Polacy wobec zagłady żydów podczas II wś.

Sytuacja Polaków pod niemiecką okupacją

W czasie II wś Niemcy wymordowali 3.000.000 Polaków. Podczas gdy w latach 1939-1942 Polacy byli terroryzowani przez Niemców: wypędzeniami, łapankami, niewolniczą pracą egzekucjami, wywózkami do obozów koncentracyjnych, żydzi byli bezpieczni, bawili się w nieustanie powstających coraz to nowych lokalach rozrywkowych. Polacy byli osamotnieni, żydzi lekceważyli cierpienia Polaków. Żydzi (w latach 1939-1942) nie chcieli utrzymywać żadnych stosunków z Polakami, izolowali się za murami getta. Schwytani przez żydów Polacy w getcie byli oddawani Niemcom na śmierć. Niechęć żydów do Polaków brała się z judaizmu.

Zgodnie z judaizmem Polacy (szerzej wszyscy nie żydzi) byli uznawani przez żydów za nieczystych, morderców żydów i złodziei. Z drugiej strony getta Polacy nie garneli się do żydów bo nie mogli darować żydom kolaboracji z Niemcami i sowietami, braku solidarności żydów z Polską, spiskowania z okupantami przeciw Polsce.

Polacy byli pierwszymi ofiarami Auschwitz. Przez 15 pierwszych miesięcy działalności Auschwitz Polacy byli jedynymi więźniami obozu. Polacy i Rosjanie byli pierwszymi ofiarami Cyklonu B. W latach 1939-1942 Niemcy na każdych 10 zamordowany Polaków Niemcy mordowali 1 żyda (żydzi byli więc bezpieczniejsi niż Polacy). Podczas gdy Niemcy zabijali Polaków, żydzi manifestowali swoją nienawiść do Polski i nie solidaryzowali się z mordowanymi i prześladowanymi Polakami. Żaden żyd nie pomógł prześladowanemu Polakowi, pomimo że Niemcy nie karali śmiercią żydów za pomoc Polakom.

Polacy walczyli masowo z niemieckim okupantem. W szeregach AK walczyło 350.000 żołnierzy (nie było wśród nich żydów którzy nie byli zainteresowani walką z Niemcami).

Polska pomoc żydom

W 1939 roku żydzi rozpoczęli kolaboracje z Niemcami i nie pomagali Polakom, w 1942 pomimo antypolskiej postawy żydów Polacy ratowali żydów. Podczas II wś Polacy uratowali 170.000 żydów (200.000 żydów z II RP przeżyło w ZSRR). II wś przeżyło 11% populacji żydów z II RP. Gdy Niemcy rozpoczęli mordowanie żydów, żydzi nagle przypomnieli sobie o istnieniu Polaków i zaczęli od Polaków domagać się ratunku i pomocy.

W przededniu (28.07.1942) powstania w 500.000 getcie warszawskim (powstania w którym wzięło udział 750 żydów) Żydowska Organizacja Bojowa miała do dyspozycji 1 pistolet. Armia Krajowa szkoliła więc i uzbrajała ŻOB. Ze swoich skromnego posiadania AK przekazała 220 bojownikom ŻOB 90 pistoletów, amunicje, 600 granatów, dużo materiałów wybuchowych, 1 rkm, 1pm. Dzięki temu bojownicy ŻOB byli o wiele lepiej wyposażeni niż żołnierze AK (pomimo to Marek Edelman uskarżał się współcześnie że Polacy broni nie dali, nie chcieli dać i broń przeznaczoną dla żydów ukradli). Polacy oddawali żydom broń której Polakom brakowało, żydzi nie dziękowali za nią tylko narzekali że za mało dostają. W czasie powstania w getcie Polacy usiłowali zniszczyć mur getta 5 razy (3 razy AK, 2 razy AL). AK i ŻZW razem walczyli w getcie przeciw Niemcom.

