Głosy w dyskusjach

 • Żeby nie wyszło, że ja tu szerzę jakiś bliżej nieokreślony komunizm, to muszę dodać, że państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną, wzmacniającą rodzinę, ale z uwzględnieniem jednak obecnej sytuacji społecznej, ktôra jest bArdzo zła


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 1d 16g

 • My, Koreańczycy jesteśmy zakorzenieni w konfucjanizmie, w którym władca to człowiek wybitny, poświęcający wszystkie swe siły i cały swój czas dla dobra ludu, a lud odpowiada na to bezgraniczną miłością i oddaniem. Dla nas taka sytuacja, to normalność, a Zachód chyba nie potrafi tego pojąć.

  Ocenanie i postrzeganie całkowicie odmiennych kultur przez obce innej rzeczywistości demoliberalne okulary stało się już zabawne. W założeniach służy chyba tylko budowaniu absurdalnej iluzji, w której wszystko to, co nie jest zachodnie, domyślnie musi być "zaściankowe" i "totalitarne".


  PKK   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 1d 16g

 • Nie mówiłem o komunistach głoszàcych wspólność kobiet, a o komunistach- katolikach, uczniach Jezusa Chrystusa, twórcach solidaryzmem europejskiego


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 1d 17g

 • To nie jest mowa nienawiści. To ględzenie starego piernika.


  sir Galahad   | w:: Marek Tumanowicz nawołuje do buntu...   | 1d 17g

 • A ja panu mówiłem , że alimenciarze których znam powymieniali sobie żony nie dlatego że obchodzi ich jakiś socjalizm czy kapitalizm a dlatego że mogli to zrobić.
  Oczywiście te nowsze modele nie poleciały na nich ze wzglèdu na socjalizm czy jakąś szalenczą miłość, istotnym czynnikiem był albo jakiś dramat z poprzedniego małżeństwa albo portfel w miarè pełny tu i teraz


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 1d 17g

 • A M.Piskorski bez wyroku siedzi, siedzi, siedzi...


  Czesław (...)   | w:: Czemu tak nisko się cenimy?   | 1d 17g

 • Lewinkopf vel Kosiński początkowo tak sugerował ale pod wpływem merytorycznej krytyki w końcu przyznał że ta książka to wyłącznie wytwór jego chorej wyobraźni.


  Krytyk literacki (...)   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 17g

 • To dlaczego u mnie było odwrotnie? Dlaczego ojciec nas nie porzucił skuszony większą emeryturką?
  Skoro w solidaryźmie opłaca się zniszczyć rodzinę dla państwowej kasy to chyba w kaputaliźmie opłaci się tym bardziej młodej kobiecie wyjść za starszego księgowego niż żyç w nędzy z hydraulikiem?
  No i co z pierwszymi chrześcijanami, twórcami europejskiego solidaryzmu?
  Raczej porzucali kapitalizm, stając się komunistami i nie wiadomo nic o rozwodach


  Jasio (...)   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 1d 17g

 • "Polska jako kolejny cel Holocaust industry"

  To były jakieś inne cele?? :-)


  Krzysztof M   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 17g

 • W Afryce i na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z konsolidacją świata islamskiego, starającego się integrować ludy kolorowe przeciwko władzy Białych

  Ciekawe, jak by wyglądała ta konsolidacja bez broni białego człowieka, która to broń jest podstawą władzy np. Saudów. Świat islamski bez białego człowieka nadal jeździłby w karawanach i toczył wojny plemienne między sobą.


  Krzysztof M   | w:: Czas rozstrzygnięć, czyli czego...   | 1d 17g

 • Czas rozstrzygnięć, czyli czego nas uczy Oswald Spengler

  Nie tyle uczy co ściemnia - tołażysze. Ściemnia w tym sensie - jakoby opisane przez niego zjawiska zachodziły spontanicznie jakby obok pupili szatana - tołażysze.
  Wniosek?
  Aby zobaczyć świat w nocy - trzeba użyć noktowizora lub odpowiedniej kamery. Aby ujrzeć budowę Piekła na Ziemi i ją zrozumiec - należy użyć takiego narzędzia aby zobaczyć skąd i dokąd płynęły i płyną nadal - strumienie pieniądza - tołażysze.


  chłop jag   | w:: Czas rozstrzygnięć, czyli czego...   | 1d 17g

 • Sfilmuja "Malowanego ptaka" Kosinskiego

  Te wszystkie "Idy", Pokłosia" czy "Malowane ptaki" to układy choreograficzne dla pupili szatana - bo oni muszą nieprzerwanie pląsać na trupie Polski - tołażysze.
  Wniosek?
  Na tym oczywiście się nie skończy - natomiast ten film i nie tylko ten - będzie zrobiony za zrabowane tubylcom - pieniądze - tołażysze.
  Słowem - jesteś słaby bo wcześniej pokąsał cię wąż - to teraz rozerwą cię żywcem hieny - tołażysze.


  chłop jag   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 17g

 • gdyż obecne robactwo robi to samo.Wiadomo też nie od dziś,że robactwo musi mieć wroga. Wewnętrznego czy zewnętrznego, nie ma to dla ogłupiania bydła żadnego znaczenia.


  krzysztof maciej (...)   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 1d 17g

 • Bardzo dobry tekst


  Roch (...)   | w:: Czas rozstrzygnięć, czyli czego...   | 1d 17g

 • ale to pewnie u jakowyś satanistów;-)


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 18g

 • Art. 6 stoi w sprzeczności z... ...pkt 4 art. 5.

  Art. 6
  Każdy ponosi odpowiedzialność za siebie i przyczynia się wedle własnych sił do wykonywania zadań państwa i społeczeństwa.

  Art. 5
  4. Małoletni do lat 18 pozostają pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą. Odjęcie rodzicom władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego, z powodu popełnienia na szkodę małoletniego czynu zabronionego.

  Nie do końca rozumiem intencje p. Pauliny. Czy chodzi o to, że w art 6. powinien być każdy obywatel.


  Art. 11 nie przewiduje procedury zastąpienia posła tracącego mandat.

  Art. 11
  3. Poseł obejmujący płatną służbę w administracji państwowej, administracji samorządowej lub stanowisko sędziego traci mandat.

  P. Paulina ma rację. Nie wiadomo, czy wchodzi następny z poprzednich wyborów, czy są organizowane nowe wybory w tym okręgu.

  Art. 20, pkt 2 kuriozum.

  Art. 20
  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie mniejszej niż 50.000.
  2. Prezydentowi przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej wyłącznie w odniesieniu do ustawy budżetowej.

  Art 20, pkt 2 dla mnie bardzo słuszny. Rozdzielenie władz.
  Po przyjrzenie się prędzej przyczepiłbym się Art 20, pkt 2: użyciu różnych form odnośnie posłów i senatorów
  - posłom (jednemu, wielu?),
  - Senatowi (całemu, większości?)
  Wolałbym wyliczyć przysługuje
  a) każdemu posłowi
  b) każdemu senatorowi
  c) grupie obywateli nie mniejszej niż 50.000

  albo
  przysługuje
  a) grupie 15 posłów
  b) grupie 5 senatorów
  c) grupie obywateli nie mniejszej niż 50.000

  Art. 29, pkt 1 kolejne kuriozum.

  Art. 29
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głównodowodzącym armii i floty Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkich rodzajów sił zbrojnych

  Jak sądzę, p. Paulinie chodzi o to, że powinno być
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
  Bez "dowodzenia". Chyba, że lud obierze jakiegoś Napoleona;-)

  Art. 39, pkt 1 a Konstytucji nie podlegają. Dekretom Prezydenta, również.
  Art. 45, pkt 1 jest powtórzeniem pkt 1 art. 39, pkt 2 jest kuriozalny w tym brzmieniu.

