegły użycia pomieszczeń rządu RP w USA.

Innym z nagrodzonych miał być Matthew Tyrmand. Wyraził on ulgę, że polski rząd wycofał pozwolenie na wykorzystanie pomieszczeń do wręczenia nagrody tak "dzielącej" osoby jak Ewa Kurek. "Nikt nie chciał być w jednym pomieszczeniu z taką osobą".

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rosja oskarżana przez Anglosasów o atak sieciowy

USA i UK (sojusz anglosaski) oskarżają Rosję o globalny cyber atak w poniedziałek na routery, zapory i inny sprzęt używany przez agencje rządowe, biznes i krytyczną infrastrukturę.

Rob Joyce, koordynator bezpieczeństwa sieciowego w Białym Domu, który poinformował o tym, został zdymisjonowany i powrócił na stanowisko w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency).

Stany Zjednoczone i W. Brytania w lutym 2017 r. oskarżyły Rosję o użycie wirusa “NotPietia” (coś jak "Nowiczok"), który zaatakował na Ukrainie i globalnie, niszcząc oprogramowanie.

Kolejna sfera - internet - idealna do oskarżeń i prowokacji. Zero szans na dojście do prawdy, za to jak wyleci w powietrze jakaś elektrownia czy padnie sieć przesyłowa, można oskarżyć, kogo się zechce.

W US doktrynie wojennej jest możliwość realnego ataku w odpowiedzi na cyber-atak.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Rząd zapowiada, że zaostrzy przepisy wobec Ubera

Rząd zapowiada po raz kolejny, że zaostrzy przepisy dotyczące kierowców jeżdżących dla firm pośredniczących w przewozach. W ciągu najbliższych tygodni do Sejmu ma trafić projekt ustawy o transporcie, który zobliguje kierowców jeżdżących dla pośredników do posiadania takich samych licencji jak taksówkarze.

Nowe przepisy podważą model biznesowy stosowany dotąd m.in. przez Ubera - internetowej platformy, która pośredniczy między zwykłymi kierowcami a pasażerami.

Taxify, estońsko-chiński konkurent Ubera, uważa, że osoby pracujące dorywczo, wożące pasażerów okazjonalnie, np. tylko przez kilkanaście godzin w tygodniu, powinny być z tych regulacji wykluczone. Inaczej ta praca im się nie opłaci. Idea współdzielenia zasobów w postaci wolnych aut do obsługi szczytów komunikacyjnych nie zadziała.

Rząd zapowiadał już w 2017 roku, że ureguluje ten rodzaj usług.

W 2016 r. Uber wprowadził wymóg prowadzenia przez jego kierowców działalności gospodarczej.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

G7 wzywa Rosję do wytłumaczenia zamachu w Salisbury

Ministrowie spraw zagranicznych grupy G7 w oświadczeniu wezwali Rosję do pilnego wytłumaczenia się z zamachu w Salisbury i przedstawienia wcześniej nieujawnionego programu Nowicziok.

Stwierdzili, że zgadzają się ze stanowiskiem Wielkiej Brytanii, że "jest wysoce prawdopodobne, że to Rosja jest odpowiedzialna za ten atak i że nie ma prawdopodobnego alternatywnego wyjaśnienia" tej sprawy.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

USA uderzają w chińskiego potentata IT

USA objęły embargiem ZTE, chińskiego potentata IT. Amerykańskim przedsiębiorstwom nie wolno sprzedawać ZTE technologii wrażliwych.

USA w ubiegłym roku oskarżyły ZTE o sprzedaż urządzeń do Iranu, objętego sankcjami. Chińczycy przeprosili i zapłacili karę $1200 milionów. Obiecał także wyrzucić z pracy menedżerów zaangażowanych w USA. Za brak pełnego wykonania tego zobowiązania, nałożono obecnie zakaz eksportu amerykańskich technologii.

Uniemożliwi to Chińczykom wykorzystywanie procesora Snapdragon amerykańskiej firmy Qualcomm.

Regulator telekomunikacyjny W. Brytanii wydał komunikat, że wyposażenie ZTE to "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego". ZTE był w JV z narodowym operatorem BT.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Syryjscy chrześcijanie potępiają brutalną agresję USA

„My, Patriarchowie: Jan X, prawosławny patriarcha Antiochii i Całego Wschodu, Ignacy Efrem II, syryjski orientalny patriarcha Antiochii i Całego Wschodu i Youssef Absi, grecko-melchicki katolicki patriarcha Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy, potępiamy i osądzamy brutalną agresję USA, Francji i Wielkiej Brytanii, jaka dziś rano miała miejsce przeciwko naszemu drogiemu krajowi, w oparciu o zarzuty, iż rząd syryjski użył broni chemicznej. Zabieramy głos, aby oznajmić, co następuje:

1. Ta brutalna agresja stanowi jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, stanowiąc nieuzasadniony atak na suwerenny kraj, będący członkiem ONZ.

2.Sprawiło nam ogromny ból, że atak ten został przeprowadzony przez potężne kraje, którym Syria w żaden sposób nie wyrządziła żadnej szkody.