Żyd który chciał przeżyć musiał: wyzwolić się (przynajmniej czasowo) z antypolskich przesądów, znać język polski by ukryć się wśród Polaków (co było mogło zrobić tylko 15% żydów bo 85% populacji żydów w II RP nie znała języka polskiego), posiadać polskich znajomych (co było trudne bo żydzi gardzili Polakami i nie utrzymywali z nimi znajomości), posiadać wygląd aryjski, nie być obrzezanym i być w posiadaniu pieniędzy (Polacy pod Niemiecką okupacją żyli w nędzy i nie mieli za co utrzymywać ukrywających się u nich żydów).

Większość żydów nie chciała być ratowana przez Polaków, nie widziała takiej potrzeby, Polacy nie mieli więc możliwości ratować żydów wbrew ich woli. Tylko 5 do 10% żydów (od 170.000 do 300.000) zdobyło się by szukać pomocy u Polaków, reszta poddała się woli Niemców. Żydów ratowało Polskie Państwo Podziemne, indywidualni Polacy, podziemie zbrojne i kościół. Polskie Państwo Podziemne zabroniło Polakom kolaboracji z okupantami i karało śmiercią za udział w zagładzie. Polacy nie wzięli udziału w zagładzie żydów. Polacy skutecznie pomogli 50% żydów którzy u Polaków szukali pomocy, druga polowe zabili Niemcy pomimo że Polacy usiłowali im Pomóc. W pomoc żydom było zaangażowanych 10% dorosłych Polaków.

Za ratowanie żydów, ukrywanie żydów, podżeganie i pomoc w ukrywaniu żydów, Niemcy (na podstawie rozkazu generalnego gubernatora Hansa Franka z dnia 15.10.1941) Polaków (bezpośrednich sprawców, ich rodziny i sąsiadów) karali śmiercią. Tylko Polacy wśród narodów okupowanych byli za pomoc żydom karaniu śmiercią. Polacy nie mieli więc możliwości ratowania żydów bez skazywania na śmierć swoich dzieci i sąsiadów. Dodatkowo żydzi szukający pomocy nie zachowywali ostrożności i narażali Polaków.

Pomimo wszystko Polacy ratowali żydów. Szczególnie w pomoc żydom zaangażowały się zakonnice i księża katoliccy. Czwartego grudnia 1942 powstała Rada Pomocy Żydom Żegota będąca częścią Kierownictwa Walki Cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego. Żegota (do której należała prawicowa pisarka Zofia Kossak) zapewniała żydom pomoc materialna, dokumenty, schronie dla dzieci w klasztorach.

Od 1940 roku Rząd Polski w Londynie informował aliantów o polityce Niemców wobec żydów. W 1942 Polacy informowali aliantów o zagładzie żydów. Alianci to ignorowali. Dziś żydzi kłamią że Polacy nie ratowali żydów bo byli antysemitami. Encyklopedia Judaica ukrywa że tylko Polacy byli karani śmiercią za pomoc żydom. Żydzi mają za złe większości Polaków że była bierna wobec holocaustu, czyli że nie szła na własne życzenie z żydami na śmierć. Żydzi mając Polakom za złe bierność, mają za złe to że Polacy dla teatralnych gestów nie skazywali na śmierć swoich rodzin i sąsiadów.

Żydzi zapominają że bierność większości Polaków nie szkodziła żydom (Marek Edelman i inni żydzi twierdzą że bierność Polaków równała się morderstwu). Polacy nie mieli jednak obowiązku poświęcania życia swojego i swoich rodzin dla ocalenia żydów. Co ciekawe żydzi odmawiając Polakom prawa do dbania o życie swoich rodzin przyznają sobie prawo do ratowania swojego życia kosztem życia innych. Żydzi żądali od Polaków oddawania za nich życia, nie oddając jednak swojego za Polaków.

Żydzi nie mieli prawa żądać od Polaków daniny z życia. Współcześnie żydzi potępiając biernych Polaków jednocześnie usprawiedliwiają żydów którzy kolaborując z nazistami wysyłali żydów do komór gazowych. Historiografia światowa zajmuje się szerzeniem kłamstw o odpowiedzialności Polaków za holocaust i ukrywaniem odpowiedzialności Niemców. Dziś na ofiary kreowani są żydzi i Niemcy.