  Art. 39
  1. Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
  2. Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczą, ani przez wykonawczą.

  Art. 45
  1. Sędziowie sądów powszechnych podlegają jedynie ustawom.

  Pani Paulina ma rację, że występuje powtórzenie. Ma rację, że powinno być zapisania podleganie Konstytucji. Nie wiem, jak z dekretami.
  Nie rozumiem, o co chodzi p. Paulinie z art. 39, pkt 2.

  Art. 41, pkt 4 błędnie sformułowany. Jeśli już, to powinno być "O wyłączeniu jawności przewodu decyduje sędzia". Ustawa może jedynie określić warunki.

  Art. 41
  4. Rozprawy przed wszystkimi sądami odbywają się jawnie, chyba że ustawa przewiduje wyłączenie jawności.

  Ciekawe.

  • W wersji p. Kaufmann ustawa dawałyby możliwość, a decydowałby sędzia.
  • Wersja p. Piasty sugeruje, że w warunkach ustawowych rozprawa jest utajniana z automatu, bez decyzji sędziego.

  Art. 26
  1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
  2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Zgromadzenie Narodowe, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie na wniosek 500.000 Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż dwie piąte uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
  4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 14, stwierdza Sąd Najwyższy.
  5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

  Nie rozumiem osób, którym nie podoba się, że referendum jest dopiero na miejscu 26. Czy to ma znaczenie? Jest referendum w konstytucji? Jest.

  Art. 4
  3. Organy administracji publicznej i osoby prywatne działają w dobrej wierze.
  5. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ administracji publicznej wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem lub podjętej w złej wierze.

  Kwestia dobrej wiary i złej wiary. Rozumiem intencję, tylko się zastanawiam, czy takie coś da się sensownie egzekwować. Kto będzie weryfikował "wiarę"?
  Czy nie dałoby się oczekiwanego celu zapisu inaczej sformułować?

  Art. 56
  Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w drodze referendum ogólnokrajowego.

  Nie rozumiem zarzutów. Jest referendum. W czym problem.

  Uwagi p. BTadeusza i p. Ireneusza o zadłużaniu rozsądne. Ale z drugiej strony mamy sytuację wyjścia z obecnego zadłużenia bez terapii szokowej. Może coś w przepisach przejściowych?

  Artykuł 54 powinien być zatwierdzony referendum

  Bez sensu, jeśli obywatele chcą zmienić symbole narodowe, to mają referendum z art 56.

  Czy konstytucyjnie zapisywać sędziów pokoju? Nie wiem.

  Art.8
  Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nie rozumiem zarzutów odnośnie małżeństwa. Chodzi przecież o to, żeby zapisać małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny w celu zablokowania "małżeństw homoseksualnych".

  Art. 13
  1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
  2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
  3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.
  4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.
  5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

  Ochrona jest słuszna. Większym zagrożeniem od złoczyńców-posłów jest ich aresztowanie na podstawie fałszywych zarzutów.


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 18g

 • że umierają.


  Eowina   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 1d 18g

 • Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniadze. Wszystko wyjasnia artykul pt.
  "Polska jako kolejny cel Holocaust industry"

  https://www.fronda.pl/blogi/polpatriot/polska-kole...


  Hans (...)   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 18g

 • Było "Pokłosie", była "Ida", teraz "Malowany ptak".


  Jasiek   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 18g

 • Trudno jest dyskutować na poziomie emocji. Trwaj pan przy swoim, mnie to nie przeszkadza.
  Szkoda tylko, że opanowani takimi emocjami decydenci oddzielają nas od Europy i wpychają w mroki średniowiecza.


  kaktusnadłoni   | w:: Wolne ministerstwa!   | 1d 18g

 • aha. Czyli nie liczy się, że Tusk "opiekował" się kilkoma grubymi aferami, zmarnował 8 lat Polakom, zwiększył dług państwa. Liczy się wyimaginowana "umowa z Putinem" w sprawie Smoleńska.
  Na tym skończę, bo gdy czytam o odpałach tego robactwa to mnie jasny szlag trafia.


  Robercik (...)   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 1d 18g

 • Każda minuta poświęcona temu i podobnym autorom jest minutą straconą.


  Krzysztof M   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 18g

 • Przyznam, że nie czytałem, ale w krytycznych recenzjach pisali, że tam jest dużo Polak-porno. tzn. pokazuje się polskich chłopów jako zdegenerowanych podludzi pławiących się w zoofilii i kazirodztwie, agresywnych wobec słabszych (np. małego Żydka - jedynej oazy człowieczeństwa w morzu polskiego zdziczenia).

  Może mnie ktoś z ewentualnego błędu wyprowadzić? Książki nie czytałem i nie zamierzam czytać. Nie z przyczyn ideologicznych, po prostu ten typ literatury mnie nie pociąga.


  Robercik (...)   | w:: Sfilmuja "Malowanego ptaka...   | 1d 19g

 • razem z tym Rockefellerem co zmarł wczoraj

  To ludzie znowu umierają?? Jeszcze niedawno odchodzili... :-)


  Krzysztof M   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 1d 19g

 • Po drugie, ktoś kto nie może mieć dzieci biologicznych, zawsze może mieć dzieci przysposobione.

  Jeśli ktoś nie ma sił biologicznych, żeby mieć własne dzieci, to raczej nie będzie też miał tych sił, żeby wychować cudze. Tu mnie pani Paulina pewnie z widłami pogoni, ale nie chodzi mi tu o dobro pojedynczych osób, ale o dobro dzieci. Małżeństwo, które już ma dzieci swoje, wie, jak się z dziećmi postępuje, w takim małżeństwie miłość do dzieci jest autentyczna, a nie wymyślona (z całym szacunkiem dla bezdzietnych).

  nieszczęścia dotykające ludzi nie mogą być nigdy ich własnym doświadczeniem

  Bezdzietność nie jest nieszczęściem. To stan, ale nie nieszczęście. Nieszczęściem jest wypadek, gdzie traci się nogi.


  Krzysztof M   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 19g

 • Tęsknię? Nie za zamordyzmem. Za prawdą i uczciwością. Za nazywaniem rzeczy po imieniu. Wolę jawny zamordyzm (na przykład monarchię) niż demoliberalizm który daje ludziom wybory, ale odmawia rejestracji niewygodnych partii, a przeciwników wykańcza po cichu "samobójstwami", "wypadkami", "zawałami". Jak już mam żyć w komunie, to pod chamami a nie Puławianami, bo do chamów mogę się zapisać, a Puławianie to zamknięta dla mnie kasta.

  Moim ideałem jest realna demokracja, referenda, zdecentralizowane (ale silne, nie libertariańskie) państwo. Jeśli odmawiając posłania dziecka na edukację seksualną staję się przestępcą, krytykując sprowadzanie uchodźców - staję się przestępcą....To gdzie tu wolność? Demokratyczne rządy zapowiadają usunięcie gotówki, walkę z prawem posiadania broni. Rządy roszczą sobie prawo do określania jak mam myśleć, a polityków faktycznie demokratycznych nazywają "populistami".
  Gdzie tu wolność biedny człowieku? To jest brudny szlam zapakowany w kolorowy papierek. Po prostu nie daję się na to nabrać. Uważam, że w dłuższej perspektywie czasu większa wolność będzie w państwach wzorowanych na XIX wiecznej monarchii niż w demoliberalizmie którego elity nigdy na poważnie tej demokracji nie traktowały i mogą zamienić ją w jawny totalitaryzm w 24 godziny pod pretekstem epidemii, terroryzmu albo zagrożenia wojennego. Wszystkie niezbędne mechanizmy prawne, organizacyjne i technologiczne już są. Ogłupieni obywatele pozwolili na ich zaimplementowanie. Przykłądowo, dzięki ustawie 1066 III RP jest gotowa do pacyfikacji polskich powstań. Nawet gdyby za Polakami stanęła część armii i policji, to "bratnia pomoc" ustabilizuje sytuację. Wprowadzanie takich ustaw nazywa się pełzającym zamachem stanu. Takim zamachem była ustawa o FED w 1913, był Patriot Act, były początki władzy Hitlera (klepanie w demokracji ustaw które zbudowały III Rzeszę). Nawet prawny przymus szczepień może być taką strzelbą wiszącą na ścianie. Ogłoszą epidemię, przymusowe szczepienia i np. wszyscy czytelnicy Prawicy Net dostaną inną szczepionkę niż czytelnicy Pudelek.pl.


