Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Nie ma sensu postępowanie tak ostro i całą szerokością frontu.

Zasadniczą sprawą jest dziś projekt ustawy senatu USA S.477, obecnie procedowany w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów pod numerem H.R.1226.

Należałoby zgłosić wycofanie się z Deklaracji Terezińskiej. Z wyjaśnieniem, że Polska czyni to, gdyż deklaracja w polskim rozumieniu nie oznaczała zezwolenia na dyktowanie czegokolwiek Polsce przez jakikolwiek ośrodek zagraniczny, ani nawet na monitorowanie i reprymendy z takich ośrodków. Jedyne co oznaczała to uznanie iż istnieje moralne uzasadnienie dla przeznaczenia przez Polskę pewnych środków finansowych, w miarę posiadanych możliwości finansowych państwa, na działania związane z upamiętnieniem tragedii swych obywateli narodowości żydowskiej uśmierconych przez Niemców podczas okupacji Polski przez Niemcy pod rządami narodowosocjalistycznej partii Hitlera. Po części owe moralne uzasadnienie wynika z tego, iż zgodnie z prawem polskim, a także prawem wszystkich cywilizowanych państw mienie tych ofiar niemieckiego, hitlerowskiego ludobójstwa nie posiadające spadkobierców jest obecnie własnością Polski, więc będzie to dobrowolny dar wykazujący dobrą wolę naszego kraju.

Dodatkowo należałoby zaznaczyć, że ani grosza Polska nie przekaże w ramach tego działania nieprzyjaznym Polsce ośrodkom w Izraelu, USA, czy gdziekolwiek indziej w diasporze.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.