Twój komentarz?

oto chłop jag

Nie po to

pupil szatana sięgnął po zardzewiałe choć nadal nieziemsko krwawe narzędzie w postaci banderowców - i czyści je i oliwi pieczołowicie - aby oni potem kwiatki sadzili i je wąchali - tołażysze.
Wniosek?
Kto powiedział, że światowy pupil nie chce ponownie w tym rejonie Europy mordować ludzi a potem zrobić mały Holokaust bis - tołażysze?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.