  Robercik (...)   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 1d 19g

 • Po pierwsze, chamstwo tutaj widzę

  Niech was szlag trafi!

  To raczej wypowiedź emocjonalna.


  Krzysztof M   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 19g


 • Piotr Badura   | w:: Łukaszenka: pieniądze dla piątej...   | 1d 19g

 • Nie jestem specjalista ale zachowania tego goscia wskazuja na jego kompletne zdziecinnienie.To oczywiscie zaden problem a nawet lepiej miec taka pacynke jako front mana.Chodzi do drogiej prywatnej szkoly w Bernie ale do egzaminow nawet nie podchodzil bo nigdy nie nauczyl sie jezyka niemieckiego.Z relacji jego kolegow wynija ze glownie gral na komputerze.Facet ma jednak klawe zycie :)


  gosc w dom (...)   | w:: Na grzbiecie Kim Dzong Una   | 1d 19g

 • Szanowny Przywódca nie tak dawno przez 5 tygodni nie był pokazywany w telewizji północnokoreańskiej. Były różne w związku z tym spekulacje co do stanu zdrowia Szanownego Przywódcy. Oczywiście w korytkach do których p. Badura nie zagląda, bo w tych do których zagląda, ani mru-mru. A potem pokazał się podpierając się laską. A obecnie dziarsko na plecach nosi jednego ze swych poddanych? To się pewnie cały północnokoreański naród ucieszył z takiej rekonwalescencji.

  No, może nie tak już strasznie dziarsko. Bo aż dwóch pomocników w dzwiganiu szefa konstruktorów jednak Szanowny Przywódca ma, a w wyrazie twarzy można się dopatrzyć sporego wysiłku i tak. Co widać na załączonym przez p. Badurę obrazku.

  Ale ja tak w ogóle to chciałem o czymś innym. O tytulaturze. Jak się dowiedziałem nie tak dawno ustalona została nowa oficjalna tytulatura dla Kima 3.0. W państwowych mediach KRLD jest on tytułowany następująco: Drogi Szanowny Towarzysz Kim Dzong Un, Przewodniczący Robotniczej Partii Korei. W szczególnych okazjach używane też są następujące tytuły:

  1. Najwyższy Przywódca Korei Północnej,
  2. Marszałek Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,
  3. Pierwszy Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej,
  4. I Sekretarz Robotniczej Partii Korei,
  5. Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii,
  6. Członek Prezydium Biura Politycznego Partii,
  7. Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej.

  To dość skromna lista. Ale Kim Dzong Un został umiłowanym przywódcą dopiero niecałe sześć lat temu. Jeszcze wszystko przed nim. Jego ojciec przez szesnaście lat panowania nazbierał tytułów znacznie więcej. Wymienienie ich wszystkich graniczy z niemożliwością. Ograniczę się jedynie do najzabawniejszych:

  • Najwyższy Dowódca na Czele Walki z Imperializmem i Stanami Zjednoczonymi,
  • Najwybitniejszy Święty, Który Rządzi z Rozległą Wielkodusznością,
  • Gwiazda Przewodnia XXI Wieku,
  • Najlepszy Lider, Który Zrealizował Mądrość Ludzką,
  • Doskonały Obraz Mądrości i Śmiałości,
  • Mistrz Literatury, Sztuki i Architektury,
  • Najlepszy na Świecie Idealny Lider z Wszechstronnymi Talentami,
  • Największy Muzyczny Geniusz Ludzkości,
  • Mistrz Komputera, Który Zadziwił Świat,
  • Człowiek z Wiedzą Encyklopedyczną,
  • Bóstwo Opiekun Planety,
  • Bohater Przysłany z Nieba,
  • Wcielenie Mocy z Niekończącą się Kreatywnością,
  • Największy Człowiek, Który Kiedykolwiek Żył.

  Na deser zostawiłem sobie jeszcze:

  • Wieczne Łono Gorącej Miłości.

  Choć z drugiej strony ten ostatni tytuł budzi me pewne wątpliwości. Czy nie ma w nim na pewno odrobiny pornografii?

  Aha i przez tą całą tytulaturę to zapomniałem się wypowiedzieć o rakiecie, a dokładniej o silniku do rakiety. To fajnie że tak im dobrze z tym idzie. Bo jak się okazuje tacy dyktatorzy, którzy nie mają ani głowic nuklearnych, ani pocisków balistycznych mają taką dziwną skłonność do przeistaczania się w zupełnie sztywnych byłych dyktatorów, a ich kraje w ramach ustanawiania demokracji cofane są pod względem gospodarczego rozwoju o wiele dziesiątek lat wstecz. To juz chyba lepiej żeby ci dyktatorzy taką broń raczej mieli.


  Krzych Adam   | w:: Na grzbiecie Kim Dzong Una   | 1d 13g

 • Marek Tumanowicz

  W tym wypadku nazwisko mówi nam z kim rzeczywiście mamy do czynienia.
  Wniosek?
  Czyżby Tumanowicz nie wiedział - że robi właśnie we własne gniazdo - tołażysze?


  chłop jag   | w:: Marek Tumanowicz nawołuje do buntu...   | 1d 21g

 • Macierewicz: zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska w związku z katastrofą smoleńską

  Donaldowi odnowiono fuchę w Brukseli - więc w atrapie Polski przez jakiś czas może robić za mamę śp. Madzi - tołażysze.
  Wniosek?
  Musi się coś dziać w strukturach wspólnoty rozbójniczej - skoro zaczyna się wytaczać działa kalibru Donalda - tołażysze..


  chłop jag   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 1d 21g

 • Obecnie budżet przygotowuje Rada Ministrów. Budżet co do zasady przygotowuje władza wykonawcza a uchwala ustawodawcza

  Obecnie Rada Ministrów jest emanacją władzy ustawodawczej, więc Sejm odpowiadając za rząd, pośrednio odpowiada za jakość budżetu. Skrócenie kadencji Sejmu z powodu nieuchwalenia budżetu naprawdę oznacza tyle, że Sejm nie popiera rządu, który sam powołał. Jest to anomalia, której rozwiązaniem jest ...rozwiązanie Sejmu.

  Jeśli Prezydent jest powoływany niezależnie od Sejmu, to brak zgody między większością Sejmową a Prezydentem należy uznać za sytuację normalną.

  BTW. W projekcie nie widzę zapisu, jak wybierany jest Prezydent!

  W ogóle rano musiałem zbyt pospiesznie czytać projekt, bo przeoczyłem

  Art. 30
  1. Prezydent z inicjatywy własnej powołuje i odwołuje ministrów i wojewodów.
  2. Prezydent odwołuje ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm.
  3. Votum nieufności wobec ministra właściwego do Spraw Zagranicznych, ministra właściwego do spraw Obrony lub ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych wymaga większości dwóch trzecich głosów co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  To narusza podział władz. Jak można mówić, że ministrowie są powoływani przez Prezydenta, skoro Sejm może mu ich wszystkich wymienić?


