Głosy w dyskusjach

 • Lekarzowi nie wolno ani zranić, ani zabić. Kiedy lekarz może rozciąć człowieka? Wtedy, gdy próbuje walczyć o jego życie i zdrowie, ma prawo zrobić krzywdę.
  Trzeba zdać sobie sprawę, że dawniej lekarzowi nie wolno było nawet naciąć skóry. Chirurdzy nie byli lekarzami. Za takich zaczęli być uważani dopiero całkiem niedawno. Byli oni uważani za cyrulików. Bo to do nich się szło, jak należało wybić komuś ząb lub rozciąć czyrak. Lekarz z definicji bycia lekarzem nie miał prawa tego zrobić.
  To się zmieniło.
  Ale czy powinno się zmienić aż tak, aby za lekarza uważać człowieka podającego komuś truciznę lub wyskrobującego dzieci? Nie.
  Pewne granice sa nie do przesunięcia.
  Lekarz może walczyć o życie dziecka i matki, polec na którymś polu wybierając czasem mniejsze zło. Zazwyczaj lekarz walczy o życie matki. No chyba, że matka nie rokuje, wtedy walczy o życie dziecka.
  Żadnemu lekarzowi NIE WOLNO nakazać nigdy w życiu "humanitarnie" zabić kogokolwiek. Niezależnie od motywacji. Bowiem jest to zaprzeczenie wszelkich zasad FUNDAMENTALNYCH.
  To też jest powód, dlaczego z mojej informacji lekarze nie uważają ginekologów za swych kolegów po fachu. Cenią jedynie położników. Ginekologów uważają za odszczepieńców niegodnych do noszenia tytułu lekarza.


  Ireneusz   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 6g

 • Komuniści mieli dość swobodny stosunek do tych spraw. Mieli żony oficjalne i poboczne. Rozwodzili się też dość często.
  Raczej trudno opisać komunistów jako przykładnych mężów i ojców. Religia marksistowska nakazywała im płodzić i wychowywać, więc zazwyczaj mieli jakieś dzieci. Proszę jednak pamiętać że komuniści należeli do bogatszej warstwy społecznej, więc mogli sobie pozwolić na różne fanaberie.


  olrob   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 6g

 • Kompletnie nie pasuje do kontekstu. Szarlatan to oszust. Taki jest synonim znaczenia. A skrobacza nie można nazwać ani konowałem (lekarz bez wiedzy i bez rozumu), ani szarlatanem, bo nie oszukuje wyskrobując dziecko. Po prostu je morduje.


  Ireneusz   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 7g

 • Niektóre państwa czerpią zyski ze stręczycielstwa, to na pewno też mogą być takie, które będą miały niezły pieniądz ze skrobanek.


  Ireneusz   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 7g

 • Pan nic nie rozumie. W kapitaliźmie rozwalenie własnej rodziny zwyczajnie się nie opłaca. W kapitaliźmie rodzina i dzieci to inwestycja w przyszłość.
  W solidaryźmie/socjaliźmie po zniszczeniu własnej rodziny kobieta dostaje zasiłek i przywileje jako samotna matka. Czyli opłaca jej się zniszczyć własną rodzinę.

  W socjaliźmie życie zależy od państwa nie od rodziny. Mój ojciec porzucił mnie i moje dwie siostry bo nie byliśmy mu do niczego nie potrzebni. Wychowanie dzieci to problemy i wydatki. Mój ojciec mawiał że dostanie wysoką emeryturę i będzie żył jak Pan :-D W razie problemów liczył na pomoc społeczną, która zresztą dawała mu obiadki.
  Mój ojciec nie szanował nawet zdrowia, bo leczenie jest darmowe i państwowe.
  W takim systemie rodzina nie najmniejszego sensu.


  olrob   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 7g

 • Myślę, że proponowany brzez Białoruś prąd był zbyt tani bo spełnić nasze oczekiwania. Jak dotąd wszelkie działania naszych władz dążące do dywersyfikacji dostaw energii oznacxają wzeost kosztów jej nabycia, więc zakupy na Białorusi mogły być niezgodne z tym modelem polityki energetycznej.


  KubaG   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 7g

 • Zdaje się, że Antuan zapomina, że nie jest już szefem komisji smoleńskiej ale Ministrem Wojny. Nawet Duda to zauważył przypominając mu we wczorajszym liście, że trzeba szybko obstawić stanowiska attache wojskowych w polskich placówkach dyplomatycznych i przyśpieszyć prace nad utworzeniem Dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Duda-pisze-...


  KubaG   | w:: Macierewicz przez argentyńskiego...   | 2d 7g

 • Nie palnąłem, ale całkiem świadomie to napisałem.

  Z tym się zgadzam:

  Lekarz jest od leczenia. Składa przysięgę, w której jest punkt zasadniczy - NIE SZKODZIĆ.

  Ale rozumiem, że diametralnie się różnimy w pojmowaniu tego zagadnienia.

  Jak ktoś chce aborcji, to nie do lekarza, a do znachorki za rogiem.

  Może jeszcze Pan w swej miłości bliźniego poradzi wieszak lub szydełko?

  A lewacką nowomowę to sobie Pan daruje. Ja mogę być lewakiem, mogę być prawiczkiem, wszystko mi jedno jakie naklejki mi przyczepiają ci z którymi się nie zgadzam.


  kaktusnadłoni   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 7g

 • Dla mnie największą zaletą jest rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej.
  Może nie tyle krytyka, co pytania.

  Art. 10
  1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa się z 200 posłów wybranych na cztery lata w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.

  Dlaczego akurat 200? Przy jednomandatowości (patrz niżej) i założeniu 30 mln uprawnionych wyborców daje to 1 mandat na 150 tys. wyborców.
  Jeśli już mamy salę sejmową na 460 osób, to można zwiększyć skład do 400 i zostawić 60 miejsc na dołączenie Senatu w ramach obrad połączonego Zgromadzenia Narodowego.

  Art. 10
  4. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności, przy wykorzystaniu metody pojedynczego głosu przechodniego.

  Jestem zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej, ale Autor ma inną koncepcję, bo zawiera procedurę odwołania posła (art 14.). Jeśli jest odwołanie posła, to musi być albo jednomandatowość albo rezygnacja z tajności.
  STV jest lepszy od JOW westminsterskiego, bo daje możliwość wskazania w pierwszym rzędzie tego kogo się naprawdę popiera, a nie kandydata duopolu (redukuje szantaż "traceniem głosu").

  Art. 21
  1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się z senatorów i jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres kadencji Sejmu.
  2. W skład Senatu wchodzą:
  a) marszałkowie województw,
  b) prezydenci miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Lublina, Katowic i Bydgoszczy.
  c) rektorzy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej.
  d) Senatorowie powołani imiennie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie większej niż 10.