Katolicka pomoc żydom

Podczas II wś Niemcy zamordowali 1.923 (18,5%) polskich księży katolickich. Księża byli najbardziej dotkniętą terrorem nazistowskim grupą zawodową.
Duchowni chrześcijańscy wydawali żydom metryki chrztu by mogli uchodzić żydzi za Aryjczyków. Władze getta, żydowskiej autonomii, wydawały takich żydów Niemcom. Żydzi przygotowywali dla Niemców listy proskrypcyjne żydów chrześcijan, uniemożliwiając im tym samym ratunek. Podobnie działo się w Niemczech gdzie instytucje niemieckich żydów wydawały władzom Niemieckim żydów cywili i służących w Wehrmachcie.

Metryki wydawane przez kościół uratowały życie wielu żydom. Polskie zakonnice z co naj mniej 200 klasztorów ratowały żydowskie dzieci i dorosłych żydów. Podobnie zachowywali się zakonnicy i księża diecezjalni. Żaden duchowny nie wydał żyda. Pomimo to współcześnie żydzi zarzucają kościołowi że nie wystąpił oficjalnie przeciw Niemcom i zagładzie żydów. Żydów nie interesuje to że kościół, oficjalnie występując nic by nie osiągną a, musiał by za zapłacić ogromną cenę za teatralny gest. Marek Edelman zarzucał kościołowi odpowiedzialność za pogromy i udział w zagładzie żydów.

Polscy antysemici wobec zagłady żydów

Polscy antysemici uważali żydów za wrogów ekonomicznych (żydzi nie dopuszczali Polaków do zarabiania na handlu), ale nie włączyli się w zagładę żydów, nie mieli z nią nic wspólnego, nie wydawali Niemcom żydów, nie nawoływali do zabijania żydów. Podłością jest więc przyrównywanie polskiego antysemityzmu do zbrodniczego niemieckiego narodowego socjalizmu (co robią działacze organizacji żydowskich, tacy jak Samuel Korn wiceprzewodniczący Centralnej Rady Żydów, głosząc że polski antysemityzm był gorszy od nazizmu). Karani śmiercią przez Polskie Państwo Podziemne szmalcownicy (manele) kolaborujący z Niemcami nie byli antysemitami, dokonywali zbrodni dla pieniędzy. Żydów o czym wielu dziś nie chce pamiętać zabijali Niemcy a nie jacyś hitlerowcy czy naziści. Polscy antysemici zaś podczas II wś ratowali żydów


Jan Bodakowski
inne teksty autora...
blog autora...

Bibliografia: Ewa Kurek "Poza granicą solidarności. Stosunki Polsko żydowskie 1939-1045" WSU 2006

Głosów: 0

Panie Janie

Ten artykuł należy rozpowszechnić jako obowiazkowy w szkołach.
Każdego wchodzącego do obozu zagłady zobowiązać do przeczytania tego artykułu zanim rozpocznie zwiedzanie.

gdzie sa niezbite ,materialne,twarde dowody

na istnienie komor.????
Ustne przekazywanie informacji?? Opowiadanie o tym?? Haggada??

Ta ,ktora stoi w Oswiecimiu jest atrapa zbudowana po wojnie,bo nie mozna bylo nigdzie znalezc prawdziwego obiektu,lub chocby szczatkow,ale materialnych.
Nas,wychowanych w cywilizacji lacinskiej interesuje prawda historyczna,oparta na faktach,a nie na haggadzie..

abundantia

To jest: samograf

Wynika z tego, że pan Bodakowski skłamał

cytuję:

Polacy i Rosjanie byli pierwszymi ofiarami Cyklonu B

Idąc dalej tym tropem można spokojnie założyć, że nie było żadnego cyklonu B, a Żydzi tak naprawdę nie istnieją. Są konceptem literacko-ideologicznym, częścią instalacji mającej zgłębić egzystencję, figurą retoryczną etc.

