Twój komentarz?

oto PKK

To prawda, ale problem leży gdzieś indziej

.

Grafika ze strony dziennika Rzeczpospolita prezentuje stan z 2014 r., a wydajność pracy rośnie w Polsce szybciej niż na Zachodzie. Niemniej jednak, gdyby przyjąć niezmienność tych wskaźników, to polski pracownik wytwarza min. 46,43% tego, co niemiecki i aż 59,94% normy brytyjskiego. Polska płaca minimalna odniesiona proporcjonalnie do niemieckiej (1498 €) i brytyjskiej (1243 £) powinna stanowić równowartość kolejno 695,52 € i 745,05 £. Obecne 2100 zł brutto znacząco odbiega od podanych kwot, czyli Polak dostaje dużo mniej tego, co sam wypracował i to jest zasadniczy problem.

Natomiast odnośnie płacy minimalnej w sektorze prywatnym, to skala występowania najniższych stawek pokazuje tylko, że państwo pomaga sztucznie utrzymywać przy życiu podmioty, które funkcjonują wyłącznie dzięki przerzucaniu istotnej części kosztów na zatrudnionych. Niewykluczone, że również na ogół podatników, jeżeli pracujący są na tyle biedni, że muszą korzystać ze świadczeń. To nie jest uczciwa i wolna konkurencja.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.