  Bardzo dobrze, że Autor proponuje inny sposób powoływania Senatu, który sprawia, że nie będzie klonem Sejmu, ale należy skrytykować większość punktów.
  2a) 16 marszałków. O ile zostanie zachowany obecny podział terytorialny. Idea reprezentowania samorządu w porządku.
  2b) 10 prezydentów. Trzy zarzuty.
  Dlaczego akurat z tych miast? Zawsze będzie jakieś jedenaste niezadowolone miasto. Taki arbitralny dobór w konstytucji nie jest czymś dobrym. Vide: niewielka różnica między Bydgoszczą a Białymstokiem. W razie dołączenia Białegostoku pojawi się dwunasty niezadowolony. itd. Potrzebne jest obiektywne kryterium.
  Marszałkowie reprezentują i wieś i wszystkie miasta. Prezydenci reprezentują wielkie miasta. To stwarza polityczną nadreprezentację wielkich miast.
  Wreszcie sprawa praktyczna prezydent ma być na miejscu w swoim mieście, a nie spędzać czas w Warszawie i na dojazdach do niej. Powinno się powołać funkcję delegata.
  2c) 5 rektorów.
  Jak wyżej, główną wadą jest arbitralność. 2 W-wa, 1 Kraków, 1 Poznań, 1 Wrocław. Mnóstwo kontrowersji: czemu nie Gdańsk, czemu nie AGH, czemu brak Górnego Śląska.
  2d) 9 nominatów prezydenta.
  Naruszenie rozdziału władz. W dodatku nie widzę potrzeby takich nominatów.
  Ja w to miejsce dołączałbym do Senatu: byłych prezydentów, byłych prezesów SN.

  Art. 24
  1. Uchwaloną ustawę Sejm niezwłocznie przekazuje Senatowi, który w terminie 30 dni podejmuje uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Jeśli Senat w terminie 30 dni nie podejmie uchwały o której mowa w ust. 1, Sejm przekazuje uchwaloną ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Sejmowi. Jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Do odrzucenia poprawek Senatu niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów obecnych posłów. W razie odrzucenia poprawek Senatu Sejm przekazuje ustawę Prezydentowi.
  5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawę w terminie 14 dni od przekazania mu jej przez Sejm lub Senat.
  6. W razie odmowy podpisania ustawy w terminie wskazanym w ust. 5, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje ustawę niezwłocznie Marszałkowi Sejmu z uzasadnieniem odmowy.
  7. Veto Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może zostać odrzucone przez Zgromadzenie Narodowe, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i aktualnej liczby senatorów, zwykłą większością głosów.
  8. W razie odrzucenia veta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie podpisuje i ogłasza ustawę.

  Nie tylko krytyka co prześledzenie ścieżek ("zgoda" oznacza za, większości w uproszczeniu bez kworum).
  Aby ustawa przeszła

  • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), zgoda Prezydenta
  • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), veto Prezydenta, zgoda ZN (1/2)
  • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), zgoda Prezydenta
  • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), veto Prezydenta, zgoda ZN (1/2).

  Aby ustawa nie przeszła

  • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), veto Prezydenta, brak zgody ZN (1/2).
  • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), brak zgody Sejmu (2/3)
  • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), veto Prezydenta, brak zgody ZN (1/2).

  Czy pominąłem jakiś wariant?

  Jeden punkt wątpliwości

  Art. 24
  3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Sejmowi. Jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Niejednoznaczność, wynikająca z dwóch formuł: odmowy i poprawek. Czy odmowa zatwierdzenia jest tożsama ze zgłoszeniem poprawek. Czy Senat może odmówić bez poprawek.

  V. Samorząd terytorialny

  Poważny brak merytoryczny w tej części.
  Art. 21 wymienia marszałków województw, natomiast konstytucja nie stanowi, skąd mieliby się wziąć ci marszałkowie. Niby wiemy, o co chodzi, ale brak takiego zapisu będzie przesłanką do nadużyć.
  Niezbędne w części V jest wymienienie organu sejmiku wojewódzkiego i marszałka województwa.


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 7g

 • Jak to możliwe, by "ruscy" będąc na tyle sprawni by "zhackować" amerykańskie wybory, byli zarazem tak głupi, by wypromować prezydenta, którego polityka zagraniczna zapowiada katastrofę (wojska lądowe w Syrii i bombardowanie meczetu z cywilami, komandosi w Jemenie, rakiety THAAD w Korei i groźba wojny z iranem+ bezwzględne poparcie dla Izraela i odblokowanie dostaw broni dla Arabii Saudyjskiej).Wierzyć się nie chce, by wywiad zdolny do zmiany wyników wyborów w USA (a podobno wkrótce we Francji i Niemczech) nie miał pełnego dossier Trumpa.


  KubaG   | w:: Devin Nunes: nie ma dowodów na...   | 2d 7g

 • Konstytucja powinna być wynikiem referendum stanowionym niemalże punkt po punkcie większością z uprawnionych. Każda zmiana powinna być możliwa ale tylko i wyłącznie procedurą taką samą jak została ustanowiona.

  To jest warunek pierwszy konstytucji szczególnie stanowionej w państwie ze zdemoralizowanymi łżeelitami


  MSzach   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 8g

 • nic nie zrozumiałeś czy dla nich pracujesz?


  eh (...)   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 2d 8g

 • z budową lotniska w Polsce. Założeniem Jedwabnego Szlaku są połączenia kolejowe, lub morskie, które pozwolą na rozwój infrastruktury i miast związanych z trasą przebiegu. A na trasie będą doczepiane, lub odczepiane wagony, lub wymieniane kontenery, w zależności jak dane miasto produkcją partycypuje w kooperacji. Rosja w tym planie jest bardzo dużym kooperantem.

  Budowa lotniska sugeruje, że Polska chce omijać Rosję i prowadzić kooperację używając samolotów. Jest to mało realne, bo po pierwsze, jest to bardzo kosztowne, a po drugie, bardzo zanieczyszczające powietrze, stąd przewóz towarów samolotami nie będzie masowy.


  Eowina   | w:: Morawiecki: CPL to węzeł...   | 2d 10g

 • A już na pewno nie są używane środki przymusu bezpośredniego. Żeby wszystko było jasne, to o jakich srodkach mówimy? O zlaniu gościa wałkiem do ciasta, czy jak? :)


  Krzych Adam   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 13g

 • pierwsza - rozwód z powodu niezgodności charakterów jest rozwodem z przyczyn niezawinionych. Dużo szybsza i zdecydownie mniej dramatyczna ścieżka. Podobnie się rzecz ma z rozwodem bez orzekania o winie. Ja się rozwiodłam na pierwszej rozprawie. Perfekcyjnie przygotowany pozew, perfekcyjnie przygotowana odpowiedź, pełna zgoda we wszystkich kwestiach z podziałem majatku, włącznie. Bez orzekania o winie i bez wywlekania "brudów". I, bez dramatycznych scen. Przynamniej na sali sądowej. Prawdziwy powód był zupełnie inny. Winnego było łatwo wskazać i, nie byłam to ja. Zaciemniliśmy statystyki w ten sposób.
  druga - nie obszar geograficzny czy religijny albo ustrój polityczny należy brać pod uwagę a prawo i wszelkie procedury związane z rozwodem ( w tym linie orzecznicze) obowiązujące w danym kraju oraz koszty postępowania, dostępność prawników i sprawność sądów.