To jest: Jan Bodakowski

Problem polega na tym że od

Problem polega na tym że od 1989 roku panuje zmowa milczenia wokół zbrodni niemieckich na narodzie Polski. Złośliwi twierdza że polskim naukowcom za nie poruszanie tego tematu Niemcy płacą grantami dla uczelni i samych naukowców (kto poruszy ten temat nie może liczyć za kasę i miejsce na uczelni). Niemniej na rynku polskiej książki historycznej nie ma opracować o zbrodniach niemieckich. Za to rewizjoniści są aktywni. Dodatkowo zamiast na argumenty rewizjonistów odpowiedzieć nauką, za rewizjonistyczne wątpliwości karze się prześladowaniami (które tylko uwiarygadniają rewizjonistów, tak jak holocaust pornografia). Nie ma skąd czerpać wiedzy o martyrologi Polaków, nie ma źródeł wiedzy o zbrodniach niemieckich.

To jest: JJerzy

Tak poza tematem, to muszę

Tak poza tematem, to muszę stwierdzić, ze przedstawiony przez Pana sposób "rozumowania" zaskoczył mnie (spodziewałem się po Panu bardziej ... dorosłego sposobu argumentowania). Proszę wybaczyć stwierdzenie, ale to taki 'gazetowowyborczy' sposób dyskutowania. Podany przez Pana "ciąg rozumowania", cyt.: "Idąc dalej tym tropem można spokojnie założyć, że nie było żadnego cyklonu B, a Żydzi tak naprawdę nie istnieją." ma się nijak do logiki i taki wpis tłumaczyć można jedynie (zakładając pewną uprzejmość 'tłumacza') chęcią sprowadzenia, na siłę ale dość nieudolnie, dyskusji na tory absurdu.
A przechodząc do meritum. Dyskusji na temat realności sprawy i jej zaistnienia było wiele. Została ona zakończona nie poprzez dowodzenie naukowe i dogłębne badania, a poprzez zastosowanie paragrafu, o czym zapewne Pan doskonale wie.
No, chyba, ze należy Pan do osób, którym stosowne autorytety dają do wierzenia i ... wystarczy.

Jerzy

To jest: Romuald Kałwa

W Polsce nikt nie zajmuje się pogardą Żydów dla "nieżydów"

Z beśpośrednich relacji wiem jaki był stosunek Żydów do Polaków i Ukraińców "na wschodzie" przed wojną. To była pogarda. Pogarda dla innych narodów. Przy czym oczywiście zdarzali Żydzi, którzy byli polskimi patriotami, ale należeli do wyjątków.
Niestety generalnie Żydzi nie potrafili się bronić. Doszło do takiego wydarzenia, ze 12 Niemców rozstrzelało ponad 1000 Żydów.
Żydów pisanych przez duże "Ż".

Romuald Kałwa

Romuald Kałwa

To jest: Jan Bodakowski

a to jakaś różnica czy

a to jakaś różnica czy rozstrzelali 1000 Żydów czy 1000 żydów. Dla mnie nie jest ważna narodowość Żydów, ani religia żydów, a ich tożsamość kulturowa.

To jest: Wujek Dobra Rada

Nie całkiem "Żydzi"...

Żydów pisanych przez duże "Ż"

Sęk w tym, że chyba - jeśli mówimy o Żydach zamieszkałych na terenach polskich czy bardziej na wschód - bardziej chyba prawidłowe byłoby jednak pisanie o "żydach", niż "Żydach". Bo chodzi tu bardziej o społeczność połączoną religią bądź swoją kulturą, niż o faktycznych Żydów, gdy mowa o narodowości.

Obecnie już coraz głośniej się mówi, że owi tzw. "Żydzi askenazyjscy" - to żadni Żydzi, tylko potomkowie Chazarów. Rzeczywistymi potomkami Żydów są tzw. "Żydzi sefardyjscy" - np. ci z Maroka - oraz... tak, Palestyńczycy - czyli po prostu Żydzi, którzy w ciągu wieków przeszli na islam.

Więcej np. tu: http://tinyurl.com/5sfe6a oraz http://www.starwon.com.au/~ko... - zresztą, wystarczy w okienku Google'a wpisać hasło "Chazaria".