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 21g

 • Nie wyraził sprzeciwu ;)


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 21g

 • Ale słyszałem, że prąd jest wtedy, kiedy elektrony płyna w przewodniku elektrycznym. Czy minister Naimski wynalazł jakieś urządzenia do zatrzymywania elektronów z Ostrowca na granicy białorusko-polskiej, żeby z Białorusi do nas elektrony z Ostrowca nie trafiały?


  Krzych Adam   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 1d 21g

 • Obecnie budżet przygotowuje Rada Ministrów. Budżet co do zasady przygotowuje władza wykonawcza a uchwala ustawodawcza (lub odpowiednio organy wykonawcze i stanowiące). Poza zasadniczą zmiana wynikłą z propozycji wprowadzenia systemu prezydenckiego nie ma tutaj wbrew pozorom żadnych innowacji w stosunku do obecnej praktyki.
  Dodam, że fakt inicjatywy po stronie władzy wykonawczej w żaden sposób nie zmniejsza uprawnień władzy wykonawczej w tym zakresie. Tzn, że władza wykonawcza może wprowadzać własne poprawki do budżetu, tak jak w obecnej praktyce legislacyjnej. Reasumując, jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i dość wydajne.


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 21g

 • Mówiąc szczerze (a mówię tylko szczerze ;) koszt utrzymania 200 i 400 posłów z punktu widzenia całości budżetu praktycznie się nie różni, więc nie ma o co kruszyć kopii. Chodzi tutaj raczej o gest symboliczny. Istotniejszym elementem jest art. 16, który pozwala się pozbyć z sejmu „posłów dietetycznych”.
  Dla jasności nie jestem zwolennikiem klasycznych JOW, ale w tym przypadku kontakt z posłem i tak będzie iluzoryczny. Klasyczne JOW-y dobrze sprawują się w małych i średnich okręgach wyborczych (max kilkanaście tysięcy wyborców), natomiast przy rzędzie wielkości kilkudziesięciu tysięcy wyborców w okręgu mają głównie wady.


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 21g

 • Bo już zaczynam Panią widzieć z wałkiem do ciasta w ręce i w papilotach.


  Krzych Adam   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 1d 21g

 • Nie zamierzam być posłem, więc - szczerze mówiąc - zupełnie mnie nie obchodzi, czy posłowie będą pracować legislacyjnie, czy się nudzić. Wystarcza mi, że podczas głosowań będą wciskać TAK/NIE zgodnie z wolą wyborców.

  Mnie interesuje komfort wyborcy, im mniej wyborców przypada na posła tym lepiej. Według logiki jednomandatowej (osobiście jestem za POW, ale odkładam to "na bok"): łatwiej dojść do posła, łatwiej zorganizować wybór niezależnego, łatwiej odwołać. Oczywiście, do jakiejś rozsądnej granicy kosztów. 400 z "hakiem" się utrwaliło w tradycji, więc "hak" można zostawić na Senat.


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 22g

 • czemu tak ostatnio Ł. stał się w PL lubiany :)


  mmm777 (...)   | w:: Białoruś - nowa epoka (5) - z IT...   | 1d 22g

 • Chodzi o to, aby nie dochodziło do "zapętlenia" wyboru ze względu na różnice w procedurze odwoławczej i procedurze wyborczej.

  • wg procedury odwoławczej poseł A zostanie odwołany
  • wg procedury wyborczej poseł A zostanie ponownie powołany

  W ten sposób można bawić się w nieskończoność.

  Jeśli do odwołania potrzebna jest bezwzględna większość, to najlepiej pasuje JOW dwuturowy, bo w drugiej turze kandydat też musi uzyskać bezwzględną większość.

  W przypadku systemów z przechodnim głosem "turowość" jest wbudowana w system określania kandydata drugiego wyboru, trzeciego wyboru itd. Może się okazać, że większość tworzy grupa wyborców dla których poseł był co najmniej piątym wyborem. Pytanie, czy wyborcy "piątego wyboru" nie będą w bezpośrednim głosowaniu odwoławczym nie będą przeciw kandydatowi, uniemożliwiając stabilizację wyboru?


  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 22g

 • Pozwalam sobie uzupełnić temat świeżą informacją. Prezydent Łukaszenka spotkał się dziś z załogą Kronospanu w Mohylewie. W trakcie spotkania mówił między innymi o sektorze IT. W jego ocenie na Białorusi w sektorze IT nastąpi przełom. Zainteresowanych odsyłam do oryginalnej wiadomości po angielsku lub po rosyjsku.


  Piotr Badura   | w:: Białoruś - nowa epoka (5) - z IT...   | 1d 22g

 • Jakby tak pan Kaczynski dobrze poszeral w genealogii to moze jakies pokrewienstwo z Braćmi Starszymi w Wierze by znalazl. A ci juz by nie odpuscili gryzipiorkowi zniewagi krewniaka


  Mar.Jan   | w:: Marek Tumanowicz nawołuje do buntu...   | 1d 22g

 • A propos Dekalogu. Niedawno w naszym polonijnym kosciele w Nowym Jorku goscilismy ksiedza
  misjonarza z Polski. Tryskal humorem. Widzac, ze do komunii przystepuje olbrzymi tlum ludzi
  (prawie caly kosciol) rzucil luzna uwage, ze wielu wiernych uznaje chyba tylko dwa grzechy, tzn. "nie zabijaj" i "nie kradnij"


  Kupczyk (...)   | w:: W obronie Frontu Narodowego   | 1d 22g

 • Jako juczny koń. To wlasciwe dla niego zajecie i dlatego taki zadowolony.
  I nie nalezy zapominac, ze jak kolejny eksperyment nie pojdzie tak jak zyczy sobie wódz to polowa inzynierow z szefem na czele pójdzie pod scianę a w najlepszym razie do obozu reedukacyjnego kamienie tluc.


  Mar.Jan   | w:: Na grzbiecie Kim Dzong Una   | 1d 22g

  • Obecnie Sejm dostarcza budżet. Prezydent skraca kadencję, jak Sejm nie dostarczy. Wina Sejmu = "kara" Sejmu.
  • W Pańskim rozwiązaniu, to Prezydent dostarcza budżet. Jeśli dostarczy Sejmowi "bubel", to właśnie on (Prezydent) powinien zostać "rozwiązany".

  Dubitacjusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 22g

 • Pytam bo to moźe być istotne dla pomyslnej realizacji projektu...


  Mar.Jan   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 1d 23g

 • Czy może Pani podać jakieś przykłady na wzmacnianie siły...
  ...bojowej naszej armii?

  Proszę
  - rakiety NSM
  - armatohaubice Krab
  - pociski manewrujące AGM - 158 JASMM
  - niszczyciel min Kormoran
  - samoloty szkoleniowe Master M346
  - utworzenie OT
  - zapowiedź zwiększenia liczebności polskiej armii


  AnnaK   | w:: Macia Hari   | 1d 23g

 • Nie wiem o co chodzi z tym dogadaniem się z Putinem ale to są rozpaczliwe ruchy A.Macierewicza przed odwołaniem ze stanowiska. A jeżeli by to ode mnie zależało to wsadził bym za kraty Jarka i Donka do jednej celi.