  Paulina Kaufmann   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 13g

 • Wody się Pan boi? A ten rybołów w awatarze też się wody boi?;)
  Swoją drogą, ja o łagodnej perswazji a Pan o torturach.:P


  Paulina Kaufmann   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 14g

 • ...bojowej naszej armii? Armii jako całości.


  Paulina Kaufmann   | w:: Macia Hari   | 2d 14g

 • ...istnienie wzorców i norm za marginalne i niepotrzebne?
  Normy sa jak najbardziej potrzebne ale wymaganie od kogoś innego przestrzegania tych norm w przypadku kiedy samemu się ich nie przestrzega jest szczytem obłudy. Jeśli lud wymaga moralności od oligarchii, to przynajmniej w jakimś zakresie powienien być bardziej od niej moralny. Samo zapisanie zasad choćby w preambule konstytucji niczego nie rozwiazuje jeśli nikt tych zasad nie przestrzega, zarówno lud jak i oligarchia.


  Paulina Kaufmann   | w:: W obronie Frontu Narodowego   | 2d 14g

 • Amerykańscy eliciarze mieli kryptonim na małą dziewczynkę. W mejlach padały zdania "pizza z ostatniej imprezy przetrwała". Aż strach myśleć o co chodziło. Po pizza-gate zaczął się amok walki z "fake news". No bo media milczą, a lud o tej pizzy szemrze. Kohn Beditt nawet się przechwalał swoimi pedofilskimi wyczynami.

  Fajnych idoli ma Rydzyk, PiS i spółka. Fajne mają "źródełko" mądrości. Zboczeńcy, obrzydliwi zboczeńcy i degeneraci.


  Robercik (...)   | w:: Działania rządu PiS groźne dla...   | 2d 14g

 • .


  gosc (...)   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 2d 15g

 • Mainstreamowa prawica (lewactwo z PiS, lewak Wildstein itp.) uznaje system wartości wyznaczany przez USA, a to pociąga z automatu szacunek dla monarchii takich jak Arabia Saudyjska, Jordania itp. Tym monarchiami rządzą tyrani. A jednak cieszą się szacunkiem. Wielka Brytania promowała nawet Arabię Saudyjską na szefa komisji praw człowieka ONZ.
  Czy jakiś "prawicowiec" typu Ziemkiewicz albo Gadowski potępił to?
  Nie.
  Oni szanują powagę władzy absolutnej.
  Po prostu lokalna władza absolutna musi być bezwzględnie posłuszna zalążkowi rządu światowego. Który to zalążek nawiasem mówiąc również opiera się na szacownych tyranach, ale skrytych w cieniu. Nowoczesny typ tyrana (bankster) już pod koniec XIX wieku pojął, że nie liczy się splendor i prestiż, a działanie. silna władza lokalna nie jest mile widziana, bo utrudnia zaprowadzanie fasady demokracji a fasada demokracji daje dość dobrą kontrolę, bo większość ludzi nawet nie wie kto nimi rządzi. Znudził się Tusk? Zagłosują na Kaczora. Wkurzy Kaczor? To na Kukiza albo jeszcze inną kukiełkę. Prestiż realnej władzy nie ucierpi, bo nie jest wystawiony na strzał. Rząd Światowy toleruje silną władzę w krajach słabo uprzemysłowionych i zacofanych, bo takie kraje są zbyt słane by stawić zbrojny opór. Tam dyktator nie jest dla Rządu Światowego niebezpieczny.
  Koszmar zaczyna się gdy poza Rządem Światowym znajduje się kraj zasobny w surowce i z potencjałem przemysłowym. W takim kraju Rząd Światowym będzie chciał za wszelką cenę ustanowić demokrację. Rząd Światowy będzie też pilnował by ustroje krajów członkowskich utrudniały formowanie się silnych, lokalnych elit. Co by się stało gdyby nagle np. Francja przestała być demokratyczna? Aj waj! Ma to broń jądrową, flotę, duży obszar. W takich miejscach demokracja jest szczególnie mocno nadzorowana.

  KLUCZ:
  W demokracji nie są możliwe żadne reformy, bo prezydent-reformator natychmiast napotka opór mediów, elit, artystów, autorytetów. Całego tego tałatajstwa, które zorganizowała niewidzialna ręka włądców pieniądza, a które sprawia wrażenie spontanicznego. W ostateczności bunt podniesie wojsko, służby - wszystko to co można kupić za pieniądze. Bunt może podnieść bank centralny i swoją polityką pogrążyć gospodarkę, a lud to zwali na konto obalanego prezydenta (premiera).
  W systemie autorytarnym nie ma świętego wolnego rynku który pozwala kupić zagranicznemu kapitałowi kluczowe gazety. W systemie autorytarnym "kolorowi rewolucjoniści" dostają po 20 lat więzienia, a ludzie faktycznie rządzący (król, cesarz, komitet centralny) robią to JAWNIE, a więc również mają efektywną i jawną kontrolę nad resortami siłowymi, nie ma też wygłupów z "niezależnym" (od kogo) bankiem centralnym. Po prostu władza leży tam gdzie leży.

  Jednym z zabezpieczeń demokracji jest niszczenie prestiżu polityków. To nie przez przypadek mamy na szczytach władz ludzi bez charyzmy, bez szacunku, z wielkimi elektoratami negatywnymi. Tacy ludzie nie sięgną po realną władzę. To jest wbudowane w system, tzn. brak szacunku dla reprezentantów władzy. Szacunek jest dla systemu.


  Robercik (...)   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 2d 15g

 • Że wypowiedział się pan w sprawie, której pan nie znał.

  Nigdy nie stwierdzałem, że przez dwa i pół tysiąca lat wszyscy filozofowie, i przedchrześcijańscy, i chrześcijańscy zajmowali się pojęciem wolności w ujęciu jednoaspektowym.

  Jedynie to iż Isaiah Berlin był tym, który pierwszy postawił problem w ten sposób jak to pan zrobił w dyskusji w tym wątku - wolność od versus wolność do. Można mieć do tego jego wynalazku stosunek pozytywny bądź negatywny. Ja sam mam negatywny. Uważam ten wynalazek za nie do pogodzenia z chrześcijańskim dorobkiem filozoficznym. Ale nie będę pana nudził, bo pana ten temat jak widać nigdy nie zainteresował głębiej.

  Acha, jeszcze jedno. Co z tą Wikipedią? Ma pan jakiegoś bzika wikipedycznego, albo może antywikipedycznego? Ale czemu się pan tym bzikiem przede mną chwali?