--------------------------------
„Dobra rada złota warta”

Żydzi zawsze wybiórczo

Żydzi zawsze wybiórczo traktują wszystko co ich dotyczy.
Pamiętają(i na co mają nie zbite dziś dowody. to ironia) że to Polacy wybudowali obozy koncentracyjne dla żydów.
Nie wspominając jednostek żywieńców okupacyjnych z narażeniem przechowanych,reszta żydów (głównie tych co nazizm nawet nie powąchał) uważa ze Polacy to zło które trzeba tępić całą mocą.I tego uczą swoich dzieci.
Tylko nikt(na świecie) nie zauważa że holokaust to 6.000.000 OFIAR (z czego przynajmniej połowa to nie-żydzi).
No chyba że każdy kto trafiał do obozu obligatoryjnie to żyd.

Szkoda że nie pamiętają

Szkoda że nie pamiętają że Capo i w gettach i w obozach to przede wszystkim to żydzi i nikt inny.

A kto miał być? W obozach

A kto miał być? W obozach jenieckich "dyżurnymi" tez byli jedni z pojmanych, najcześciej wysokiej oficerskiej rangi...

Bardzo wyczerpujacej

Bardzo wyczerpujacej odpowiedzi na te watpliwosci zawarte sa w ksiazce Tadeusza Pawlaka - Po prostu przezylem. Nie ma lepszej ksiazki na swiatowym rynku! Zapewniam. Nakrecony wg niej film w Hollywood zgarnalby wszystkie Oscary.

Tak tylko Capo wyróżniało

Tak tylko Capo wyróżniało sie szczególnym i wybitnym okrucieństwem wobec swoich ziomków.

A capo byl wybierany przez

A capo byl wybierany przez Żydów? Demokratycznie? W JOWach?
Panie, kim w gettcie miał być capo? Ammerykaninem?

Sam Pan sobie

Sam Pan sobie odpowiedział...A capo w gettach i obozach wybierani byli ,,demokratycznie,, ci co najlepiej wykazują się władzy.
A stosunek żydów z capo do,, podopiecznych,, ukazuje całą prawe o żydach i ich bezinteresownego stosunku nawet do swojej nacji.
W pewnym w sensie sami zgotowali sobie ten los.

To jest: samograf

W nieco innych okolicznościach

Pisałem już kiedyś o takim zjawisku:

http://www.prawica.net/node/1...

Ciekawe

Jeszcze niedawno Pan Sławek przekonywał, że w czasach komuny (kiedy mieliśmy też swoich kapo, nie koniecznie narodowości polskiej, a granice były zamknięte na podobieństwo więzienia) Polacy zabijali i represjonowali sami siebie. Nie "w pewnym sensie" ale dosłownie, sami gotowali sobie ten los.

Jakieś dziwne, relatywne wartościowanie. Zjawisko chyba warte odnotowania w takim też kontekście?.
Nieprawdaż, Panie Samograf?
" Nie wymagając nadmiaru myślenia."

To jest: samograf

Arcyciekawe

Pan Sławek często kieruje się przekorą i prowokacyjną ironią. Tak też potraktowałem jego wypowiedź. Jeśli post pana Egona ma być równie przekornie ironiczną repliką na panasławkowe złośliwości, to postać rzeczy uległa całkowitej zmianie.

dobre :)

[quote=samograf]Pan Sławek często kieruje się przekorą i prowokacyjną ironią.[/quote]
Ironiczny i przekorny prowokator?
Jest coś w tym chwalebnego?

Ironia ironią. Ale ja nie

Ironia ironią. Ale ja nie mówię w tej sprawie nic więcej, jak to, że czy to Polakom, czy to Żydom, czy innym nacjom tak samo blisko do tego, by w ekstremalnych okolicznościach, jeden mógł zechcieć chcieć być przeciwko drugiemu. I to zarówno w ramach własnej nacji i jak wobec nacji innych...

Panie Samograf wybiórczo

Panie Samograf wybiórczo traktuje pan ironie i z nią związaną prowokacje:):):):):):):)

Polacy nie robili fortun tak

Polacy nie robili fortun tak jak co poniektorzy za oceanu.
Prescot Bush, ojciec i dzidek dwoch prezydetow zrobil fortune
na wspolpracy z hitlerowcami. Miadzy innymi wykorzystywaniu niewolniczej pracy wiezniow z Oswiecimia.

http://www.guardian.co.uk/wor...

voy