Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Należy zwrócić uwagę na słowa Chrystusa, Pana naszego.

Który mówił o samym sobie nie tylko że jest synem człowieczym, ale też o swym Ojcu w niebie. Kim był jego Ojciec wiemy choćby z tego co mówił wyganiając przekupniów ze świątyni.

Wiemy też co mówił o faryzeuszach. A byli oni wówczas w trakcie tworzenia Talmudu. Już po spisaniu Miszny, ale jeszcze przed ostatecznym uformowaniem Gemary.

To nie Bóg jest inny. To jego fałszywa wizja w rabinicznym judaizmie jest inna.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.