Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Z tym byłbym trochę ostrożny.

Szymon Petliura jest powiązany z masakrą aż 100.000 Żydów...

Bo należałoby się przypatrzyć kto go "powiązuje". Ta liczba ofiar żydowskich dotyczy całości strat ludności żydowskiej w tym okresie na Ukrainie, a nie liczby ofiar oddziałów przyporządkowanych Petlurze:

większość pogromów dokonywali żołnierze, nie tylko niepodlegający Petlurze, ale ci, z którymi Petlura prowadził właśnie bój na śmierć i życie, a działo się to na terenach, nad którymi Petlura nie panował.
Rozkaz Petlury z sierpnia 1919 zakazywał żołnierzom ukraińskim uczestnictwa w pogromach pod groźbą kary śmierci. Ten sam rozkaz nakazywał rozstrzeliwanie, lub oddawanie pod sąd wojenny prowokatorów nawołujących do pogromów. Później, 12 października 1919 roku, Petlura jako głównodowodzący wojsk URL wydał odezwę:
„Starszyzno i kozacy ukraińskiej armii! Ukraińskie i żydowskie masy pracujące patrzą na was, jak na wyzwolicieli i nadchodzące pokolenia nie zapomną waszych zasług dla tych narodów, a historia z dumą wypisze na swych stronicach momenty owej walki. Unikajcie prowokacji, a wobec prowokatorów, którzy sami urządzają pogromy i zabijają słabszych od nas, bądźcie bezlitośni. Kara śmierci musi spaść na głowy pogromców i prowokatorów. Wymagam od was więc karności i dyscypliny, aby ani jeden włos nie spadł z głowy niewinnego”.
Jeśli sytuacja wymagała od Petlury wydawania takich rozkazów, znaczyło to, że żołnierze Petlury brali udział w pogromach, a ich dowódca usiłował pogromy powstrzymać. Skoro zaś żołnierze Petlury mimo tego nadal dokonywali pogromów, świadczyło to tylko o daleko posuniętym upadku dyscypliny wśród ukraińskiego wojska, nie zaś o personalnej odpowiedzialności jego dowódcy za to, że takie pogromy się zdarzały.

Tacy ówcześni działacze żydowscy jak Dobkowski, zwolennik żydowskiej integracji, czy Żabotyński, jeden z głównych ideologów syjonizmu, którzy osobiście znali Petlurę twierdzili w swych pismach, że nigdy antysemitą nie był.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.