  Krzych Adam   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 15g

 • Zaciekawił mnie pan tymi alimenciarzami. Pierwszy którego znam wymienił sobie żonę na lepszy model po protestancku, nie dlatego że żyje w solidaryźmie, drugi orzekł, że na bycie żoną to trzeba sobie zasłużyć, też z solidaryzmem nie miał nic wspólnego. Z protestanckim liberalizmem jak najbardziej.
  Tak przelatuję myślami po znanych mi alimenciarzach i nie mogę znaleźć nikogo kto by potwierdzał pańskie słowa


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 15g

 • W Polsce zawsze znajdzie sie dla nich usprawiedliwienie


  gosc (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 16g

 • U mnie w firmie połowa pracowników płaci alimenty nie mając żadnego kontaktu z dziećmi...

  • W małżeństwie mąż przynosi do domu wypłatę, ale w zamian ma jakieś oczekiwania (bynajmniej nie tylko te łóżkowe)
  • Po rozwodzie pani już sobie robi co chce, a były mąż jak wcześniej płacił, tak dalej musi płacić.

  Także dzieci są opłacalną inwestycją dla kobiet, bo jeśli mąż dobrze zarabia, to na rozwodzie zostaną zasądzone wysokie alimenty i można wygodnie żyć... z dzieci...


  Dubitacjusz   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 16g

 • Nie zajmuje się panem Berlinem, proszę pytać kogo innego. Do Wikipedii też zaglądam sporadycznie
  Jak panu o tę nowinkę chodziło to dobrze, ja nie pamiètam kto wprowadził takie nazewnictwo, że Grecy, Biblia czy Ojcowie Kościoła identyfikowali wolność w kilku aspektach to rzecz dla mnie oczywista


  Jasio (...)   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 16g

 • Omija Pani rzeczy istotne, a podejmuje niemerytoryczne...
  Uważa Pani, że wzorce, normy są marginalne i niepotrzebne, a dyskutować należy o każdym pojedyńczym przypadku naruszenia normy czy zasady moralnej?
  I że skoro ludzie normy moralne ludzie naruszają - to owe normy są niepotrzebne?
  A gdyby już miały jakoś tam - "istnieć" - to - Boże broń - nie jako kręgosłup zdrowej wspólnoty społecznej?

  Wspólnota ma sobie głosować normy moralne co dzień?
  No - najrzadziej - co drugi?


  BTadeusz   | w:: W obronie Frontu Narodowego   | 2d 16g

 • Ale, że w kaputaliźmie jest dużo dzieci to prawda, a przynajmniej było tak w kapitalistycznej Anglii. Nastały czasy przemysłu i fabryk, więc było zapotrzebowanie na robotników.
  Wszystkie dzieci z tych gorzej urodzonych miały pracę, nawet takie co jeszcze dobrze chodzić nie umiały.
  Roboty było że ho ho ho
  Nie za bardzo jednak dało się wyżyć, więc produkcja nowych robotników musiała odbywać się nolens volens
  A tak swoją drogą to trudno znaleźć w dziejach świata kogoś głupszego niż XIXwieczny kapitalista. Diabeł mysiał wyć z rozkoszy widząc jakie potomstwo wychował


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 16g

 • "Historia marksizmu" nie jest aż taka duża. Tym bardziej mam wielki szacunek dla Autora za pracę włożoną w wykonanie zwartej i przystępnej syntezy.
  Jak sam Karoń mówi, zauważył deficyt wiedzy o nowoczesnym marksizmie, zacytuję początek wykładu

  Gdy na początku lat 90. XX wieku Związek Radziecki i blok komunistyczny zostały zlikwidowane marksizm i komunizm zostały uznane za zamknięty rozdział historii, a dawne państwa komunistyczne z entuzjazmem przyjęły ideologię Zachodu, wyobrażając sobie, że jest to ideologia wolności. Tymczasem marksizm został wymyślony na Zachodzie przez zachodnich inteligentów, i nawet jeśli ponosił klęski, rozwijał się tam bez przeszkód, dostosowywał się zmieniających się warunków i w drugiej połowie XX wieku stał się dominującą ideologią cywilizowanego świata, formatującą umysły współczesnych ludzi.

  Zresztą sądząc po stronie internetowej p. Karoń miał ambitne zamierzenie napisania całościowej historii kultury, ale na razie jest zarys, wypełniony fragmentarycznie. Tu trzeba zaznaczyć, że Karoń ma własny system historiozoficzny (odmienny od takich, jak koneczniański). Wyróżnia 4 nurty, w kolejności pojawiania się: kulturę przedchrześcijańską (poganizm), kulturę chrześcijańską, kulturę antychrześcijańską (humanizm), kulturę pochrześcijańską (marksizm). Cechą systemu Karonia jest to, że te nurty występują jednocześnie, tylko czasem jeden dominuje a inne słabną.

  W ogóle, p. Karoń wydaje się być swego rodzaju filozofem, stworzył pewien system pojęć podstawowych, opisujących kulturę. Ostatnio zamieszcza to na YouTube. Na wszelki wypadek zaznaczam, że nie jestem wyznawcą karonizmu. Karoń sprawia wrażenie człowieka bardzo twardo przywiązanego do tego systemu. I jestem w stanie zrozumieć, bo wypracowanie takiego systemu wymagało wielu przemyśleń, więc będzie go bronił.

  Podsumowując, wielki szacunek za "Historię marksizmu", a reszta jako ciekawy punkt widzenia historii.


  Dubitacjusz   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 16g

 • Ciekawa teoria, rodem z piekła jakby to ujął pan Chłop
  Jakim cudem w takim razie solidarni komuniści, czyli pierwsi chrześcijanie się nie rozwodzili, a robili bardzo ochoczo protestanci-kapitaliści?
  Nie chcieli mieć starej baby w łóżku to sobie brali młodszą, jak już było dozwolone?


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 16g

 • Nie jestem pewien czy dam radę przebrnąć przez tak obszerne dzieło ale dziękuję za linki. Przeczytanie samego spisu treści i przypadkowo wybranych, króciutkich fragmentów sprawiło, że nabrałem większego szacunku do Autora. Chyba się jednak zmuszę do czytania choćby to miało trwać parę miesięcy.


  Marek Bekier   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 18g

 • To jaks nowosc.


  gosc (...)   | w:: Izrael grozi zniszczeniem obrony...   | 2d 18g

 • ... nie za bardzo ... wyklęty. Chociaż ... zamordowali go bolszewicy w więzieniu w Mińsku, niewielu o nim pamięta, więc może ...
  Nawiasem mówiąc to taki ciekawy przykład życiorysu którego nawet Yogi-cośtam nie mógłby się chyba czepić.


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Na kanale YouTube historia sztuki zrobił cały wykład historia marksizmu (w linku pierwsza z sześciu części, do tego jeszcze dodatki)

  Ale dla mnie bardziej imponująca jest wersja pisana http://www.historiasztuki.com.pl/strony/021-00-00-... (stamtąd diagram, jako zestawienie różnych dróg marksizmu po załamaniu się na Zachodzie projektu rewolucji w oparciu o robotników)


  Dubitacjusz   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 18g

 • Teraz jest moda na Żołnierzy Wyklętych, więc można by pogadać z jakimś reżyserem lub scenarzystą.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • ... że co innego sanitariuszka, nawet gdyby była fizycznie ułomna, a co innego kawalerzysta-inwalida ...

