Twój komentarz?

oto PKK

Nie do końca przemyślane

Lepszy efekt można było osiągnąć dzięki podniesieniu płacy minimalnej do poziomu określonego produktywnością, czyli pozwalającego na życie i posiadanie potomstwa. Jednak w tym przypadku koszty leżałyby wyłącznie po stronie zatrudniających, a nie całego społeczeństwa, co czyni to nierealnym w III RP. Ponadto nie istniałby również potężny wabik na migrantów.

oraz w nieopłacalnosci pracy w Polsce.

To istotny problem, skoro często bardziej opłaca się wyjechać do pracy za granicę, niż np. 100 km do miasta wojewódzkiego.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.