  Czesław (...)   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 1d 23g

 • Zgadzam się,że kapitał paperowy, a właściwie "komuterowy" polegający na zerach na ekranie komuterów sezwolił na eksploatacje innych krajów, także Chin. Ale było to możliwe, kiedy Chiny udawały, że wierzą w takie na niby transakcje. Teraz sie zmieniło, jako że Chiny zaprosiły rzeczywistą wartość do Chin,czyli fabryki i technologie. Tymi niby dollarami pokrywają studja 300 tysiecy chińskich studentów w USA. Ich wiedza to nie papier and zera na komuterze. To warość ważniejsza niż złoto


  janczek (...)   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 1d 23g

 • Zasadzniczo sie zgadzam. Rzad US w kolucji z wielkimi korporacjami zapomnial o innych, waznych elemenach gospodarki jak i spoleczenstwa. Spoleczeństwo też się rozleniwiło, zapominając, że "Bez Pracy Nie Ma Kołaczy". Ukryte bezrobocie pokryto zasiłkami społecznymi do tego stopnia, że ludziom nie opłaca sie pracować. Zaistniały nowe formy niewolników, którzy pracują tam gdzie Amer4ykanie, także czarni (kiedyś niewolnicy), nie lubia pracować. W kuchniach restauracji słychać mowę Hiszpańska (Meksykanów), trawę nam ścinają Meksykanie, dachy nam układają Meksykanie itd. W Polsce też Meksykanami stali sie Ukraińcy a w Niemczech i Anglii, Polacy. Ciekawe, że w USA nie wszyscy czarni są jednakowi. Jedni , urodzeni w Ameryce są czarniejsi. Czarni urodzeni w Afryce nie sa wystarczająco czarni i nie maja takich przywilejów. Niewolnictwo nie skończyło sie w XIX wieku.


  janczek (...)   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 2d 7m

 • mieć dowody na łamanie prawa. To jest sprawa prokuratury a nie sądu.


  Eowina   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 2d 13m

 • i po cichu. Bush zrobili majątek, razem z tym Rockefellerem co zmarł wczoraj. .


  Eowina   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 24m

 • Niech was szlag trafi!

  Po drugie, ktoś kto nie może mieć dzieci biologicznych, zawsze może mieć dzieci przysposobione.
  Po trzecie natomiast, nieszczęścia dotykające ludzi nie mogą być nigdy ich własnym doświadczeniem, a zawsze społeczność powinna udzielić wsparcia adekwatnego do sytuacji. Człowiek nie odpowiada za siebie (jak twierdzi ten projekt Konstytucji), a człowiek zawsze odpowiada za siebie i swoich bliskich. Bliski od słowa bliźni, a nie krewny. Dlatego nie w pełni zgadzam się z Krzysztofem M. i to zaznaczyłem.
  Prawdą jest, że dopiero człowiek spełniony, czyli dopełniony drugą połówką, dziećmi i wnukami, później prawnukami etc. staje się prawdziwym człowiekiem. Rodzina to, jak za komuny ładnie mówiono, najmniejsza komórka społeczna.


  Ireneusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 50m

 • ..spróbuje pani ?


  adam_54   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 59m

 • (PO CO W OGÓLE ICH WYBIERAMY???) (to kosztowny wybryk)
  Z jakiego powodu można posła odwołać?


  BTadeusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 1g

 • bardzo słuszny postulat, należało by jeszcze dodać,że powinien przez ów sąd być potraktowany z całą surowością prawa, szkopuł jedynie w tym, że obecni sędziowie mogą nie sprostać powyższemu zadaniu (każdy głupi wie jacy są) i należałoby uprzednio zadbać o ich wymianę (tzn. odpartyjnić sądownictwo).


  Stan (...)   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 2d 1g

 • Art1
  TRYB ZMIANY I UCHYLANIA NORMY PRAWNEJ JEST IDENTYCZNY Z TRYBEM JEJ USTANOWIENIA.
  (można dopisac sto wykrzykników)
  ===============================
  Art.2
  Nikt nie może być zadłużany wbrew własnej woli.
  Ani indywidualnie - ani zbiorowo.


  BTadeusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 1g

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - projekt

  Problemem jest sama tzw. demokratura a nie taka czy inna konstytucja obowiązująca w tejże tzw. demokraturze - tołażysze.
  Wniosek?
  Tzw. demokratura nie boi się Boga - więc ma się bać jakiejś konstytucji - tołażyszse?
  Na koniec - nie po to wymyślono tzw. demokraturę w samym Piekle aby potem zamykać ją w klatce zwanej konstytucją - tołażysze. Kto na ochotnika założy Szatanowi kajdanki zwane konstytucją - tołażysze - tak aby się on z nich nie wyślizgnął?


  chłop jag   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 1g

 • wynikało, wynikało :)


  andrzej   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 2g

 • ...z kontekstu.


  Paulina Kaufmann   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 2g

 • W przenośni. 8.700 funtów jest wydatkiem na short campaign a nie na całość. Z tymi wiejskimi i miejskimi, to nie do końca tak.


  Paulina Kaufmann   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 2g

 • Pani Paulino, pozwoliłem sobie poprosić Państwa o konstruktywna krytykę ;) Pozdrawiam Serdecznie


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Prezydent może wydawać dekrety jedynie " w okresie między rozwiązaniem Sejmu i Senatu a pierwszym posiedzeniem nowo wybranych Izb". Taki zapis zapobiega paraliżowi funkcjonalnemu państwa. Co do drugiego "błędu" bardzo podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie i nie budzi specjalnych emocji.


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • znaczy cokolwiek?
  Nielegalna - to przez nikogo niegwarantowana i dla nikogo niezobowiązująca do niczego.
  O co tu chodzi?


  BTadeusz   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 2d 2g

 • Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w drodze referendum ogólnokrajowego.

  Co obchodzi obywateli taka konstytucja?
  W pierwszym glosowaniu uchwali się nietykalność posła - i - HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA...


  BTadeusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Dziękuję za te merytoryczne uwagi.

  Odpowiedź zacznę od tematów oczywistych. Co do zapisów rozdziału V i art. 24 zgadzam się z Pana uwagami. W art 47 dodam zapis o organach stanowiących i wykonawczych poszczególnych samorządów, co wyczerpie potrzebę wskazania metodyki powołania marszałków. Nad zapisami art 24 muszę chwilę przysiąść, ale zgadzam się, że potrzebne jest tutaj usystematyzowanie treści.

  Co do do składu senatu:
  ad 2b. wybór miast wynika z ich wielkości. Jest to obecnie 10 największych miast. Oczywiście liczba 10 jest wyznaczona arbitralnie, niezależnie od długości takiej listy zawsze znajdzie się ktoś kto będzie „pod podium”.
  Co do wyznaczenia funkcji delegata temat jest do rozważenia natomiast Senat z założenia nie zbiera się tak często jak sejm a samorządowcy, wbrew temu co twierdzą, nie są wcale zbyt przepracowani.
  ad 2c. Kierowałem się głównie wielkością i znaczeniem uczelni ale oczywiście jest to lista uznaniowa. Tego typu decyzje zawsze budzą najwięcej emocji, co jest w pełni zrozumiałe. Mam jednak głębokie przeświadczenie, że obecność w Senacie rektorów najważniejszych uczelni przyczyni się znacząco do poprawy jakości prac tegoż.
  ad 2d. Prezydenckie nominacje do Senatu są pewnym (acz niewielkim, w kontekście dominującej roli sejmu) odstępstwem od zasady klasycznego trójpodziału władzy. Obecność przedstawicieli prezydenta w zamyśle ma umożliwić włączenie się pałacu prezydenckiego w dyskusje nad projektami ustaw na etapie legislacji. Nie upieram się przy tym zapisie.
  Poważnie rozważałem dołączenie do Senatu byłych prezydentów, ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu, głównie ze względów personalnych ;)

  Na koniec art 10. Liczba 200 posłów to w moim mniemaniu liczba minimalna do prowadzenia szeroko zakrojonych prac legislacyjnych (a te są konieczne gdyż prawo w Polsce nadaje się do wymiany). Stad np. propozycja Stanisława Michalkiewicza (100 posłów) wydaje mi się zbyt daleko idąca.
  Z kolei obecna praktyka parlamentarna pokazuje, że 300 z 460 posłów na co dzień raczej się nudzi, dlatego postuluje radykalne ograniczenie ilościowe w tym zakresie.

