Twój komentarz?

oto Zbyszek S

Kwestie zasadnicze

Zwracanie własności przejętej przez państwo w naturze czy w postaci odszkodowań pieniężnych napotyka na pewien szkopuł. Otóż grono obywateli "poszkodowanych" czy "wykorzystanych" przez państwo dla celów jego funkcjonowania jest daleko większe niż grono właścicieli przejętego majątku.

Przykładowo rolnicy zostali obciążeni dostawami obowiązkowymi:

"Dostawy obowiązkowe zostały wprowadzone w Polsce dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku jako wojenne świadczenia rzeczowe rolnictwa - obejmowały one żyto, pszenicę, jęczmień i owies, ziemniaki, rośliny strączkowe, rośliny oleiste, siano, słomę i zwierzęta rzeźne."

Te dostawy z różnymi modyfikacjami trwały do 1971 roku. Tym ludziom nie należy się odszkodowanie? A tym, co pracowali za "wdowi grosz" bo nie było kapitału, a trzeba było odbudować kraj? A ile jest warte życie, zdrowie, młodość, szansa na rozwój i kształcenie, której wielu nie miało? Można by wyliczać.

Państwo to wszystko wzięło na potrzeby własnego funkcjonowania. Odbudowywało infrastrukturę mieszkalną i komunikacyjną, próbowało tworzyć przemysł, ponosiło wydatki na bezpieczeństwo i temu podobne, przedszkola i wczasy też były. Pomysł, że teraz to wszystko co państwo wzięło należy oddać, wydaje się wcale nie taki oczywisty.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.