  Nawiasem ... Nie rozumiem dlaczego taki materiał na scenariusz marnuje się ...


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Nie on jeden był zdeformowany. Sanitariuszka Danuta Siedzikówna "Inka" miała lekko wklęśnięty policzek, gdyż podczas narodzin przypadkowo uszkodzono jej mięśnie twarzy. W dzieciństwie rówieśnicy bardzo jej dokuczali z powodu tego mankamentu. Jakiś lekarz poinformował Danusię, że gdy skończy 18 lat, będzie mogła się poddać operacji plastycznej. Dlatego "Inka" bardzo czekała na swoje 18 urodziny. Niestety, nie było jej dane ich dożyć. Została zamordowana tydzień wcześniej... :(

  Tak czy owak, dzisiaj zdjęcia i portrety "Inki" są umieszczane na koszulkach, vlepkach, muralach, transparentach itd. Nikomu nie przeszkadza wklęśnięty policzek Żołnierki Wyklętej.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Takie określenie też mi odpowiada choć eksponuje nieco inne cechy.


  Marek Bekier   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 18g

 • Diagram jest imponujący. Ponad połowa wymienionych w nim nurtów filozoficznych lub politycznych jest mi nieznana i zapewne nie będzie mi się chciało ich poznawać bo nie lubię się taplać w gnoju. Oczywiście mam zaufanie do Autora (może trochę na kredyt), że ten diagram stworzył dokładając wszelkich potrzebnych starań. Mam jednak pewien problem. Otóż, wydaje mi się, że antykultura zapoczątkowana pod koniec XXw. ma swoje źródła również w nazizmie. Nazizm z kolei ma spore części wspólne z komunizmem choć raczej nie wywodzi się bezpośrednio z Marksa i Engelsa. W związku z tym diagram uważam za trochę zawężony co mnie nieco przeraża bo i tak jest imponująco dokładny i obszerny.


  Marek Bekier   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 18g

 • ... dodaje fakt, że mimo ... "nietypowej" urody, cieszył się dużym zainteresowaniem płci pięknej.
  Dąmbrowski miał wyłupiaste oczy (cierpiał na chorobę Basedowa), głowę wydłużoną, górę czaszki skrzywioną na bok, ze sterczącymi uszami, miał twarz trochę niesamowitą. Chudy, ale świetnie trzymający się w siodle.
  Genialny dowódca i malownicza postać.


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Za rozpad rodziny i bezdzietność odpowiada socjalizm zwany też solidaryzmem. W kapitaliźmie po prostu opłaca się założyć rodzinę i właściwie wychować dzieci, bowiem w kapitaliźmie nie istnieje państwowa opieka społeczna ani też państwowa emerytura. Kto nie wychował dzieci właściwie, ten zdycha na starość pod płotem. W solidaryźmie zakładanie rodziny nie ma najmniejszego sensu. Małżeństwo to ryzykowna zabawa zwłaszcza dla mężczyzny. Kobieta w każdej chwili może odejść zabierając ze sobą dzieci, których mężczyzna więcej nie zobaczy. U mnie w firmie połowa pracowników płaci alimenty nie mając żadnego kontaktu z dziećmi...


  olrob   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 18g

 • Biografię Zygmunta Szendzielarza znam. Wiem, że odziedziczył pseudonim po innym żołnierzu, ale akurat nie interesowałam się biografią Jerzego Dąbrowskiego.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • ... nie pomylić go z Zygmuntem Szendzielarzem, który ... odziedziczył pseudonim ...


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Nie znam się na środkach antykoncepcyjnych.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 18g

 • Jakoś mi ich nie żal.

  Tu nie chodzi o pani stosunek do zjawiska. Tu chodzi o to, że te pigułki nie są "bez konsekwencji".


  Krzysztof M   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 18g

 • Jest o nim film dokumentalny. Obejrzę go w wolnym czasie.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • ... o to, że chyba nikt bardziej jak on, ze względu na swoją fizyczność, nie był zaprzeczeniem kandydata na genialnego żołnierza. Tymczasem był to kawaleryjski geniusz.


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 18g

 • Chodzi o to, że miał wyłupiaste oczy?


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 19g

 • Słabo, pani Natalio.
  Proszę się zapoznać z postacią Jerzego Dąmbrowskiego, pseudonim ... "Łupaszka" ...


  JJerzy   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 19g

 • Jakoś mi ich nie żal.

  "Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała".


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • Ja miałam 24,5 roku. Duża już byłam. :D


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • To dało kobietom poczucie, że mogą się puszczać na prawo i lewo bez żadnych konsekwencji.

  Bez konsekwencji? Czyżby? :-) Niejedna pani na tabletkach wyszła jak Zabłocki na mydle... :-)


  Krzysztof M   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • Nie zajmuję się tymi mrocznymi stronami wynaturzonej ludzkiej psychiki, więc niewiele o tym wiem. Mam wrażenie, że adresatka zdawała sobie sprawę z żartobliwości tego co napisałem.


  Krzych Adam   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 19g

 • Chamstwu (arogancji i pyszałkostwu połączonym z ignorancją) można w warunkach sieci się przeciwstawić tylko "godnościom osobistom".

  Vaya con Dios, Jasiu. Oby przyszło na cię opamiętanie.


  Krzych Adam   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 19g

 • apteki mają dyżury. Na niedzielę i na nocki. I tylko jedna wtedy jest otwarta.


  Skanderbeg   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 19g

 • Żaden mężczyzna i żadna kobieta nie sa w stanie wytrzymać z sobą miesiąca, tak to sa dwa przeciwstawne bieguny. Dlatego oboje musza się uświęcić właśnie poprzez małżeństwo i na końcu drogi nie na początku
  A że tak nie jest w życiu to smutne. Ale kiedyś było
  Pierwszym straszliwym ciosem jaki zadał diablisko , (ze użyję terminologii pana Chłopa Jaga)instytucji małżeństwa było rozbicie Kościoła przez protestantyzm
  Pierwszym realnym, na dużą skalę


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • stadło sadysty jest w pełni jedynie kompatybilne, gdy druga połowa to masochista

  Nic bardziej mylnego. Prawdziwego sadystę pociąga prawdziwe cierpienie. Ból, strach i upokorzenie muszą być autentyczne. Nie ma to nic wspólnego z uzgodnioną zabawą sadomasochistyczną. Masochista to człowiek, któremu ból, strach i upokorzenie (w pewnych okolicznościach i do pewnego stopnia) sprawiają przyjemność. Chcącemu nie dzieje się krzywda, a zatem cierpienie masochisty nie jest prawdziwe. Autentycznych sadystów - ludzi chorych psychicznie - masochiści nie interesują. Autentycznych sadystów interesują przerażone, zrozpaczone, niedobrowolne ofiary.