  Wybrałem ordynacje STV, ponieważ w moim przekonaniu łączy najważniejsze cechy JOW i ordynacji proporcjonalnej. STV nie oznacza jednak konieczności wprowadzenia okręgów jednomandatowych.

  Nie widzę także formalnych kłopotów z procedurą odwołania posła – można to zrobić w każdej ordynacji. Kwestią podlegająca uzgodnieniu są jedynie progi ilościowe zgłoszenia wniosku o referendum i skuteczności referendum. Pierwszy z tych progów zaproponowałem na relatywnie niskim a drugi na relatywnie wysokim poziomie. Umożliwi to postawienie posła w stan zagrożenia odwołaniem ale uniemożliwi wywołanie anarchii i paraliżu funkcjonalnego państwa.


  Przemysław Piasta   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci nie jest rodziną.

  Celem opieki jest rozwój. A nie przetrwanie. Rozwój, czyli "inwestowanie" w dzieci. Pani chce "inwestować" we wszystkich?

  Małżeństwo, które straciło dziecko przestaje być rodziną.

  W rodzinie opłaca się dbać o dzieci.

  Niech was szlag trafi!

  Czy czytała pani książkę "Łaciaty pies biegnący brzegiem morza"? Tam też jest okrucieństwo... Przepraszam... Auto-okrucieństwo... A jaki był tego CEL? Proszę przeczytać - to cienka książeczka.


  Krzysztof M   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Ale ilość zaniedbań w Polsce jest OLBRZYMIA. i umożliwiają one wiele zła.
  Zaniedbania mają swe żródło we - WSZYSTKICH OBYWATELACH (bez wyjątku).
  Dlaczego mielibyśmy sądzić jedynie pana Donka?
  Przez oszczędność?

  Dokąd prowadzią zaniedbania w zakresie braku zrównoważenia budżetu - to jeszcze nie wiemy.
  Czy jeśli do czegoś doprowadzą - to będziemy sądzić tych, którzy taki budżet głosowali?


  BTadeusz   | w:: Macierewicz: zawiadomienie do...   | 2d 2g

 • Jeśli chodzi o wydatki kandydata w okręgu to przyznaję Pani rację i biję się w piersi. Moja wina. Nowelizacja prawa wyborczego z 2014 r. określa następujące limity: Na kandydata: £8700 + 9p na wyborcę we wiejskich okręgach lub 6p na wyborcę w okręgach miejskich.
  Wojciech Błasiak


  Wojciech Błasiak   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 2g

 • nie napisałem, ale wynikało z kontekstu.

  Z amerykańskiego opracowania o bezpieczeństwie energetycznym, nie mam pod ręką linku. Przd wojną USA dostarczały ponad 2/3 ropy światowej
  usa

  www.szczesniak.pl/2304


  Andrzej   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 2g

 • W jakimś stopniu również rozumiem i też wspieram komentarz Krzysztofa M. odnośnie małżeństwa bezdzietnego.

  Jest to wyjatkowe chamstwo z Panów strony.
  Małżeństwo, które straciło dziecko przestaje być rodziną. Małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci nie jest rodziną. Niech was szlag trafi!


  Paulina Kaufmann   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Dla mnie największą zaletą jest rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Prezydent jako władza wykonawcza z prawem do wydawania dekretów z moca ustawy jest dla Pana przykładem rozdzielenia?
  Swoją drogą, jst to jeden z kardynalnych błędów tego projektu. Prezydent nie ma (po za ustawą budżetową) inicjatywy ustawodawczej ale ma prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy. Drugi kardynalny błąd, to prerogatywa prezydenta do rozwiązania parlamentu w przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej wniesionej przez... Prezydenta.


  Paulina Kaufmann   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • .


  Paulina Kaufmann   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 2g

 • Amerykańscy eliciarze mieli kryptonim na małą dziewczynkę. W mejlach padały zdania "pizza z ostatniej imprezy przetrwała". Aż strach myśleć o co chodziło.

  Serio myśli pan, że robi coś dobrego przekazując dalej informacje, których pan sam nie sprawdził?


  Equatore   | w:: Działania rządu PiS groźne dla...   | 2d 3g

 • Ważne jest, co prezentuje mój iterlokutor. A prezentuje demagogię i pustkę. Tak zachowują się ludzie, którzy są zapytani o rzeczy uważane dotąd za niepodlegające dyskusji i zdumione, że aksjomaty nie są naprawdę niewzruszone i "twarde". Zawsze lepiej jest pozostać w błogiej świadomości dobrostanu i "właściwego sensu rzeczy".


  Ireneusz   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 3g

 • Warto pamiętać, że około 90% zaopatrzenia zachodnich aliantów w II WŚ pochodziło z Ameryki.

  Ma Pan jakieś wiarygodne żródło potwierdzające tę "rewelację"?


  Paulina Kaufmann   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 3g

 • Brak instytucji referendum bezpośrednio w punkcie o sprawowaniu władzy (art2, pkt 2), co jest bezsprzecznie powiązane z punktem o władzy stanowionej przez Naród. Przesunięcie do artykułu 26 jest niepoprawne.
  Konstytucja musi uwzględniać cały model zarządzania, łącznie ze sprzężeniem zwrotnym. Inaczej będzie dochodzić do manipulacji.
  Zarejestrowana sprzeczność:

  3. Organy administracji publicznej i osoby prywatne działają w dobrej wierze.
  ...
  5. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ administracji publicznej wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem lub podjętej w złej wierze.

  Niepotrzebne absurdy:

  2. Kościół rzymsko-katolicki, będący kościołem przeważającej większości Narodu, zajmuje w Rzeczpospolitej Polskiej naczelne miejsce wśród równouprawnionych kościołów i związków wyznaniowych.
  4. Kościoły i inne związki wyznaniowe rządzą się własnymi prawami, które jednak nie mogą stać w sprzeczności z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykonywać przepisy właściwego kościoła lub związku wyznaniowego oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
  6. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą.
  7. Nikt nie może uchylać się od spełnienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych.

  Brak dobrego punktu o zadłużaniu. Nikt nie ma prawa zadłużyć państwa na okres przekraczający swoją kadencję. Prezydent może więc zadłużyć państwo tak, aby być w stanie spłacić dług jeszcze za swego urzędowania. Każda inna pożyczka musi być zatwierdzona bezpośrednio przez referendum (i tutaj 2/5 frekwencji absolutnie nie wystarczają).
  Co do sędziów - brak jest podziału na sędziego pokoju oraz sędziego zawodowego. Sędziowie pokoju powinni pochodzić z wyboru bezpośredniego dokonanego przez obywateli okręgu. Sędziowie zawodowi działają jedynie na szczeblu państwowym i zatwierdzani mogą być przez Sąd Naczelny.
  Każdy urząd może być zaskarżony, łącznie z państwem. Zaskarżyć można osobę prawną, a nie jedynie osobę fizyczną. Sąd powinien wydawać wyrok w swoim własnym imieniu, a nie zasłaniać się Rzeczypospolitą Polską.
  Artykuł 54 powinien być zatwierdzony referendum - z możliwością wprowadzenia zmian przed przyjęciem konstytucji. Sam np. nie uważam, aby państwo niepodległe i naprawdę suwerenne używało Mazurka jako hymnu. Ale uszanuję wybór większości obywateli w tym względzie.
  Artykuł 56 - niepoprawny i niewłaściwy. Jedynym właścicielem Konstytucji jest Naród i tylko Naród może zmienić treść tejże.
  Dodatkowo - podobają mi się inne komentarze, między innymi Dubitacjusza, MSzacha, Przemka. W jakimś stopniu również rozumiem i też wspieram komentarz Krzysztofa M. odnośnie małżeństwa bezdzietnego.