3. Zarzuty USA i innych krajów, że armia syryjska używa broni chemicznej i że Syria jest krajem, który przechowuje i używa tego rodzaju broni, jest zarzutem nieuzasadnionym, który nie został poparty wystarczającymi i wyraźnymi dowodami.

4. Moment tej nieuzasadnionej agresji wobec Syrii, zbiegający się z chwilą rozpoczęcia prac Międzynarodowej Komisji Śledczej w naszym kraju, podkopuje sens wszelkich prac tejże komisji.

5. Ta brutalna agresja niszczy szanse na pokojowe rozwiązanie konfliktu metodami politycznymi i prowadzi do jego dalszej eskalacji oraz kolejnych komplikacji.

6. Ta niesprawiedliwa agresja zachęca organizacje terrorystyczne, dodając im impetu do kontynuowania działań.

7. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby odegrała swoją naturalną rolę w niesieniu pokoju, zamiast przyczyniać się do eskalacji i wojen.

8. Apelujemy do wszystkich Kościołów w krajach, które uczestniczyły w agresji, aby wypełniały swoje chrześcijańskie obowiązki zgodnie z naukami Ewangelii i potępiły tę agresję, wzywając swoje rządy do zaangażowania się w ochronę międzynarodowego pokoju.

9. Oddajemy hołd odwadze, bohaterstwu i poświęceniu Syryjskiej Armii Arabskiej, która odważnie chroni nasz kraj i zapewnia bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Modlimy się za dusze męczenników i o powrót do zdrowia wszystkich rannych. Jesteśmy pewni, że armia nie ugnie się przed nadchodzącą z zewnątrz lub wewnątrz agresją terrorystyczną; będzie walczyć odważnie przeciwko terroryzmowi, dopóki każdy centymetr syryjskiej ziemi nie zostanie z niego oczyszczony. Doceniamy odważne stanowisko w kwestii sobotnich ataków ze strony krajów przyjaznych Syrii i jej mieszkańcom.

Modlimy się o bezpieczeństwo, zwycięstwo i uwolnienie Syrii od wszelkich wojen i terroryzmu. Modlimy się także o pokój w Syrii i na całym świecie, wzywając do wzmocnienia wysiłków na rzecz pojednania narodowego służącemu ochronie naszego kraju i zachowania godności przez wszystkich Syryjczyków."

W mieście Bożym Damaszku,
dnia 14 kwietnia Roku Pańskiego 2018

- - -
Wspólne stanowisko syryjskich chrześcijańskich patriarchatów wschodnich w sprawie sobotnich ataków rakietowych USA, Francji i Wlk. Brytanii na ich kraj. Zostało ono podpisane przez prawosławnego patriarchę Wielkiej Antiochii i Całego Wschodu Jana X (znanego m. in. z wizyty w Polsce w 2016 roku), Ignacego Efrema II z Syryjskiego Kościoła Orientalnego (przedchalcedońskiego) oraz Youssefa Absiego z unickiego Greckiego Melchickiego Kościoła katolickiego.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Rosja: nad Syrią zestrzelono 71 ze 103 rakiet

Ministerstwo obrony Rosji przedstawiło wyniki uderzenia rakietowego na Syrię na konferencji prasowej

 • w ataku uczestniczyły tylko jednostki USA i W. Brytanii,
 • nie zaobserwowano, by samoloty francuskie odpaliły rakiety,
 • wojska rosyjskie kontrolowały wszystkie rakiety,
 • wystrzelono na Syrię 103 rakiety + bomby kierowane
 • przechwycono 71 rakiet sterowanych
  • lotnisko Duvali - 8 rakiet, wszystkie zestrzelone
  • lotnisko Dumeir - 12 rakiet, wszystkie zestrzelone
  • lotnisko Blei - 18 rakiet, wszystkie zestrzelone
  • lotnisko Szajrat - 12 rakiet, wszystkie zestrzelone
  • lotnisko Homs - 16 rakiet, zestrzelono 13
  • nieużywane lotnisko Mezze - 9 rakiet, 5 zestrzelono
 • atak odpierały wojska syryjskie przy pomocy radzieckich systemów obrony powietrznej С-125, С-200, "Бук", "Квад­рат", "Оса";
 • obrona powietrzna Syrii przez ostatnie półtora roku była odbudowywana przez wojska rosyjskie,
 • Rosja nie sprzedała Syrii (pod naciskiem Zachodu) systemu S-300, teraz ta sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona.


* * *


Prezydent Trump podziękował armii.


Pentagon twierdzi, że wystrzelono 105 rakiet, wszystkie dotarły do celu, ani jednej nie zestrzeliły siły syryjskie,. Nie ma informacji o ofiarach cywilnych - poinformował Lt. Gen. Kenneth McKenzie

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

USA zbombardowały Syrię

W piątek wieczorem Donald Trump ogłosił, że wydał rozkaz amerykańskim siłom zbrojnym do "precyzyjnych ataków na cele związane z bronią chemiczną rządu Syrii".

Lotnictwo USA, Wielkiej Brytanii i Francji zaatakowało cele w Syrii.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Pages