  Pisałam o tym szerzej w moim artykule o Józefie Różańskim, dyrektorze Departamentu Śledczego MBP.

  "Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty!"
  http://www.prawica.net/5872


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 19g

 • Czy niecałe sto lat temu Isaiah Berlin wprowadził jakąś nową koncepcję, czy nie? Jeśli uważa pan że nie, to nie mamy o czym rozmawiać. Jeśli zaś tak, to o to, o tę nowinkę owego "filozofa", mi jedynie chodziło.


  Krzych Adam   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 19g

 • Wiec jak IDF mogl ich zlekcewazyc?


  gosc (...)   | w:: Izrael grozi zniszczeniem obrony...   | 2d 19g

 • Ja np sie rozwiodlem i znowu ozenilem.To jak to liczyc w statystykach?Rozwiodlem sie na tyle wczesnie zeby pozostac z byla zona w przyjazni bo mamy dziecko.Gdybym poczekal pare lat to pewnie by bylo gorzej


  gosc (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • Nasuwa się pytanie co się stało z ludźmi? Dlaczego tak zgłupieli?
  Poprzewracało się im w głowach, czy może ktoś im w tym pomógł?

  Gdy zniesiono moralny zakaz seksu pozamałżeńskiego, małżeństwo przestało być czymś wyjątkowym. Druga sprawa: wynalezienie i upowszechnienie tabletek antykoncepcyjnych. To dało kobietom poczucie, że mogą się puszczać na prawo i lewo bez żadnych konsekwencji. A skoro kobiety (nie wszystkie, ale większość) stały się łatwo dostępne, mężczyźni przestali je postrzegać jako istoty, które trzeba długo zdobywać. Wiadomo, że jeśli się o coś/kogoś długo walczyło, to potem trzeba swojej zdobyczy pilnie strzec. Nie szanuje się tego, co się dostało łatwo lub za darmo.


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 19g

 • Jak pan nie rozumie to proszę czytać do skutku, całych tomów tutaj panu nie zamieszczę
  Wikipedialno- prawicowe mądrości mnie nie interesują pańskie grubianskie docinki rowniez


  Jasio (...)   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 19g

 • A Pindar pisząc "Król Ajtne wolnością ozdobił, lakedajmonskich cudem praw" to o jakiej wolności pisze?
  A Platon w Prawach "co sie zaś tyczy państwa attyckiego to musimy znowu wykazać ze zupełna i nieuznajaca żadnych zwierzchników wolność jest z pewnością gorsza rzeczą niż podleganie czyjejś z umiarem sprawowanej władzy"?
  A św Paweł mówiąc ze wszystko mi wolno, albo jesteście niewolnikami grzechu to o jakiej wolności mówi? Takiej samej?
  A św Augustyn mówiąc "jesteśmy wolni w takiej mierze w jakiej służymy Bogu o ile zaś idziemy za prawem grzechu o tyle jesteśmy niewolnikami"?


  Jasio (...)   | w:: Jakie jest Państwa nastawienie do...   | 2d 20g

 • Całkowicie się zgadzam z tym, że mam lepsze określenie od "znachorki", jest to "konował".

  Ja lubię słowo "szarlatan".


  Natalia Julia Nowak   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 20g

 • Ciekawe, czy ktoś już zbadał, jaki wpływ na polskie społeczeństwo miało dwadzieścia lat (!) emisji opery mydlanej "Moda na sukces".


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 20g

 • Moi Rodzice rozwiedli się po 26 latach małżeństwa. Muszę przyznać, że byłam zszokowana. Zszokowana, że tak długo ze sobą wytrzymali!


  Natalia Julia Nowak   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 20g

 • Jest Pan hipisem?

  Wyznaje Pan zasadę "make love not war"?

  Peace!


  Natalia Julia Nowak   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 20g

 • Wojsko służy do zabijania bliźniego. Zabijania na tysiące możliwych sposobów. Po to tylko, by np. zarządzający wojskiem uzyskali dostęp do źródeł ropy naftowej, albo innych bogactw naturalnych należących do prawowitych właścicieli.

  Pan pacyfista! Witamy! Dawno na PN pacyfisty nie było! :-)))


  Krzysztof M   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 20g

 • +

  +

  Podpisuję się pod Pana wypowiedzią.


  Maciej Markisz   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 20g

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Altiero_Spinelli

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_z_Ventotene

  A na przykład Robert Schuman już taki istotny dziś nie jest. Czy Jean Monnet.


  Krzych Adam   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 20g

 • Przecież nigdzie nie napisałem, że to jest POLSKI patriota, służący Sprawie polskiej w ogóle, a Polakom w szczególe.
  Napisałem jednie, że groźne jest niedoszacowanie jego potencjału intelektualnego.
  Użyłem też słowa ulubionego przez p. Chłop Jag, które miało pomóc w identyfikacji tego, jak ja postrzegam tę postać.


  Ciekawski (...)   | w:: Macia Hari   | 2d 20g

 • Na mnie sprawia wrażenie przedstawiciela handlowego amerykańskiej zbrojeniówki.


  Skanderbeg   | w:: Macia Hari   | 2d 21g

 • ,,To jest prawda historyczna, którą uznają wszyscy, poza północnokoreańskim reżimem i p. Badurą.'' - Mamy tutaj Badureżim blogowy. ;)

  (Adnotacja: wolałbym ten żart napisać z użyciem imienia, ale nie pasowałoby, ale pana Piotra przepraszam. Generalnie operowanie nazwiskiem mi się źle kojarzy; z komunizmem i socjalizmem.)

  Pozdrawiam ciepło. ( - Pana Krzycha Adama)


  Maciej Markisz   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 2d 21g

 • To sama instytucja wojska jest największym zgorszeniem. Dużo gorszym, niż rozmowy rówieśników w ubikacjach gimnazjum o pornografii, czy też np. takich "strasznych" słowach jak "łechtaczka".

  Wojsko służy do zabijania bliźniego. Zabijania na tysiące możliwych sposobów. Po to tylko, by np. zarządzający wojskiem uzyskali dostęp do źródeł ropy naftowej, albo innych bogactw naturalnych należących do prawowitych właścicieli.


  Ciekawski (...)   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 21g

 • ,,Czym innym jest niedopełnienie czy zaniedbanie obowiązków a czym innym udział w zorganizownej grupie przestępczej.'' - To chyba każdy wie, Pani Paulino.

  Natomiast fałszerstwo dokumentów to jest przestępstwo w tym kraju.

  To tylko jeden z przykładów, który nawinął mi się już po fakcie ankiety. Nie wierzę, że nie czytała Pani w życiu i o poważniejszych przestępstwach policjantów.


  Maciej Markisz   | w:: Grupa policji hipotetycznie...   | 2d 21g

 • Cały świat zna tę samą wersję wydarzeń w Korei. I tak samo jest ona opisywana we wszystkich językach i przez historyków wszystkich krajów uczestniczących bezpośrednio w tych wydarzeniach. Które to wydarzenia wynikały bezpośrednio z sytuacji którą spowodowały działania FDR przed jego śmiercią w kwietniu 1945 roku i gwałtowny zwrot w amerykańskich działaniach na Dalekim Wschodzie po jego śmierci.