  Ireneusz   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 3g

 • Polska jest Rzecząpospolitą.

  to znaczy czym ? - mogę prosić o desygnat rzeczownika " Rzeczpospolita" ?
  To raz , a dwa..... jak się coś definiuje w jeden sposób to chyba nie po to by chwilę dalej redefiniować to co się zdefiniowało ......a tu proszę....

  Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem pokoleń minionych, obecnych i przyszłych.
  Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
  Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

  ... i dalej.... o "wladzy"

  Władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

  Jako że .. - władza jest to relacja pomiędzy osobami , bądź grupami osób - To jeśli władzę ma grupa osób zwana przez pana narodem , to kto jest tym nad którym owa grupa władzę ma ?
  .. i dalej....

  Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej Naród sprawuje za pomocą organów.

  Z powyższego wynikało że "naród" to grupa osób a pan tu twierdzisz że to pojedyncza osoba( tylko pojedyncze osoby wyposażone są w organy!!! ) To panie, czym w końcu jest ten "Naród"?
  i jeszcze....

  Rzeczpospolita Polska sprawuje prymat i pełnię władzy na swoim terytorium, prowadzi samodzielną politykę wewnętrzną i zagraniczną.

  To panie kto w końcu ma władzę ? "Naród" czy "Rzeczpospolita Polska" ? - a co to jest ten "prymat" który się sprawuje ?
  No dalej .. to mi się tego analizować nie chce - mogę tylko powiedzieć... powtórzone wszelkie błędy językowe i logiczne dzisiejszej konstytucji , plus kolejne dołożone przez autora:-((


  adam_54   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 3g

 • ...stanowionego, to, jak widać, nie warto z nim o prawie dyskutować.


  Paulina Kaufmann   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 3g

 • ...pkt 4 art. 5.
  Art. 9 jest właściwie w całości kuriozalny.
  Art. 11 nie przewiduje pocedury zastąpienia posła tracącego mandat.
  Art. 20, pkt 2 kuriozum.
  Art. 29, pkt 1 kolejne kuriozum.
  Art. 39, pkt 1 a Konstytucji nie podlegają. Dekretom Prezydenta, również.
  Art. 45, pkt 1 jest powtórzeniem pkt 1 art. 39, pkt 2 jest kuriozalny w tym brzmieniu.
  Art. 41, pkt 4 błędnie sformułowany. Jeśli już, to powinno być "O wyłączeniu jawności przewodu decyduje sędzia". Ustawa może jedynie określić warunki.
  Reszta jest milczeniem. Owiec.
  Autor ma prawo do swojej wizji Konstytucji RP ale ta wizja jest oderwana od rzeczywistości. Zmienia wiele ale wychodzi na to, że nie zmienia nic. Nie jestem konstytucjonalistą bo ktoś z odpowiednią wiedzą w tym zakresie nie zostawiłby suchej nitki na tej kompilacji. Najgorszym rozwiązaniem jest właśnie przyjmowanie uregulowań z innych krajów bez cienia refleksji czy owe pasują do kraju nad Wisłą, nawet jeśli są słuszne.
  Odniosłam się skrótowo do kilku postanowień bo pokazują one dobitnie brak podstawowej wiedzy autora ale jak sam napisał, to jego hobby.


  Paulina Kaufmann   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 3g

 • Ponad połowa wymienionych w nim nurtów filozoficznych lub politycznych jest mi nieznana i zapewne nie będzie mi się chciało ich poznawać bo nie lubię się taplać w gnoju.

  Niech pan tego nie czyta. Bo to bełkot nieopisany: http://chomikuj.pl/km_dante/Postmodernizm+dla+dzie... :-)

  Tak naprawdę to, co dziś nazywane jest filozofią, żadną filozofią nie jest. Bo czy można nazwać filozofią zestaw błędnych założeń i podobnie błędnych wniosków?


  Krzysztof M   | w:: O "Gender Trouble"...   | 2d 4g

 • Skad w Panu taka tesknota za zamordyzmem?

  Skad w Panu takie umiłowanie globalizmu? :-)


  Krzysztof M   | w:: Prawi prawicowcy, kajzer Wiluś i...   | 2d 4g

 • Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nie zgadzam się. Małżeństwa bezdzietne nie są rodziną. I opiece podlegać nie powinny.


  Krzysztof M   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 4g

 • ...środka przymusu bezpośredniego ale wtedy obowiązkowo trzeba miec na głowie papiloty.;)
  Standard rysunków satyrycznych...


  Paulina Kaufmann   | w:: Warunki fizyczne - a wojsko i...   | 2d 4g

 • Mądrość ludu?
  No jeśli ktoś coś takiego uważa za wskaźnik autonomiczny, to nie warto w ogóle dyskutować. Tym bardziej o zieleńszej trawie. Ściąganie dyskusji ad absurdum nie jest tym, co jestem w stanie tolerować.


  Ireneusz   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 4g

 • To co jest jest skutkiem tego co było. Chiny są gospodarczo gdzie są dlatego, że od początku lat '80 miały po ok. 10% wzrostu gospodarczego rocznie

  "Dlaczego to jest gorące? - Bo się nagrzało"... :-))) Chiny są tam, gdzie są, bo Zachód przeniósł do Chin własną produkcję nie zważając na to, że w ich macierzystych krajach skutkuje to bezrobociem (eksport miejsc pracy) - jak się ma wielką kasę, to politycy jedzą ci z ręki. :-)


  Krzysztof M   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 2d 4g

 • Nie jak w Polsce. Bo tam sędzia jest świadkiem sporu i ma pozycję bezstronną. Dokładnie tym jest niezawisłość sędziów, że nie są stroną sporu.

  Niech Pan już przestanie opowiadac bajki, ja wiem, że jest wiele osób w Polsce myślących w ten sposób. Prosze się zastanowić nad powielaną bzdurą o "mądrości ludu", który jako ława przysięgłych osądza przestępstwa będąc reprezentatywną bo pochodząca z losowania. Nie, nie jest reprezentatywna jest czynnikiem społecznym czyli reprezentacją społeczeństwa. W dodatku wszystkim się wydaje, że jak w znanym amerykańskim filmie musi byc jednomyślność. Nie, nie musi. Więc orzeczenie o winie zapada kwalifikowaną większością głosów. Demokracja czy "demokratura". A może karyktura?
  Trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. No i jak wiadomo u nas rządza pupile Szatana i naczelny Srul.


  Paulina Kaufmann   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 4g

 • Jeśli w jakimś państwie będzie wola polityczna, by w nim globalizacji nie było, to takie państwo może przecież
  1. Zakazać inwestycji zagranicznych na swoim terytorium (blokada przepływu kapitału)
  2. Wprowadzić cła zaporowe na granicach (blokada przepływu towarów)
  3. Odebrać obywatelom paszporty (blokada przepływu ludzi)...
  i voilea, globalizacji w tym państwie nie będzie

  1. Niekoniecznie.
  2. Niekoniecznie.
  3. Niekoniecznie.

  (1) Kapitał niech sobie przypływa - wystarczy tylko zablokować napływ kapitału spekulacyjnego i realnie opodatkować kapitał.
  (2) Cła zaporowe nie są konieczne - wystarczą cła wyrównawcze dla ochrony własnej produkcji (tak robiło kiedyś USA)
  (3) A niech ludzie sobie jadą, gdzie mają ochotę. Ale po zwrocie tego, co się państwu (czyli społeczeństwu) od nich należy - np. koszty edukacji.


  Krzysztof M   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 2d 4g

 • Jak już pisałem pod innym artykułem: globalizacja to po prostu jedno z potężnych zjawisk, które po prostu mają miejsce i na fakt tego, że mają miejsce wpływu nikt nie ma.

  Globalizacja to skutek braku barier w przepływie kapitału. I tylko tak się składa, że w większości to kapitał papierowy... :-) Papierowy, a więc nieprawdziwy, bo nie mający pokrycia w towarze, w produkcji. Jednak ten papierowy kapitał jest uznawany za kapitał prawdziwy.


  Krzysztof M   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 2d 4g

 • No bo to jest taki proces: proces zanikania ograniczeń w przepływie kapitału, ludzi i towarów jest potężniejszy od woli politycznej tego czy innego państwa i będzie ma oraz będzie miał miejsce tak czy inaczej.

  I tak będzie dopóty, dopóki banki będą instytucjami prywatnymi.

  Ale czy tak być musi? :-)


  Krzysztof M   | w:: Globalizacja Jako Forma...   | 2d 5g

 • Muszę przyznać, że po tym wpisie lepiej rozumiem dobór słów dokonany przez Pana.


  Marek Bekier   | w:: Wolne ministerstwa!   | 2d 5g

 • Art. 9-
  2. Kościół Rzymsko-katolicki, będący kościołem przeważającej większości Narodu, zajmuje w Rzeczpospolitej Polskiej naczelne miejsce wśród równouprawnionych kościołów i związków wyznaniowych, a niby dlaczego ma zajmować "naczelne" miejsce, to jakieś kuriozum.


  godos 21 marca (...)   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 5g

 • Miałem zamiar napisać coś podobnego ale byłoby to trochę intuicyjne bo nie poparte żadnymi doświadczeniami. Pani najwyraźniej wie co pisze więc jedynie stwierdzam, że mniej więcej to samo myślałem.


  Marek Bekier   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 5g

 • W zachodnich konstytucjach poseł złapany na gorącym uczynku (i do 24h po nim) odpowiada karnie. U nas jest na łasce marszałka, więc jeśli marszałek jest z tej samej partii, to nie odpowiada. Nie warto tego zmienić?


  Przemek (...)   | w:: Konstytucja Rzeczypospolitej...   | 2d 5g

 • Nie będziemy brali prądu z Białorusi, bo jest we wrogim obozie.

  Amerykanie mają ogromne doświadczenie w sprawach energetycznych, jak bardzo ograniczają one zachowania sojuszników czy to w czasie wojny czy pokoju. Warto pamiętać, że około 90% zaopatrzenia zachodnich aliantów w II WŚ pochodziło z Ameryki.

  I dlatego od ćwierćwiecza linia z Białorusią rdzewieje. I będzie tak dalej. I gazu też z Gazpromu kupować nie będziemy. W razie wojny (ekonomicznej, militarnej) przyda się ta niezależność jak znalazł.


  Andrzej   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 5g

 • Już Panu mówiłem!
  W kapitaliźmie zmiana żony na nowszy model to bardzo ryzykowna zabawa. Stara żona zabiera ze sobą dzieci, które stanowią moją przyszłość na starość. Więc co ja będę z tego miał? Utracę kontakt z dziećmi a alimenty będę i tak płacił za to będę miał młodszą żonę? Taki numer nie opłaca się w kapitaliźmie. Najwyżej jakiś wyskok na młode prostytutki, ale żeby żona się nie dowiedziała.


  olrob   | w:: Małżeństwa - aktualny stan w Polsce   | 2d 6g

 • Jeszcze raz się powtarzać mam, że należy spojrzeć na procedurę losowania? No i losowanie powinno być oraz zazwyczaj jest przeprowadzone w społeczności lokalnej, którą obejmuje dany sąd. Czy tam nie było 100 procent pochodzenia afrykańskiego?
  Nie podoba mi się takie demagogiczne i rasistowskie podejście i nie będzie na to mojej zgody.
  Co do drugiego punktu:

  W systemie tym przeważająca część spraw nie odbywa się przed ławą przysięgłych, decydują zawodowi sędziowie. Jak w Polsce.

  Nie jak w Polsce. Bo tam sędzia jest świadkiem sporu i ma pozycję bezstronną. Dokładnie tym jest niezawisłość sędziów, że nie są stroną sporu. Są urzędem do rozstrzygania sporu. Przewody sądowe często są procedurą zawierania ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami (nawet jeśli tą stroną zwaśnioną jest urząd państwowy czy municypalny).
  U nas działa to na wspak. Sąd jest stroną sporu, udając jedynie, że tą stroną nie jest. Nie można powołać jako stronę urzędu państwowego, a jedynie można powołać osobę fizyczną jako przedstawiciela. Po zmianie na stołku okazuje się, że przewód sądowy nie ma sensu i trzeba zakładać nową sprawę. Co oczywiście staje się niemożliwe, bo nowy szef urzędu nie był na stołku. Paranoje do kwadratu. Sąd jest częścią władzy państwa, a więc wydaje wyroki jako aparat państwa. To są paskudne niuanse wskazujące na nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe umocowanie sądu. A niezawisłość jest jedynie rozumiana jako bezkarność. Niech ktoś spróbuje założyć jakąkolwiek sprawę wobec urzędu sądowego :-))
  Nie. Proszę kompletnie nie używać tak pejoratywnego stwierdzenia, że gdzieś jest "jak w Polsce". Nie jest. Większość rzeczy działa kompletnie inaczej. Należy to definiować i szukać różnic, aby je poprawnie oceniać i rozumieć ich wpływ na działanie całego systemu.


  Ireneusz   | w:: Rzecz o partyjnej oligarchii...   | 2d 6g

 • Antoni Macierewicz, ministerm MON, w imieniu polskiego rządu podpisał kontrakt z Luisem Moreno-Ocampo, byłym głównym prokuratorem MTK.

  Ów MTK jest od ludobójstwa czy zbrodni wojennych - a tak naprawdę jeszcze jedno narzędzie do sądzenia wszystkich tych - co mieli czelność postawić się - pupilom szatana - tołażysze.
  Wniosek?
  Mamy następny sposób szarpania ruskich nogawek przy użyciu byłego - powtarzam - byłego prokuratora MTK - co świadczy o tym, że Antek nie dba już o jakiekolwiek pozory bycia poważnym człowiekiem - tołażysze.


  chłop jag   | w:: Macierewicz przez argentyńskiego...   | 2d 6g

 • Szanowni Państwo

  Minister Naimski powiedział dobitnie:

  "Nie będziemy sprowadzać energii elektrycznej z elektrowni Ostrowiec. Kropka."

  Zaakcentowanie kropki jest moje. Słowo "kropka" oznacza w tym przypadku silne zamknięcie kwestii. Nie wolno więc tej kwestii poszerzać. Minister Naimski nie deklarował, że Polska nie będzie sprowadzać energii elektrycznej z Białorusi. Deklarował tylko, że nie z Ostrowca.

  Współgra to ze stanowiskiem Białorusi, która deklaruje, że prąd z Ostrowca zużyje w całości sama, bo ten prąd będzie tańszy, więc da białoruskiemu przemysłowi przewagę konkurencyjną. Zainteresowanych odsyłam do tekstu po angielsku, lub, jeśli ktoś woli, po rosyjsku.

  Przedmiotem białoruskiego eksportu może być natomiast prąd z elektrowni gazowych. Po uruchomieniu elektrowni atomowej w elektrowniach gazowych będzie rezerwa mocy. Jeśli klient zamówi, to klient otrzyma. Rozbiórka przestarzałego połączenia Białystok-Roś mogłaby być wstępem do budowy nowego połączenia. Czas pokaże.

  Doprecyzowania wymaga też termin uruchomienia pierwszego bloku atomówki. Nie 2018, ale 2019, bo na budowie był wypadek. Coś tam zerwało się wykonawcy z łańcucha i obtłukło nieco. Inwestor zażądał, by to coś zrobić na nowo. Stąd roczny poślizg.

  Pozdrawiam serdecznie


  Piotr Badura   | w:: Polska nie sprowadzi energii z...   | 2d 6g

Pages