  Nowa administracja amerykańska nie musiała dużo kombinować. To że w wyniku polityki FDR o krok było do zagarnięcia całego tego obszaru przez Sowiety i będących pod ich kontrolą miejscowych komunistów było widoczne dla każdego z odrobiną oleju w głowie i z mapą lub globusem przed oczami. Północ Chin była pod władzą Mao Zedonga, a polityka FDR otworzyła Sowietom drogę na półwysep koreański i wyspy japońskie. Któż inny mógłby bowiem tam wprowadzić wojska lądowe, pokonać Japończyków i opanować teren?

  To spowodowało amerykański atomowy atak na dwa japońskie miasta, a potem po kapitulacji Japonii zajęcie przez Amerykanów by uprzedzić Sowietów wysp japońskich i południa Korei. Północ zajęli Sowieci i postawili tam najpierw jako swego "point man" 33-letniego oficera swej armii (3 lata później zrobili go premierem rządu sformowanego przez siebie państwa), narodowości koreańskiej, który za wyjątkiem wczesnego dzieciństwa całe swe życie przeżył za granicą, w Mandżurii, a potem w Sowietach.

  To jest prawda historyczna, którą uznają wszyscy, poza północnokoreańskim reżimem i p. Badurą. W panabadurowym żłobie dla osiołków jest taka właśnie sieczka. Orwellowska wersja historii wyprodukowana w latach 50-tych i później przez propagandę tego Hermit Kingdom.


  Krzych Adam   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 1d 22g

 • Mój kolega, prosty - ale bardzo oczytany - budowlaniec zwykł mawiać, że gdyby kobiety były fizycznie silniejsze od mężczyzn, to przemoc domową wyniosłyby na nowy, niespotykany w dziejach poziom.


  Ciekawski (...)   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 21g

 • Pupil Macierewicz jest bardzo skuteczny, w tym co robi. Zatem dyletantem go nazwać jest głupio.
  A nawet samobójczo, jeśli na poważnie i z przekonaniem myśli się o nim jako o "Antonim von Tworki".
  Tak mi się wydaje. Tyle że ja prostak z prowincji bez wykształcenia, więc pewnie się mylę.


  Ciekawski (...)   | w:: Macia Hari   | 2d 21g

 • water is essential to everyday life


  stoolie (...)   | w:: Chiny kupują w Rosji czystą wodę   | 2d 21g

 • Elity się wyalienowały już dość dawno. A resztki rozsądku, tkwią właśnie w ludzie. Bo obecne działanie wszelakich elit europejskich, wskazuje na jakieś samobójcze tendencję. Tylko, że ktoś ten burdel jednak ogarnia. Ale elit nad elitami, to raczej nie poznamy, bo oni decyzje podejmują w zaciszu gabinetów, a wcześniej poprzez różne reformy edukacji, wyedukowali sobie zwykłe elity (nie te naj). W sumie, strach na Zachodzie dzieci do szkoły puszczać. U nas przed ostatnie dwie dekady też zaczęto tak działać, ale na szczęście jesteśmy "zacofani". A wśród młodzieży staje się modna prawicowość (różnie rozumiana). Jeszcze z dekadę temu, to na koszulkach był Che. Teraz się to zmieniło. I nie wszyscy noszą koszulki patriotyczne bezrefleksyjnie. Ja piszę oczywiście o doświadczenia z prowincji. W dużych miastach może być inaczej. Ale tam są już coraz bardziej zlewaczałe wyższe uczelnie. I one mogą kształtować pewne mody intelektualne.


  Skanderbeg   | w:: W obronie Frontu Narodowego   | 2d 22g

 • To kompletny dyletant. Mnie ciekawi, czy już wie, że BlackHawks produkowane w Polsce (acz nie przez polską firmę) są maszynami cywilnymi?
  Jeżeli chodzi o wojsko to teraz jest kumoterstwo takie jak zawsze, z tym że pozbywamy się najbardziej doświadczonych dowódców. Ale Macierewicz słynie z osłabiania polskich możliwości. Już zdążył poważnie zaszkodzić, wciągając harcerzyków do SKW. A wcześniej rozwalił wojskowe służby.
  Właściwe dziwnym by było, aby wzmacniał nasze siły. Wtedy zaprzeczyłby swoim dotychczasowym "dokonaniom". A kiedy raport z likwidacji WSI?


  Skanderbeg   | w:: Macia Hari   | 2d 22g

 • Jak rozumiem, osłabianie siły bojowej...
  ...polskiej armii służy Polsce według Pani?

  Wg mnie nie ma mowy o osłabianiu siły bojowej polskiej armii. Jest przeciwnie. Takie manipulacje jakie Pani stosuje nie robią na mnie żadnego wrażenia.


  AnnaK   | w:: Macia Hari   | 2d 23g

 • Równie łagodną jak chińska tortura wodna. :)


  Krzych Adam   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 23g

 • a jakie sa bonusy dla rozwodek w Szwecji?


  gosc (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 26m

 • Dziękuję za dobre słowo. Kolejna audycja w najbliższy piątek. A na razie polecam jeszcze odcinek z dyskusją na temat edukacji: http://tv-trwam.pl/film/warto-zauwazycw-mijajacym-...


  Piotr Tomczyk   | w:: TV TRWAM - "Warto zauważyć w...   | 3d 41m

 • to powinny wiedzieć o jednym. Książę potrzebuje służącej.


  Skanderbeg   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 48m

 • Zgadzam się.

  Tyle, że ja jestem przeciwny "inżynierii kulturowej" mającej na celu ukształtowanie nowego człowieka. Nie wiem czy Pan jest "za", albo czy cytowana Autorka jest "za".

  Tezy odnośnie języka i jego roli zostały tak dobitnie opisane przez Orwella, że nie wiem co tu można dodać. W wersji beletrystycznej ładnie to naszkicował Zbigniew Nienacki w "Dagome Iudex".


  Zbyszek S   | w:: O "Gender Trouble"...   | 3d 1g

 • Cała Skandynawia się rozwodzi na potęgę, niezależnie czy to bogata Dania, czy kapitalistyczna Szwecja, czy postkomunistyczne republiki bałtyckie.

  Akurat w Szwecji, to się opłaca być rozwódką.


  Krzysztof M   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 1g

 • Po prostu uważam, że bezsensem jest coś konstruować i jednocześnie robić coś by konstrukcję rozwalić.


  adam_54   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 1g

 • To raczej kwestia znudzenia starym i zauroczenie nowym. Nowy jest fajniutki, bo spotykamy go tylko w fajniutkich sytuacjach. Na co dzień mógłby się okazać gorszy od starego. Człowiek rozumny może poddać się namiętnościom, ale powinien przynajmniej je rozumieć.
  A w ogóle to elementarna uczciwość nakazywałyby zerwać stary związek. Pomijam coś takiego jak skok w bok. Chodzi mi o totalne zauroczenie i odstawienie małżonka na boczny tor jako "stary model" przy jednoczesnym eksploatowaniu go emocjonalnym, fianansowym, czasowym. W skrajnej sytuacji od małżonka wymaga się jeszcze wierności. My tu bunga bunga, a tamten niech żyje w celibacie. :)
  To już jest totalne sku...syństwo. Gorsze jest tylko zapłodnienie na boku bez informowania męża. Niech jego linia wymrze, niech nieświadomie inwestuje w przedłużanie genów bolca.
  Moje uwagi odnoszą się do obu płci, z wyłączeniem ostatniej rzecz jasna.


  Robercik (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 1g

 • 1. Zwróciłbym uwagę na POWÓD rozpadu małżeństwa. Otóż zdecydowanie na głowę bije "NIEZGODNOŚĆ CHARAKTERÓW". Nie jest więc podstawową przyczyną rozpadu małżeństw przemoc w rodzinie, znęcanie się, zdrada, czy kwestie ekonomiczne. Tą przyczyną jest brak możliwości ułożenia zgodnej współegzystencji dwojga ludzi.

  Ta nieumiejętność albo niemożliwość ułożenia sobie zgodnego życia przez parę ludzi bierze się z kilku innych przesłanek.

  Po pierwsze zmieniło się całe otoczenie społeczno-ekonomiczne rodziny. Każde z małżonków zasadniczo może równie dobrze funkcjonować oddzielnie.

  Po drugie zmieniło się nastawienie ludzi. Szczególnie dotyczy to kobiet, którym "uzmysłowiono" jak bardzo były pokrzywdzone przez minione setki lub tysiące lat, jak wiele wspaniałych rzeczy mogą osiągnąć dążąc do spełnienia się na ścieżce np. kariery. Kultura dowartościowała role typowo męskie (manager itp) i zdeprecjonowała role typowo kobiece (macierzyństwo itp). Ludzie, kobiety i mężczyźni nastawieni są egoistycznie.

  Po trzecie, kultura i kościół zniosły hierarchę w małżeństwie, która powodując pewne skrzywienia, dawała jednak korzyść w postaci trwałości małżeństw. Żądanie jednoczesnej równości i trwałości skazane jest w skali statystycznej na niepowodzenie. Nowy paradygmat równości osób nie wypracował sobie jeszcze mechanizmów stabilizujących. To wymaga czasu.

  Ciekawa jest też pewna zależność ilości rozwodów po prostu od strefy geograficznej a nie obszaru religijnego czy ustroju politycznego. Cała Skandynawia się rozwodzi na potęgę, niezależnie czy to bogata Dania, czy kapitalistyczna Szwecja, czy postkomunistyczne republiki bałtyckie. Z kolei na poły islamistyczna Turcja ma daleko większy odsetek rozwodów niż dość swobodne obyczajowo Włochy.

  Trwałość małżeństwa jest wartością, szczególnie ze względu na wychowanie dzieci. Jednak podlega ona procesom społecznym i obyczajowym i nawet ultrakonserwatywny KK pozwala na tzw. separację, która jest de facto końcem małżeństwa, to jest rozdzieleniem małżonków. Niestety nie zawsze się da żyć razem, choć dobrze by było.


  Zbyszek S   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 1g

 • Całkowicie się zgadzam z tym, że mam lepsze określenie od "znachorki", jest to "konował".


  Marek Bekier   | w:: Wolne ministerstwa!   | 3d 1g

 • Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i Kim Dzong Un

  Niestety Autor raczy się mylić - ponieważ Kim Dzong UN - jest produktem zamordowania kiedyś przez pupili szatana monarchii - tołażysze.
  Wniosek?
  Monarchia przeszkadzała pupilom w zawładnięciu ludźmi bez reszty - natomiast to co pupile zbudowali na trupie monarchii - pomaga im we wspomnianym zawładnięciu ludźmi - tołażysze.


  chłop jag   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 3d 1g

 • Panie Redaktorze!
  Obejrzałem! Zyskał Pan stałego czytelnika i słuchacza!


  Janek Drzewiecki   | w:: TV TRWAM - "Warto zauważyć w...   | 3d 1g

 • Tylko wam skrzydeł brakuje bo aureole już macie...

  Skrzydłami są kobiety. Ale coś ostatnio marnie im się chce.


  Krzysztof M   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 2g

 • Bo jak z mężem to "boli głowa", a z kochankiem już nie boli;-)

  To proste: określenie "mężatka" oznacza "mąż_z_rzadka".


  Krzysztof M   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 3d 2g

 • do znachorki za rogiem

  Zalegalizujmy, zatem ich działalność. Niech "skrobią" i płacą podatki. Nowy rodzaj usług.


  Paulina Kaufmann   | w:: Wolne ministerstwa!   | 3d 2g

 • Nieprawda. Tu jest tabelka.
  https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic#Survivor...

  We wszyskich klasach uratowalo sie procentowo wiecej kobiet niz mezczyzn.
  Co ciekawe to pasazerowie w drugiej klasie wykazali sie najwiekszym dzentelmenstwem - to tam byly najwieksze dysproporcje w odsetku uratowanych mezczyzn do kobiet i dzieci. Uratowalo sie:
  W I klasie: 33% mezczyzn, 97% kobiet, 83% dzieci
  W II klasie: 8% mezczyzn, 86% kobiet, 100% dzieci
  W III klasie: 16% mezczyzn, 46% kobiet, 34% dzieci
  ... zauwazmy ze i w I i w III klasie stosunek kobiet do mezczyzn jest prawie tak sam (1:3), a tylko w II klasie wynosi 1:11.


  gość (...)   | w:: Równouprawnienie to bzdura   | 3d 2g

 • Oj

  Nie pierwszy on i nie ostatni, który wierzy w obietnice, które nigdy nikt nie chciał spełnić. Ilu tutaj piszczało a to za PISem, a to za PO - wybierając "mniejsze zło" i czekając z satysfakcją na to, aby "one onych" skopały jak miło. W człowieku zawsze tyle człowieczeństwa, na ile sam w sobie wykrzesa.


  Ireneusz   | w:: Wolne ministerstwa!   | 3d 2g

 • Ups

  Aleś pan palnął, Drogi p. Józefie.

  Skoro sumienie mu nie pozwala wykonać np. aborcji, to niech grzyby zbiera lub zmieni specjalizację.

  Lekarz jest od leczenia. Składa przysięgę, w której jest punkt zasadniczy - NIE SZKODZIĆ.
  Jak ktoś chce aborcji, to nie do lekarza, a do znachorki za rogiem.
  Trzymajmy się wreszcie moze podstawowych pojęć i faktów, skończmy z tą lewacką nowomową, w której nauczyciel jest od przemocy w rodzinie, przedszkolanka od znęcania się nad dzieckiem, a sprzątaczka od rozrzucania śmieci.


  Ireneusz   | w:: Wolne ministerstwa!   | 3d 2g

Pages